2018 NTD ve Epoch Times Fa Konferansı

27 Ekim 2018

Li Hongzhi 

NTD ve Epoch Times Fa konferansı için burada olan tüm Dafa uygulayıcılarına selamlar.

(Seyirciler: Selamlar, Shifu!)

Bugün burada bir araya gelen iki medya, kötü Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Dafa uygulayıcılarına zulmettiği tüm o yıllar boyunca, olağanüstü ve kritik bir rol oynadı. Kötülüğün zulmünü etkili bir şekilde ortaya çıkardınız, insanların Falun Gong'un gerçekten ne olduğunu anlamalarını sağladınız ve birçok yaşamı kurtarmaya her zaman yardım ettiniz.

ÇKP kötü bir rejim, düzenbaz bir rejimdir. Onun yalanlarından beslenen ve doğrudan yanlışı ayırt etme yeteneklerini kaybedenler, onunla birlikte yok olma ile yüzleşeceklerdir. Fakat Epoch Times ve NTD, bunun düzeltilmesinde müthiş bir iş çıkarmıştır ve yaşamları kurtarmada gerçekten bir güç olmuştur.

Elbette, medyada çalışanlarınız, yapmanız gereken işlerde iyi iş çıkarmak için iyi bir şekilde xiulian uygulamalısınız. Ve bu nedenle, uygulama sizin için -medyada yer alan tüm Dafa uygulayıcıları için- ilk ve en önemli sırada olmalıdır. Bunun sebebi, insanları kurtarma gücünüzü ve de yaptığınız işin etkisini, kendinizi ne kadar iyi geliştirdiğinizin belirleyecek olmasıdır. Bu kesindir. Bunu tüm bu yıllar boyunca, dahil olduğunuz iş kolu her ne olursa olsun -medya işi de buna dahil- kendi deneyimlerinizden öğrendiniz. Durum genellikle şudur ki uygulamalarında çok çalışanlar, daha az eforla daha iyi sonuçlar alırlar. Bu nedenle, kendi xiulian uygulamamızı ihmal etmemeliyiz. Bu, ilk ve en önemli şeydir.

Hepiniz biliyorsunuz ki yaptığınız medya işi, yaşamları kurtarmak, gerçeğin bilinmesini sağlamak ve zulmü durdurmak içindir. Fakat, en nihai amaç nedir? Medya işine dahil olan her biriniz, kendinizi geliştirme süreci içindesiniz ve bu yapmış olduğunuz iş, bunun bir parçasıdır. Bu kesindir. Ve şirkette hangi rolde olduğunuza veya hangi işi yapıyor olduğunuza bakılmaksızın, durum budur. Bu nedenle, bu yolu iyi yürümek istiyorsanız, kendiniz üzerinde gerçekten çalışmak konusunda -veya xiulian uygulamak konusunda- gayretli ve özenli olmalı ve asla pes etmemelisiniz. Nihayetinde amaçladığınız şey ruhsal mükemmellik -Tamamlanmaya ulaşmak, öyle değil mi?

