(Minghui.org) Birkaç yıl önce çok canlı bir rüya gördüm. Güneşli bir gündü ve caddede yürüyordum. Aniden gök gürültüsü ve şimşek başladı ve gökyüzü karardı. Yayalar şaşkına döndü ve hareket etmeye cesaret edemedi. Ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Gökyüzünden aniden bir ses konuşmaya başladı. Ses, dünyadaki herkes için yüksek ve netti.

Gökten duyduğum ses şöyleydi: “Tanrısal olan, insanları kurtarmak için çok acı çekti ve tüm bilgeliğini, insanların ilahi ve değerli erdeme saygı göstermeleri için insanlık tarihindeki geleneksel kültürü düzenlemek için kullandı. Tarihteki doğru inanç zulüm görürken, insanların zulme  verdikleri tepki farklı sonuçlar doğurdu ve bu da insanlara iyinin ve kötünün cezasını çekeceğine dair bir uyarı işlevi gördü. Bu arada, dharma bitiş döneminde tanrısal olanın insanları kurtarmaya geleceği umudunu da sundu.

“Tarih boyunca, Tanrı insanları önemsedi ve kıyamet gününde onları kurtaracak olan tanrısal olanı tanımaları ve insanlara ipuçları vermek için çeşitli yöntemler kullandı. Bu şekilde, kötülüğü tanıyıp kurtulmak için ondan uzaklaşabilirlerdi. Ancak şu anda, birçok insan sadece tanrısal olan tarafta kalmayı başaramadı, bunun yerine kötü şeyler yapmak için kötülüğün yanında yer aldı. Tanrısal olanın düşmanı oldular, gerçeği reddettiler ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) gibi gaddarların insanlığı yok etmeyi amaçladığına dair tanrısal uyarıları defalarca görmezden geldiler.

“Tanrısallık, acımasız zulmün ortasında gerçeği aydınlatmak ve insanları kurtarmak için haberciler (Falun Dafa uygulayıcıları) göndermesine rağmen, birçok insan bu tür fırsatları kaçırdı ve habercilere acımasızca zulmetti. Şu anda birçok insan kurtarılmaz hale geldi. Disiplin ve ceza bundan sonra başlayacak."

Gökyüzü konuşmayı kestikten sonra, kriterlere uymayan ve ayıklanacak olan insanları temizlemek için birçok devasa tanrının geldiğini gördüm. Tanrılardan biri beni fark etti. Bana boyun eğdi ve diğer boyuttaki tanrısal sıfatımı kullanarak beni selamladı, yaptıklarıyla hiçbir ilgim olmadığını, ancak bu insan dünyasında bir ay beklemem gerektiğini söyledi. Şu anda sahne birden değişti. Birçok Dafa uygulayıcısı ve ben sessiz bir dağda kalıyorduk ve sade bir yaşam sürüyorduk. Dünya temizlendikten sonra sakince yeni kozmostaki yeni konumumuza ayarlanmayı bekliyorduk.

ÇKP'nin ABD genel seçimlerini her türlü utanmaz taktikle nasıl manipüle ettiğini ve her adımda Trump'ın - tanrısallık tarafından seçilen - ne kadar acı çektiğini görmek için bu rüyayı tekrar tekrar düşündüm.

Shifu diyor ki,

“İyi ve şeytani olan dünya insanlarının görmeleri için kendilerini ortaya koymuyorlar mı? O kurtarılabilecek olanlar bu şekilde belirlenip, bir kenara ayrılmıyorlar mı? Daha önce söylediğim gibi, bazı varlıklar kurtarılmaya değer değiller. Gerçekleri her insana açıklayabilirsiniz fakat sokaktaki her insan kurtarılmayacaktır, çünkü bazıları artık buna layık değildir. Kritik yol ayrımlarında, [sonuç] kişinin kendisini nasıl konumlandırdığına ve her insanın olayları nasıl değerlendirdiğine göre belirlenir. Kişinin yaptıkları iyi düşüncelerden mi yoksa kötü düşüncelerden mi kaynaklanıyor? Tanrılar her insanın ne düşündüğüne bakıyor ve o varlığın korunup korunamayacağına karar veriyorlar. Aksine, bu olaylar, kurtarılabilecek olan canlıların kurtarılması için bir olanak sağlamıyor mu? Dafa uygulamasında, Fa-düzeltmesi sırasında veya Fa'yı onaylama sırasında meydana gelen herhangi bir şey sadece şans eseri olabilir mi? Bu olayın kendisi canlıları kurtarmıyor mu? O toplum içinde öyle bir etki oluşturdu ki, herkes onu düşünüyor..

