2001 Kanada Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

Li Hongzhi

19 Mayıs 2001, Ottowa

Herkese merhaba (Alkış)

Öncelikle bu konferansımızın başarıyla tamamlanması dileğinde bulunmak istiyorum. (Alkış) Dafa uygulayıcıları olarak, bunun tarihin bütün zamanlarındaki xuilian uygulamalarından farklı olduğunu biliyorsunuz -o emsalsizdir. Neden? Çünkü sizler Dafa uygulayıcılarısınız. Tarihteki her türlü uygulama, yalnızca kişinin kendi gelişimi ve kendi Tamamlanması içindi, fakat sizler farklısınız. Bildiğiniz gibi, gelecekte Fa'yı elde edecek çok daha fazla sayıda insan olacak. Başka bir deyişle, Dafa'nın halka tanıtılmasını iki aşama izlemektedir. İlk aşama, Fa-düzeltmesi esnasında Dafa uygulayıcılarının oluşturulmasıdır. İnsanlar için olan, bundan sonraki xiulian uygulamasının, Fa-düzeltmesi ile hiçbir ilgisi yoktur ve o sadece, Tamamlanmaya varmaları için, onların kendilerini geliştirmesi meselesidir. Bu yüzden, Dafa uygulayıcıları olarak, sizlere muazzam, tarihi bir görev bahşedildi. O halde bu, kişisel xiulian uygulamasından kati olarak farklıdır. Sizler Fa'yı korumalısınız, sizler Fa'yı onaylamalısınız, Fa zulüm gördüğü zaman şeytanı ifşa edin ve Dafa'yı kucaklamakta da daha iyisini yapın -sizin yapmanız gereken şey budur. Ve aslında sizler bunu gerçekten çok iyi yapıyorsunuz -Shifu bunu çok net bir şekilde görüyor.

Biz doğru bir Fa uyguladığımızdan dolayı, yaptığımız şey ne olursa olsun, ona merhametle yaklaşmalıyız. Bu yüzden sahip olduğumuz iyi düşünceler ile Fa'yı onaylamak ve de şeytanı ifşa etmek için yapmış olduğumuz her şey, uygulayıcılarımızın muhteşemliğini ve merhametini göstermektedir. Bu arada da, şeytanilikleri yok etmek zorundayız. Çünkü onlar kozmosa ve canlı varlıklara zarar veriyorlar. Başka bir deyişle, bu şeytani şeyler olmasaydı, Fa-düzeltmesine gerek olmazdı. Bu tarihin hiçbir döneminde gerçekleşmedi -bir örneği yoktur, anlamamızı sağlayacak bir emsali yoktur. Bunların hepsini iyi bir şekilde yapabilme yeteneğiniz, gerçekten Dafa uygulayıcıları olarak muhteşemliğinizi yansıtıyor. Ve bu sizin ayrıcalığınızdır, çünkü tarihteki hiçbir varlık böyle bir fırsata sahip olmadı -bu bir ilktir. Bu birkaç yıl boyunca hepiniz gerçekten çok iyiydiniz ve farklı vesilelerde bundan bahsettim; dahası, uygulayıcılar Fa-düzeltmesi sürecinde, her şeyi hesaba katarsak, ortalama bir anlamda değil, inanılmaz derecede iyiydi! İster anakara Çin'deki uygulayıcılar olsun veya anakara Çin'in dışındakiler, hepiniz gerçekten çok iyiydiniz ve Dafa uygulayıcılarının rolünü tam olarak oynadınız, sahip olduğunuz yetenekleri ve imkânları kullandınız ve sizler sıradan insanların yapamayacağı şeyler yaptınız; bu özellikle Dafa için insan bedenlerini kaybeden kişiler için böyledir -Fa'yı onaylarken hepiniz muhteşemliğinizi gösterdiniz.

