Washington D.C. Uluslararası Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi

Li Hongzhi

21 Temmuz 2001

Herkese merhaba! Çok çalışıyorsunuz!

Belki de şimdi, xiulian'in ne kadar zor olduğunu deneyimlediniz. Zor olduğu için, xiulian uygulamanız başarıya ulaşabilir. Tarihte birçok kişi Tao'yu aradı -xiulian uygulamak, Tamamlanmaya varmak ve de yaşam ve ölüm döngüsünün ötesine ulaşmak istediler. Ama bu çok zordu. Eğer bir kişi, sıradan insanlar arasında geliştirdiği her türlü bağımlılık, takıntı ve tutkusundan kurtulmak için çetin bir xiulian uygulamasından geçmezse, onun Tamamlanmaya varabilmesinin hiçbir yolu yoktur. Dafa uygulayıcılarının şu anki sıkıntı esnasında sergilediği ve başarabildiği şeylerin olağanüstü olmasının sebebi budur ve bu, gerçekten bir xiulian uygulayıcısının ne olduğunu gösteriyor. Böylesine şeytani bir ortamda, uygulayıcıların büyük bir çoğunluğunun öne adım atması, Fa'yı onaylaması ve Tamamlanmaya doğru ilerlemesi gerçekten olağanüstü.

Tarihteki hiçbir uygulama bugünkü kadar muhteşem değildi, çünkü tarihteki hiçbir uygulama insanları geniş çaplı bir biçimde gerçek anlamda kurtaramadı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz bu tarihi anda, konu yalnızca Shifu'nun insanları kurtarması değil -siz, Fa'nın tüm kozmosu düzelttiği zaman diliminin içindesiniz. Bütün Tanrılar, şu anda dünyada göz önüne serilen şeyleri izliyor. Dünyadaki birçok kehanet, insan toplumu tarihte belirli bir noktaya geldiğinde, cennetteki Tanrılar bile yenilenmek veya yeniden konumlandırılmak zorunda kalacak ve hatta kozmik vücutlar bile yeniden inşa edilmek zorunda kalacak demişti. İster tarihteki değişik kehanetler olsun ister dünyada aktarılmış olan hikâyeler, insanların şu an içinde bulundukları tarihsel andan bahsediyorlardı. Yani bir başka deyişle, günümüz insan toplumunda meydana gelen çeşitli olayların hiçbiri, kazara meydana gelmemektedir. Biz uygulayıcıların karşı karşıya olduğu durum tam olarak tarihteki o andır. Fa-düzeltmesinde ve de xiulian uygulamasında tuttuğunuz yollar büyük ölçüde doğru oldu.