"Tanrılar benim Fa-düzeltmemin başında bir şey ortaya koydular. Bu da, ÇKP ne yaparsa yapsın ve amacı ne olursa olsun, bana ve Dafa uygulayıcılarına yardım etmek ile sonuçlanacaktı. Bu yüzden, kirli ÇKP ne zaman kötü bir şey yapmak istese, başladığı anda, başarısızlığa ve skandala dönüşecektir. Eğer objektif ve iyi bir şekilde bakarsanız, geçen dokuz senelik zaman içinde meydana gelen her şeyin bu şekilde sonuçlandığını görürsünüz. Kirli ÇKP, kendi gangster rejiminin dünya insanlarının gözünde çarpık olduğunu biliyor ve bu yüzden de topluma karşı sürekli aldatıcı bir yüz takınmaya çalışmıştır. Şimdi bu aldatıcı yüz bile darmadağın oldu ve maskesi düşürüldü; artık daha fazla o şekilde davranamayacağını biliyor ve yalnızca saldırgan bir şekilde hareket ediyor.

"Sadece seyretmeye devam edin ve oyunun bu şekilde gerçekleşeceğini göreceksiniz." (2008 New York Konferansında Fa'nın Öğretilmesi)

Benim anlayışıma göre, her şey Shifu'nun kontrolü altında. Shifu, kısır kişinin cephesini kaldırmasına ve doğasını açığa çıkarmasına izin vererek, insanlara bunun arkasını görme fırsatı veriyor. Yani insanların inanmadıkları şeyler onlara tek tek gösterilecektir. Örneğin, geçmişte bazı Tayvanlılar ÇKP'nin totaliter bir rejim olduğuna inanmıyordu. Geçen yıl Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası yürürlüğe girdikten sonra, Tayvan'daki birçok insan uyandı ve ÇKP'yi reddetmeye başladı.

Bir kişi iyiyle kötü arasındaki savaşta bir taraf seçtiğinde geleceğini seçiyor demektir. Kurtuluş düzenli bir şekilde gerçekleşir. İlahi, sınırsız şefkatle, insanların binlerce yıldır beklemesine izin vermedi. Sonunda yapılan temizliğin sonuçları da insanlara aşikar olacaktır.

Shifu diyor ki,

“Bazıları bana soruyor: "Shifu, nasıl oluyor da bu problemi ortadan kaldırmıyorsun?" Lütfen bir kez düşünün. Uygulama yolunuz doğrultusundaki tüm engelleri ortadan kaldırırsak, kendinizi geliştirmeniz nasıl mümkün olabilir? Uygulamanıza devam edip edemeyeceğinizi, gerçek anlamda Tao'ya aydınlanıp aydınlanamadığınızı, engellenip engellenemediğinizi, bu xiulian uygulama yolunda kararlı olup olmadığınızı görmek için, sadece şeytani engellemelerin olduğu koşullar altında test edilebilirsiniz. Xiulian, büyük dalgaların kumları alıp götürmesi gibidir. Xiulian aynen böyledir. En sonunda geriye kalan, gerçek altın olacaktır." (Zhuan Falun, Altıncı Konuşma)

Bu nedenle, Dafa uygulayıcılarının zihinleri dalgalanmamalı, örneğin olumsuz senaryolarda hayal kırıklığına uğramamalı ve hatta Fa-düzeltmesi konusunda Shifu'ya yardım etme konusunda güvenini kaybetmemelidir.

Anladığım kadarıyla, bu kritik anda, uygulayıcı olsun veya olmasın herkes yargılanacak. Shifu eski güçlerin oyununu kendi kullanımına çevirdi. İlk yeminimizi aklımızda tutarak Dafa ve Shifu'ya sadık kalırsak, bu fırsatları değerlendirebilir ve insanları kurtarma misyonumuzu tamamlayabiliriz.

Yukarıda kişisel anlayışlarım var. Uygunsuz bir şey varsa lütfen belirtin.

Çince versiyonu