​Shifu'nun Aile Üyelerine Uygun Şekilde Davranın

Dafa'da xiulian uygulaması yapmak ciddidir. Shifu dünyaya ilk geldiğinde O'nun tek amacı tüm canlıları yok olmaktan kurtarmaktı. O, bu ahlakı bozuk dünyaya, hiçbir akrabalığı ve bağı olmadan tek başına geldi. İnsanlar arasında enkarne oldu, sonra kendisini dünyanın her köşesine ve her etnik kökene yayılan sayısız varlığa böldü. Krallardan halk tabakasındaki insanlara, Üç Diyar'daki tanrılardan, ölüler diyarındaki mevkilere kadar O'nun bulunmadığı hiçbir yer yoktur. Bu şekilde, tüm alemlerdeki varlıklarla geniş bir akrabalık kurmuş ve böylece bir yaşamdan diğer yaşama, her dünyada ve her alemde sayısız ebeveyn, eş, çocuk, erkek ve kız kardeş olarak ilişkiler kurmuştur. Bir yandan bu, insan dünyasındaki ahlakı korumak içindi; diğer yandan tüm varlıklarla kutsal bağlar geliştirmek içindi, bunlar daha sonra insan topluluğunun kurtuluş zamanı geldiğinde kullanılacaktı. Uzun, uzayıp giden tarih boyunca, çoğu canlı varlık ve dünyadaki insanlar, Shifu ile çeşitli türden önceden belirlenmiş bağlantılar kurmuştur; özellikle de dünyadaki insanların çoğunun Shifu ile bir akrabalığı vardı. Özellikle Dafa uygulayıcılarının çoğu, birçok yaşam boyunca Shifu’nun yakın aile üyeleri olmuştur ve bu aynı zamanda onların Dafa uygulayıcıları olma konusunda önceden belirlenmiş ilişkiye sahip olmalarının ana nedenidir.

Bu zamanda, kozmosun Fa-düzeltmesi başladı ve bazı insanlar buraya Dafa uygulayıcısı olmak için geldiler, bazıları kurtarılmak üzere gelen canlı yaşamlar oldular, bazıları akraba, arkadaş, sınıf arkadaşı ve meslektaş olmaya geldiler ve elbette erkek kardeş, kız kardeş, eş ya da çocuk olmaya gelenler de vardır. Shifu'nun dışında, onların hepsi Dafa uygulayıcılarıdır ve hepsinin misyonu kendilerini ve başkalarını kurtarmak ve aynı zamanda Shifu'nun tüm canlıları kurtarmasına yardımcı olmaktır.

Ancak, artık bu final zamanın sonunda insan kalbi doğru değildir, ahlak düşüktür, insanların düşünceleri ve davranışları sapmıştır ve özellikle şeytani Çin Komünist Partisi (ÇKP) insan kalbine ve ahlakına sinsice zarar vermiştir. İnsanları kurtarırken ve bu kaotik dünyada xiulian uygularken, Dafa uygulayıcılarının mevcut ortamdan etkilenmemesi imkansızdır ve bir kez xiulian uygulamasında gevşediklerinde, olayları irdelemek için sıradan bir insanın kalbini ve sıradan bir insanın fikirlerini kullanırlar ve bu durum devam ederse tehlikeli olur. Shifu'nun herkese xiulian uygulamasında gevşememesini söylemesinin nedeni budur.

