Batı Amerika Fa Konferansı

Li Hongzhi, 

21 Ekim 2000, San Francisco

(Uzun Süren Alkış)

Bu kozmostaki hangi yaşam olursa olsun, kendi Fa'sına, Fa prensiplerine veya Meyve Konumuna aydınlandığında -hangi seviyede olursa olsun- o kişi gerçekten çok ciddi bir testten geçmek zorundadır. Aydınlandığı şeylerin, bu evrende kök salıp salamayacağını belirler ve o kişinin kudretli erdemini oluşturur. Bu yüzden bütün yaşamlar xiulian uygulamasında bugün bizim karşılaştığımız gibi bir durumla karşılaşırlar. Bildiğiniz gibi, Sakyamuni bu dünyadayken, İsa bu dünyadayken ve diğer doğru dinler ve doğru Fa bu dünyaya bildirilirken, hepsi böyle bir şeyle karşılaştılar ve bu tip bir testten geçtiler. Bu kozmosun yasasıdır. Ama bizim Dafa'mıza gelince, kimsenin onu test edemeyeceğini size söylememe izin verin. Çünkü bütün yaşamlar -bu evrendeki bütün yaşamları içerir- onun tarafından yaratılmış, yapılmış ve biçimlendirilmiştir, kimse onu test etmeye layık değildir.

