Kuzey Amerika Great Lakes Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

Li Hongzhi

9 Aralık 2000, Ann Arbor

Çok çalışıyorsunuz! (Heyecanlı Alkış)

Sizi gördüğüme çok memnunum. Bir yıl önce böyle değildiniz. Böyle sert bir testten geçtikten sonra, sizlere söyleyebilirim ki, -çoğunu sezemeseniz de- öncesinden tamamen farklı insanlarsınız. Hepimiz bu en sert -daha önce tarihte asla gerçekleşmemiş olan- testten geçtik ve en gaddarıydı. Eskiden, yaptığınız her şeyde şöyle düşünüyordunuz: "Fa'ya nasıl daha iyi çalışabilirim? Dafa için nasıl çalışmalıyım? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Daha iyi nasıl yapabilirim?" Daima, Dafa'nın bir parçası olmaktan ziyade, Dafa'yı öğreniyor olduğunuzu hissediyordunuz. Bu yılın ardından sizi tamamen değişmiş buldum. Artık eskiden düşündüğünüz gibi düşünmüyorsunuz. Dafa için ne yaparsanız yapın ve yaptığınız şey ne olursa olsun, daha önce yaptığınız gibi: "Dafa için bir şeyler yapmak istiyorum" veya "Kendimi şu veya bu şekilde geliştirmek istiyorum" diye düşünmek yerine, kendinizi Dafa'nın içine yerleştiriyorsunuz. Yaptığınız her ne olursa olsun, Dafa için bir şeyler yapıyor olduğunuzu, Dafa için yapmanız gerekenleri nasıl yapmanız gerektiğini veya "Bu Fa için yapabileceklerimi nasıl daha iyi yaparım?" şeklinde düşünmüyorsunuz. Onun yerine, kendinizi Dafa'nın içine yerleştiriyorsunuz. Dafa'nın bir parçacığı olarak -ne olduğunun hiçbir önemi yok- onu sadece yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Her ne kadar bunun hakkında bilinçli olmasanız da veya bunu kelimelerle net bir şekilde ifade etmeseniz de, aslında davranışlarınız bu şekilde. Bu yılın ardından sizde gördüğüm en büyük değişiklik bu. Yani bir başka deyişle, tamamıyla Fa'nın içindesiniz. Özellikle bu, en fazla eski uygulayıcıların davranışlarında belirgin. Önceden bir öğrenci olduğunuz söylenebilirdi. Son zamanlarda ben "öğrenci" kelimesi yerine "çok bağlı uygulayıcı" kelimesini kullanıyorum. Hakikaten inanılmaz değişimlerden geçtiniz. Siz xiulian uygulayıcıları olduğunuz için, Shifu, sıradan insanlar tarafından kullanılan veya ne kadar iyi yapıyor olduğunuzu söylediği gibi cesaretlendirici bir tavırla sizleri fazla övmedi. Bunun sebebi sizlerin xiulian uygulayıcıları olmanız ve ne yapmanız gerektiğini bilmenizdir.

Bugün olmakta olan her şey çağlar önce ayarlandı. Hiçbir noktada hiçbir şey yanlış yola sapmadı. Tabii ki, bu ayarlama eski kozmostaki o yüksek seviye varlıklar tarafından yapıldı. Dahası, bu, sistematik bir biçimde eski kozmosun katman üstü katmanlarında bulunan eski varlıklar tarafından yapıldı. Onların amacı da bu kozmosu kurtarmaktı. Bütün bu işleri yapmak ve bu meseleyi tamamlamak için ellerinden gelen en iyisini yaptıklarını düşünüyorlardı, bu günümüzdeki Dafa'yı ve Dafa uygulayıcılarını da kapsıyordu. Onlar bugünün Dafa'sını ve hatta Dafa uygulayıcılarını da içine alan bu işi iyi yapmaya çalıştıklarını ve bu işi tamamlamak için her şeylerini verdiklerini düşünüyorlardı. Onlar böyle düşünüyor. San Francisco'da Fa'yı öğrettiğim esnada söylemiş olduğum şeyi belki hatırlayabilirsiniz -hiç kimse kozmosun Yüce Fa'sını test etmeye layık değildir. Bunun sebebi bir varlığın âlemi ve seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, o hala kozmosun içinde bir varlıktır ve Fa tarafından yaratılmıştır. Bir başka deyişle, onun varoluşu dahi bu Fa tarafından yaratılmıştır, peki o nasıl olurda geri dönüp bu Fa'yı test edebilir? Bununla birlikte, size daha önceki Fa konuşmalarımda söylediğim gibi, geçmişteki varlıklar kozmosun Fa'sını bilemezlerdi -ve bilmelerine de izin verilmezdi. Elbette, sıradan insan terimleri ile ortaya koyacak olursak, örneğin, eğer kozmostaki canlı varlıklar kozmosta Fa olduğunu bilselerdi, çağların geçmesiyle beraber canlı varlıkların Fa'dan sapması çok ama çok sayıda problemi beraberinde getirecekti. Bazı varlıklar bu Fa'yı değiştirmeye kalkabilirdi. Yetenekleri olduğu için, neredeyse her şeyi yapabilirlerdi. Bu yüzden kozmosun Yüce Fa'sının içinde var olduğu biçiminin hiçbir seviyedeki varlık tarafından bilinmesine izin verilmedi. Bu, karşılık olarak bir problem yarattı. Onlar bu kozmosta bir Fa olduğunu bilmiyorlar. Kozmosun Yüce Fa'sının bu kozmosta geniş çaplı yayılma yeteneğinin benim bu Fa'ya aydınlanmam olduğunu zannediyorlar. Bu olayın başarısı ve bütün bu şeylerin tamamlanmasında bana yardım etmek için gerçekten de ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Fakat bu başka bir probleme sebep oldu. Nasıl bir probleme? Kozmostaki bütün canlılar bu Fa'dan sapmış durumdadır. Başka bir deyişle, onların âlemleri ve saflıkları kozmosun yüce Fa'sının standartları ile ölçüldüğünde artık yeterli değildir. Bu yüzden onların bu olayda yaptıkları ayarlamalar ve yaptıkları asistanlık, benim bu sorumluluğu devam ettirmemdeki en büyük engel haline dönüştü. Bunun sebebi yaptıkları şeyi ne kadar iyi yaparlarsa yapsınlar, bu onların kendi seviyelerini aşamayacaktı. Eğer her şey onların ayarladıklarına göre yapılsaydı, bir düşünün: Bu iş tamamlandıktan sonra bile sanki hiç bir şey yapılmamış gibi olmayacak mıydı? Bu olay tamamlandıktan sonra geriye aynı seviyeler ve aynı standartlar kalsaydı bu nasıl kabul edilebilirdi? Onların ayarlamış ve yapmış olduğu şeylerin kabul edilememesinin veya geçerli sayılamamasının sebebi budur.