Kozmostaki canlıların Fa'dan sapma süreci esnasında, canlılar artık Fa'nın varlığını veya Fa'nın, değişik seviyelerdeki varlıklar için olan gerçek gereksinimlerini bilmez bir hale geldi. Bu yüzden bu, canlı varlıkların bugünün Fa-düzeltmesi gibi ana öneme sahip olan bir şeyle yüz yüze geldiğinde, Fa hakkında, Dafa uygulayıcıları hakkında ve benim hakkımda iyi bir tutum sergileyememelerine yol açtı. Aslında canlı varlıkları kendi amaçları doğrultusunda kullanan ve Fa-düzeltmesini etkileyen eski güçler, Fa-düzeltmesini asıl engelleyenlerdir. Kozmostaki varlıklar sayısızdır. Bu kadar çok varlıkla, bir düşünün: eğer Fa-düzeltmesi esnasında her bir canlı yozlaşmış olmuş tarafını sergileseydi, çok sayıda canlı Fa'ya karşı büyük günahlar işlemiş olurdu ve ayıklanmak zorunda olurlardı. O durumda canlılar kurtarılamazdı, öyle değil mi? Ve Fa-düzeltmesi boş yere yapılmış olmaz mıydı? Olayları tersine çevirdiğimi ve eski güçlerin ayarlamalarını kullandığımı söylememin sebebi buydu. Çünkü şeytani güçler en tepeden en aşağı kadar geçtikleri için Fa-düzeltmesini tek bir seviye bile atlamadan engelliyorlar. Bu durum, tüm canlıların yozlaşmalarının ardından gösterdikleri performansın kendisini farklı seviyelerde güçlü bir şekilde göstermesi oldu. Başka bir deyişle varlıkların uğradığı tüm yozlaşma ve Fa-düzeltmesi dönemi esnasında varlıkların sergileyebildiği tüm kötü haller, Fa-düzeltmesine etki eden eski güçlere ait sisteminin tamamında, kendisini güçlü bir biçimde gösteriyor. Kendi yaptıkları ayarlamaların bozulmasını önlemek için birçok varlığın -seviye seviye olanlarının- kendi yaptıkları düzenlemelerin bozulmasını önlemek için Fa-düzeltmesine iştirak etmesine izin verilmedi -o şekilde ayarlandı. Bu aynı zamanda benim de tam olarak istediğim şeydi -tam olarak istediğim şey o varlıkların Fa'ya karşı doğrudan günah işlemelerini önlemekti, böylece hala kurtarılabileceklerdi. Yaptıkları ayarlamaların ustaca yapılmış olduğunu düşünüyorlardı, fakat aslında o benim kontrolüm altındaydı. O sistemde rol alanlar kesinlikle kozmosta ayıklanması gerekenlerdir ve onlar en kötü olanlar ve en berbat varlıklardır. Onlar aynı zamanda, farklı seviyelerdeki en berbat anlayışı ve en kötü davranışı çok güçlü bir biçimde ortaya koyuyorlar. Fa-düzeltmesi süresince bugünün varlıkları yapmaları ihtimal dâhilinde olan her şeyi yaptılar. Bu yüzden, ortaya koydukları kötü davranışların kendisi, tam olarak, Fa-düzeltmesi esnasında gerçek anlamda yok edilmesi gereken şeylerdir. Fakat eski güç varlıklar Fa-düzeltmesini etkilemesine rağmen ve hatta çok kötü şeyler yapmış olmalarına rağmen, onlara defalarca şans verildi ve sadece gerçekten kurtarılmaları imkânsız bir hale geldiğinde tamamen yok edilmelerine karar verildi. Fa-düzeltmesine engelleme yaratma olayına iştirak etmeyen değişik seviyelerdeki diğer canlılara gelince, onlar kurtarılabilirler -tarih boyunca ne kadar kötü bir hale gelmiş olurlarsa olsunlar- çünkü Fa-düzeltmesine iştirak etmemiş ve ona zarar vermemişlerdir. Ve bu varlıklar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.

