2019 New York Fa Konferasında Fa'nın Öğretilmesi

17 Mayıs,2019

Li Hongzhi

Günaydın !

(Uygulayıcılar; Günaydın Shifu!)

Bugünlerde senede bir defa Fa konferansı yapıyoruz ve bazılarınız Çin'de dahil olmak üzere oldukça uzaklardan geldiniz, bu nedenle masraflar çok fazla oluyor. Yıllık konferanslarımız için onlarca milyonu seyahate, yemeğe ve konaklamaya harcıyorsunuz çünkü konferansları uygulamınızda gelişmek ve birbirinizin deneyimlerinden birşeyler öğrenmek için bir fırsat olarak görüyorsunuz. Bu, uygulayıcıların kendi spiritüel gelişimlerini (xiulian) ciddiye aldıklarını gösterir. Dafa uygulayıcıları üç şeyi iyi yapmalıdır. Fakat kendinizi iyi geliştiremezseniz, yapamazsınız. Elbette, bazılarınızın konferansları beni görmek için bir şans olarak gördüğünün de farkındayım. Ancak, her durumda, Fa'nın sizin için orada olduğunu ve ruhsal gelişiminizde size rehberlik edebileceğini hatırlamanız gerekir.

Bu sıradan dünyanın bir parçasıyken bu düzene uygun bir yaşam sürüyorum ve bazı şeyleri insanlar gibi yapmak zorundayım. Pek çok insan işi, ilahi bir şekilde ele alınamaz. Bu yüzden sizden her şeyi Fa'nın öğretilerine göre yapmanızı istiyorum. Dafa uygulayıcılarının bu noktaya gelmesini mümkün kılan Fa'dır. Bugünkü konferans gibi, Fa işlerini takip ederek, ruhsal gelişiminiz de bugün olması gerektiği yerdedir. Demek istediğim, eğer Fa olmasaydı, bugün bulunduğunuz yerde olamazdınız. Dolayısıyla, bir Dafa uygulayıcısı olarak uygulamanız daima her şeyden önce gelir ve bu özellikle, son aşamada böyledir.

Ve son aşamadan bahsedersek, siz kendiniz bizzat bu dünyada daha büyük, kozmik değişimlere paralel olarak değişikliklerin gerçekleştiğini gördünüz. Örneğin, hainin Dafa uygulayıcılarına yönelik zulmü çıkmaza girdi ve artık kendini zorlukla koruyabiliyor; sadece zulüm hala devam ediyor. Ama az önce belirttiğim gibi, bu son aşamaya geldikten sonra, yapmamız gerekenleri daha da iyi yapmalıyız, çünkü işler sona doğru daha kritik bir hale geldi. Koşulların çok zor olduğu ve olayların çok kötü olduğu önceki günlerde iyi olmayı başardınız, bu nedenle şu son aşamada şimdi daha iyisini yapmamanız için hiçbir neden yok. Zulüm ilk başladığında, dünya medyası Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yönetilen medyadan bile yanıltıcı haberler yayınlıyordu ve insanların gerçekte neler olup bittiğini anlamaları zor oluyordu. Ancak, bu zor şartlarda bile, dünyanın dört bir yanındaki Dafa uygulayıcıları gerçeği onlara açıklayarak insanların görüşlerini değiştirmeyi başardı ve bu zorlukların üstesinden geldi.

Şimdi, sona yaklaştığımız bu dönemde başardığınız her şeyin kıymetini bilmeli, kesinlikle uygulamanızı boşlamamalısınız. İnsanların ilişkilerinin, davranışlarının ve düşünce tarzlarının çarpıtıldığı, Çin'deki birçok Dafa uygulayıcısının oradaki toplumdan etkilenmemesinin zor olduğunu gözlemledim ve gördüm. Her ne kadar Dafa uygulayıcılarının Dafa'yı takip etmeleri gerekiyorsa da, bulundukları toplumda her şey çarptırılmış durumda olduğu için evlerinden çıkar çıkmaz sıradan dünyadaki insanların etkileşim şekline maruz kalıyorlar. Ve bu yüzden ona (bu toplum şekline) uyum sağlıyor ve zamanla, davranış biçimleri de o topluma benziyor ve hatta düşünme şekilleri ve yaşam biçimlerine de alışmaya başlıyorlar, toplumda olanları olduğu gibi kabul ediyorlar. Bu yüzden, Çin'den yurtdışına giden birçok kişi orada insanların ne kadar yalın ve basit olduklarını, konuşurken ve bir şeyler yaparken ne kadar sakin olduklarını görünce çok şaşırıyorlar.

Buna karşın, Çinliler olayları aşırı derecede radikal bir şekilde ele alırlar, olayları çığrından çıkarırlar. Bu onların psikolojisidir. Ama, insanlar böyle olmak zorunda değildir. Öyleyse, bu tür bir düşünce veya davranışı Çin sınırlarının ötesine getirirseniz, insanlar sizden uzaklaşırlar.

Çinliler her zaman başkalarına karşı anlaşılmaz davranıyormuş gibi görünürler ve insanlar Çinlilerin neden böyle olduğunu merak ederler. Aslında, bu şeytani ÇKP'nin Çin halkının davranış ve karakterini kasıtlı olarak bozmasındandır ve bunu sistematik olarak yapmasından kaynaklanmaktadır. Parti, geleneksel kültürleri, ahlakı ve evrensel değerleri uzaklaştırdı. Çin'in elinde kalan tek şey aşırı komünist şeyler ki bu da elbette farklı bir şey. İnsanlar ancak yurt dışında uzun süre yaşadıktan sonra düzelmeye başlıyorlar.

Çin'den bazı uygulayıcılar şu anda başka ülkelerde yaşıyorlar ve Çin'in ortamında iyi iş çıkarmamış olabilirler. Öyleyse, bu uygulayıcılar kendilerini iyi geliştirmeli ve yeni ortamlarında yapmaları gerekeni iyi şekilde yapmalılar. Aşırılığa kaçarak bir şeyler yapmayın, aksi takdirde Dafa uygulayıcılarını bulundukları çevrede muhtemelen rahatsız edersiniz. Çin dışındaki insanların genellikle insanların arkalarından konuşmadıklarını bilirsiniz. Birçok insan evrensel değerleri, basit ve dürüst düşünme şeklini ve davranışları benimsemiştir, iyi insanlar olmaya ve başkalarına iyi davranmaya çalışırlar. Normalde, bazı Çinlilerin yaptığı gibi, kendi menfaatleri için başkalarını baltalamaya çalışmazlar. Bu yüzden, Çin'de oluşturmuş olduğunuz şeyleri ve birçok alışkanlığı şu an yurtdışında olduğunuzdan dolayı değiştirmek zorundasınız. Bundan bahsediyorum çünkü gittikçe daha fazla sayıda uygulayıcı Çin'den geliyor ve diğer ülkelerde yaşayan Dafa uygulayıcılarına saygısızlık ediyorlar; şimdi bile çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu yüzden, bunlara dikkat etmeniz için daha fazla sebebiniz var.