Şimdi ele almak istediğim şey, bu yaşam zamanında Shifu'nun aile üyelerine nasıl davranılacağı meselesidir –bu durum, "insani takıntılarını" tam olarak sergileyen mühim bir konu haline geldi. Bazı zamanlarda Shifu'nun sözleri bile göz ardı ediliyor. Eğer beni dinlemezseniz hâlâ benim öğrencim olabilir misiniz? Shifu'nun aile üyelerine ister hoşnutlukla, ister kötü davranın, her ikisi de onların xiulian uygulamasını etkileyecektir. Bunun hakkında düşündünüz mü? Özellikle uygunsuz pohpohlama, Shifu'nun aile üyelerine bilfiil zarar verir. Ayrıca Shifu'nun aile üyelerine Shifu'ya davrandıkları gibi davrananlar da var, onlara para ve başka şeyler verenler de var. Sizi buna teşvik eden şey nedir? Hiçbir Dafa projesi uygulayıcılardan para toplayamaz. Tüm Dafa projelerinde, özel koşullar altında bin dolardan fazla para aldıklarında, parayı kabul etmeden önce izin almalı ve onay almalıdırlar. Kendi iradeleriyle para verdiklerinde bu durum, hem başkalarına zarar vermek hem de kendilerine zarar vermektir. Siz Shifu'nun aile üyelerine ve Shifu'ya leke sürüyorsunuz! Aslında, bazı insanlar Shifu'nun aile üyelerinden bir şeyler elde etmek ister ve bazıları da xiulian uygulamasında kısayol arayışındadır -her türlü saçma insan takıntısı vardır. Yine de diğerleri bunu öğrendikten sonra Shifu'nun onlara özel ilgi göstereceğini düşünüyor –Shifu'yu ne sanıyorsunuz? Aslında herhangi bir şeyi kabul etseler bile Shifu'ya söylemeye cesaret edemezler. Bir de para verip hiçbir fayda elde edemeyenler var, bu yüzden üzülürler ve bazıları da fikrini değiştirip sorunlara neden olur. Bunların hepsi şeytani ÇKP'nin arkasındaki kızıl şeytanın yapmak istediği şeylerdir!

Kozmos süregelen yıkım içinde ve bir canlının bu final zamanın yıkımından kurtulmasının tek şansı Dafa'yı elde etmektir. Kozmosdaki bu kadar büyük bir durumu nasıl son derece ciddiye almazsınız? Geçmişte, kozmostaki tanrılar bile kozmosun Fa'ya sahip olduğunu bilmiyordu fakat bu, şimdi insanların xiulian uygulamasına olanak sağlıyor. Nasıl bir önceden belirlenmiş ilişki! Ne muhteşem bir merhamet! Onu nasıl bir kalple ele almalısınız! Dafa yayılmaya başladığı andan itibaren, kozmosun uzun tarihi boyunca yaşamdan yaşama dünya insanlarının ve tanrılar da dahil olmak üzere sayısız günah işlemiş oldukları hesaba katılmıştır –özellikle de dünya insanlarının. Bu tür varlıkların kurtarılmalarının tek yolu geçmiş günahlarını göz ardı etmektir. Bu, Dafa'nın kurtarışının ne büyük bir lütfudur! Ne büyük bir merhamettir! Ne kutsal bir lütuftur! Bunu kaç kişi düşündü? Dafa'yı ve Shifu'yu ele almak için insani takıntılarını ve insani kavramlarını kullananların kalpleri, bu muazzam göreve ve kutsal lütfa layık mıdır?

Aslında kurtuluş sürecinde, çok sayıda varlığın kurtarılmasına izin vermek, onların geçmiş günahlarını tamamen göz ardı etmek, tamamen sınırsız olarak yapılamaz. Kozmosun Fa-düzeltmesinde, dünya insanlarının kalpleri ve çeşitli tanrıların kalpleri bu işin içindedir. Bu benzeri görülmemiş, kaotik dünyada xiulian uygulamak için kişi bir anlayış sürecine sahip olabilir; gayretli olanlar ve bir süre gayretli olmayanlar olabileceği gibi, idrak edenler ve geçici olarak idrak edemeyenler de olabilir; sonuçta insanların bilgeliği sınırlıdır. Fakat günümüz insanoğlunun bir üyesi olarak, özellikle de Dafa uygulayıcılarının bir üyesi olarak, kesinlikle yapamayacağınız iki şey vardır: Birincisi, Shifu'yu kandırmaktır! İkincisi ise canlı yaşamların kurtuluşuna engel olmaktır! Çünkü bu son sınırı belirleyen şeydir, bir varlığın kalmasını ya da gitmesini belirler. Sadece çizgiye dokunmaya bile izin verilmez!

Son olarak, size şunu söyleyeceğim, Shifu'nun merhameti neredeyse sonsuzdur, fakat bir canlının kurtarılıp kurtarılmamasına ilişkin gereksinimler ve Dafa uygulayıcıları için olan standartlar son derece katıdır!

Shifu Li Hongzhi
13 Eylül 2023

(Çeviri: Mavi Takımın Çevirisidir)