En başından beri, eski güçlerin buna engelleme yaratacağını biliyordum. Olaylar düzenli bir sıraları yokmuş gibi gözükebilir, fakat aslında gerçekten çok iyi düzenlenmişlerdir. Uygulayıcılarımızın bu dünyada yaşadığı değişik sıkıntılar ve testler, tam olarak bu eski güçlerin ayarlamalarıdır. Uygulayıcıların katlandığı sıkıntılar sadece karmalarından kaynaklanmıyor, hele hele onlar Dafa'ya insanoğlu tarafından getirilen engellemeler hiç değillerdir -insanların bunu yapma kabiliyetleri yoktur. Sıradan bir insan, bir uygulayıcının önünde son derece zayıftır. Günümüz insanları aslında farklı seviyelerdeki bu eski güçlerin sistemi tarafından düzenlenen sıkıntıları yaşamışlardır ve insanlar değişik seviyelerdeki eski güçler tarafından kontrol edilmekteydi. Bu yüzden onlar bu kadar güçlendiler, bu yüzden uygulayıcılara bunları yapmaya cesaret ettiler ve bu yüzden Dafa'ya karşı saygısızlık yapmaya cesaret ettiler. O zaman burada kendini gösteren bir durum daha var. Dünyada, o şeytani olanların dışında, masum ve karalama kampanyalarının saldırısıyla kandırılan çok sayıda insan var. Bir kişi, kozmosun Fa prensipleriyle değerlendirildiğinde, eğer zihni Dafa'ya karşı negatif düşünceler taşıyorsa, Dafa'nın ve Dafa uygulayıcılarının testi bittiği zaman, ayıklanacaktır. Bir düşünün -böyle bir insan tehlike içerisinde değil midir? Bunun sebebi, onun direkt olarak karşı olduğu şeyin bu Fa olmasıdır. Tarihin bu dönemini kullanmak ve bu dünya ortamında aşırı derece şeytani bir durum yaratmak için, eski güçler her türlü yöntemi kullandılar ve gerçeği gözler önüne serebilecek, Çin'deki ve Çin'in dışındaki tüm medya çıkışlarını mühürlediler. Dafa uygulayıcılarına yapılan zulümlerde parti tüm zamanların ve tüm yerlerin en şeytani yollarını kullanarak geçmişte yaptığı tüm kampanyalarda edinmiş olduğu bütün deneyimleri ve çabaları kullandı. Bu arada, Çinlilerin birkaç bin yıl boyunca biçimlenmiş olan düşünce şekli içerisinde kötü şeylerden, kurnazlıktan ve hainlikten de istifade etti. Kullandığı yöntem inanılmaz derecede fesat. Baskının başlangıcında, dünyadaki birçok kişinin yalanlarla kandırılmasının sebebi budur. Bizler Fa-düzeltmesi uygulayıcıları olarak bu masum insanların bu şekilde aldatılıp günah işletilerek yok edilmelerine öylece oturup göz yumamayız. Bunun sebebi, bu olay biter bitmez, insan tarihinin bir sonraki aşaması başlayacak ve birçok kötü varlık ayıklanacak. Kozmosun tamamının ne kadar büyük olduğu önemli değil, o, kozmosun bu Fa'sı tarafından yaratılmıştır ve her bir seviyede bulunan varlıklar kozmosun her bir seviyesindeki Fa'nın prensiplerine uyar. Maddenin en temel orijinleri bile, hepsi bu Fa tarafından yaratıldı. Eğer bir canlı kozmostaki bütün varlıkları yaratan Fa'ya karşıysa nereye gidecek? Ayıklanmayacak mı? Bu dönem zarfında Dafa uygulayıcıları Dafa'yı onaylamakla birlikte, gerçeği açıklayarak birçok dünya insanını gerçekten kurtardı. Zulüm gördükleri bu şiddetli koşul içerisinde, uygulayıcılar hala gerçekleri açıklamayı ve insanları kurtarmayı başarıyor. Bu yüce bir merhamet değil midir? Bir Dafa uygulayıcısı olarak, hangi durumun içerisinde olursanız olun, tüm canlı varlıklara karşı merhamet göstermelisiniz. Bir başka açıdan bakıldığında, böylesine şiddetli ve ezici bir ortamda olmalarına rağmen Dafa uygulayıcılarının hala canlıları kurtarıyor olması gerçeği, Dafa uygulayıcılarının muhteşemliğini çok daha net bir biçimde gösteriyor.

Gerçeği aydınlatmak basit bir konu değildir -bu yalnızca şeytanı teşhir edip, duyurmak meselesi değildir. Bizler gerçeği açıklarken canlıları kurtarıyoruz ve bu aynı zamanda da sizin kendi gelişiminiz konusunu, uygulama esnasında takıntılarınızı yok etme konusunu ve Dafa uygulayıcılarının uygulamaları içerisinde Fa'ya karşı sorumlu olma konusunu içerdiği kadar, bu son Tamamlanmanızda size ait olan cenneti nasıl doldurup zenginleştireceğiniz konusunu da içeriyor. Eğer siz gelecekte Tamamlanmaya ulaşmış olan yüce aydınlanmış bir varlıksanız, sizin boyutunuzda ve sizin kendi cennetinizin nüfuz alanında, hiçbir canlının olmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Uygulamanız esnasında merhametli bir biçimde canlı varlıkları kurtardığınızı göstermek ve cennetinizi zenginleştirip doldurmak zorunda olmanızın sebebi budur. Fa-düzeltmesi süresince, ben eski güçlerin Fa-düzeltmesi üzerindeki etkilerini kökten yok ederken aynı zamanda sizler için de ayarlamalar yapıyorum. Olaylar aslında gerçekten çok iyi düzenlenip sıralanmışken, şeytani ve kaotikmiş gibi görünebilir. Eski güçler iyi düzenlenmiş ayarlamalar yaptılar, fakat -ben de- olayları fevkalade bir düzenle yapmaktayım. Meseleye hangi açıdan bakarsanız bakın, o problemleri eninde sonunda çözecek bir yol vardır. Bu dönem boyunca bu fırsatı nasıl gerçek anlamda bir xiulian uygulayıcısının kudretli erdemini ve sıra dışılığını sergilemek için değerlendirebileceğimize konsantre olmalıyız. Bu aynı zamanda çok değerli bir fırsattır. Eski şeytani güçler bize onları ortadan kaldırmak için fırsat vermekte ısrar ettiği için, bu durumu iyi değerlendirin. Tarih daha önce böyle bir şey görmedi, böyle bir şeyle karşılaşmak da çok zordur.