Bunu fark etmemiş olabilirsiniz, ama ilk günlerde, Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm fazlasıyla üzücüydü ve Çin'deki, halini de biliyorsunuz, şiddet görmemelerine rağmen dünyanın her yerinde ki Dafa uygulayıcıları için de çok zordu. Dünyanın dört bir yanındaki medyanın şeytani ÇKP'nin medyasının aldatıcı propagandalar yaymasından kaynaklanan baskı, önyargı ve yanlış anlamalar vardı. O zamanlar kimse gerçeği bilmiyordu. O sırada Çin dışında sınırlı sayıda Dafa uygulayıcısı vardı, fakat onlar etkili oldular. Kendi medyalarını oluşturdular, hükümete, medyaya vb. gerçekleri açıkladılar. Bu şekilde farkındalığı arttırmak için birçok site kurdular. Bu çabalarla, Çin dışındaki durumu tersine çevirmeyi başardılar ve insanların, o hain partinin medyasının Dafa uygulayıcıları hakkındaki yalanlarını ve yanlış algılarını düzelttiler. Bu olağanüstüydü. Bugün sahip olduğumuz şartları elde etmemiz kolay olmadı ve buna sahip olmaları gerçekten onlar için çok değerli. Bu yüzden Çin'den, getirdikleri düşünceleri ve eylemleri ile buradaki durumu baltalayan komünist özelliklerle lekeleyen uygulayıcıları görmek istemiyorum. Bunu söylüyorum, çünkü birçok uygulayıcı olmayan Çinli diğer ülkelerdeki insanlarda kötü bir izlenim bırakıyorlar. Davranışları gerçekten utanç verici ve Çin halkının kötü görünmesine neden oluyorlar. Böyle olmayın. Ruhsal olarak gelişmeyi amaçlayan biri olarak, eksikliklerinizin farkında olmalısınız. Bu sadece Çin halkının imajıyla ilgili değil. Bundan çok daha büyük, çünkü omuzladığımız sorumluluk dünyadaki herkesi kurtarmaktır. Bu yüzden düşüncenizi ve davranışınızı değiştirmelisiniz.

Çin dışındaki insanların saf olduğunu düşünmeyin. Düşünceleri nispeten basittir, aslında zihinleri ne kadar basit ise, neyin ne olduğunu o kadar daha iyi görebilirler. Bu insanlar olayları sizin yaptığınız gibi ifade etmiyor veya konuşmuyor olabilir, ancak neler olduğunu çok iyi biliyorlar. İnsan oğlu birbirleriyle aynı düşünce yapısına sahiptir ve her biri diğeri gibi zekaya sahiptir. Diğer insanlar daha az akıllı değildir. Çinli olmayan kişiler belli bir düşünce yapısına veya bir şeyleri yapma konusunda belirli sınırlara sahiptirler ve ahlaki standartları vardır, bu yüzden yaptıkları şeyleri bazı anakara Çinlilerinin yaptığı gibi yapmayacaklardır. Çin'deki insanların geliştirdiği aşırılık eğilimi, onların yazdıklarında veya bazı şeylere yaklaşımlarında oldukça belirgindir. Bu tür bir davranış ve düşünme, başkalarının kabul edebileceği bir şey değildir. Şeytani ÇKP'den önce, Çin halkı iyi değerlere sahipti ve gerçekten erdemli olmak için çabalarlardı. Şeytani ÇKP'nin birbiri ardına kampanya başlatmasının nedeni, Çin halkının çok medeni olmasıydı ve diğerleriyle aynı evrensel değerleri paylaşmasıydı. Dolayısıyla her başarılı kampanya, Çin kültürünü yıkmak, kültürel elitleri yıkmak ve insanları kötü komünist şeylere maruz bırakmak amacını taşıyordu. Sebepleri açıktı: Çin halkının düşüncelerini ve davranışlarını mahvetmekti. Çin'den gittikçe daha fazla Dafa uygulayıcısı yurtdışında yaşamaya başladığından, bu problemler daha belirgin hale geliyor ve bu yüzden bu konuyu ele almak zorunda kaldım. Buna gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor.

Başka bir şey ise, gerçeği duyurmada Dafa uygulayıcıları olarak başlattığınız gerçeği açıklayan ekipler ve düzenlediğiniz aktivitelerle insanları kurtarmada gerçekten büyük bir etkiye sahip olduğunuzdur. Bu harika! Önemli olan yaptıklarınızın büyüklüğü veya ölçüsü değildir. Sonuç önemli, işin içine kalbinizi ne kadar koyduğunuz önemli ve bunları yaparken bir uygulayıcı olarak davranıp davranmadığınız önemli. Çin konsoloslukların, elçiliklerin önünde ve alanlarda farkındalık yaratmak için uzun yıllar emek harcayanlar gerçekten harika! Bazıları eski uygulayıcılar ve diğerleri de bu eski uygulayıcıların bu faaliyetler için "uygun" olduklarını belirtiyorlar. Öyleyse bunu söyleyenlere soralım: genç olmanız harika, ama siz ne yapıyorsunuz? Tüm Dafa uygulayıcıları için mesele, kendi kendinizin ne yaptığıdır.

Bir uygulayıcı bir keresinde bana, "Shifu, ÇKP'yi çökertmek için kaç kişinin partiyi terk etmesi gerekiyor?" diye sordu. (Shifu gülüyor) beş parmağımı tuttum. Bu yüzden "Ah, beş bin kişi ve sonra Parti yıkılacak" diye düşündü. (Gülüşmeler) Hiç bir zaman beş bin kişi istifa etmedi. Sonra da şöyle düşündü, "Huh, bu nasıl olabilir? Shifu beş parmağını kaldırdı. Ah, elli bin demek istedi. "Ve hiçbir zaman elli bin kişi de istifa etmedi. Sonra "Bu hiç mantıklı değil" diye düşündü. Öyleyse Shifu neden beş parmağını gösterdi? Ah, beş yüz bin demek istedi. "(Shifu gülüyor) Hem 5 milyon hem de 50 milyon sınırını geçti şu an ve sayı şimdi 300 milyondan fazla. Çin'in 1,5 milyardan fazla nüfusu var, bu yüzden beş bin hiç bir şey değildir. (Shifu gülüyor) Aslında, sembolik olarak söylemiştim. Mesele şu ki, yaptığımız şey kritik ve yozlaşmış ÇKP'nin moraline ölümcül bir darbe vurmaktadır. Peki ÇKP şu anda ne alemde? Bütün üyeleri, iktidarda olan birkaç kişi dışında, "Ne zaman çökecek?" Diye merak ediyorlar. Ve çöktüğü zaman bir çıkış yolu hazırlamaya çalışıyorlar. Hepsi bunun için hazırlık yapıyor. Paralarını yurt dışına taşımaya, çocuklarını yurtdışına göndermeye ve pasaportlar dahil diğer ülkelerde kendileri için yasal statü kazanmaya çalışıyorlar; Parti düştüğünde gizlice kaçmaya hazırlanıyorlar. Hepsi de sonun yakın olduğunun farkındalar.