Görüyorum ki şimdi birçok genç insan dahil olmuş ve buradaki çoğu yüz yeni. Gençlere gelince, akla ilk gelen düşüncelerim, tüm bu yıllar boyunca anakara Çin'de ÇKP ile ilgili şeylerin ve ÇKP'nin teorilerinin ne kadar kötü olduğu ve bu şeylerin nasıl geleneklere ve ortak insanlığımıza karşı olduğudur. ÇKP, bu şeyleri insanların kabul etmesini sağlamak için, öncelikle Çin'in geleneksel kültürünü ve de evrensel değerleri alt üst etti. Ve bunu başından beri yapmaya devam ettiler. Çin'de başlatılan her bir politik kampanyada ilk devrilen, ülkenin kültürel elitleriydi. Ve ÇKP, Kültür Devrimi sırasında, geçmişe ait kültürü -tarihsel kalıntılardan, tarihsel mekanlara ve yazıtlara kadar- yok etti; böylece geçmişten miras kalan değerlerden hiçbir kanıt kalmayacaktı ve insanlar onlar hakkında hiçbir şey bilmeyeceklerdi. Bu arada, okul sisteminde de Çin kültürünü öğretmiyorlar; ilk önceleri çok genel bir şekilde öğretiliyordu, ve sonra kademe kademe bunu bıraktılar. Bunun ardından, geçmişi eleştirmeyi öğrencilere öğretmeye başladılar ve bu durum sonunda Çin tarihinin tamamen karalanmasına ve geçmişin herhangi bir değeri olmadığının öğretilmesine yol açtı. ÇKP'nin en müthiş ve en hayranlık duyulan şey olduğuna inanmaları için insanların beynini yıkamaya çalışıyorlar. Tüm bu propaganda nedeniyle, birçok genç [Çinli] insan, kendi kültürel mirası veya tarihi ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. Çin'den gelen birçok genç insan, Shen Yun performansını izlediklerinde, Çin'in geçmişte böyle muhteşem bir kültüre sahip olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadığı için, şaşırıyorlar. Bunu ilk kez farkına vardıkları görülüyor. İşte, ÇKP bu kadar kötüdür. ÇKP yıllar önce iktidara geldiğinden beri, Çin halkının beyni onun tarafından ciddi bir şekilde yıkandı ve buna benim jenerasyonum da dahildir. Normal, komünist olmayan toplumlara kıyasla, bu insanların düşünce şekillerinde muazzam derecede bir fark vardır. Ve bugünkü gençler daha da fazla etkilenmiş durumdalardır.

Bu nedenle tüm bunların ışığı altında, geleneksel kültür, medyanızın yaptığı her şeyin -işletimi ve alacağı yön dahil- temelini oluşturmalı, sizin kültürel esasınız olmalı ve evrensel değerlerin ne olduğunu belirleyen bir altyapı işlevi görmelidir. Geleneksel değerleri temel almalısınız. Kötü ÇKP'nin Shen Yun'un performanslarından neden bu kadar korktuğunu bir düşünün -nihayetinde Shen Yun, sadece artistik bir performans sergiliyor. Çünkü, Shen Yun'un sergilediği, insanlığın geleneksel kültürüdür ve bu tam olarak ÇKP'nin yıkıp ezmek istediği şeydir; aksi halde onun kötü şeyleri hızla çoğalamaz veya başıboş bir şekilde yayılamazdı. ÇKP, onlarca yıldır -yarım asırdan fazla bir süredir- hüküm sürdüğü Çin'de, tüm nüfus, Kızıl Ejderin yavruladığı bir şey olarak, kendi dokusunun ve hücrelerinin bir parçası olarak görüyor ve bu yüzden, Çin halkını bariz bir şekilde, acımasızca ezebileceğini ve de sizi insafsızca öldürüp, katledip, zulmedebileceğini düşünüyor. Ve onun etkisi o kadar nüfuz etmiştir ki Çinli insanlar rejimi kınadıklarında bile, bunu komünist bir tavırda yaparlar; kınama, normalde bu şekilde yapılmaz. Shen Yun, kötü partinin tüm bu saçmalıklarını deviriyor ve dolayısıyla bu, o kötü hayalet için gerçekten yıkıcı bir darbedir ve onun bir asırdan fazla süren çabalarının bozulduğunu kanıtlayıp, tamamen boşu boşuna olduğunu ifade eder. Bu yüzden, öncelikle kötü partinin etkisini ve kültürünü ayırt edebilmeli ve de fark edebilmelisiniz. Bu, sadece, insanlığın gerçek, geleneksel kültürü yolu ile mümkündür ve bu yol, partinin gerçekte ne olduğunu fark etmenizi sağlar.

Bu yüzden medya işlerinizi yapıp medya kuruluşunuzu yürütürken, basın mensupları veya kültürlü ve eğitimli insanlar olarak -kötü partinin etkisinin farkına vararak onu yok etmeyi umuyorsanız- geleneksel kültüre dayanmalı ve geleneksel kültürü, evrensel değerleri anlamak için kullanmalısınız. Elbette, Batı da dahil olmak üzere, bugün dünyada modernizmin birçok tezahürü vardır ve bu durum, kötü partinin Çin halkına zarar vermesinin yanı sıra, başka bir sorundur. Size bunun kötü partinin Batıyı bozmasının bir vakası veya tezahürü olduğunu söyleyebilirim; bunun arkasındaki sebep, yine partidir. İnsan kültürü, bu geçtiğimiz bir ila iki yüzyılda değişti. İnsan dünyası, hem iyi hem de kötünün varlığıyla ya da pozitif ve negatif varolmasıyla karakterize edilirdi. Bu, yin ve yang arasındaki denge gibiydi. Fakat komünizmin kötü hayaleti -bu son bir ila iki yüzyıl önce başlayarak- Şeytan ile yavaş yavaş yer değişmeye başladı; yani, yin-yang dengesi içinde, negatif ve şeytani olan tarafı tamamen ele geçirdi. Ve bu durum, bu son yıllarda, onun utanmaz çabalarının insanlığı yok etmesine sebep oldu.