Şeytani alana sahip olmayan bir ortamda bulunan bir uygulayıcı için -hiçbir şeklide bir baskı olmadığından- yaşamı ve ölümü bırakabileceğini söylemek gerçekten kolaydır -tıpkı sizin bugün buradaki erdem dolu bu alanın içerisinde yaşamı ve ölümü bırakmaktan bahsetmeniz gibi. Fakat eğer şeytani bir ortam içerisinde, şeytani elementlerle dolu bir ortam içerisinde Fa'yı onaylıyor, şeytanı ifşa edip ortaya çıkarmak için öne adım atmaya cesaret ediyorsanız, bu farklı bir meseledir. O zaman, bu ortam çok şeytani olmasına rağmen -bir düşünün- bu çok değerli ve karşılaşılması zor bir şey değil midir? Gerçekten çok değerli ve elde etmesi zor bir şeydir. Bu dönem bittikten sonra, bir daha bunun gibi fırsatlar olmayacak. Sizin böyle bir fırsatla karşılaşabilmenizin tek sebebi Dafa uygulayıcısı olmanızdır. Bu dönemin ardından bu tip fırsatlar olmayacak. Geçmişteki sıradan xiulian uygulamalarında veya kişisel xiulian uygulamalarında bunun gibi bir şey hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tabii ki, tarihte geçmişe gidersek, İsa ve Sakyamuni de çok büyük sıkıntılarla karşılaştı. Tarihsel olarak konuşursak, o zamanlar onları hedef alan şiddetli sıkıntılar da oldukça şeytaniydi. Fakat daha önce hiç kimse, günümüzde sahip olduğumuz bu tip modern medya aygıtlarından, bu çeşit bir şeytaniliğe yol açmak için, bu kadar ezici bir tavırla, tüm dünyayı kuşatacak kadar büyük bir ölçekte, istifade etmedi. Şeytanın derecesi o kadar fazlaydı ki, 20 Temmuz 1999'da olaylar başladığında cennetler bile yıkılıyor gibiydi. Anakara Çin'in dışındaki yerlerde, Dafa uygulayıcılarının dışında çok az sayıda insan Falun Dafa'nın ne olduğunu biliyordu; bütün devletler ve dünya medyası, anakara Çin medyasından gelen asılsız propagandaları dinledi. İnsanlar Çin'in aldatıcı propagandasını dinlediler ve ona inandılar ve bu yüzden de bizimle ilgili kötü bir izlenime sahip oldular. Peki, neden günümüzde ortamın daha rahat bir hale geldiğini hissediyorsunuz? Bunun sebebi, gerçekleri açıklamanızda dünya insanlarına, medyaya ve de dünya devletlerine, bize karşı yapılan zulüm hakkındaki gerçeği göstermeniz; ve aynı zamanda da sıradan insan toplumundaki iyilikseverliğinizin, merhametinizin ve erdemli Dafa uygulayıcısı davranışlarınızın, hem dünya insanları tarafından, hem de Tanrılar tarafından tasdik edilmesidir. Bugün sahip olduğumuz bu ortamı olanaklı kılan şeyler bunlardır. Olağanüstü -gerçekten olağanüstü! Siz tüm bir ulusun ve koskocaman bir devletin -en alçak ve en şeytani olanlar tarafından ustaca kullanılan bir devletin- propaganda makinesinden çıkan karalayıcı propagandalara göğüs gerdiniz. Dafa'nın gelişiminden geri kalmamayı başarabilen her bir Dafa uygulayıcısı yapması gerekeni yaptı. Tam aksine, evlerinden dışarı çıkmamış ve kendilerini hala xiulian uyguluyormuş gibi düşünen kişilerin xiulian uyguluyor olduğunu kabul etmek nasıl olasılık dâhilinde olabilir? Elbette insan düşünceleri, sıradan insan toplumunda kendisini değişik şekillerde gösterir. Dafa'yı öğrenmiş olan bir kişi yanlış yoldan gittiğinde bunun sebebi bu kişinin terk edememiş olduğu birtakım takıntılar ve saplantılarının olmasıdır. Ve bu takıntı ve saplantıların şeytani varlıklar tarafından kontrol edileceği ve sömürüleceği kesindir. Şeytani varlıklar onları güçlendirme ve kontrol altına alma hedeflerine ulaşmak için takıntı, saplantı ve bağımlılıklar içeren düşüncelerinize özellikle bakarlar. Bu kişiler şeytani varlıklar tarafından kullanılmalarının ardından, şeytani bir yolda "aydınlanırlar" fakat hala kendilerinin haklı olduğunu düşünürler ve kendilerini savunmak için mazeretler bulmak uğruna içeriğinden bir şeyler alarak Fa'ya bakarlar.