Rejimi sürdürmek için birbirlerini kandırıyorlar. Gizli ajanlarının birçoğu şeytani kurbağaya hala sadık ve mevcut Parti başkanını kandırıyorlar. Mevcut Çin yönetimi iktidara gelmeden önce bile, yanlış raporlar veriyorlardı ve o zamandan beri de bunu yapmaya devam ediyorlar. Yönetim başka yerlerde neler olup bittiği hakkında çok az şey biliyor ve aldıkları yanıltıcı raporların, şeytani Jiang'dan geldiği konusu hakkında da çok az şey biliyor. Politikaları Zhongnanhai genel merkezinin dışına bile çıkamıyor. Parti içinde devam eden kavga zamanla daha yoğunlaştı ve kural tanımıyor. Şu anda mevcut Parti başkanı ne yaparsa yapsın kimseyi memnun edemiyor ve hem demokrasiyi düşünen reformcuların hem de ÇKP taraflarının güvenini kaybetti. Kimse ona gerçekten sadık değil.

Tahmin edebileceğiniz gibi, hain Parti, uzun süre devam edemeyecek. Çünkü ÇKP'nin varlığı ve Dafa uygulayıcılarına yapılan zulüm eski güçlerin Dafa uygulayıcıları için sınamaları anlamına geliyor, değil mi? Çin, Lord Lao'nun eritme kazanına benziyor, Dafa uygulayıcılarını eritiyor ve alevler çok güçlü. Sizi insan düşüncesi ve takıntılarından kurtaracak şekilde tasarlanmış, zorlu bir sınav bu. İşkenceye katlanmak zor, elbette, ama ondan gelen şey gerçek altındır. Aşağılık ÇKP bu süreçte kömür görevi görür ve alev ne kadar sıcaksa bir o kadar canlı görünür. Fakat alev söndükten sonra bir kez daha bakın ve gerçek altının ortaya çıktığını göreceksiniz. Ve hain ÇKP ne olacak? Kül. Sadece bir nefesle bir üfürmeyle - yok olacak. (Alkış) Dafa uygulayıcılarına zulmedildiği zaman insana acı veriyor, ama asıl üzücü olan şey kötü ÇKP'yi destekleyenler - onlar gerçekten üzülecekler. Onlar, uğursuz partinin tarih boyunca işlediği tüm suçlardan sorumlu tutulacaklar.

Şöyle düşünebilirsiniz, kötü ÇKP'nin liderleri her türlü korkunç suçu işledi ve yine de pek çok şeyin tadını çıkarıyorlar. Yaşamları boyunca her türlü kötülüğü yaptılar, aynı zamanda kendilerine sunulan zevklerin tadını çıkardılar. Ancak mevcut Parti başkanı şunu düşünmelidir: Bu şeytani Partiye hizmet vermeye devam ederseniz, yaptığı tüm suçlardan sorumlu olan aptal siz olacaksınız. Başka bir deyişle, sonunda ÇKP'nin tüm suçlarından sorumlu tutulan kişi o olacaktır. Bence şimdi işlerin nereye varacağını anladınız, değil mi? Çünkü o, kötü ÇKP'nin lideri konumunda. Bazen düşünüyorum, aslında parti başkanı ÇKP'yi kendi gücünü sürdürmek için kullanabileceğini düşünüyor. Daha önce durum böyle idi, ama şimdi? Eskiden Çin'de, biri banyoda yalnızken bile kötü ÇKP'yi eleştirmeye cesaret edemezdi. Gerçekten de öyleydi. Komünizmin kötü ruhu her yerdeydi. Şimdi o ruh yok oldu ve herkes o uğursuz partiyi kötülüyor. Partiyi eleştirmek, neredeyse, insanlar ile birlikte yemek yerken konuşmanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve eğer birisi kötü konuşmuyorsa, diğerleri onunla ilgili bir sorun olduğunu düşünmeye başlar. İşte şimdi böyle. (Alkış) Bu noktada ÇKP çöküşün eşiğine yaklaşıyor ve siz hala gücünüzü korumak için ona dayanıyorsunuz. Korkunç yanlış bir hesap içinde değil misiniz? ÇKP devam etmek için size dayanıyor, siz ona değil! Bugün iktidardaki kişi basitçe "ÇKP'yi artık istemiyoruz" derse, ÇKP bir gün bile süremez. Ertesi gün çöker. (Alkış) Çünkü herkes o günü bekliyor. (Alkış) İktidardaki kişinin gerçekten aptalca bir şey yaptığını söyleyebilirim.

Fakat durum ne olursa olsun, biz olayları net bir şekilde görüyoruz. Şu an sadece işlerin nasıl göründüğü hakkında konuşuyorum. Bu noktada, Dafa uygulayıcılarını test edebilecek çok az unsur kaldı ve çok az kömür kalıntısı var. Daha fazla gerçek altın elde edilemez. Öyleyse yangının sönmek üzere olduğunu söylemez misiniz? Olmak üzere olan budur. (Coşkulu alkış) Peki hemen sonra ne olacak? Dafa uygulayıcılarının ruhsal yolculuklarının tamamlanması olacak, değil mi? (Alkış) Bazı Dafa uygulayıcıları, Fa'nın insan dünyasını düzeltmesi döneminde benimle birlikte devam edecek olsalar da, yine de bir sınır çizmemiz gerekiyor. Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcıları muazzam bir şeydir. Ondan sonra olacaklara girmeyeceğim.

Dün gece Dağ'daki bir kutlamada konuştuğumda söyledim, eski güçler hakkında sık sık konuştuğumu belirttim. Bu konsept konusunda çoğunlukla netsiniz, ancak eski güçlerin nasıl ortaya çıktığı konusunda tam olarak net değilsiniz. Aslında düşünürseniz, eski güçlerin ortaya çıkmasının tarihi nedenleri var. İnsanlar doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüme maruz kalırken, evren oluşum, durma, yozlaşma ve yıkım sürecinden geçer. Bildiğiniz gibi, bir kişi ergenlikte, on beş, on altı, on yedi veya on sekiz yaşındayken, büyüme sürecindedir; sonra on sekiz, on dokuz ya da yirmili yaşlarda ta ki otuzlu yaşların sonuna kadar, durma sürecindedir; daha sonra kırk civarından başlayarak, gerileme sürecine girer ve kişi düşmeye başlar. Vücudu çok zavallı bir şekle girdiğinde ve gerçekten zayıf olduğunda, ölüm noktasına kadar yaşlanmaya devam ettiğinde, bu yıkım sürecidir.

İnsanlar için bu süreç oldukça kısadır, ama bunun evren için ne kadar uzun olduğunun farkında mısınız? Veya daha da büyük boyutlu bir kozmik vücut için ne anlama geliyor? Bunu tarif edecek kelimeleri bulmak için elimden geleni yapacağım. Oluşum aşaması sayısız, sayısız, tarif edilemez şekilde trilyonlarca yıl sürer. Ve kaç tane yaşamın gerçekleştiğini ve nihayetinde trilyonlarca yıl sonunda yok olduğunu bir düşünün. Yüksek varlıklar da döngüsel bir süreçten geçer; Asla yok olmadıkları için değil. Ama ne zaman öleceklerini ve ne zaman doğacaklarını bilirler. Sadece önceki anılarını kendileriyle birlikte getirmezler. Aradaki fark, esas olarak yaşamlarının çok uzun olması ve hatta bir noktada yaşamı sıkıcı bulmaya bile başlarlar. Ve bu anlattığım süreçte, yaşamları döngüden geçtikçe varlıklar yenilenir. Ancak bu döngüsel süreçte varlıklar, yalnızca ve yalnızca Oluşum aşamasında, trilyonlarca kez doğduklarını anlamazlar. İnsanların saymak için kullandıkları en büyük birim olduğundan, dolayı bu süreci "trilyonlar" olarak tarif ediyorum; yi (100 milyon) bir birim olarak kullanmak yeterli olmaz; çünkü sayısız trilyonlardan bahsediyoruz. Bu sayı, Yüksek varlıklar için bile düşünülemez kadar çok ve insanlar için çok daha fazladır. Evrendeki zaman süreci olağanüstü derecede uzundur.