O zaman bu tür şeylerle neden karşılaşıyoruz? Bildiğiniz gibi, Li Hongzhi bu giriştiği işi sıradan insan formunda, bir insan vücuduyla, kozmostaki yaşamlar arasındaki en düşük dili -insan dili; bu en basit günümüz insan dilini- ve xiulian uygulamasının en düşük formu qigong'u kullanarak yapmaktadır. Bu evrendeki bütün yaşamları gizem içinde bırakmıştır. Bunun sebebi, kozmostaki bütün yaşamların xinxing durumlarını değerlendirmek ve saptamak ve onları yeniden konumlandırmaktır, bu her birinin gerçek xinxing seviyesinin ortaya çıkması için gerekliydi. Bu yüzden gerçek durumu bilmelerine izin verilmedi. Tüm evrendeki hiçbir yaşam gerçek durumu bilmemektedir. Beni bir xiulian uygulayıcısı olarak görüyorlar ve böylece yaptıkları şeyi yapmaya cesaret ediyorlar. Size daha önce söylediğim gibi hiçbir yaşam daha önce evrenin Fa'sını bilmedi. Bu yüzden onlar, Ben gerçekten Fa-düzeltmesi yaparken -ama olağanüstü saf, doğru ve son derece yüksek seviye olması farkıyla- Benim, aydınlandığım bir takım şeylerin sistemini yerleştiriyor olduğumu düşünüyorlar. Onların gözünde tüm olan biten budur. Bu yüzden bugün bize bu felaketi getirmeye cesaret edebildiler. Başka bir deyişle, daha yüksek bir Meyve Konumu ve bu kadar Yüce bir Fa, bu kadar kuvvetli bir test gerektirir. Ama diğer taraftan bunun olmasına izin verilmeseydi, bu olmazdı. Benim amacım ayarladıkları her şeyi değerlendirip böylece hareketlerinde açığa çıkan xinxing'lerini görmekti. Onlar bu olayı çok, çok önce ayarladılar. İnsan tarihi döngüseldir. Onlar böyle büyük ve yüce bir Fa'nın, çok sıra dışı bir şeyin yayılmakta olduğunu anlamadılar. Son devrin insanları bir deneme olarak böyle bir süreçten geçti ve bugünkü insanlardan daha da ileriye gittiler. Sonunda çevre kirliliği insanoğlunun deformasyonunu ve kaçınılmaz sonunu getirdi. Bu son insanlığa ne olduğudur. Son defa olan şey şimdi tekrarlanmakta ama bu sefer bu gerçek Fa-düzeltmesidir. Başka bir deyişle bu olay çağlar önce ayarlandı. Onlar bugünkü olayda hiçbir şeyin yanlış gitmemesini garantilemek ve sapmayı önlemek için bir sistem oluşturdular. Onların düşüncesine göre, bugün gerçekleşen ve ortaya çıkan her şey onlar tarafından ayarlanmıştı. Olaylar, sıradan insanlar arasında tamamıyla insani bir şekilde ortaya çıkıp, tesadüfî görünse de, süreçte hiçbir şey tesadüfen olmadı. Yine de, bütün bunlar aslında onlar tarafından ayarlandı. Onların ifadeleri ile bütün dünya üzerindeki yaşamlarla ilgili hiçbir şeyin yanlış gitmemesi için bir Tanrı, ayarlamalar yapmak için fazlasıyla yeterli olacaktı. Sayısız Tanrılar, çok sayıda Tanrı bunu seyrediyor. Nasıl herhangi bir aksilik olabilir. Süreçte hiçbir şey yanlış gidemez. Ama bu sadece, daha öncede söylediğim gibi eski kozmosun Tanrılarının ayarlamaları. Bütün bu şeyleri mahvetmeye cesaret edemiyorlar, çünkü onlarda kozmosun yüz yüze geleceği problemleri görüyor ve benim bu işe giriştiğimi biliyorlar. Ama onlarda, benim kim olduğumu bilmiyorlar. Bu yüzden ne yapmak istiyorlarsa ayarladılar. Anlıyor musunuz? (Alkış) Onların görünüşteki amaçları bizim Fa'mızın kudretli erdeminin doğruluğunu ortaya koymasını ve Fa'ya kudretli erdeminden dolayı tüm kozmostaki yaşamlar tarafından gerçekten saygı gösterilmesini sağlamaktı. Yüzeyde böyleydi. Yüzeyde, bütün bunları ayarlamalarının amacı buydu. Ama bu Fa-düzeltmesi için aslında bir engelleme haline geldi. Onların kesinlikle böyle yapacaklarını biliyordum, böylece ayarladıkları her şeyi onların xinxing'lerini sınama fırsatı olarak kullandım ve onların yerlerini böylece yeniden belirledim. Xiulian uygulamanız boyunca, her biriniz, Fa-düzeltmesi ve kişisel xiulian uygulamanız arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde algılamalısınız. Deneyimlediğiniz sıkıntı ve dertlere nasıl bakmalısınız? Size şunu söyleyebilirim ki, eğer bir kişinin o kadar çok karması yoksa o kadar sert sıkıntıları olmayacaktır. Berrak bir zihin ve kişisel xiulian uygulamanızla, şeytanın Fa'ya zulmetmesini birbirinden ayırmalısınız, Benim ve Fa'nın üzerine zorla bir şeyler yüklemeye çalışan ve Dafa'yı engellemeye çalışan bütün ayarlamalar kesinlikle kabul edilemez. Bu yüzden yaptıkları her şeyin sorumluluğuna katlanmak zorundalar. Bu İsa'ya ve Sakyamuni'nin öğrencilerine kendi zamanlarında zarar verilmesinden nasıl farklı olabilir? Bütün bu yaptıklarının sorumluluğuna katlanmalılar -bütün bunların sorumluluğuna katlanmalılar. Size daha önce söylediğim bir şey var. Size: "Buda nedir?" dedim. "Rulay" insanların, gerçekle ve istediği her şeyi yapabilecek güçle buraya gelen kişiye verdikleri isimken gerçek Budalar kozmosun bekçileridir ve kozmosun bütün doğru elementlerinden sorumludurlar. Yine de, bu olayda, Fa'dan sapmalarının ardından kendi xinxing'lerinin durumlarını tamamıyla gösterdiler ve kendi saf olmayan taraflarını tamamıyla açığa çıkardılar. Bu belli durumlarda yer almaması gereken birçok şeyle ve her türlü engelleme ile sonuçlandı ve bu da bizim uygulayıcılarımızın kişisel xiulian uygulamaları sırasında xinxing'lerinin sergilenmesi ile çok benzerdir. Evrendeki tüm yazgılı yaşamlar Fa-düzeltmesi içindedir ve onların yapabilecekleri her şey insan toplumunda görünebilir, çünkü ben bu işi insan toplumunda yapıyorum. Size bizim Dafa uygulayıcılarımızın dayandığı acı ve sıkıntıların yalnızca kişisel xiulian uygulamalarını hedeflemediğini söyleyebilirim, aynı zamanda yüksek seviyeli yaşamların Dafa'yı test etmek için uygulayıcıların karmaları olduğu olgusunu ve "onları geliştirmeyi" bahane olarak kullanarak, onlara zulüm etmek için düşük seviyelerdeki yozlaşmış yaşamları zulmü sürdürmek için kullanmaları ile alakalı faktörlerinde olduğunu söylemeliyim. Aslında bunların hepsi Fa-düzeltmesine zarar vermiştir. Siz yalnızca insanlar tarafından yaratılmış sıkıntılara katlanmıyorsunuz. Bir parçanız tam olarak Tamamlanmaya ulaştığı için, sizler muhteşem Tanrılarsınız ve çok, çok yüksek seviyedeki Tanrılar sizi test etmektedir. Bu yüzden bugün olan şey daha önceden görülmemiştir -böyle bir sıkıntı tarihte daha önce hiç görülmemiştir. Bu, bunu bir xiulian uygulayıcısının bakış açısından anlamaktır. Ama başka bir açıdan, size kimsenin Dafa'yı test etmeye layık olmadığını söylemeliyim. Yine de yaptılar, böylece günah işlediler ve yaptıkları her şey için sorumluluk üstlenmeliler. Size bu durumun yalnızca genel bir açıklamasını verdim. Söylediğim gibi, sadece onların xinxing'lerini açık bir şekilde görmek, yerlerini ayarlamak için eylemlerini kullanmak ve bununla birlikte uygulayıcıları imtihan edip onların Tamamlanmaya ulaşmalarını sağlamak istedim. Onlar aynı zamanda en şeytani varlıkları yıkıcı bir tutumla bütün bunları yapmak için kullanıyorlar.