Şu anda Fa-düzeltmesinin tümünü kapsayan genel durumuna baktığımızda, daha büyük kozmik vücudun geçirdiği değişim çok büyük. Devasa yeni kozmik vücut kıyaslanamayacak kadar büyük ve hiç olmadığı kadar muhteşem. Fa-düzeltmesinin final aşaması gerçekleşiyor, çünkü kozmik vücutların sistemleri inanılmayacak kadar büyüktür -onlar hayal gücünün ötesinde bir büyüklükteler- ve bu büyüklükteki bir sistem, hala bunlar gibi on milyonlarca devasa büyüklükteki sistemden oluşturulur. Bu doğru, artık size sıradan insan dilini kullanarak bu yapıyı anlatabilmemin hiçbir yolu yok -o artık anlatılamaz olma noktasına ulaştı. Bu doğru, fakat kendinizi düşükmüş gibi algılamayın. Belki de gelecekte sizi bekleyen Tamamlanma, gerçekten muhteşem bir âlem olacak. (Alkış)

Gerçeği açıklamak hepinizin yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Bunu size tekrar söylüyorum. Kendisi için bahaneler bulmaya çalışan ve hiç öne çıkmamış olan kişiler kabahatlidir. Bu şiddetli sıkıntının daha ne kadar süreceğine gelince, bu gibi şeyleri çok fazla düşünmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Tamamlanmaya varıp varmayacağınız konusunda da düşünmeyin, çünkü sahip olduğunuz her arzu bir takıntı ve saplantı yaratabilir ve de şeytan tarafından kullanılabilir. Böyle bir düşünce ortaya çıkar çıkmaz şeytan size hemen yanlış bir izlenim yaratabilir ve o durumda da bu bir engellemeye yol açabilir. Şu anki zamanı sevin, onu en iyi şekilde kullanın -bu zaman uygulayıcılar için hazırlanmıştır. Xiulian uygulayıp kendinizi geliştirirken, Fa-düzeltmesi yaparken ve kendinizi Tamamlanmaya doğru götürürken aynı zamanda da canlı varlıkları da kurtarmanız gerekiyor; siz gelecek için gerekli olan her şeyi yaratmaktasınız. Dafa uygulayıcılarının bugün yaptıkları her şey aşırı derece önemlidir ve aldıkları erdemli yol gelecekteki varlıklar için bir referans haline gelebilir. Bu arada, insan toplumu içerisinde, geleceğin insan ırkının varoluş biçimi için bir temel hazırlamaktalar. Bildiğiniz gibi, bizim PureInsight web sitemizde gösterilen şeyler, gelecekteki insanlığın yeni kavramıdır ve gelecekteki insanlığın yeni düşünüş biçimini ve doğru görüşlerini temsil etmektedir. Fa-düzeltmesi döneminde Dafa uygulayıcıları tarafından sergilenen hal ve durum, merhamet, saflık, doğruluk ve yüce dayanıklılık, geleceğin toplumunu şekillendirmeye yardım etmektedir. Dafa uygulayıcılarının şu anki dönemde xiulian sürecinden geçmelerine ek olarak, aynı zamanda gelecekte Fa'yı elde edecek olan geleceğin insanları da bulunmaktadır -üstlenilmiş olan bu sorumluluk iki aşamada yapılacaktır. Esasen eski güçlerin ayarlamaları şöyleydi, toplamda 20 yıl olacaktı. Fa-düzeltmesi dönemi ve Fa'nın insan dünyasını rektife ettiği dönem olarak ikiye bölünmüş bir şekilde toplamda 20 yıl olacaktı. İlk on yıl esnasında, Shifu Fa-düzeltmesi yapacak ve Dafa uygulayıcıları Fa-düzeltmesi dönemi boyunca xiulian uygulayıp kendilerini geliştirecek ve ikinci on yıl boyunca da geleceğin insanları Fa'yı elde edeceklerdi. Bunun ardından yeniçağa girilecek ve o zaman yeni gelecek başlayacaktı. Fakat ben bunu sizlere açıkladım, çünkü işler çok fazla olmasa da, değişti. Hemen çok mutlu olmayın. Özellikle siz, yapması gerekenleri iyi yapmayanlar, bilmelisiniz ki zaman bastırıyor. Başka hiçbir şey hakkında düşünmeyin. Yaptığımız her şeyde, geleceğe karşı sorumlu olmalıyız. Bu arada, gerçeği açıklayıp ortaya çıkarmamız süresince, geleceğin insanları gerçekten kurtarılıyor. Özellikle de anakara Çin'in dışındaki kişilerin Dafa'ya karşı gösterdikleri anlayış ve destek, Fa'yı elde etmeleri ve geleceğin insan toplumuna girmeleri için mükemmel bir temel oluşturdu.