Sonra en uzun süreç olan Durağanlık aşaması vardır. Tarif etmek için birçok trilyon kullanılsa bile, bu aşamanın inanılmaz uzunluğu ve süresini tarif etmenin bir yolu yoktur. Kozmosta, doğrudan kozmosun oluşumu, duruşu, yozlaşması ve yıkımı, hatta sadece oluşumundan durma sürecine kadar var olabilecek tek bir yaşam yoktur. Hatta kozmostaki en yüksek varlıklar bile; en en yüksekleri bile buna dahildir. İnsan vücudunun metabolik sürecinde kişinin orijinal hücrelerinin değişime uğraması gibidir. Bu bayrak yarışı benzeri bir şekilde devam eder ve bu tüm yaşamlar için böyledir. Bu aşamalar çok büyük ve uzun olduğundan, Durağanlık aşamasında olan bir varlığa Oluşum aşamasının nasıl bir şey olduğunu sorarsanız, onu hayal etmeye çalışsa bile, hiçbir fikri yoktur

Dejenerasyon dönemine gelindiğinde, bu da uzun bir süreç, olağanüstü bir zaman sürecidir - sayısız trilyonlarca yıl sürer. Sayı, buradaki boşluğa nüfuz eden parçacıkların sayısı kadardır - sadece havada kaç tane parçacık olduğunu bir düşünün! Dejenerasyon aşamasında çok yüksek seviyelerin varlıklarına, Durağanlık aşamasındaki varlıkların nasıl olduğunu sorsanız, kesinlikle hiç bir fikirleri yoktur. Ve neden yoktur? Çünkü, kozmosun yolu bile bu süreç boyunca çarpıklaşmıştır - doğum, yaşlanma, hastalık ve ölüm - ya da oluşum, durma, yozlaşma ve yıkım süreçleri sırasında her şey durmaksızın değişmektedir.

İmha aşamasına gelindiğinde, o da yine çok uzun bir süreçtir ve tam olarak yok olmaya doğru giden şeylerle son bulur. Bu süre de sayısız trilyonlarca yıl olarak betimlenir. Ve bu aşamada hala daha büyük, daha büyük ve daha büyük tanrıların yanı sıra her alemin egemenleri ve lordları ile sayısız tanrıların boyutları var. Onlara da kozmosun ilk ve orta dönemlerinde nasıl bir şey olduğunu sorduğunuzu farz edin, hiçbir fikirleri yoktur.

Öyleyse Fa-düzeltmemde eski güçleri ne ortaya çıkardı? Fa'yı oluşum ve durağanlık, bozulma, tahribat, imha döngüsünün başlangıç aşamasına kadar düzeltip eski haline getirmeseydim, kesinlikle Fa-düzeltmesi olarak kabul edilemezdi. (Alkış) Ancak, Yıkım evresindeki tanrıların hiçbiri bulundukları seviyenin üzerindeki seviyelerde ne olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değil, çünkü onlar Yıkım evresinin Yüksek varlıklarıdır. Farklı seviyelerin tanrıların alemlerinde farklılıklar olsa da, hiçbir seviye orjinalinde ki standartlarla eşleşemez. Tüm kozmos dejenere oldu ve bu yüzden yıkıma doğru gidiyor. Kesin olarak eski güçleri oluşturan varlıklar Yıkım döneminin varlıklarıydı ve bana şöyle dediler: "Fa'yı bu şekilde düzeltmen işe yaramaz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Başaramayacaksın. Başarılı olman için sana yardım edeceğiz. "Ve böylece yaptıklarını yaptılar. Ama onların standardı nedir? Onlar, Yıkım evresinin tanrıları, kozmosun Yıkım evresinin kralları, peki, benim işime karışıp Fa düzeltmesinde bana yardım etmek isteyen bu tanrılar ne başarabilirlerdi? Onların en yüksek standartları, kozmosun Yıkım evresinin en yüksek standartlarıdır. Öyleyse işler onların istediği şekilde yapılsa, Fa gerçekten düzeltilebilir miydi? Onları takip etseydim, gerçekten Fa düzeltilebilir miydi? Onların standartları kullanılsaydı, her şey oluşumun ilk aşamasındaki haline getirilebilir miydi? Sadece Yıkım aşamasının standartlarına geri döndürülecek ve ilerleme kaydedilmeyecekti. Bu kozmosun en temel standardından ne kadar uzakta olacaktı bir düşünün, yani Oluşum döneminden ne kadar uzakta olacaktı.

Öyleyse, bu yaptıklarını yapmaya nasıl cesaret ettiklerini merak etmiş olabilirsiniz. Aslında, haklı olduklarını düşünüyorlar. Eski güçlerin en üst düzey varlıklarının düşüncesi "Ben tanrıların en büyüğüyüm ve benim bildiğim şey de bu. Benimkinden daha yüksek bir bilgi yok. Gerçek bu." Fakat onlar, kendi standartlarının Yıkım aşamasının standartları olduğunu anlayamıyorlar. Gerçekte, bazı zamanlar Fa'yı öğrettiğimde, Dafa uygulayıcıları bunu anlarken eski güçler anlamıyorlar. Bazı zamanlar onların anlamamış numarası yaptıklarını bile düşündüm. Fakat neden böyle yapıyorlar? Gerçek şu ki insan vücuduna sahip olduğum ve hemen hemen bir insan gibi davrandığım için ve onlarda Yüksek varlıklar gibi davrandıklarından dolayı "Senden daha üstün olamamamız nasıl mümkün olabilir ?" diyorlar. Ve bu onları engelleyen şey oldu! Öğrettiğim Fa, basit ve anlaşılır kelimeler ve ilkelerle ifade edilir ve hiçbir tahmine gerek kalmaz; her şey açıkça ortaya konur. Ancak, Yıkım Çağındaki varlıklar, anlam bulmaya ve anlam çıkarmaya mecbur olmaya alışkındır ve bir şeyin gerçek özünü keşfetmek için çaba sarfedilmesi gerektiğini düşünürler. Ve onların alıştıkları şey bu. Bu yüzden öğrettiğim Fa insanlar için gizemli olmasa da, Fa'nın bu kadar basit olmayacağına inandıkları için aslında onun ne olduğunu göremiyorlar. Böylece çok basit ve açık bir şey onlar için "gizemli" hale dönüşür; gizem eksikliği olursa kafaları karışır. (Shifu gülüyor) Gerçekten böyledir. Artık eski güçlerin nasıl oluştuğunu biliyorsunuz.