Fa-düzeltmesinde, hepiniz gerçekten işleri çok iyi başardınız. Yine de, şeytan tamamen yok edilmediği müddetçe, işleri daha iyi yapmayı sürdürmeye devam ettirmeliyiz. Şeytanı teşhir etmek ve yok etmek zorundayız. Çinli insanlar şeytanın verdiği zarar esnasında en büyük kurbanlar oldular. Çin devleti içindeki şeytanın alçak politik çetesi tarafından uygulanan tüm metotlar en aşağılık, en şeytani ve tarihte görülmemiş olan şeylerdir -çok aşırıya kaçtılar, muhtemelen daha kötü olamazlardı. Daha önce hiçbir devlet bu aşağılık şeyleri yapmamıştı. Bizim Dafa uygulayıcılarımızın iyi düşünceler ile yaptığı her şey insanları ve her bir seviyede bulunan varlıkları duygulandırırken, şeytanın anakara Çin'de başını dikmesi, bütün seviyelerdeki varlıkları çileden çıkardı. Bu şeytani varlıklar ile bizim merhametimiz arasındaki fark dramatiktir. Biliyorsunuz, bu şeytan ortadan kaldırılacağını anladığında tamamen dizginsiz bir hale gelir. O kötü, hain ve şeytanidir. Tıpkı zehir gibi, insanları zehirlememesini istediğiniz zaman bunu yapamaz -işte o böyledir. Bu yüzden onu yok etme sürecinde hiçbir şekilde yumuşak olmayın -onu sadece temizleyin! Burada insanlardan değil, insanları kullanan o şeytani varlıklardan bahsediyorum. Aslında bütün uygulayıcılarımın yetenekleri vardır, bu hem birtakım yeni uygulayıcıları, hem Çin'deki uygulayıcıları, hem de diğer ülkelerdeki uygulayıcıları kapsar. Aslında hepsinin yetenekleri vardır. Çünkü Fa-düzeltmesindeki her safha, geleceğin farklı dönemlerinde meydana gelecek olan farklı durumlar için bırakılan bir deneme, bir test olduğundan, bu, kozmosun tarihi için geriye muhteşem bir Fa'nın bırakılmasıdır. Uygulamanız devam ettiği müddetçe, zaten xiulian sürecinden geçmektesiniz. Sizler Dafa için oluşturulmuş olan varlıklarsınız. Yolcuğunuzun son ayağı, orijinal ve en yüksek konumunuza yükselmenizdir. Çünkü Fa-düzeltmesinde her adım geleceğin farklı dönemlerindeki farklı durumlar için bırakılan bir sınama, bir testtir, bu Fa kozmosun tarihi için bırakılan muhteşem bir Fa'dır. Uygulamanıza gelince, uygulama sürecinden çoktan geçtiniz. Sizler Dafa için oluşturulmuş varlıklarsınız. Yolculuğunuzun son ayağı kendi orijinal ve en yüksek konumunuza yükselmektir. Dafa uygulayıcıları, olağanüstü güçlü zihinleri ile her şeye dayanabilir, fakat geleceğin farklı tarihsel süreci içerisinde farklı şeyler meydana gelecektir. Bu kozmosun Yüce Fa'sı, tarihin farklı dönemlerinde farklı seviyelerde bulunan canlılara, farklı seviyelerdeki farklı dönemlerde problemler oluştuğunda bir referans bırakmak ve varlıklara, tarih içerisindeki farklı dönemlerde ortaya çıkacak olan her türlü durumu ele alma yolları bırakmak içindir. Yani, bugün kendisini gösteren her türlü problem, tarihe bırakmak için olan referanslardır. Tezahür eden olaylar karmaşıkmış ve rastgeleymiş gibi görünebilir, fakat aslında hepsi çok iyi sıralanmıştır. Onlar tarihe, geleceğin farklı dönemlerinde ortaya çıkacak olan problemlerin nasıl ele alınması gerektiklerini örneklerle kanıtlamak için bırakılmışlardır. Bu yüzden, eğer şeytan artık kurtarılamayacağı bir noktaya gelmişse, bunun nasıl ele alınıp değerlendirileceği, kişinin kendi kişisel uygulamasının bir meselesi değildir -bu, kozmosun Fa'sını korumaktır. Gerekli olduğu zaman, kişi onu yok etmek için değişik seviyelerin değişik yeteneklerini kullanabilir.