O zaman, bu çok ciddi bir problem yarattı: ayarlamış oldukları şeyler sadece pozitif bir rol oynamamakla kalmadı, aynı zamanda da ciddi bir engel haline geldi. Bugün bu sıradan insan toplumundaki drama yüksek seviye varlıklar tarafından ayarlanmış olan şeylerin bir parçasıdır. Bu aynı zamanda onların xinxing'lerinin Fa'nın gereksinmelerine uymadığının en büyük göstergesidir ve farklı seviyelerden katılımcıların xinxing standartlarını ve varlıklarıın bütünüyle göstermiştir. Bu arada, bu durum, Fa-düzeltmesi için olumlu bir duruma da sebep olmuştur. Ne durumu? Eğer Fa-düzeltmesi esnasında hiçbir canlı kendisinin ne olduğunu göstermeseydi onları sahip oldukları xinxing seviyelerine göre yeniden konumlandırmak zor olacaktı. Yani bu, Fa-düzeltmesini bir hayli zorlaştıracaktı. O zaman, bir başka deyişle, Dafa'yı test etmek için yaptıkları her şey, içinde xinxing durumlarının bütünüyle sergilendiği ve gözlemlendiği bir performans haline geldi. Aynı zamanda uygulayıcılar, var oldukları andan itibaren geçen uzun zaman dönemi boyunca çok kötü elementler edinmişlerdi, bir de aynı zamanda düşük seviyelerde karma yaratmışlardı. Bütün bunların yok edilmesi gerekiyordu ve böylece bu olay, uygulayıcılar için sert bir test ve onların kötü insanları bana karşı kullanarak yalanlar yaratmaları ve uygulayıcıların Dafa'daki karalılıklarını test etmeleriyle sonuçlandı. Durum budur.

Biraz önce değindiğim gibi, bunların hiç birini kabul edemem. Bu yüzden, bu şeytani drama da dâhil olmak üzere bunların hepsini yok etmeliyim. Aslında geçmişte dinlere nasıl davranıldıysa bize de öyle davranmak istediler. Onların çarpık fikirleri onlara tarihte Tanrılara yapılmış olan zulmün doğru olduğunu düşündürüyordu. İnsanları kurtarmak için aşağı gelmiş olan İsa'nın çarmıha gerilmesi gibi olaylar, yüksek seviye varlıklar için bir örnek haline geldi. Bu nasıl kabul edilebilir? Bunun kendisi yozlaşmış bir şeydir. Bir Tanrı insanları kurtarmak için aşağı geliyor, fakat insanlar onu çarmıha geriyor -insanların işlediği ne büyük bir günah! Onlar bugün hala bunun bedelini ödüyorlar. Fakat bu sadece insanoğlu tarafından yapılmamıştı. Buna daha yüksek seviyelerdeki varlıkların yozlaşması sebep oldu. Bütün bu olaylarda kendi yaptıkları hataları itiraf etmeye cesaret edemiyorlar. Bunun sebebi, her şeyin çarpıklaşıyor olmasıdır -o kadar çarpıklaşmışlar ki, Fa'dan sapmış ve aşamalı olarak şu anki durumlarına gelmişlerdir. Hiçbir seviyedeki hiçbir varlık onlara dokunmaya cesaret edememiştir. Her şey aşırı derecede karışık bir hale gelmiş olan birbirine karışmış elementler tarafından belirlendi. Bütün bu saf olmayan şeylerin tamamı yok edilmelidir -tamamen yok edilmelidir.