Hiçbir canlı varlık gerçekten neyi başarmaya çalıştığımı bilmiyor, çünkü bu dönemin en yüksek tanrılarından hiçbiri kozmosun oluşum sürecinin nasıl bir şey olduğunu veya oluşumun ilk aşamasının nasıl olduğunu bilmiyor. Bundan çok uzaklar ve bu yüzden [ne yaptığımı] anlayamıyorlar. Hatta, "Yapmak istediklerinin nasıl yapılacağını biz bilmiyoruz. Biz yapacaklarımızı kendi bildiğimiz şekilde yapıyoruz" dediler. Ama eğer nasıl yapacaklarını bilmiyorlarsa, neden karışıyorlar? "Başka seçeneğim yok, çünkü üstlerimin bana verdiği talimatlar bu yönde" gibi şeyler söylüyorlar. En sonunda en kötü olanlardan en üstte olanı yakaladığımda, bu varlık, "Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Size yardım ediyorum" dedi. Fakat sayısız yaşam- tüm kozmosda sayısız yaşam mahvoldu.

Dafa uygulayıcıları olarak, öğrettiğim Fa'yı izleyerek uygulama yapmalısınız. Bir keresinde, "Cesaretiniz varsa istediğiniz spiritüel (tanrısal) yüksekliğe ulaşmayı başarabilirsiniz!" demiştim. Xiulian, bildiğiniz gibi kolay değildir. Karmanızdan kurtulmak zorundasınız, testler ve zorluklardan geçmek zorundasınız ve karakterinizi test eden, çoğu üstesinden gelinmesi çok zor olan - daha büyük testlerden geçmekten bahsetmeye gerek bile yok- zor durumlarla yüzleşmelisiniz. Bunu farkeden insanlar bunu korkutucu buluyorlar. Bu zor. Gerçekten çok zor! Bununla birlikte, karşılaştığınız kişilerarası anlaşmazlıklar ne kadar kötü olsa da, "Vay, bu benim gelişmeme yardımcı olabilir" gibi, düşünerek yine de olaylara pozitif bakmalısınız. Ve siz ile diğerleri arasında sorunlar ortaya çıktığında, kimin suçlu olduğu önemli değildir: işe içinize bakarak başlayın. Eğer bir uygulayıcı bu alışkanlığı oluşturmayı başaramazsa, insanların normalde yaptıklarının tersini yapamıyorsa, o zaman sürekli olarak, en azından bu konuda, insan seviyesinde sıkışıp kalacaktır.

Bazen başkalarıyla sürtüşme ortaya çıktığında sakin olamazsınız, ama sonra sakinleşip üzerinde düşünür ve "Ben (spiritüel bir uygulama) xiulian yapıyorum. Böyle olmam yanlış ve bu testi geçemedim". Bildiğiniz gibi bu kesinlikle bir testti. Bunun nedeni, sizlere öğrettiğim gibi, xiulian uygulamasının bir parçası olduğunuzda hayatta yaşadığınız her şeyin bir nedeni vardır ve bunların hepsi sizin gelişimiz içindir. Yine de kaç taneniz bunun yerine suçu başka birine atmaya çalışıyorsunuz. Hatta bazen, bu konuda bayağı kurnaz olursunuz. Bazen insanlara bir konuda yardım etmeye çalıştığımda, yüzüme bakarak yalan söylerler ya da sinsice bir şeyi suçlayarak değiştirmeye çalışırlar. Bunu yaparken onları çok eğlenceli buluyorum ama aynı zamanda insanların bu şekilde olduğunu da anlıyorum. İnsan düşüncesi, sizin tamamen gelişmemiş tarafınızı kontrol etmektedir.

Bu insan dünyasında yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz şeyleri, uygulamanızdan ödün vermeden sürdürmenize izin veriyorum; normal bir hayat sürebilirsiniz. Ancak, insanlarla ilgili sorunlar yaşadığınızda, bunlar sizin için bir Dafa uygulayıcısı olarak - kendi gelişiminiz veya yapmanız gereken üç şeyi iyi yaparak diğerleriyle birlikte çalışmanız açısından kritik zamanlardır. Bu durum, spiritüel gelişiminiz için kritiktir. Kendi kendinize yarattığınız sorunlardan dolayı yanlış giden pek çok şey olur ve bu demek oluyor ki yapmanız gerekenleri iyi yapmadınız. Zulmün ilk günlerinde, bazı şeylere insani düşüncelerle baktınız, birbirinizle sürekli çatıştınız ve hatta çileden çıktığınız anlar oldu. Fakat hissettiğiniz öfke ve başkalarıyla çekişmelerin hepsi insani şeylerdi!

Asil ve yüksek seviye-aklında olmalısınız ve başkalarıyla iyi işbirliği yapmalısınız. Bu kimin fikrinin en iyisi olduğu ile ilgili bir şey değil. Birinin fikri mükemmel değilse veya iyi düşünülmüş bir şey değilse, sessizce ve gizli bir şekilde ona yardımcı olacak bir yol bulmalı ve yapılması gereken her şeyin yapılmasına yardımcı olmalısınız! Bu size yüksek varlıkların hayranlığını kazandıracak ve hiçbir şey söylemeden bunu başarmış olacaksınız. Kimin fikri olduğu önemli değil, o süreç boyunca kimin kendini tamamen geliştirdiği önemlidir; Kendisi üzerinde çalışan her kim ise o gelişir. (Alkış) Son aşamaya ulaştığımızı bilmenizi sağlamak için bunu gündeme getiriyorum. Size açık bir şekilde söyleyeyim, zulmü bu yıl (hararetli alkış) yirminci yıldönümünde bitirmeyi planlamıştım. Eski güçlerin işleri biraz değiştirmiş olmasına rağmen, fırının kömürü tükeniyor ve alev artık yeterli değil. Yani bu durum yakında sonuçlanacak. İşte bu, her şeyi iyi yapmanız gerektiğinin sebebidir. Sadece geçen gün, "Bir Dafa uygulayıcısı olma ayrıcalığına sahip olmanın ne demek olduğunu bir düşünün" demiştim. Bu olağanüstü bir kaderdir.

Daha önce arabaya binerken, birileri bazı kişilerin "parçacıklar" ve "moleküller" gibi fizik terimlerini anlamadıklarını belirtti. Eh, ben sadece insanların bildiği kelimeleri kullanıyorum. Başka ne yapabilirim? Bir şeyi gerçekten [kendi terminolojimle ] tanımlasaydım bile, yine fazla farklı olmazdı . Görebildiğimiz gezegenlere, moleküller kadar küçük olabilecekleri bir noktadan bakılsa, tıpkı moleküller gibi olmazlar mıydı? Evrendeki yüksek varlıklar Dünya'ya ve uzaydaki diğer gezegenlere tepeden baktıklarında onları, moleküllerin bize göründüğü gibi görmezler mi? Ve daha büyük varlıkların gözünde, Dünya bize bir atomun göründüğü gibi görünmez mi? Yüksek Yüksek varlıklara bu şeyler, böyle görünür. Uzay boşluğu gezegenler ile doludur, yalnızca sizin görüş alanınızda değillerdir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insan hiçbir zaman evreni tam olarak göremeyecektir, çünkü evrende vizyonu engelleyen her türlü şey vardır. Bu yüzden [sadece daha yüksek bir ilahi varlığın] evreni tüm detaylarıyla görebildiğini söylüyorum. Çünkü insan oğlu hiçbir zaman kozmik bedeni olduğu gibi göremez.