Başka bir deyişle, bu işi iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız, birincisi, iyi bir şekilde xiulian uygulamalı ve ikinci olarak, bu konuları net bir şekilde anlamalısınız. Fikirler, kültürel olaylar veya haberler gibi şeylerin esaslarını ve doğruluğunu değerlendirmek için, evrensel değerleri kullanmalısınız. Elbette, yıllar boyunca pek çok sıkıntı ve güçlükler yaşadınız ve bu medyaya başlamanız için motive nedeniniz, insanları kurtarmak ve kötülüğü açığa çıkarmaktı. Asıl niyetiniz buydu ve bu hala sizin amacınızdır ve asla değişmemelidir. Öyleyse, rotanızdan şaşmamalısınız. Az önce de söylediğim gibi, kötü parti, sadece Çin'e kötülük yapmakla kalmadı: aynı zamanda modernizmle ilişkili şeylerin de arkasındadır. Geçen bir ila iki yüzyıl boyunca, komünist hayaletinin, insanlık için Şeytan haline geldiğini belirttim; bu yüzden, daha önce pozitif-negatif ya da yin-yang dengesi içinde yer alan şey, artık aynı değildir. Ve bundan dolayı kötü hayalet -sadece nüfuz ettiği Çin'de ya da komünist ülkelerde değil- tüm dünyada iş başındadır. İnsanoğlunun tümünde olan negatif tarafı -yani, tüm insanoğlunun negatif rolünü- alıp, üstlendi. Nostradamus, Mars'ın [Marx] dünyaya hükmedeceğini belirtmedi mi? Komünist hayalet, gerçekten de olumsuz tarafı yönetiyor. Bununla birlikte, pozitif taraf elbette, zıt kuvvetlerin dengelenmesinin bir parçası olarak, tanrısal varlıklar tarafından yönetilir. Fakat bu zamanda olan şu ki insanlığın ahlaki temeli aşağıya doğru kaymaktadır ve hayalet, insanları kötülük yapmaya itmektedir ve bu, yin-yang dengesinin kaybedildiği noktaya gelmiştir. Yani, karşıt güçler artık dengede değildir ve şu anki durumuyla, kötülük iyiye göre ağır basmaktadır.

Tabii ki, normal şartlar altında tanrısal varlıklar, böyle bir durumun görülmesi üzerine, olanları yeniden düzeltirlerdi ve buna izin vermezlerdi. Ama bu durumda, tüm insanlık aşağı kayıyor ve bu durum kendi seçimlerinden biri. Bununla birlikte, insanlar, neler olup bittiğini tam olarak farkında değiller ve de hayalet ve hayaletin onlara aşıladığı şeyler tarafından teşvik ediliyorlar. Günümüz dünyasında görülen modern düşünce şekilleri ve diğer modernist şeyler, aslında açıkça söylemek gerekirse, özgür dünyada hareket eden komünist hayaletin ürünüdür ve bu yine, hayaletin insanoğlunu yok etmeye çalışmasıdır.