Her ne kadar bu şeytani drama kendisini sıradan insan toplumu içinde gösterse de ve şeytani insanlar benim Dafa uygulayıcılarım için bu şiddetli sıkıntıyı yaratmış gibi görünse de, aslında bu olay çeşitli seviyelerdeki sapmış varlıkların katılımıyla gerçekleşmiştir -Ben, o yozlaşmış varlıkları işaret ediyorum. Bu işe katılmayan varlıklar çoğunluğu oluşturuyor. Fakat artık onlar da yeterince saf değil ve hepsi Fa-düzeltmesi sırasında yeniden konumlandırıldılar. Çok ciddi olan bir başka konu daha var. Ben bu işi üstlenmeye başladığım daha ilk anda onlara günümüz insanlarını hiçbir varlığın kurtaramayacağını, hiçbir Fa'nın günümüzdeki canlıları kurtaramayacağını ve hiç kimsenin günümüz insanlarını değiştiremeyeceğini söylemiştim. Bununla ne demek istemiştim? Size bunu anlatayım. Günümüz insanları kendi çarpık düşüncelerinin farkına varamıyor, çünkü insanların en temel doğaları değişmiş durumdadır. Hangi xiulian uygulama yolu benimsenirse benimsensin, sadece farkında olabildikleri şeyleri değiştirebilir, en derin doğalarındaki çarpıklaşmış şeyleri değiştiremezsiniz. Bu yüzden bu bir yılı aşkın süredir, hangi metodu kullanırlarsa kullansınlar ve ne kadar acımasız olurlarsa olsunlar, uygulayıcıların en temel meselelerini değiştirmekte başarısız oldular ve sonuçta amaçlarına ulaşamadılar. Uygulayıcıların standartları karşılaması için -onların gereksinimlerini karşılamak için- o şeytani varlıkları, uygulayıcıları hayvanca dövmeleri için kullandılar. En acımasız yöntemleri tüketip hala amaçlarına ulaşamadıklarında da şaşkın ve delirmiş bir hale geldiler ve uygulayıcılarımızın üzerine daha da gaddarca gittiler. Sonunda amaçlarına erişemedikleri halde, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söylediler. Ne kadar şeytani! Fakat bu sınırsız kozmos içindeki seviye seviye varlıklar, bütün bu şeytani olaylar gerçekleşirken, bu olayların şeytaniliğini algılayamadılar. Bunun sebebi, bütün varlıkların bozulmasıdır.

Amaçlarına ulaşamamış olmaları bizim uygulayıcılarımızın artık bunu başaramayacakları anlamına gelmiyor. Fa-düzeltmesi esnasında standardı karşılamak için her şey yapılabilir. Uzun bir zaman önce onlara bunu yapmamalarını söyledim. Değil insanoğlu, herhangi bir canlı için, ne kadar yüksek seviyeli bir varlık olursa olsun, Fa-düzeltmesi esnasında, saf olmayan kısmı yok edip ve bütün bu şeyleri tersine çevirerek onu varlığının orijininden, en temel doğasından ve onun varlığını meydana getiren tüm elementlerinden başlayarak rektife edebilirim. Onlara bunu yapmamalarını söyledim. Onlara Fa'yı öğretmeme rağmen beni dinlemediler, çünkü gerçeğin tamamına inanmadılar. Mademki bunu yaptılar, bu onların günahıdır. Hala şimdi bile böyle düşünüyorlar: "Size yardım etmek için gücümüz dâhilinde elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu, bu kadar sınırsız bir Fa olduğu için ve bu konu geleceğin kozmosunun güvenliğini içerdiği için, eğer uygulayıcılarınız standartları karşılayamazsa bu kabul edilemez bir şeydir. Eğer bu kadar yüce bir Fa bu kadar büyük bir testten geçmezse olmaz." Onlar böyle düşünüyor. Bu yüzden standartlara uymak yerine her şeyi yok etmeyi tercih ediyorlar. Dafa uygulayıcılarının yüzleştiği bu testin daha önce tarihte asla görülmemiş olmasının nedeni budur. Bildiğiniz gibi, tarihte hiçbir zaman bu modern seri medya aygıtları var olmamıştı. Her yerde medya organları var. Şu andaki taşımacılık eskiden var mıydı? Dünyayı ufacık bir yer haline getirdiler. Bu yüzden bu, tarihte bir eşine daha rastlanmamış en şiddetli zulüm oldu. Fakat şeytanla yüz yüze gelindiğinde uygulayıcılar tarafından yapılan her şey Fa-düzeltmesi için ve Shifu için en iyisidir, çünkü siz gerçekten bu şeytani oyuna direniş gösterdiniz. Bunun yanı sıra, bütün bu şeyleri tamamıyla kozmostaki en yozlaşmış varlıkları kullanarak yapıyorlar. Evrendeki tüm varlıklar kendilerini yeniden konumlandırıyor. İnsanlar bu Fa'yı test etmeye layık değildir -ne de Tanrılar layıktır. Her kim ona dokunursa günah işler. Ayrıca onlar da bütün bunları gördüler.

Peki, eğer onların bütün bu ayarlamaları kabul edilmezse, iyi davranamamış olan uygulayıcıların Tamamlanmaya doğru uygulama yapmaları doğru mu? Hayır, doğru değil. Eğer bu gerçekleşmemiş olsaydı, tüm canlılara merhametli çözümler sunabilir ve onların hepsinin Tamamlanma standartlarına ulaşmasını sağlayabilirdim. Fakat bu şeytani sıkıntı gerçekleşti. Çok sayıda uygulayıcı, Dafa'yı onaylamak, gerçeği açıklamak ve dünya insanlarını kurtarmak için değişik biçimlerde kendini ortaya attı. Bazıları tutuklandı, dövüldü veya zulümden öldü; hatta Shifu'ya bile zehirli yalanlarla saldırdılar. Yaşamın ve ölümün karşısında, uygulayıcılar ileri adım atacak cesareti buldular -her şeyi kaybetmeyi göze alarak ileri adım attılar- ve bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken, muhteşem olan her şeyi yaptılar. Öte yandan ileri adım atamamış olanlar, kendilerini saklayanlar ve sahip oldukları anlayışta şeytani varlıklarla aynı tarafta yer alanlar nasıl hala Dafa uygulayıcıları olabilirler? Düşüncelerinde, Dafa'ya zulüm eden o şeytanla taraf olanlar ve kötü şeyler yapanlar hala Dafa uygulayıcısı olabilirler mi? Onlar Tamamlanmak için gerekli olan diğerlerinin sahip olduğu o kudretli erdeme sahipler mi? Dahası, Tanrılar insanlar gibi değillerdir. Örneğin; bazı uygulayıcılar tutuklandılar ve hapsedildiler. Şiddetli zulme dayanamadıklarında pişmanlık ifadesi yazdılar. Fakat içlerinden şöyle düşünüyorlardı: "Bu onları aldatmak için. Çıktığım zaman yine uygulama yapmaya devam edeceğim. Yine Fa'nın doğruluğunu anlatıp Tiananmen'e gitmeye devam edeceğim." Fakat bu kabul edilemez bir şeydir. Çünkü bu türde bir fikir, insanların dünyada yozlaşmasının ardından geliştirilmiş bir fikirdir. Ama Tanrılar böyle değillerdir. Onlar böyle düşünceler taşımazlar. Bir yola karar verdiklerinde kesinlikle ona bağlı kalırlar.