Yani başka bir deyişle, seviye ne olursa olsun, kavram budur. Büyük varlıklar altlarındaki seviyeye baktıklarında, gördükleri küçük parçacıklardır; daha küçük varlıklar üstlerindeki seviyeye baktıklarında, gördükleri gezegenlerdir. Ve atomların üzerinde yaşayan varlıklar, atomları gezegen olarak görmezler mi? Ve moleküller seviyede yaşayan varlıklar Dünya'ya baktığında - vay, çok büyük görünüyor derler. Böylece, her düzlemdeki parçacıklar ve onlardan daha büyük ya da daha küçük parçacıklar arasındaki ilişki budur.. Bu hemen hemen tüm kozmosun yapısıdır. Parçacıkların düzlemlerinin seviyelerinde seviyeler vardır ki aralarında Dünya -bu sadece bir parçacıktır- görebildiğimiz Güneş, Samanyolu ve diğer her şey parçacıktır.

Ve bu parçacıklarda insan gözünün parçacık veya gezegen olarak gördüğünden daha fazlası vardır. İnsanların göremediği başka parçacık türleri de var. Moleküller, bu boyutta mevcut olsalar da hepsi aynı görünmezler. Çeşitli formlardaki moleküller üzerinde sayısız varlıklar vardır ve hepsi de insanların olduğu bu boyuttadır. Ve moleküller ile birlikte başka biçimlerde var olan parçacıklar da vardır. Yani burası ağzına kadar doludur. İnsanlar ve bu düzlemdeki diğer varlıklar, toprağa gömülmüş gibilerdir; Çağdaş bilim, yalnızca algılayabileceği parçacıkların farkındadır. Sadece bizim için mevcut olan insan bilgisine dahil olan şeyleri açıklıyorum, aslında daha fazlası - çok daha fazlası vardır. Öyleyse burada çok fazla yaşam olduğu için - inanılmaz sayıda - yaşam burada olduğu için, nefes aldığınızda aldığınız havayı oluşturan çok sayıda molekülü içinize çekiyorsunuz ve bu moleküller aynı zamanda gezegenler ise, bir düşünün onların üzerinde kaç tane dünya ve kaç tane canlı varlık vardır. Onlar bir solukta içinize gider ve vücudunuzun içinde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinlere dönüştürülür. (Shifu gülümsüyor)

Bunların hepsi derin şeyleri içerdiğinden ve insanoğlunun bilgisi geçmişte sınırlı olduğundan, yüksek varlıklar hiçbir zaman bunların hiçbirini tartışmadı ya da tartışma yeteneğine sahip değillerdi. İsa, "herkes günah işledi" dedi, ancak "günahın" neyle ilgili olduğunu açıklamadı. Benzer şekilde, bir insanın yaşarken kaçınılmaz olarak karma yarattığını söylemiştim - yemek yiyerek, yaşayarak, bu dünyadaki diğer insanlarla etkileşime girerek, vb. Diyelim ki bu gerçek dünyada yaşarken diğerleriyle yapılan etkileşimlerden kaynaklanan karma yaratmaktan kaçınmak istiyorsunuz ve manastır hayatı sürdürüyorsunuz veya sadece bir duvarın önünde meditasyon yapmaya karar verdiniz diyelim. Ama orada hareket etmeden oturmak bile, hala karma (Shifu gülümsüyor) yaratır, çünkü birçok dünya sadece siz hayatta olduğunuz için değişime uğrar. Fakat durum ne olursa olsun, aynı zamanda, bu insanın makul bir yaşam ortamına sahip olması gerektiği ve varlığınızı sağlayan normal bir yaşam sürerek yaratılan karma için de suçlanmayacağınız bir prensibi açıkladım. Elbette bu tür bir karmadan siz sorumlu tutulamazsınız. Fakat bu durum başka bir sorun içerir ki bu da, bu karma yine de eylemlerden kaynaklanır, bu kesindir.Yeni Ahit'te "herkes günah işledi" ile kastedilen şey buydu. Bu yüzden bazı insanlar, çilelerin yaşamda kaçınılmaz olduğunu ve bir kişi bütün hayatını hastalıksız tamamlarsa, yaşamının sonunda direk cehenneme gider, der. Neden? Bu yaşamdan gelen muazzam derecedeki karmayı hiç bir şekilde ödememiş olur. Sonuçta karma, günahı temsil ediyor ve bu yüzden onu ödemek için cehenneme gitmesi gerekir. Fikir budur.

Bu nedenle, uygulayıcılar olarak, tatsız bir şey yaşadığımızda ya da günlük yaşamımızda ki zorlukların kötü bir şey olduğunu düşünmeyiz. Bazen karma çözülürken, "Ah hayır, hasta oldum" diye düşünebilirsiniz. Soğuk algınlığım var, "Kendimi iyi hissetmiyorum" veya "Acı veriyor" dersiniz. Fakat aslında karmanız azaltılıyor. Daha yeni uygulayıcılar bunu anlayamayabilir ve "Ah," hastalık "kelimesini iyi olmadığım zamanlarda kullanmamalıyım. "Karmam yok oluyor" demeliyim. "Ama fikir bu değil. Gerçekten karman çözülüyor. Xiulian yolculuğunuz iyi tasarlanmıştır ve vücudunuzun hastalanmasına izin verilmez. Gerçekten, hastalanmasına izin verilmez. Bunun sebebi, hiçbir hastalığın sizi istila etmesine izin verilmemesidir; herhangi bir patojen, sahip olduğunuz pozitif enerji tarafından öldürülecektir. Fakat insanlar karma yaratırlar ve bu karma vücudunuzda hastalık şeklinde tezahür eder. Eğer karma burnunuzda tezahür ederse, burnunuz tıkanır veya akar, bu da sizi "Ah, nezle oldum" diye düşünmeye sevk eder (Shifu gülüyor) , ama o nezle değildir. Eğer karma midenizde tezahür ederse, mideniz ağrır ve "Aman tanrım, yediğim bir şeyden olmalı" diye düşündürür. (Shifu gülüyor) Ama ondan değildir. O ağrıya oraya gönderilen karma neden oldu. Öyleyse neden tüm yerlerin arasında oraya gönderildi? Aslında oraya özel olarak gönderilmez; başka bir yere de gönderilebilirdi. Nerede bir takıntınız varsa oraya gönderirler ve amacı bu takıntı üzerinde çalışmanıza yardımcı olmaktır.

