Spiritüel Disiplinimizin Karşılaştığı Zorluklar

Dafa uygulayıcılarının bu tarihi zamanda canlı yaşamları kurtarmak için bana katılmaları kaderlerinde vardı. Tarih başlamadan önce buna yemin etmiştiniz. Bu yemini yerine getirmek, evrenin yaratılışından bu yana benzeri görülmemiş muhteşem ve kutsal bir onurdur. Ancak bunun gerektirdiği şey zor, yorucu ve risklidir. Dafa uygulayıcılarının insan dünyasında ne kadar olağanüstü bir merhamet gösterdiğini anlamak insanlık için zordur. Dafa'yı uygulayanlar zulme karşı koymak ve yaşamları kurtarmak için çalışırken, perde arkasındaki şeytani hayaletler, uygulayıcılara ve bana saldırmak ve zulmetmek için, çeşitli dünyevi gerekçeleri kullanarak insanları kışkırtmaktadır.

Uygulamamıza karşı Çin'de başladığı 1999 yılından beri zorluklar yaratıldı ve ister Amerika Birleşik Devletleri'nde ister dünyanın başka bir yerinde olsun, bu hiç durmadan devam etti. Canlı yaşamları kurtarmaya çalıştığınızda, onların geçmiş yaşamlarında oluşturdukları karma harekete geçer ve şeytani varlıklar muhtemelen bunu her yerde, her zaman aksamalara neden olmak ve zarar vermek için kullanır. Dafa uygulayıcıları öğretmenlerini takip ederken ve canlı yaşamları kurtarmak için çabalarken, kendi spiritüel kurtuluşları için uğraşırlar ve kendi karmalarını ortadan kaldırırlar. Ancak şeytani varlıklar, Dafa uygulayıcılarının karmalarından faydalanarak, yaşamları kurtarma çabalarını engellemeye çalışırlar. Kurtarılanlar geçmişten gelen tüm günahlarını ve karmalarını kendi başlarına ödeyemeyecekleri için, tanrısal varlıklar merhametle onları bunların bir kısmından kurtararak, kendilerine katlanacak bir kısım bırakırlar. Ben de onlar için bir kısmını üstlenmek zorundayım. Ve ne kadar çok yaşam kurtarılırsa, o kadar çok katlanmak zorunda kalıyorum. Zulmün sona ermesi için uğraşırken birazcık bile dikkatsiz olursanız, siz de zorluklarla karşılaşacaksınız.

Uygulayıcılar tarafından kurulan medya şirketinin şu anda karşı karşıya olduğu sorun esas olarak uygulayıcıların iyi durumda olmamasından kaynaklanmaktadır, ancak perde arkasında başka boyutlardaki faktörler de iş başındadır. Para kaynağı olmadan ÇKP'nin zulmüne karşı savaşmanın zor olduğunu ve bunun için para kazanmanız gerektiğini ve eğer bu doğru şekilde ele alınmazsa ABD hükümetinin bunu anlayışla karşılayacağını düşündünüz. Ama bu sizin kendi düşüncenizdir. Zorla organ toplamanın gerçekleştiği ve insanların her gün zulümden öldüğü göz önüne alındığında, bu parayı başka amaçlar için değil, zulümle mücadele etmek için kullandığınız için bunun mazur görülebileceğini düşündünüz. Ancak Dafa uygulayıcılarının her zaman erdemlilik ile hareket etmeleri gerektiğini unutmamalısınız, aksi takdirde sorunlar yaşanacaktır.

Aslında yaşamları kurtarmaya devam ederken, geriye kalmış olan karmanın yüzde on beşinin üstesinden gelinmesi gerektiğini biliyorum. Yirmi küsur yıl boyunca yaşamları kurtarmak için çalıştıktan sonra geriye bu kalmıştır. Bu çok büyük bir miktar, biliyorum. Bu nedenle benim için büyük bir baskı ve yük oluşturan şeyler ardı ardına gelmeye devam edecek. Yaşamları kurtarmak zordur; göründüğü kadar basit değildir. Ve bu yüzden Shen Yun Gösteri Sanatları içinde yaşamları kurtaran azizlere karşı komplo kurulduğunu bile görüyoruz.