Birçok şeyi insan dili ile açıklamak güç. Aynen birçok insanın bana sorduğu gibi: "Shifu, neden bu bir an önce sona erdirilmiyor?" Birçok insan acının ortasında böyle düşünüyor: "Hadi bir an önce Tamamlanmaya ulaşalım; bunu daha erken bitirelim." Aslında bunların hepsi takıntılardır. Biraz önce söylediğim gibi, uygulayıcıları test etme amaçlarına bu şekilde ulaşabilirlerdi, çünkü uygulayıcıların kendilerini geliştirmesi ve karmalarının son kalan kısımlarını yok etmeleri gerekiyordu. Bir varlık yüzeye doğru gelişimi ve aşamalı olarak bir Tanrı haline gelmesi sürecinde, kendisinden fedakârlıkta bulunmazsa, kendisini geliştirmeye devam etmezse ve kendi kudretli erdemini oluşturmazsa, buna nasıl izin verilebilir? Bütün bu meselelerde ben, diğer taraftan, uygulayıcıların kudretli erdemlerini oluşturmasını sağlamak için, bu varlıkların xinxing'lerini sergilemesini de kullanıyorum. Aslında ne olursa olsun… bir varlık sıradan insan toplumunda ne kadar acıya katlanırsa katlansın, sizlere söyleyeyim ki, bu onun tamamlanmaya ulaştıktan sonraki Meyve Konumu ile kıyaslanamaz. Gerçekten de kıyaslanamaz! Bir düşünün: geçmişte, bir insan hayatı boyunca veya birçok hayatları boyunca xiulian uygulamak zorundaydı, biz ise bugün birkaç sene gibi kısa bir zamanda insanları Tamamlanmaya ulaştırıyoruz. Acıya dayanma süresi sanki kısacık bir an gibidir ve ayrıca zaman hızlandırıldı. Gelecekte geriye dönüp baktığınızda -bu da, eğer Tamamlanmaya ulaşırsanız- bunun hiç önemli olmadığını ve sanki bir rüyaymış gibi olduğunu göreceksiniz.

Fakat bu süreç boyunca uygulayıcılarımızın yaptığı her şey gerçekten olağanüstüdür. Sizin en muhteşem tarafınız ise Fa-düzeltmesinin hızına yetişebiliyorsunuz. Bir dakika önce söylediğim gibi, bu şeytanın sıradan insan toplumunda kendini göstermesi, insan toplumuna yerleştirilmiş olan kozmostaki en yozlaşmış varlıklar tarafından gerçekleştirildi. Kullanılabilmeleri için Üç Diyarın içine yuvalanmalarına izin verildi. O yüksek seviyeli varlıklar, kişisel olarak sıradan insanların yaptıkları bu kötü şeyleri yapmazlar. Bu işleri yapmak için aşağılardaki şeytani varlıkları ve şeytani insanları kullanırlar. Bu yüzden bu yapılanlar son derece şeytanicedir.

Çin'in dışındaki birtakım uygulayıcılarımız şöyle düşünüyor: "Çin'in dışında olduğumuz için, Çin'deki uygulayıcılar kadar acı çekmiyoruz. Bu, Tamamlanmaya vardığımızda Çin'deki uygulayıcılar kadar iyi olamayacağımız anlamına mı geliyor?" Hayır, öyle değil. Bunun sebebi, Çin'in içindeki ve dışındaki uygulayıcılar tek bir bedendir. Bir şey olduğunda farklı şeyler yapan insanlar olmalıdır. Bu Fa'yı hedefleyen bir test olduğu için, her nerede olursanız olun veya her ne yapıyorsanız yapın, kendinizi yapmanız gereken şeylerin ortasında geliştiriyorsunuz. Her kişinin yaptığı şeylerin arkasında nedenler vardır. Tamamlanma seviyeniz ve Tamamlanmaya doğru ilerlemeniz bağlamında hiçbir fark yoktur, Tamamlanmaya nerede varacaksanız mutlaka oraya gideceksiniz. İşte size bir örnek. Şeytanın anakara Çin'de kendini göstermesi çok şeytanidir, yurtdışı yerlerde gerçeği ortaya çıkaran ve Çin'deki uygulayıcıları destekleyen uygulayıcılar olmaksızın -bir düşünün- şeytan yaptığı şeyleri daha korkusuzca ve kendini daha az sınırlayarak yapmaz mıydı? Bu doğru değil mi? Bu yüzden Fa'yı onaylamada uygulayıcılarımızın yaptığı her şey etkili bir biçimde şeytanı teşhir etmiş ve aynı zamanda da anakara Çin'deki uygulayıcıları desteklemiştir. Yapılmış olan her şey -ister Tiananmen'e gidişiniz olsun, ister diğer çevrelerde insanlara gerçeği açıklamanız veya Fa'yı yayıp Çin'in dışındaki insanlara şeytan hakkındaki gerçeği açığa çıkarmanız olsun -hepsi muhteşem, çünkü siz tek bir bedensiniz. Elbette bazı uygulayıcılar Çin'e ve Tiananmen'e gittiler: siz olağanüstüsünüz ve Shifu size olağanüstü olduğunuzu söylüyor. Ama farklı bir açıdan konuşursak, Shifu yurtdışında bulunan uygulayıcılara anakara Çin'e gitmeye çalışmamasını söylüyor, çünkü şeytanın açığa çıkarılmasında size ihtiyaç var. Birçok insan bana şunu sordu ve ayrıca bana yolladıkları soru kâğıtçıklarına şunu yazdılar: "Shifu, biz Fa'yı neden Birleşik Devletler de ediniyoruz? Neden Fa'yı Çin'in dışında ediniyoruz?" Bu şu anda sizin için net öyle değil mi? Sizin burada yaptığınız şeyler olmadan, Fa-düzeltmesi sırasında bu şeyler eksik kalmaz mıydı? Burada yapmanız gereken şeyleri tek kelimeyle iyi bir şekilde yapmalısınız. Fa'yı Çin'in dışında elde etmenizin sebebi budur. Eğer hepiniz Çin'e geri dönseydiniz, Fa'yı düzeltmek, şeytanı açığa çıkarmak ve Çin'deki zulmü hafifletmek için bütün bu şeyleri kim yapacaktı? Bizim uygulayıcılarımız olağanüstüler, gerçekten olağanüstüler! Yapmanız gereken şeyi yapmak için elinizden gelenin en iyisini yaptınız. İster Çin'de olun ister Çin'in dışında, nasıl davranacağınız aynıdır; ileri adım atabilmeniz veya atmamanız konusunda ve kalbinizin ne kadarını bu Fa-düzeltmesi olayına koyduğunuz konusunda birbiriyle aynı farklılıklar var. Yalnızca çevreler farklı. İnanılmaz derecede acı çeken ve hatta hayatlarını kaybeden bazı uygulayıcılara gelince, bu olaylar hakkında daha sonra konuşacağım. Bununla ilgili gerçek açıklandığı zaman birdenbire farkına varacaksınız ve "Vay canına, demek böyleydi" diyeceksiniz. Az önce söylediğim gibi -her şey için bir düzenleme vardır.