Örneğin, uygulamaya başlamadan önce, ciddi bir hastalığınızın olduğunu varsayalım bu hastalığınız uygulama yoluyla iyileşti ki bu sizi çok mutlu eder. Fakat zaman zaman "daha önce ciddi bir hastalığım vardı, ama muhtemelen tekrarlanmayacak" şeklinde bir düşünce ortaya çıkabilir. Bu düşüncede yer alan, muhtemelen tekrarlanmayacağı fikridir. Yani, yüzeysel olarak iyi olduğunu düşünüyorsanız bile aslında endişelisinizdir. Eski güçler bunu gördüklerinde bunu size karşı kullanırlar - "Bu nedir?" (Shifu gülümsüyor) Yapacakları bu değil midir? İsa ve Sakyamuni'nin öğrencilerine zulmettikleri zaman da, "uygulamalarında ilerlemelerini sağlamalarına yardımcı olduklarını" iddia ederek, benzer gerekçelere dayandırıyorlardı. Ve sizi hastalık konusunda endişeli görünce karmanızın belirli bir noktaya kadar birikmesini beklerler sonrada eskiden hastalığınızın bulunduğu yere gönderirler. Siz de "Ah hayır, hastalığım geri geldi!" diye düşünebilirsiniz. (Gülüşmeler)

Bir xiulian uygulayıcısı olarak zihniniz bu şekilde test edilecektir. Ve bu gerçekleştiğinde, sizin için gerçek bir sınav olacak ve bu durumu bir uygulayıcı olarak mı yoksa sıradan biri olarak mı ele alıp alamayacağınız ortaya çıkacak. Bunu insani olarak ele alırsanız, eski güçler hastaneye gitmenizin veya bir doktora görünmenizin daha iyi olacağını düşünecektir. Uygulamasında yeterince gayretli olmayan ya da daha yeni uygulayıcılar söz konusu ise, daha başka hususları da dikkate almak zorundayız. Bunun nedeni, bir kişinin düşüncesinin henüz bu seviyeye gelmemiş olmasıdır. Ona " bu hastalık değil" diyerek ısrar etseniz bile, gerçekten ikna olmayacaktır. Onun zihni henüz o seviyeye ulaşmamıştır ve bu yüzden gerçekten de "Bu bir hastalık!" diye inanmaktadır. Bu durumda gerçekten tedavi edilmelidir, çünkü eski güçlerin şakası olmaz. Onlar işlerine bakarlar. Düşünceleri, "Sizin kutsal varlıklar olmanız benim isteğim değil. Bir kez insani düşüncelerinizi görürsem, kesinlikle sizi aşağı düşüreceğim. Şimdi bunun bir hastalık olduğunu söylediğinize göre, gerçekten vücudunuzun bu kısmını X-ışınlarına ve laboratuvar sonuçlarında da öyle göstereceğim."

Uygulayıcılarımızın çoğu bu sebeplerden vefat etti. Ama ne kadar yazık değil mi? Yine de yeterince gayretli olmadıkları için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Bazıları gayretliydi, ancak sadece bir sorun vardı bu da kaygılarını tam olarak ortadan kaldıramadılar. Bu yüzden bu şeyler çok komplikedir. Diğer tüm konularda katılardı fakat bu konuda yetersiz kaldılar. Bildiğiniz gibi, Xiulian uygulamasında kişinin "hiç bir boşluk" bırakmaması gerekir. Bir boşluğunuz varsa, cennete gitmenize izin verirler mi? Olan budur. Her ne kadar eski güçler, Yıkım döneminden doğan varlıklar olsalar da ve standartları düşük olsa da, yine de çeşitli seviyelerin gereklilikleri hala yerindedir ve sizin takıntılarınızdan kurtulmanız gerekmektedir - ya da onların standartlarına göre takıntılarınızdan kurtulmanız lazım. "Standartlarımızı yerine getirmelisiniz" konusunda ısrar edeceklerdir.

Birçok uygulayıcı, Dafa uygulayıcılarının yürüttüğü projelerde sürekli olarak iyi iş çıkardılar ve iki kat çaba gösterdikleri zamanlar da oldu. Fakat aynı zamanda bazılarıda, artık bu kadar baskı olmadığı için, isteksiz olarak iş yapıyor. Fakat hayatları kurtardığınızı bilmelisiniz ve yaptığınız her şey bunun içindir. Yani pes etmemelisiniz. Birçok hayat kendilerini kurtarmanız için sizi bekliyor. Ben, diğer uygulayıcıların yaptığı gibi pek çok etkinliğe katılamayan Minghui.org gibi Dafa projeleri üzerinde çalışan bazı uygulayıcılara hayranım. Dafa uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilen diğer etkinliklere veya aktivitelere katılamazlar. Katılsalar bile, neyin üzerinde çalıştıklarını açıklayamazlar, çünkü bu içinde bulunduğumuz zaman benzeri olmayan bir zamandır. Diğerleri de, The Epoch Times gazetesi muhabiri olarak çalışmaktan, NTD'de haber editörlüğü yapmaktan bahsedebilir ve Dafa uygulayıcılarının üstlendiği bu büyük sorumluluklarla birlikte gelen bir gurur duygusu vardır. Ancak bahsettiğim kişiler böyle şeyleri söyleyemezler ve elde ettikleri harika şeyleri bile kendilerine saklamak zorunda kalırlar. Belki sadece bir ya da iki gün, hatta bir ya da iki yıl olsa, bu kadar önemli bir şey olmazdı. Ama yirmi yıl oldu. (Alkışlar)Aslında, Dafa projelerinde veya başka şeylerde sessizce çalışan birçok uygulayıcı var ve hepsi gerçekten olağanüstüdür. Yüksek varlıklar size gerçekten saygı duyuyor. Ben de böyle insanlara çok saygı duyuyorum. (Alkış)

Shen Yun hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi, Shen Yun insanları kurtarmada çok etkilidir bunun olması için, teknik, beceri seviyesi, sanat konularında ve bunun gibi her konuda her alanda lider olmak zorunda ve diğerlerini geçmesi gerekiyordu. Başkalarının sahip olmadığı veya yapamadığı şeyi başarmak zorundaydık. Ve sadece her açıdan diğerlerinden daha iyiyken, daha büyük bir etki yaratabilir ve kitlesel bir seyirci çekebilirdik. Sadece fikir üreterek hiç bir yere gelemezdik.

Shen Yun'un ilk başladığı zaman, bildiğiniz gibi ve daha önce de bahsettiğim gibi, uygulayıcılar o zamanlar birlikte iyi çalışmadılar. İzleyicilerin nasıl tepki verdiğini gözlemledim ve her türlü konuşmayı duydum. Parçaların kalitesi o kadar iyi değildi ve bazı izleyiciler "Bu, bu pek iyi değil" gibi şeyler söylediler. Bunu duyduğumda kendimi kötü hissettim. Dafa uygulayıcıları kalplerini bu işe koyuyorlardı. Fakat başka ne yapılabilirdi? Birlikte iyi çalışmasalar bile, yine de çok çalışıyorlardı. Çok çaba sarf ettiler. Böylece daha sonra ben de işe dahil olmaya ve gösterdikleri çabalarda onları yönetmeye, onlara rehberlik etmeye, ve gelişmeleri için onlara yardım etmeye ve ne şekilde ilerleyeceklerini izlemeye karar verdim. Ama şimdi liderlik bende olduğu için, yaptığım şeyi kimse yapamayacağı için bir başkasına teslim etmem mümkün değil.