Bildiğiniz gibi, bana ait olan bu Fa yalnızca size öğretmek için değildir -farklı seviyelerin hepsi dinliyor. Yani bir başka deyişle, bu Fa-düzeltmesi görevi, farklı seviyelerde de var olmaktadır. Özel koşullar altında kişi şeytanı yok edebilir -bu yapılabilir. Bu, tarihteki xiulian uygulamalarında daha önce hiç var olmadı. Bu zaman içerisinde her bir konuda sergiliyor olduğunuz çeşitli türlerdeki doğru hal ve durumlar ve her türlü durum içerisinde olayları nasıl ele aldığınız -hepsi tarihe bırakılmak içindir. Bu yüzden her ikisi de ciddi ve çok önemlidir. Elbette, şeytanı yok ederken şunu aklınızda tutmalısınız ki, eğer gösteriş niyeti, sıradan insan korkuları veya saf olmayan düşünceler taşıyorsanız, amacınıza ulaşamayacaksınız. Neden bunun gibi bir yeteneğe sahipsiniz? Bunun tek sebebi, sizin yüce bir uygulayıcı olmanızdır. Bu yüzden bu "doğru düşünceyi" yolladığınızda bu, yüce bir xiulian uygulayıcısı dışında herhangi bir kişi tarafından gönderilebilecek bir düşünce değildir. Bazı uygulayıcıların bu yeteneği kullandığı zaman, bazen işe yarayıp, bazen işe yaramamasının sebebi budur. Problemin yattığı yer burasıdır. Bu benim öğrettiğimdir. Fakat bu söylendiğinde, eğer bir şey gerçekten yok edilmeliyse, sadece yok edilmelidir. Bu yok etmeyi gerçekleştiren sadece siz değilsiniz; eğer bir uygulayıcı onu yok edemiyorsa, Tanrılar -buna daha yüksek seviyeli Tanrılar da dâhil- onu yok etmeye iştirak etmelidir.

Bir başka konu da şu ki, şu andan itibaren, grup uygulamalarında veya bunun gibi büyük bir konferans olduğunda, uygulayıcılarımızın beş dakika zihinlerini sakinleştirerek, elleri Jieyin pozisyonunda oturabilir ve kötü düşünceleri, karmayı, kötü fikirleri ve zihinlerine dışarıdan gelen engellemeleri yok ettiklerini düşünebilirler. Bu durumdayken öldüklerini düşünün ve bunun ardından yok edilmiş olacaklar. Beş dakika yeterli olacaktır. (Alkış) Grup çalışması için bir araya geldiğimizde, bir elinizi göğsünüzün önünde dik olarak tutarken (li-zhang), Üç Diyar içindeki şeytanı yok ettiğinizi düşünün ve beş dakika için doğru düşünceler ile düşünün -bu, bunu gerçekleştirecektir. Bu işe yarar, çünkü siz her şeyden önce görkemli xiulian uygulayıcılarısınız ve sıradan insanlardan farklısınız. Fakat bunu bir uygulayıcının yapmaması gereken bir şey için kullanırsanız işe yaramaz; bu düşünce ortaya çıkar çıkmaz, bunu ceza/geri ödeme izler ya da seviyeniz düşer. Bunu unutmayın!

Şimdi başka bir konu hakkında konuşacağım. Hangi konu hakkında? Biliyorsunuz, günümüzde bilim dünyasının inandığı yerçekimi teorisi tamamen yanlıştır. İnsanların tanımladığı bu yerçekimi olgusuna ne sebep oluyor? Bu oluyor, çünkü bütün yaşamlar ve bütün maddeler; buna dünyadaki ve Üç Diyar içindeki hava ve su da dâhil -Üç Diyar içinde var olan her şey- Üç Diyarın içindeki tüm farklı seviyelerin parçacıklarından oluşturulmuştur ve farklı seviyelerin farklı parçacıkları birbirlerine bağlanmıştır. Bu bağlanma, bir çekim gücü olduğunda, Üç Diyarın içinde genişleyip uzayabilir veya hareket edebilir. Başka bir deyişle, onu çektiğinizde, plastik bir bant gibi uzayabilir ve geri bıraktığınızda tekrar geri döner. Yani, parçacıklar arasında temel ve kolayca sarsılmayan istikrarlı bir varoluş formu vardır. İşte bu yüzden dünyada bir maddeyi fırlattıktan sonra tekrar yere düşer. Tabii ki burada bir kayayı önceden bulunduğu yere dönemeyeceği farklı bir yere taşımaktan bahsetmiyorum. Mantık bu değil. Dünyanın yüzeyi, bir seviyenin sınırıdır. Bu seviyede, nesneler yatay bir şekilde hareket edebilir çünkü onların tamamı aynı seviyededir. Fakat bir şeyler, kendi seviyesinin ötesinde bulunan bir seviyeye doğru hareket ettirildiğinde geri çekilir, çünkü dünyada bulunan nesneler bu seviyedeki parçacıkların var olduğu alanın içerisindedir.