Dünya insanlarına gerçeği açıklamayı çok iyi başardınız. Size aynı zamanda, bunun fevkalade ve merhametli olduğunu söylemeliyim. Görünüşte sıradan bir insana bir broşür veriyor gibi ve sıradan insanlara gerçeğin ne olduğunu açıklıyor gibi görünüyoruz. Size söyleyeyim ki, bu Fa-düzeltmesi olayı bittiği zaman, insanlık bir sonraki aşamaya geçecek ve zihinlerinde kozmosun Yüce Fa'sının iyi olmadığını düşünen kişiler ilk ayıklanacak olan kişiler olacaklar. Bu yüzden biz gerçeği açıklarken bazı insanların Dafa'ya karşı olan şeytani düşüncelerini yok ediyoruz. En azından bu anlamda bile olsa biz onları kurtarmadık mı? Gerçeği açıklama sürecinizde Fa'yı elde eden insanlar olduğu için, sadece günahları yok edilmekle kalmayacak, aynı zamanda da onları kurtarmış olacaksınız. Bu sizin daha merhametli, daha iyi bir şey yaptığınızı göstermiyor mu? Aşırı derece zor durumlar içinde ve en şeytani varlıklar en acımasız şekilde davranırken, biz hala çok merhametli olabiliyoruz -bu en muhteşem Tanrıların performansıdır. En büyük acının ortasındayken hala başkalarını kurtarıyoruz. (Alkış) Bu bizim politik olmamız demek değildir -hele hele kendimizi sıradan insan işlerine sokmamız hiç değildir. Çünkü şeytanı ortaya çıkarmak için sıradan insan formlarını kullanmak bizim için yanlış değildir. Yaptığımız hiçbir şey kişisel çıkarlarımız için değildir, sıradan insanların organizesi için ise hiç değildir. Bu Dafa'yı kabul ettirmek içindir. Şeytanı teşhir etmek, Dafa'ya ve uygulayıcılarına yaptığı zulmü durdurmak içindir.

Aslında geçmişteki bir uygulayıcı, sıradan insanların ne düşündüğünü hiç umursamazdı: "İster benim iyi olduğumu düşünün ister kötü olduğumu"; bunların hepsi sıradan insan düşünceleridir ve bu bir uygulayıcıyı ilgilendirmez. Siz, sıradan insanların nasıl olduğu kimin umurunda? Ben kendimi geliştiriyorum." Kişi Tamamlanmaya ulaştıktan sonra bu dünyadan ayrılır ve sıradan insanlara ne olacağını hiç önemsemezdi: "İnsanlar günah işlediğinde bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar ve artık yeteri kadar iyi olmadıkları zaman da bırakın tarih onları ayıklasın." İşte geçmişte böyleydi. Bugün bizim Dafa uygulayıcılarımız tarafından sergilenen merhamete daha önce kendi uygulamalarında hiçbir varlık tarafından ulaşılamadı. Bir Dafa uygulayıcısı -en muhteşem, en merhametli varlık- insan toplumundaki her ortamda en olağanüstü ve en merhametli ve diğer canlılara karşı en yararlı kişidir. Bu, gerçeği açıklarken nasıl olmanız gerektiği değil midir? Siz bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bu bir Dafa uygulayıcısının merhametidir -sıradan insan faaliyeti değildir.

