Uyan

Kozmosun Fa düzeltmesi bitti ve şu anda Fa düzeltmesinin insan dünyasına geçişi gerçekleşiyor. Fa, insan dünyasını düzeltirken Dafa uygulayıcılarımızın çoğunluğu bana katılacak.

Bununla birlikte bunun gerçekleştiği süreç içerisinde, o kötü ÇKP’nin üyeleri gibi muazzam karmaya sahip olan sayısız yaşam ayıklanacak ve yok edilecek. Ve bunun yanı sıra Dafa uygulayıcıları arasında, bu dünyaya gelirken kendi canlıları ile imzaladıkları yeminler konusunda iyi iş çıkaramayan uygulayıcılar var –örneğin, Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeyleri yapmamak gibi, ya da insanları kurtarmak üzerine çalışmamış olmak gibi– ve sonuç olarak, güçlü insan düşüncelerine sahip olan ve de uygulayıcılar arasındaki spiritüel ortamın gelişimini uzun zaman olumsuz yönde etkileyen kişiler var. Ve hala, Fa anlayışları içerisinde yoldan çıkan bazı kişileri; ya da kendilerini uygulayıcı olarak gösteren ÇKP’nin gizli ajanları gibi, belirli kişileri takip edenler var ve diğerlerini ciddi şekilde rahatsız ettiler. Onlar açısından, verdikleri yeminler doğrultusunda, bunların sonuçları olacaktır. Daha spesifik olarak, bazı uygulayıcılar uzun zamandır cazibenin neden olduğu bir duygu yükünün altında yaşıyor fakat bunu fazla önemsemiyorlardı ve bu onları, kendilerini uygulayıcı gibi gösteren ajanların hedefi haline getirmiş ve onların tuzaklarına her zamankinden daha fazla düşerek herhangi birinin tavsiyesine duyarsız hale gelmişlerdir. Bir örnek verecek olursam, Singapur’dan Japonya’ya kaçan bir kadından bahsetmiştim fakat bazı insanların aklı hala başına gelmedi. O zamanlar isim vermemiştim çünkü buna değmezdi. Sanki azimli biriymiş gibi davrandı, uysal biri gibi davrandı ve insanları kandırmak konusunda başarılıydı. Birçok insan onunla birlikte hareket etti ve onun gibi bizim öğrettiğimiz anlayıştan saptılar. Aralarında onun sözde olağanüstü güçlerine hayran olan ve onun tarafından cezbedilmiş kişiler var. Sık sık geçmiş yaşamlardan başkalarıyla bağlantısı olduğunu iddia ediyor. Bazı uygulayıcılar, karşı cinsin üyeleri olarak kendilerine cüretkarca yapılan bu gibi kışkırtıcı sözleri duyunca, aslında onun tarafından çok etkilendiler ve ona inandılar. Buna başvuranlar, şu anda en büyük tehlikenin içerisindeler.

Ayrıca başka tipte uygulayıcılar da var, aralarında eski uygulayıcılarında olduğu, Dafa işlerine düzenli olarak katılan ve Fa'yı çalışmaya devam eden, fakat kritik zamanlarda bazı belirli engellerin üstesinden gelemeyen kişiler var. Sizin uyguladığınız “Yüce Yol”, evrendeki tüm yaşamları yaratmış olan şeydir; sıra dışı tanrısal varlıkları yaratmış olan şeydir ve aynı zamanda da en küçük virüsleri ve bakterileri de yaratmış olan şeydir. Siz “Yüce Yol” rehberliğinde, spiritüel gelişim hayatı sürdüren kişilersiniz ve insanları kurtarmam konusunda bana yardım ediyorsunuz ve insanları kurtarıyorken, birçok insan için herhangi bir salgından binlerce kat daha güçlü bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya yardımcı oldunuz. Ve henüz, salgın konusunu kişisel düzeyde düzgün bir şekilde ele almayı başaramadınız. Bazı uygulayıcılar, hastalık kapacakları korkusuna kapıldılar, bazıları da aşı olmayı katı bir şekilde reddetti. Her durumda da durmalı ve kendinize ‘‘Dafa Uygulayıcısı’’ unvanına uygun yaşayıp yaşamadığınızı sormalısınız. Buna elbette hamile olan bazı kadın uygulayıcılar da dahildir. Fakat ben burada size aşı olup olmayacağınızı, ya da bu salgının sizi nasıl etkileyip etkilemeyeceğini söylemiyorum. Her iki türlü de aşırıya kaçmayın. Bunu yapmak insan düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Size söylemek istediğim şey şudur, kendinizi insan düşünceleri ile tartıyorsunuz, olayları kendisini spiritüel bir uygulamaya adamış bir kişinin perspektifinden değerlendirmiyorsunuz. Bunun sebebi, kendinizi spiritüel olarak geliştirmenizde eksikliğinizin olmasıdır.

Şu anda aramızda politik olaylara ve sıradan insanların anlaşmazlıklarına fazlaca takıntı yapmış kişiler de var. Bizim burada ne yapmak için bulunduğumuzu unutmayın. Sizin göreviniz toplumu düzeltmek değil. Toplum şu anda kendi sonuna ulaşmış durumda ve yaşanmakta olan bütün bu kötü şeyler kaçınılmazdır. Bizim yaptığımız her şey, insanları kurtarmak içindir. Eski evren böyledir, kendi haline bırakın. Sizin sorumluluğunuz canlıları kurtarmak ve yeni evrene göndermektir. Bir sonraki tarihi çağ için gerekli olan şey— insan dünyasındaki Fa düzeltilmesi— insanların kurtarılması, Fa tarafından düzeltilmiş dünyaya teslim edilmesi, kültür ve geleneklerin yeniden canlandırılmasıdır. Her ne kadar uzun bir süredir Fa konferansı gerçekleşmemiş olsa da, iletmek istediğim şey farklı bir şey değildir, spiritüel gelişim yolunuzda doğru istikamette kalmanıza yardım etmek ve eninde sonunda tarih önünde etmiş olduğunuz yemini yerine getirmenizdir. Yolculuğunuz boyunca birçok zorluğun üstesinden geldiniz ve sonunda tökezleyip düşmemelisiniz. Zaman zaman aptalca şeyler yapan kişiler olsa da, “Dafa Uygulayıcısı” unvanı tanrısallığın bile hayranlık duyduğu ve sahip olmak istediği bir şeydir.

Hongzhi Li
18 Kasım, 2021

(Sarı Takımın Çevirisidir)