Shen Yun her açıdan olağanüstüdür. Birçok bakımdan diğer sahne sanatları şirketleri bizim yaptıklarımıza sahip değiller. Onları teknik, kalite standardımız ve operasyonel yaklaşımımız açılarından aşıyoruz. Bununla birlikte, sanatçılarımız spritüel bir hayata öncülük ettiği için yaptıkları iş daha etkili oluyor. Ve neden tüm bunları sağlıyoruz? Çünkü insanları kurtarmak için gereken bu. Ve elbette, bunun gerçekten böyle olmasını da sağlamalıyız. Her bir performansta, katılımcı olan 1000 ya da 2000 kişinin yüzde doksanından fazlası, tamamen değişime uğradı ve birçok şeyi anlamaya başladı. (Alkışlar) Ne tür insanların Dafa uygulayıcıları olduğunu, onların inancının iyi bir inanç olduğunu ve ÇKP'nin neden Dafa uygulayıcılarına zulmettiğini öğreniyorlar. Rejimin tüm yalanları, tek kelimeyle, tek bir kelimeye gerek bile bırakmadan bir performansla ortaya çıkıyor. (Alkış) İnsanlar, oyunlar hakkında sunucuların verdiği kısa bir bilginin dışında, hiçbir şey söylenmeden her şeyi anlarlar. Her şeyi çok net bir şekilde açıklamak, bu kadar kapsamlı olmak ve bu kadar büyük bir farkındalığı sağlamayı başka yollarla becerebilmek, muazzam bir çaba sarf edilse bile, gerçekten zor olurdu.

Ve bunların hepsi bir seferde başarılıyor. Bazı insanlar gösteriyi gördükten sonra Falun Gong'u öğrenmek istiyor; bazıları ne yaptığımıza dair anlayışlarını ifade ediyor; hatta bazıları sahnedeki gerçek, ilahi ya da cennetsel varlıkları gördüklerini bile paylaşıyorlar. Bu yüzden etki muazzam olmuştur. Altı şirket ve yaklaşık bin beş yüz kişilik bir izleyici kitlesine gösterilen performanslarla, bu yılki turla bir milyon kişiye ulaştı. (Hararetli alkışlar) Bir milyon - bir milyon insan katılım gösterdi. İnsanları kurtarmanın nasıl bir güç olduğunu görebiliyorsunuz. Shen Yun'un etkisi büyümeye devam ediyor ya da sıradan bir ifadeyle, piyasası büyümeye devam ediyor ve talep karşılayabileceğimizi aşıyor. Bu nedenle, bu yıl başka bir şirket kuruyoruz. (Shifu gülümsüyor, coşkulu alkışlar) ÇKP'nin karışması boşuna çıktı. Acınası zulüm makineleri hala çalıştığı için bize sorun çıkarmak için can atıyorlar. Fakat bu noktada hiçbir şeyi başaramayacaklar, çünkü dünya şimdiki zamanda Shen Yun ile tanışmıştır.

Shen Yun, kendi iş modelinde medya tanıtımlarına güvenmedi. Popülerliğimiz çoğunlukla kişilerin tavsiyesinden gelmektedir. Fa'yı [Çin'deki] halka açık bir şekilde öğrettiğimde, bildiğiniz gibi: Uygulamamız tanıtım yoluyla değil, ağızdan ağıza yayılmıştı. Kelime, kişiden kişiye hızlı bir şekilde seyahat etti. Aynısı bugünlerde Shen Yun için de geçerlidir. Shen Yun'un yapım gücü, dünya çapında tanındı; Bu yüzden insanlar onun çok iyi olduğunu düşünüyor. İnsanlar aileleriyle birlikte evde otururken ya da dışarıdaki kişilerle Shen Yun hakkında konuşuyorlar ve bu bir tür kartopu (çığ) etkisine neden oluyor. Arkadaşlarınıza bir şeyin iyi olduğunu söylediğinizde, gerçekten öyle düşündüğünüzü anlarlar. Aynı şey ailenize anlattıklarınız için de geçerlidir. Yani insanlar söylenenlere güveniyor. Reklamlar bu tür bir etki elde edemez. Bu yüzden Shen Yun'u görmek isteyenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Gösterilerin iptal edilmesi gereken bazı durumlarda, bilet satın alanlar ve para iadesi alan kişilerden bazıları gözyaşlarına boğuldu. Peki neden? Bunun nedeni, birçok insanın performansın ne kadar iyi olduğunu bilmesi ve insanlarla bire bir görüşmelerde Shen Yun hakkında şahane övgüler duymasındandır. Ve bazılarının, Shen Yun'un yaptıklarını gerçekten anladıklarını söyledikleri şeylerden anlayabiliriz. Ve son birkaç yılda insanların Shen Yun'un ne yapmaya çalıştığını daha da iyi anladıklarını fark ettik. Yapmak istediğimiz şey de budur.

Tarihte gerçek bir inancı yayan birçok insan zulümden öldü. İnsanların kökleşmiş inançlarına itiraz edildiğinde ya da bir şeyin kendileri için tehdit oluşturduğunu hissettiğinde, insanlar insani yollarla cevap verecektir. Shen Yun, görünüşte sadece bir performans ve onu görmek isteyip istememek kişinin kendisine bağlıdır. Ayrıca ücretsiz de değildir, insanlar onu görmek için para harcamak zorundadır ve hatta bu az bir para da değildir. İnsanlar kendi iradeleriyle geliyorlar ve görmek istemeyenler de bilet almamak konusunda özgürler. Öyleyse sorun olmamalı. Biz sadece bir gösteri düzenliyoruz. Ancak bu, yaşamların dört gözle beklediği bir şeydir. Bu yaklaşımın canlıları kurtarmak için kullanılacağını hiç kimse hayal bile edemezdi. Ama bunun nedeni, dünyanın şu içinde bulunduğu hale gelmesi ve tarihten alınan talihsiz derslerin olmasıdır. Durum ne olursa olsun, Dafa uygulayıcıları olarak, nedenimiz, insanları kurtarmanın yollarını düşünmeye çalışmaktır.

Söylediğim gibi, ÇKP'nin sorun çıkarmak üzere kullanabileceği püf noktaları tükeniyor. Hatta uygulayıcı olarak rol yapmaya ve mantıksız şeyler söylemeye bile başladılar. Bir tiyatro yöneticisi bir keresinde bize ÇKP'nin yazdığı bir mektubu bile gösterdi. Bunu eğlenceli bularak, her türlü sahtekarlığı yaptıklarını ve herkesin bunun farkında olduğunu söyledi. Ve ÇKP'nin insanlara rüşvet vermesi gittikçe zorlaşıyor, çünkü ceplerindeki para azalıyor. Basitçe söylemek gerekirse, parayla bile bizi engelleyemezler. Çünkü insanlar biliyor - Shen Yun'un iyi olduğunu biliyorlar- ve görmek istiyorlar. Bilet satışları iyi gitmiyorsa, neden Çin elçiliğini veya konsolosluğunu aramıyorsunuz diye şaka yapıyorum. (Gülüşmeler) Onlara Shen Yun'un geldiğini ve de harekete geçmeleri gerektiğini söyleyin. (Gülüşmeler) Fikir şu, ÇKP propaganda yapar yapmaz, bir şeyleri bozmaya çalışır çalışmaz ya da bununla ilgili bir makale yayınlar yayınlamaz, vay! Herkes Shen Yun'un geldiğini öğrenir ve aceleyle Shen Yun'u seyretmeye giderler. (Alkış)

Bugün biraz daha zamanımız kaldı, bu yüzden sorularınızı cevaplayacağım. (Alkışlar) Şimdi soru kağıtçıklarını gönderebilirsiniz.