Bir başka şey de şu ki, daha önce uzaylı varlıklardan bahsettiğimi duydunuz. Bunu anlamamış olan bazı gazeteciler veya çok kötü niyetli birtakım kişiler bunlardan hikâyeler türetti. Gazetecilerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum yalnızca yapmam gerekeni yapıyorum. Gelecekteki insanlar anlayacaklar. Sizler Dafa uygulayıcıları olduğunuz için sizlere burada söyleyebilirim ki, bu uzaylı varlık formları, aslında bu dünyanın gerçek, hakiki sakinleridir. Dünyanın bu konumundaki varlıklar, hangi zaman dönemi olduğuna bakılmaksızın, tamamı onlar gibiydi. İncil'de Yehova'nın insanı kendi görüntüsünde yarattığını söylediğini duymuş olabilirsiniz; sarı ırkın insanları da Nüwa'nın insanı kendi görüntüsünde yarattığını duymuş olabilir. Neden bunu bu şekilde yaptılar? Bu tarihte daha önce asla meydana gelmemişti. İnsanoğlunu neden Tanrıların görünümünde yarattılar? Sizlere söyleyebilirim ki, geçmişte, eğer insanlar tanrıların görünümünde yaratılsaydı, bu Tanrılara en büyük hakaret olurdu -bu, Tanrılara en büyük küfür olurdu. Peki, o zaman neden bu dönemin insanları Tanrıların görüntüsünde yaratıldı? Çünkü Dafa, tarihin bu belirli döneminde geniş çaplı bir şekilde yayılacaktı ve bu dönemin varlıkları bu Dafa'yı duymaya layık olmalıydı. Bir grup hayvan burada Dafa'yı dinleyecek olsaydı, bu kesinlikle yasaklanırdı. Tanrılar, bu yüzden, günümüz insanlarını kendi görüntülerinde yarattılar. (Alkış) Fakat insanlar ilk başta yaratıldığında, onlar siz değildiniz -ne de günümüz insanlarıydı. Şu anda sadece bu insan teni hala eskisi gibi. O zamanki insanlar, yalnızca insandı. Bu yüzden, bütün o insanlar, daha küçük parçacıkların bir katmanındaki boyuttalar -insanlar ona alt dünya diyor. Bir başka deyişle, onlar, en geniş parçacıkların tabakası boyutundan daha aşağı bir boyutun içerisindeler. Bu tene gelince, her ne kadar yüzeyde hala insan teni olsa da, özünde artık insan değildir. Tanrıların bahsettiği insan teni, insanların bahsettiği insan teni değil, en geniş parçacıklardan meydana gelmiş olan insanın bütünüdür -buna iç organlar da dâhildir.

Geçmişin insanları dünyada giderek azaldı, çünkü bu insan teni, her geçen gün, yüksek seviyeli varlıklar tarafından biraz daha ele geçirildi. Çünkü yüksek seviyeli varlıklar burada Dafa'nın yayılmakta olduğunu gördüler ve bu da varlıkların kurtarılması için bir fırsattı -ki bu, onların geleceğe girmelerinin en büyük garantisiydi. Fakat bu olay da, o eski varlıklar tarafından düzenlendi. Onlar, bu dünyaya gelecek olan varlıkları, Fa'yı elde edecek olanlar ve Dafa'ya sorun yaratacak olanlar diye ikiye ayırdılar. Onlar sorun yaratacak olanların da gelecekte Tamamlanmayı elde edebileceğini, çünkü onlar bu sıkıntıları yaratmamış olsalardı, xiulian uygulayanların Tamamlanmaya ulaşamayacaklarını düşündüler. Fakat bu mantık burada benim için geçerli değil. Bu, kozmostaki herhangi bir dönemde, herhangi bir varlık insanları kurtarmaya geldiğinde bir işe yarayabilir, fakat Fa-düzeltmesi döneminde değil. (Alkış) Neden işe yaramaz? Bir düşünün: Kozmosun tamamındaki bütün varlıklar, xinxing'leri doğrultusunda yeniden konumlandırılıyor. Dafa'ya zulüm eden o şeytani varlıklar nereye konumlandırılabilir? Tamamlanmayı elde eden varlıklar ile aynı şekilde konumlandırılabilirler mi? Muhteşem Tanrılar ile birlikte konumlandırılabilirler mi? Bu kesinlikle imkânsızdır.

Başlangıçta buna inanmadılar. Şu anda bunu net bir biçimde görüyorlar. Böylece bu bir konuyu gündeme getirdi. Ne konusu? İnsanoğlunun %50'sinin Fa'yı elde etmesi gerekiyordu -yani birkaç milyar insan. Fakat o kadar şanslı değiller -Fa-düzeltmesi dönemi esnasında, Dafa uygulayıcısı olamıyorlar. Başka bir deyişle, Fa'yı insanlığın bir sonraki döneminde edinip çalışacaklar. Fakat o dönemde Fa'yı elde etmek kolay olmayacak: herkes bir kitaba sahip olacak, fakat zihni birazcık bile saptığında kişi Fa'yı edinemeyecek. Bu, bir sonraki dönem ile ilgili bir konu. Birçok varlık bu Fa-düzeltmesinin gerçek durumunun farkına vardığı için, insanlar olduğu kadar çok sayıda varlık da -insanlar da farkında olan bir parçaya sahip ayrıca- artık daha fazla kötü şeyler yapmak istemiyor ve aynı zamanda Fa'yı da pozitif bir yolla elde etmek istiyorlar. İnsanların yaklaşık %20 ila %30'u kadarı bu şekilde. Yani, insan ırkının %70 ila %80'i Fa'yı elde edecek -Fa'yı pozitif bir yolla elde edecek- ve Fa için sorunlar yaratmayacak. İnsanlar gelecekte Fa'yı bu şekilde elde edecek. Bu yüzden oldukça fazla insan Fa'yı elde edecek. Elbette, şu anda yapmakta olduğum şeye gelince, eğer Fa'yı elde eden yeni uygulayıcılar varsa, onlar çok büyük olasılıkla Fa'yı elde edecek olan bir sonraki insan grubu için başlıca dayanak, onlar arasındaki elitler olacak. Bazı uygulayıcılar ayrıca şunu da fark etmiş olabilir, bazı kişiler Fa'yı elde ettikten sonra uygulama yapmak için evlerine geri döndüler ve gelmeyi bıraktılar ve görünüşe bakılırsa onlardan bir daha hiç haber alamıyorsunuz. Belki tohumlar ekildi, belki de başka sebepler var -her ikisi de mümkün. Bu yüzden, herkesin yapmakta olduğu şeyler fevkalade, olağanüstü. İnsan ırkının durumu çok karışık -bir kişinin yalnızca yüzey kısmına bakamazsınız. Fa-düzeltmesi döneminde bütün o şeytani şekilde davrananlar hak ettiklerini bulacaklar. Orası kesin, çünkü bütün varlıklar kendilerini yeniden konumlandırıyorlar. Dafa'ya zarar veren varlıkların nereye yerleştirileceklerini tahmin edebilirsiniz. Bugünün Fa-düzeltmesi esnasında, her şey için olan gereksinimler kesinlikle sıkı ve kesinlikle erdemli olmalıdır. İşte bu, geçmişte yapılmış olan her şeyden bu şekilde farklıdır.