Dafa uygulayıcılarımız ÇKP'nin şeytani, muazzam ve şiddetli propaganda makinesine karşıydı ve ÇKP'nin hayatlarının her alanında onlara saldırmak için bütün bir ulusun gücünü kullandığını gördüler. Çin dışındaki Dafa uygulayıcılarının sayısı azdır ve ebeveynler çocuklarının zulümle mücadele etmelerinin bir yolunu bulmuşlardır. Bu amacı etkili bir şekilde desteklemek için, Fei Tian Sanat Akademisi ve Fei Tian Koleji, öğrencilerinin yalnızca akademik olarak başarılı olmasıyla kalmayıp, aynı zamanda zulme şiddet içermeyen yollarla karşı koyan sanatçılara dönüşmelerini de sağladı. Dünyaya Çin'in komünizmden önce nasıl bir yer olduğunu gösterdiler, insanların ÇKP'nin ne olduğunu görmelerine yardımcı oldular, zulmü ortaya çıkardılar ve Tanrısal olanın bu son final zamanda hayat kurtardığı mesajını ilettiler. Gösteriler sırasında, insanların kendilerinde barındırdığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için pozitif enerji kullanılıyor ve bu, dünyanın geri kalanıyla birlikte Amerikalılara da fayda sağlıyor. Dolayısıyla Dafa topluluğunun her bir üyesi zulme karşı koymak üzere dahil edilmiştir.

Çin'de, tüm uygulayıcılar, hem çocuklar hem de yetişkinler zorluklara maruz kaldı. Zulüm sonucunda küçük çocuklar bile hapsedildi veya öldü. Shen Yun, bazı öğrencilere staj yoluyla şirkette performans sergileme şansı veriyor. Ebeveynleri, eğitimlerini alırken zulümle mücadeleye yardımcı olabileceklerini umdukları onları Fei Tian'a gönderdiler. Kabul sürecinde öğrencilere okul tarafından her zaman neden Fei Tian'a katılmak istedikleri soruldu ve onlar da her zaman yaşamları kurtarmak için öğretmenlerine yardım etmek istediklerini söylediler. Onlar bir gün Shen Yun ile gösteri yapmayı, ÇKP'nin zulmünü ortaya çıkarmayı ve Çin'deki kardeşlerinin kurtarılmasına yardım etme özlemini duyuyorlar. Genç ya da yaşlı hepimiz, yaşamları kurtarmanın ve zulme karşı koymanın sorumluluğunu hissediyoruz. Genç öğrencilerden bazıları, yaşlarına rağmen dikkat çekici derecede kararlıdır. Zulme karşı çalışmak spiritüel topluluğumuzda yapmaya çalıştığımız şeydir. Bizimle yan yana durarak bunu yapan hiçbir hükümet ya da kurum yoktur. Öyle olmasına karşılık, reşit olmayan gerçekte sadece stajerlik çalışmalarına katılan genç öğrencilerin, sanatçı olarak kullanıldığını iddia ederek, başkalarını Shen Yun'un peşine düşmek üzere kışkırtmaya çalışan insanlar hala vardır. Bu zulmün eşi benzeri görülmemiş doğası göz önüne alındığında, topluluğumuzun tüm üyelerinin ona karşı koymak için üzerlerine düşeni yapmak zorunda hissetmeleri doğaldır. Eğer bunlar Shen Yun'un peşine düşmek için gerekçe olarak kullanılırsa, o zaman Amerika ne hale gelmiştir?

Gerçek şu ki, spiritüel bir disiplin olarak belirli bir bölgedeyiz diye zorluklarla karşılaşmayı beklememeliyiz; sadece farklı biçimlere bürünürler. Ve bu zorluklar sırasında, canlı yaşamlar ya kalacak ya da sonunda elenecek şekilde belirlenmektedir ve bu durum Dafa uygulayıcılarımız için de söz konusudur.

Öğretmeniniz,

Hongzhi Li

5 Haziran 2024

(Çeviri Sarı Takım tarafından yapılmıştır)