Bir düşünün: daha büyük bir kozmik vücut aşırı derecede büyüktür. Üç Diyarın içindeki yüksek bir yerden bakıldığında bile insanlar ve dünya ufacıktır. Bir insan New York'tan Kanada'ya gittiğinde seyahat etmiş gibi görünür, fakat aslında onların gözünde hareket bile etmemiş gibi görünürsünüz, çünkü hareket alanınız gerçekten de çok küçüktür. Bu yüzden, roketler ve uzay gemleri gökyüzüne havalandığında, dünyayı meydana getiren bu farklı seviye parçacıklarından oluşturulmuş bu ortamı kırıp geçmeye çalışırlar. Bu yüzden insanlar itiş gücünü kuvvetlendirmek ve onu büyük bir güç ile hareket ettirmek için, roket kullanırlar.... bildiğiniz gibi, Üç Diyar içinde bir atmosfer tabakası vardır. O bir atmosfer gibi görünür, fakat aslında onun içinde, rolleri denge sağlamak olan -ki insanlar böylece burada var olabilirler- sayısız mikro kozmik varlıktan oluşturulmuş bir ortam bulunur. Bir şey bu atmosferi bir kez kırıp geçtiğinde, birçok molekül arasındaki karşılıklı bağ, kuvvetli gücün çekimi ile kırılır. O zaman bu bir duruma sebep olur: sadece dış sınır çizgisindeki parçacıklar hala ona bağlıdır ve çekim gücü artık o kadar güçlü değildir. Başka bir deyişle, artık o dünya ortamında olmamasına rağmen, hala Üç Diyardaki diğer parçacıkların alanlarına bağlıdır. Sadece bu şekilde orada sağlıklı bir biçimde kalabilir. Bir uydunun orada kalabilmesinin sebebi budur. Tabii ki aynı bağ, değişik hacimlere fakat aynı ağırlıklara sahip olan cisimlerde de var olmaktadır. Hacmi küçük, fakat yoğunluğu yüksek olan bir cisim, hacmi büyük bir cisimle aynı miktarda bağa sahiptir, böylece ikisi de aynı ağırlıkta olur. Eğer detaylara girecek olursam, bunun daha birçok başka yönleri vardır. Benim size şu anda anlatmaya çalıştığım şey "yer çekiminin" olmadığıdır. Bunun gerçek sebebi, bu ortamdaki parçacıkların burada var olmaları için birbirlerine bağlı olmak zorunda olmalarıdır.

Peki, xiulian uygulayıcılarına gelince, bir kişi neden vücudunu terk edebiliyor? Ve neden havalanabiliyor? Bunun tam olarak sebebi, sizin dünya ile bağlantılı olan ve yüzey-maddesi parçacıklarından oluşan vücudunuza ait maddeler, değişimlerden geçmektedir. Bu ortamda bulunan parçacıklar ile olan bağını koparmıştır, bu yüzden artık onun birbirini tutan, sınırlayan ve çeken gücüne konu değilsinizdir. İşte o zaman yükselebilirsiniz. Bu yüzden, kendinizi hangi boyuta kadar geliştirmişseniz, mikro kozmik seviyedeki varlığınızın bileşimi, o boyuta bağlı bir duruma gelmiştir. Kendinizi daha yüksek seviyelere doğru geliştirdiğinizde, daha yüksek seviyelere bağlanır ve altınızda bulunan tüm seviyelerle bağınızı koparırsınız. Aralarındaki ilişki budur. Büyük Kozmik Dolaşımın bağlanması ve açılması, bu seviyedeki bir tezahürdür. Fakat uygulayıcılar bu seviyeyi geçeli çok oldu; sadece kilitli durumdalar. Bu andan itibaren, uygulayıcılarımız uygulamalarında birbiri ardına değişik durumlar deneyimleyecekler. Bu yüzden sizinle bu konu hakkında konuştum. Bugün yalnızca bu kadarını söyleyeceğim. Umarım ki, bu Fa konferansı daha da iyi geçer. (Alkış)

Hepinizin çok sıkı şekilde çalışmakta olduğunuzu biliyorum. İşe gitmeli ve ders çalışmalınız, bir evlilik hayatınız ve sosyal aktiviteleriniz var; aynı zamanda ailenize göz kulak olmalısınız, işinizde iyi çalışmalı, Fa'yı iyi çalışmalı ve aynı zamanda egzersizleri de iyi yapmalısınız; dahası gerçekleri açıklamalısınız. Bu zor! Hem zaman açısından hem de finansal açıdan oldukça zor. Zor, bu yüzden kudretli erdeminiz sergileniyor; zor ve bu yüzden kudretli erdeminizi oluşturmak için bu iyi bir fırsat. Olağanüstü! Sizler xiulian uygulayıcıları olduğunuz için, zor olduğu halde, daha da iyisini yapmalısınız. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. (Alkış)