Birtakım belirli açılardan, geçen senenin 25 Nisan olayından 20 Haziran olayına kadar geçen süre içindeki olanlar sırasında, bazı uygulayıcıların zihinleri ilk başlarda dalgalanmalar yaşadı. Bu da -ayrıca- normaldir, çünkü sadece sıradan insan düşüncelerine sahip olduğunuz zaman xiulian uygulayabilirsiniz; sadece sıradan insan düşüncelerine sahip olduğunuz zaman bocalarsınız ve sadece sıradan insan düşüncelerine sahip olduğunuz zaman bocalamanız sırasında seçmeniz gereken doğru yola karar verebilirsiniz. Xiulian budur. Bu nedenle o zamanlar birçoğunuz: "Acaba öğrendiğim bu Fa doğru ve erdemli mi? Li Hongzhi nasıl bir insan? Şeytanın diğer insanların itibarına zarar veren yalanlarında doğruluk payı var mı?" diye düşünüyordunuz. Bütün uygulayıcılar bu soruları akıllarından geçirdiler -siz de az ya da çok bunları düşündünüz. Bu aynı zamanda iyice düşünmeniz için size verilmiş bir fırsattı. Bu yüzden yanlış değildi. Sakinleştikten sonra seçmeniz gereken yolu seçtiniz. Bir kişinin olayları nasıl anladığını sözcüklerle anlatması veya ifade etmesi şart değildir -sizin davranışlarınız zaten her şeyi kanıtlıyor. Dafa'da bugün bu noktaya gelebilmiş olarak, davranışlarınız hangi yoldan gitmek istediğinizi kanıtladı -bir uygulayıcının gitmesi gereken yolu. Bunlardan geçmeyi başararak bugünlere gelmeyi başaran uygulayıcıların hepsi muhteşemler -hepsi olağanüstüler. (Alkış)

Bu süreç boyunca, uygulayıcılar çok sayıda belirli problem ve çok sayıda zorlukla karşılaştı. Başlangıçta onlarla nasıl başa çıkabileceklerini bilemediler. Daha sonra aşama aşama anlamaya başladılar ve deneme-yanılma yoluyla ne yapmaları gerektiğini anladılar. Ben hiçbir şey söylemedim, özellikle de o zaman sürecinde, çünkü eğer konuşsaydım test geçerli sayılmazdı. Eğer test geçerli sayılmasaydı, bunu iki problem takip ederdi. Eski güçler, zarar vermek için ellerinden gelen her şeyi yapardı. Bu Fa'ya da çarpık bir Fa gözüyle bakarlardı ve bu da benim üstlenmiş olduğum Fa-düzeltmesi işinde çok büyük sorunlara yol açar ve de bütün kozmos için çok büyük bir kargaşaya neden olurdu. Buna izin verilemezdi. Bir başka problem daha olacaktı, çünkü o zaman fazlasıyla bastıran şeytanilik aşırı derecede fazlaydı. Minghui web sitesinde yayınlanan resimde, dünyanın şeytanın görüntüsüne benzediğini gördük. O sadece dünyadaki karmanın bir görünümüydü. Her bir karma parçacığı kendi karmik görüntüsüne sahip olduğu için, toplu olarak da bütünsel bir görünüme sahiptir ve bu da karmanın görünümüdür. Fakat o zamanlar ki şeytanilik, bu karmadan kat kat daha fazlaydı. Birçok seviyedeki varlıklar için durum çok ama çok korkutucuydu -şeytan tarafından kaplanmış tek yer dünya değildi. Onlar, bu büyüklükte bir testten geçmeden, bu büyüklükte bir Fa'nın doğruluğunu ortaya koyup kendisini kabul ettiremeyeceğini düşünüyorlardı. Fakat aynı zamanda, insanların bastıran bu şiddetteki bir sıkıntıya dayanamayacağının ve yok olacaklarının da farkındalar. Ayrıca Dafa uygulayıcıları için de bu şiddette bir sıkıntıdan geçmenin çok zor olacağını biliyorlardı. Ve hala: "O zaman bırakın yok olsunlar" diye düşündüler. Beni bile bir uygulayıcı olarak gördüler. Bu muazzamlıkta bir Fa'ya aydınlanmanın bu büyüklükte bir test gerektirdiğine inanıyorlardı. Bir düşünün: bunu söylemek kolay, fakat aslında bu çok ama çok korkunçtu. O zamanki ortam o kadar aşırı derecede korkunçtu ki, tarifin ötesindeydi. Fakat Çin'deki ve yurtdışında bulunan uygulayıcılarımızın hepsi o zamanlar bunu sezdi ve şeytan tarafından bu dünyada ortaya konan şeytaniliğin derecesini gördü. Yüzeyde, sadece insanlar arasındaki bir tezahürmüş gibi göründü. Aslında o şeytani faktörler insanları kullanıyordu. Başlangıçtan itibaren, onları yok etmek için yapabileceğimin en iyisini denedim, fakat aşırı derecede fazlaydılar. Onları ne kadar hızlı yok ederseniz edin, bu bir süreç gerektiriyordu. Onları yok etmek dokuz ay gibi bir zamanımı aldı. Bu daha önce asla olmadı….. o kadar fazlaydı. O zamanlar bu şeytan inanılmaz bir büyüklükte olduğu için, uygulayıcıların buna dayanması imkansız olacaktı; ve o durumda eğer ona katlanılmasaydı, testleri geçerli sayılmayacaktı. Onu yalnızca yok edemezsiniz, bu yüzden ona dayanmak zorundasınız. Fakat biliyordum ki, eğer uygulayıcılar buna dayanacak olsaydı, bunu başarmaları çok zor olacaktı. Bu yüzden, uygulayıcılara yalnızca insanlar tarafından oynanan şeytaniliğe dayanmalarına izin verebilirken ben de gerçek şeylere dayandım. (Alkış) Bunu, size Shifu'nun ne kadar yüce olduğunu anlatmak için söylemiyorum, bunu kastetmedim. Sizlere neler olup bittiğini anlatıyorum. Bu şeyler yok edildikten sonra durum değişti. Bu senenin Mart ayından itibaren durum yavaş yavaş değişti. Bu şeytani faktörlerin hileli yönlendirmesi olmadan, şeytani insanlar, zihinlerini destekleyen şeyi kaybettiler. Şu anda Dafa'nın testi geçtiğini düşünüyorlar. Bu konular şu anda neticelendirilme sürecinde; şu anda sadece hala öne adım atmamış olan bir grup insan bulunuyor.