Shifu'nun gözüyle, girişilen bu iş çok büyük sıkıntılarla karşılaşmıştır, çünkü siz Fa-düzeltmesi döneminde Fa ile birlikte var olmaktasınız. Daha önce tarihin hiçbir döneminde insanlar bu kadar büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadı veya gelecekte de xiulian uygulayan insanlar böyle bir şeyle karşılaşmayacaklardır -onlar siz olmayacaksınız- çünkü onlar yalnızca kişisel xiulian uygulamaları ile ilgilenecekler. Ama siz Fa'ya bağlısınız.

Geçen sene, birçok sebepten dolayı sessiz kaldım. Sizinle konuşmadığım zaman, uygulayıcıların gerçektende çok iyi olduklarını gördüm. Bu, ben etrafta olmadığım zamanda iyi olduğunuzu anlamına gelmektedir. Bu fevkalade! Siz kendinizi yalnızca bir xiulian uygulayıcısı olarak ele almadınız, aynı zamanda Fa'yı da korudunuz -siz gerçekten fevkaladesiniz. Bunun sebebi, sizin Fa doğrultusunda kalmanız ve kendinize bir xiulian uygulayıcısı olarak davranmanızdan dolayıdır. Bu sıradan insanların yapamayacağı bir şeydir -sıradan insanlar kesinlikle bunu yapamayacaktır. Bu insan tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir şeydir. Bize zarar vermek isteyen şeytani güçlerin bizi yok etmeye çalışması boşunadır -buna benzer bir şey tarihte hiçbir zaman olmamıştır ve insanlarında bunu yapmaya gücü yoktur. Kim Dafa'ya zulüm ederse etsin, bu insanların Tanrılarla savaşması olayıdır ve sonuç açıktır. Tabii ki, bu olaylar serisi aracılığıyla uygulayıcılarımız daha berrak bir anlayışa sahip oldular; sıkıntılar yeni başladığı zaman devasa bir fark vardı. Bazıları şok olmuşlardı. Bazılar düşünüyorlardı, "Li Hongzhi, nasıl bir insan?" Bazıları "Bu Fa, doğru mu?" diye düşünüyorlardı? Kapsamlı bir test bütün insani takıntı ve bağımlılıkları hedefler. Dafa'ya geldiğiniz zaman taşıdığınız takıntı ve bağımlılıklarınız ne olursa olsun, bunlar test edilmeliydi. Bazı insanlar Dafa'nın şu veya bu özelliğinin iyi olduğunu düşündüler ama hiçbir takıntı ve bağımlılık cennete götürülemeyeceği için bugünün testi amansızdı.

Size tarih boyunca xiulian uygulama yolu ne olursa olsun, xiulian uygulamasında başarıya ulaşan hiç kimse olmadığını söyleyebilirim. Bunun sebebi, bir kişinin yardımcı ruhu Üç Diyara girmez ama kişinin vücudunu Üç Diyarın ötesindeki mikro kozmik bir seviyeden kontrol eder. Bir kişinin geri dönmesi imkânsızdır, daha önce tarihte bu hiç olmamıştır. Ama siz bununla bugün Fa-düzeltmesinin ortasında karşılaştığınız için -çok büyük bir kader ilişkisine sahip olduğunuz ve tesadüfî olmadığı için- xiulian uygulaması ile geri dönebilirsiniz. (Alkış) Bir Tanrı hangi seviyeden gelmiş olursa olsun, bir kere Üç Diyara girerse geri dönemez. Bu mutlaktır. Bu da, daha önce tarihte kimsenin açıklamaya cesaret edemediği bir şeydir, çünkü bu insanlığın hızla yok olmasının önünü açar: eğer insanlar olayın aslını bilselerdi, umutsuz varlıklar kötülükte sınır tanımazlardı. Yine de bizim Dafa'mız insanların geri dönmesini sağladı, biz buna ulaşabiliriz ve o, bu rolü oynadı. Bu yüzden bu gerçeği hepinize açıkladım. (Alkış)