Bunların hiçbiri şans eseri değildir. Komünizm hayaletinin, Batı toplumu üzerinde her hangi bir etkisi yokmuş gibi görünse de aslında bütün o kötü şeylerin arkasındadır. Çin toplumunda bu hayalet, iyi eğitimlilerin, kültürlü kişilerin, zengin insanların öldürülmesinde iş başında görünebildiği gibi, geleneğin ve geleneksel kültürün yok edilmesinde de iş başındadır. Batı toplumunda ise ağır vergilendirmelerde ve geleneğe, modern düşünce ve yollarla saldırılmasında görülebilir. Sizler, xiulian uygulaması yapan kişiler olarak, insanların mali refahının geçmiş yaşamlarındaki karmaları ile bağlantılı olduğunu ve insanların paralarına zorla el konulmasının kozmik yasalara karşı yapılan bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ama şu anda dünya bu durumda -karışık, bütün değerleri çarpık. Ve insanların ahlaki seviyeleri de düşmeye devam ediyor. Bütün bunların üstüne, kozmosun yaratılış, istikrar, bozulma ve yok olma döngüsünün son evresine ulaşmış olduğu gerçeği de vardır. Yani dünya, şu andaki haliyle, bozulmuş bir durumdadır ve yok olmak üzeredir. Problemler, sadece insan dünyasında ortaya çıkmıyor çünkü kozmosun yüksek düzlemlerdeki dünyalar bile anormal bir hale gelmiş durumda. Durum budur. Ve bu yüzden zaman zaman, bizim Dafa uygulayıcılarımız tarafından yönetilen medyanın insanları cidden kurtardığı ve sizlerin insanlığın gerçekten tek umudu olduğunuz aklıma geliyor.

Yüzeyde, biz sanki yalnız başımıza savaşıyormuşuz gibi görünüyor. Bu, her birimizin kişisel gelişim konusunda iyi iş çıkarmamız gerektiği ve de xiulian uygulamamız ve kendimizi ölçtüğümüz standartlar açısından daha iyi olmamız gerektiği anlamına geliyor; aksi takdirde bizler için görevlerimizi tamamlamak zor olacak. Elbette, söylendiği gibi: "Şafaktan önce her zaman zifiri karanlık vardır." ya da "Durum, en uç noktaya ulaştığında geriye dönecektir." Pozitif unsurların gelişip, gerçek bir güç haline geldiğini ve geleneklerin yeniden canlandığını fark etmiş olabilirsiniz; ve insanlar olayları daha iyi anladıkça, geleneksel kültür dünya çapında artık daha fazla değer görüyor. Dolayısıyla bu, çok daha iyi iş çıkarmamız ve oynamamız gereken rolü oynamamız konusunda ayrıca bir nedendir. Kozmik güçler de, olması gerektiği gibi, bize yardım etmektedir çünkü olayların bu şekilde olması gerekiyor.

Elbette söylediğim gibi, kötü ÇKP Falun Gong'a zulmetmektedir çünkü o, Falun Gong için yaratılmıştır. O, on yıllarca önce ortaya çıkmış olmasına rağmen özellikle bu amaçla meydana gelmiştir. Bunun üzerine tekrar düşünürseniz, bunu görebilirsiniz. Falun Gong'un zulmü, bu şeytani parti tarafından yürütülmektedir ve bunu gerçekleştirmek için bütün devlet aygıtını kullanmaktadır. Bizler şu anda, Dafa uygulayıcılarının karşılaştıkları testlerin ve xiulian uygulamalarının her ikisinin de sonuna geldiği bir aşamadayız ve kurtarmamız gereken insanları kurtarmanın son evresindeyiz. Her şey neredeyse sona ermek üzere. Bu olay yavaş yavaş sonuçlanıyor. Komünist hayaletin var olması için artık çok sebep yok; bu yüzden, yok edilmesinin zamanı geldi. Daha genç olanlarınız bunu bilemeyebilir; ama ben gençken, o günlerde, Çin'deki hiç kimse -etrafta duyacak kimse olmasa dahi- ÇKP hakkında olumsuz bir şey, bir kelime bile, söyleyemezdi; hayalet, her yerde her zaman pusuda bekliyor ve sizi izliyordu. Bu şeyler, günümüzde yok edildi. Günümüzde insanlar, birlikte bir şeyler içerken, şeytani ÇKP hakkında söylenebiliyorlar ve eğer onun hakkında kötü bir şekilde konuşmazsanız, sizin bir sorununuz olduğunu düşünüyorlar. Yani herkes onu eleştiriyor. Ama onları yüreklendiren nedir? ÇKP'nin arkasında bulunan kötü faktörler ve hayalet, büyük ölçüde azaldı. İşte bu yüzden insanlar buna cesaret ediyor ve daha rahat hissediyorlar. Fakat komünist hayalet hala var olduğu sürece, kötü olmaya devam edecektir. Zehir gibidir ve var olduğu sürece insanları zehirlemeye devam edecektir. Değiştirilemez, çünkü bu onun doğasıdır ve onun varlığı bu şekilde yaratılmıştır. Yok edilmek zorundadır. Bu yüzden, kötü Çin Komünist Partisi içindeki durum, bu aşamada giderek daha da kaotik hale gelecektir. Tanrısal varlıklar onu yok ediyor ve Fa-düzeltmesinin güçlü gücü onu sürekli temizliyor. Geldiğimiz aşama budur. Öyleyse kim hala ona övgüler söylüyorsa, kim onu destekliyorsa, onunla birlikte düşüp, yok olacaktır.

