​Yaratıcı Neden Tüm Yaşamları Kurtarmaya Çalışıyor?

Yaratıcı neden tüm yaşamları kurtarmaya çalışıyor? Bu, O'nun onlara olan sevgisinden ve O’nun onlara hayat bahşetmiş olmasındandır.

Kozmosun Oluşum, Durağanlık, Yozlaşma ve Yıkım döngüsünün bu son aşamasında, Yaratıcı, Üç Diyar'ı yaratırken, insanlığın kültürüne, düşünce şekline ve davranışına dair bir temel oluşturmak üzere yaşamların kurtarılabileceği birçok yolu ve fırsatı planlayıp devreye alarak, başından sonuna kadar 200 milyon yıl harcadı. Buna ek olarak, çok sayıda yaşamın günahkar karmasını azaltmak ve dönüştürmek için Kendi tanrısal bedenini kullandı! Tüm yaşamları kurtarmak için her şeyini vermiştir.

Bu 200 milyon yıl boyunca, Yaratıcı sayısız bedenle aynı zamanda reenkarne oldu, sayıyla sayılamaz, insanlığın ahlakını gözetirken ve korurken bu dünyadaki insanlık kültürünün temellerini attı; bunun yapılma sebebi, insanların bir gün -Son Zamanda kurtuluş çağı geldiğinde- tanrısal varlıklar tarafından kendileri için belirlenen standardı karşılamaları içindi. İnsanların ruhları, tarihin uzun ve yorucu çağları boyunca tekrar tekrar reenkarne oldu ve on milyonlarca yılı bekleyerek geçirdi. Zamanla, dünyadaki insanların çoğunun ruhlarının gerçek bedenleri (ve bu tüm etnik kökenler ve ırklar için geçerlidir) Yaratıcı ile bir tür aile bağı kurdu. Bu durum, Yaratıcı'nın dünyadaki insanları, Kendi insanlarını, sadece daha çok sevmesine yol açtı. Son zamanın gelmesiyle birlikte böyle bir bağı olmayan yaşamların insan olması yasaklandı; bunun yapılma sebebi, kurtarma görevinin daha iyi yerine getirilmesini sağlamak içindi. Bu dünya üzerindeki insanların gerçek bedenleri, O'nun insanlarınınkiydi. Ve insanların inandığı, insan olarak enkarne olan ve spiritüel öğretiler vermek üzere hizmet eden tanrısal varlıklar da öyleydi. İnsan biçimine bürünürken görevleri, sonunda insanların kurtuluşu için tanrısal olan, Yaratıcı tarafından, amaçlanan kültürel temeli atmaktı. İnsanlar, Yaratıcı'nın nihai kurtarışını beklerken, bu dünyaya bırakılan erdemli ve gerçek dinler, ahlakı korumak için varlığını sürdürmüştür. Yaratıcı'nın Kendi insanlarını sevmeye hakkı vardır ve O'nun sevgisi, sevgiye layık gördüğü kişiler için daha da büyüktür. Buna hakkı vardır, kimsenin veya hiçbir varlığın buna müdahale etme hakkı yoktur! Bu, O'nun bu yaşamlara yönelik en büyük lütfudur!

Yaratıcı, Kozmos'taki tüm tanrısal varlıkların Lordudur. O, Lordların lordunun, Kralların kralının yaratıcısıdır ve Üç Diyardaki insan yaşamları da dahil olmak üzere, spiritüel yaşamlar ve maddi şeyler de dahil olmak üzere tüm yaşamların Hükümdarıdır ve bunların hepsi O’nun yarattığıdır. Onun sevgisi, tüm canlılar için en yüksek ve en kutsal olan lütuftur! Bu dünyada hiç kimse için O'nun tarafından sevilmekten daha büyük bir onur yoktur!

Shifu Hongzhi Li
17 Nisan 2023 

(Çeviri: Sarı Takım)