Bizim uygulayıcılarımız gerçekten fevkaladeler. Bir süre önce, hepiniz Fa-düzeltmesi için yapmanız gereken birçok şeyi yaptınız. Zamanın bu döneminde, birçoğunuz dünya insanlarına gerçeği anlatmak için birçok iş yapıyorsunuz. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, kozmosun bu Yüce Fa'sının bir parçacığı olarak, bunu yapmalısınız. İnsanlar Fa'ya zarar verdiklerinde… tabii ki kimse Fa'ya zarar veremez -kozmosun Fa'sına nasıl olurda insanlar zarar verebilir? Kimse ona zarar verecek güçte değildir… Ama biri Fa'ya zulmetmeye gelirse, bir uygulayıcı, Dafa'nın bir parçacığı olarak ne yapmalısınız? Gerçeğin bilinmesini ve insanları olgular hakkında bilinçlendirmeniz gerekmez mi? Bu olaya sizin açınızdan bakmaktır. Siz Dafa'nın bir parçacığısınız ve bu rolü üstlenmeniz gerekir.

Bir başka açıdan bakarsak, size evrendeki bütün Tanrıların -ister düzeltilenler olsun, ister düzeltilmeyenler- bugün yaptığınız her şeye bakarak, bizim inanılmaz bir şekilde merhametli olduğumuzu söylediklerini söyleyebilirim. (Alkış) Biliyor muydunuz: şeytan üşüşen sürüler halinde geldiği zaman, birçok insan zehirli uydurmalar ve hilekâr yalanlar ile kandırılmıştı ve benim uygulayıcılarıma ve Dafa'ya karşı öfkeleri vardı; bu insanlar gelecekte ayıklanacaklar, böyle olmalarına rağmen yine de, onlara gerçeği sunarak, olguları öğrenmelerine ve eski görüşlerinden ve şeytani düşüncelerinden kurtulmalarına olanak tanıdık ve onlar büyük bir olasılıkla kurtarılabilecekler. (Alkış) Bizim dünyaya, gerçeği açıklamamamız hiçbir şekilde politik bir girişim değildir veya bir takım şeyleri işaret etmek amacıyla yapılan şeyler değildir. Size bunun merhametiniz olduğunu söyleyeyim ve siz gerçekten geleceğin insanlarını kurtarıyorsunuz. (Alkış) Eğer o insanların düşünceleri tersine dönmezse, bir düşünün, bitmişlerdir. Bir uygulayıcı olarak, bir xiulian uygulayıcısı olarak, bu şeyleri merhamet açısından da yapmanız gerektiğini düşünüyorum. İnsanları gerçek hakkında bilgilendirin, O'nun hakkında konuşun -bu da insanları kurtarmaktır.

Bu fırsatı, Amerika ve Kanada devletlerinin çeşitli düzeylerinde bana ve bize verdikleri onur için gerçekten teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. (Alkış) Bu özel durumun etkisi altında, onlara kişisel olarak teşekkür edemem ama onlara muhteşem bir gelecek sağlayacağım. (Alkış) Yüzeyde, biz dünyanın insanlarından Dafa için destek arıyoruz. Bu, insani yerde ortaya çıkan, dünyasal insan tarafının düşünüşüdür. Yine de, diğer tarafta bu tersine çevrilmiştir. Kim Dafa'yı savunur ve onu desteklerse kendi varlığının gelecekteki var oluşunu oluşturmakta ve gelecekte Fa'yı elde etmek için bir temel atmaktadır. (Alkış)

Konuşacak çok şey var ama şimdi çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ortaya çıkmak ve bu konularla ilgili her şeyi resmen ve net olarak açıklamak için bir zaman seçeceğim. (Alkış) Ama size şunu söyleyeyim, ileri adım atan uygulayıcılar, Shifu size teşekkür ediyor! (Alkış) Fevkalade! (Alkış)

Hepimiz Fa'yı yaymayı, gerçeği ortaya çıkarmak, Fa-düzeltmesinin işlerini Dafa için yapıyoruz. İster Tiananmen Meydanına, ister Zhongnanhai'ya gidişimiz veya her çeşit durumda insanlara gerçeği açıklamak olsun, biz politik mücadeleler içine girmedik. Bunun sebebi, eğer şeytan bize zulmetmemiş olsaydı, bizim insanlara hiçbir şekilde gerçeği anlatmaya ihtiyacımız olmayacaktı. Biz aynı zamanda, şu anda yargı yoluna başvurmamızın ve gerçeği açıklamamızın kimseye karışmak olduğunu düşünmüyoruz. Haksızca davranıldığında, insanların konuşmalarına izin verilmelidir -bu bir insanın en temel hakkıdır.