Ancak durum ne olursa olsun, medyamız geleceği hakkında giderek daha iyimser hissetmelidir. Böyle diyorum çünkü başlangıçta, finansal ve insan kaynakları açısından, işler sizin için çok zordu. Halbuki şimdi, özellikle, görüyorum ki, vay canına, çok genç katılımcınız var! Hepinizin bunda yer aldığını görmekten çok memnun oldum. Ayrıca, işler bir zamanlar olduğu kadar zor değil ve etrafımızdaki dünya değişti. Eskiden, kötü Parti, Çin'in tek taraflı medyasını kontrol ediyor ve dünyanın her tarafına yalanlar yayıyordu. Hiçbir yerde dürüst ve olumlu bir habercilik bulamazdınız. Kötü ÇKP'nin medyasından gelen haberler dünya çapında yayılıyordu ve bu, tüm dünyanın Falun Gong'a zulmetmesiyle aynı kapıya çıkıyordu. Dafa uygulayıcılarının Çin'in dışında hissettikleri baskı bile çok büyüktü. İnsanların Dafa uygulayıcılarına nasıl baktıkları ÇKP'nin propagandasının etkisi altındaydı. Dafa uygulayıcıları bu koşullarda kendi medyalarına başladılar ve o günden beri, onları daha iyi hale getirdiler. Halk, bizim gerçekten ne olduğumuzu ve zulmü, toplumun her kesiminde farkındalık yaratmaya çalışan diğer Dafa uygulayıcılarının da çabaları sayesinde, gittikçe daha fazla farkına vardı. Öyleyse, yaptığımız şey, sezilemez bir şekilde, gerçeğin bilinmesini sağlamak ve bu yol boyunca gerginliği azaltmak için hizmet etti ve işte bu yüzden baskı azalmış görünüyor. Ama başında gerçekten anlattığım gibi oldu. İyi güçler şimdi ilerlerken, kötü ÇKP'nin ölümüne yaklaştığını görebiliyorum. Hala onu korumaya çalışan her kimse onunla birlikte gidecek. Olanları görebilenler, bilge olanlardır; göremeyenler ise akılsızların en büyüğüdür.

Esasen, bugün medyanızın başarılı olması için iki şeyi iyi yapmanız gerektiğini aktarmayı istedim. Birincisi, iyi bir şekilde xiulian uygulamanızdır; diğeri ise geleneksel kültüre dayanmak ve yaptığınız şeyleri evrensel değerlere dayandırmanızdır. Sadece o zaman her şeyi iyi bir şekilde başaracaksınız. Ve siz zaten çok iyi iş çıkardınız. Gerçekten son derece çetin yıllarda başarılı oldunuz, iş gücünüzü yeni kaynaklarla güçlendirmeye devam ettiniz ve gittikçe daha da güçlendiniz. NTD'yi de kapsayan Epoch Medya Grubu'nun, dünya çapında Çin nüfusunun en büyük haber kuruluşu olduğunu ve de Batı dünyası tarafından giderek daha fazla tanındığını ve değer biçildiğini eklemeliyim. Bunu görmek gerçekten cesaret verici! Bu büyük fırsatı kaçırmayın ve medyayı bir sonraki seviyeye taşıyın. İşinizin, yayımlandığında güçlü bir etkisi olduğunu görmek isterim. Her parçanın büyük bir etkisi olduğunu görmek isterim. Bunu kesinlikle başarabilirsiniz! Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ederim!