Elbette suskunluğumun başka sebepleri de vardı. Bunlardan biri şuydu ki, ben de uygulayıcılarımın -gelecekte Tamamlanmaya ulaşacak olan muhteşem Tanrıların- bu inanılmaz yıkıcılıktaki problemin ortasında nasıl davranacaklarını görmek istedim. Elbette başka sebepler de vardı. Fakat sıkıntının ortasında attığınız her adım sizin tarafınızdan, yalnız başınıza atıldı. Ben tek bir kelime dahi etmedim. Genelde hepiniz, gerçek anlamda doğru bir yol tutabildiniz. Her ne kadar herkesin düşüncesi %100 doğru olmasaydı bile, nihayetinde yaptığınız her şeyde kendini gösterenler muhteşemdi -çünkü o zaman Shifu ortalıkta değildi. Bize bu sıkıntıyı yaratan o varlıklar -o eski varlıklar- buna gelince, bir hayranlık, bir sessizlik içerisindeler. İster yapılması gerekenler olsun ister dayanılması gerekenler, bunların üstesinden asil, erdemli ve göz kamaştırıcı bir biçimde geldiniz. Shifu'nun sizin için yaptığı her şeye değdi. (Uzun Alkış) Siz gerçekten muhteşemsiniz. (Alkış)

Elbette, durum hala iyiye gitse de, şeytan hali hazırda tam olarak yok edilmedi ve hala hazırda oyunlarına devam ediyor. Gardınızı düşüremezsiniz. Çabalarınızı hala artan bir şekilde sürdürmeli, yapmanız gereken şeyi iyi yapmalı ve Tamamlanmaya giden yolunuzda attığınız her adımı gerçekten iyi atmalısınız. Bunu yalnızca basit bir test olarak görmeyin. Bu aslında emsalsiz bir muhteşemlik taşıyor, çünkü sizler Fa'yı kabul ettiriyorsunuz ve bunu da en zor zamanda yapıyorsunuz. Belirli şeyler sıradan insanların yaptığı şeyler ile aynıymış gibi görünebilir. Fakat onlar bunları kişisel çıkarları ve sıradan insan gayeleri için yaparken, sizler bunu Dafa için yapıyorsunuz -temel farklıdır. Sizler uygulayıcılarsınız ve gelecekte bu şeylerin muhteşemliğini göreceksiniz. Onların içinde şu anda bildiğiniz ve de bilmediğiniz bir kutsallık var. Kendilerini sıradan insanlar arasında gösterdikleri yolla, onların ne kadar muhteşem olduklarını sezemezsiniz, çünkü kendinizi kibirli hissetmenize veya kendinizden hoşnut olmanıza izin veremem. Shifu'nuz olarak sadece sizin daha çok çabalamanızı ve her adımınızı iyi bir şekilde atmanızı sağlayabilirim. Bu bir yıl boyunca gerçekleri açıklamanızda, uygulama sürecinizde ve de Fa'yı koruma sürecinizde her türlü sıkıntı gerçekleşti ve her türlü zorlukla karşılaştınız. Bunu kendi düşüncelerinize ve kararlarınıza dayanarak başardınız. Shifu bütün bunları boşuna yapmadı. Shifu ne yaptıysa sizler buna değersiniz! (Uzun Alkış) Gerçekten olağanüstüsünüz! (Alkış)

Belirli konulara gelince, sanırım uygun fırsat olduğunda onlar hakkında sizinle konuşmak için zaman bulacağım. Her Fa konferansına katılmayacağım. Dışarı çıktığım her zaman bir sebep yüzündendir, size keyfi olarak bir şeyler anlatmak için değildir. Özellikle şu anki durumun etkisi altında. Bu yüzden, gelecekte, sizinle detaylı olarak konuşmak için zaman bulacağım. Bugün çok fazla şey söylemeyeceğim. Umarım ki herkes, Fa-düzeltmesi içinde şeytanı açığa çıkarma konusunda daha da iyi iş yapar. Bu da aynı zamanda sizin xiulian uygulamanızın bir parçasıdır.

Söyleyeceklerimin hepsi bu. Teşekkürler. (Alkış)