Tabii ki, bununla biz bütün uygulayıcılarımızın xinxing'ini gördük. Bunun başlangıcında ciddi bir düşünce sürecinden geçtiniz ama ne olursa olsun, bu yanlış olarak değerlendirilemez, çünkü size düşünmeniz için fırsat verilmişti: "Li Hongzhi, nasıl bir insan? Bu Fa doğru mu?" İnsanlıklarından ileriye adım atabilenler, bugüne kadar gelebilenler için, size söylüyorum. Başardınız! (Uzun Alkış) Hepinizin artık bildiği gibi, şeytani güçler gerçekten ezici oldukları zamanda, sanki göğü tutmuş ve dünyayı kaplamış gibiydiler -çok fazlaydılar. Bu şeyler şu anda zaten yok edildiler. (Alkış) Yalnızca şeytani insanlar kaldı ve hala etkilerini sürdürmekteler. Dahası, doğru düşüncelere sahip tüm kişiler -bizim uygulayıcılarımızı kastetmiyorum- doğru düşünceli sıradan insanlar buna karşı ayağa kalkıyorlar. Bunun sebebi şeytanın insanlara halen daha mani olmasıydı ve şeytan yok edildikten sonra da, insanların zihni netleşti ve onlar şimdi bütün bunları tekrar göz önüne alıp değerlendiriyorlar. Bütün yalan ve uydurmalar teker teker açığa çıkarılacaktır. (Alkış)

Size birçok şeyden bahsetmek istedim. Ve sizin de benim için "Bunu bu şekilde yapmak doğru mu?", "Şunu bu şekilde yapmak doğru mu?" gibi birçok sorularınız olabilir. Size hemen hemen hepinizin işleri doğru olarak yaptığını söyleyebilirim. Daha önemsiz ve emin olmadığınız şeylerle ilgili olarak, Tamamlanmaya giden yolunuzda bunları gerektiği gibi ele alabileceğinizi düşünüyorum. (Alkış) Bunun sebebi, geçen bu bir yılın üzerindeki zamanda yer alan şeyler, Ben etrafta olmasam da gerçekten iyi şeyler yaptığınızı kanıtladı -gerçekten iyi, olağanüstü iyi. (Alkış) Bazı önemsiz problemler ve belli kişilerle ilgili ortaya çıkan problemler Dafa'yı temsil edemez. Bunlarda ayarlanmıştı. Bunların kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirsiniz. Aslında onlar ayarlanmıştı: hangi zamanda kimin o yolla davranacağı, hangi zamanda bir kişinin ne yapacağı ve bu gözaltı merkezlerinde başta gayet iyi bir şekilde davranıp sonunda kendilerini değiştirerek uygulamayı bırakanlar, çalışmayı bırakanlar ve aynısını yapmak için başkalarını cesaretlendirenler bir düşünün: bu tesadüfî olabilir mi? Hiçbir şey sanırım tesadüfî değildir, çünkü sizin için, bir xiulian uygulayıcısı için, xiulian uygulamanızın başından sonuna kadar temel testleriniz olacaktır. Aynı şekilde, gerçekten xiulian uygulayan hiçbir Dafa uygulayıcımız testler sırasında düşmemiştir.

Size söyleyeceklerim bu kadar, fırsat oldukça olayları bütün detayları ile açıklayacağım. (Alkış) İster hayatları şeytani güçler tarafından alınmış olanlar olsun, ister gözaltı merkezlerinde tutulan veya yargılananlar olsun, her koşul altında acı çeken yâda evlerini terk etmeye zorlananlar veya dışarıda yâda başka çevrelerde olan uygulayıcılarımız olsun, Dafa için yaptığınız şeyler sizin kudretli erdeminizi oluşturdu. Son adımı bitirin. Umarım ki, son adımı atar ve gerçekten Tamamlanmaya ulaşırsınız. Teşekkür ederim! (Alkış)