İnsanlar bu insan dünyasına boşuna gelmediler, çünkü bu dünya ortamında daha önce hiçbir zaman bugünkü gibi bir insanlık olmadı. Bildiğiniz gibi, ben sıkça uzaylı varlıklardan bahsederim. Neden uzaylı varlıklardan bahsediyorum? Çünkü geçmişte, bu dünya ortamındaki gerçek insanlar onlardı. Tarihin değişik dönemleri boyunca ve hatta çok daha uzak, antik bir dönemde, buranın gerçek sakinleri onlardı. Dünya kaç kere yenilenmiş olursa olsun, her bir dönemde dünyadaki varlıklar, insanlar, farklı bir forma ve görüntüye sahipti -aralarındaki farklılıklar çok büyüktü. Fakat onların hepsi buranın gerçek sakinleriydi. Peki, bu dönemdeki insan ırkımız neden böyle bir görünüm aldı? Bunun sebebi, bildiğiniz gibi, kozmosun Fa'sı burada öğretilecekti, bu yüzden çok eski bir antik dönemde, Dafa'nın gelecekte yayılmasına ilişkin, gereken bütün ön hazırlıklar yapıldı. Hayvanlar gibi görünen şeylerin gelip Dafa'yı dinlemelerine izin verilemezdi -bu Dafa'ya karşı bir aşağılama olurdu. Bu yüzden Tanrılar, bugünün insanlarını kendi görüntülerinde yarattılar. Batı dinlerindeki insanlar Yehova'nın insanları kendi görüntüsünde yarattığını bilirler; Doğudaki insanlar Nüwa'nın (Tanrıça) insanları kendi görüntüsünde yarattığını bilir. Ve diğer insanları yaratan başka Tanrılar da olmuştur. Eğer geçmişte dünya ortamında bulunan canlılar Tanrıların görünüşünde yaratılsalardı, bu Tanrılara karşı bir aşağılama olur, Tanrılara gösterilen en büyük saygısızlık olurdu. Bu yüzden burada Tanrıların görüntüsünde insanların yaratılması yasaklanmıştı. Bugünün insanları her ne kadar Tanrıların görünümünde yaratılmış olsa da, Tanrılar, insanları kendileri ile aynı tür olarak düşünmeyi reddederler, çünkü insanların yaşam şekli, Tanrılarınkinden tamamen farklıdır. İnsanların yalnızca dış görünüşleri Tanrılara benzer. Dahası da var. Neden tarih boyunca Çin kültürü ve uygarlığı, diğer yerlerin kültüründen ve uygarlığından çok daha farklı olmuştur? Diğer bölgelerdeki tüm ülkeler bir "ülke" kavramına sahiptir ve diğer tüm bölgelerde onların ulusal liderleri "Kral" biçimi almıştır. Sadece Çin'in tarihinde "ülke" diye bir şey yoktu -o, ondan ziyade "Hanedanlıklar" formunu almıştı. Tarihsel olarak konuşursak, Çin'deki imparatorlar diğer ülkelerdeki krallardan çok farklıydı. Gerçek şu ki, o kültürlerin temeli oluşturulurken, kozmosun varlıklarıyla durmaksızın önceden tayin edilmiş ilişkiler kuruluyordu. Tarihin her döneminde, farklı cennetlerden varlıklar, kendi bağlantılarını oluşturmak için, Çin topraklarına geldiler ve hepsi kendi kozmik sistemlerini temsil ediyorlardı. Dafa uygulayıcıları da farklı kozmik sistemlerden geldiler. Dafa uygulayıcılarının farklı seviyelerdeki reenkarnasyonları, onların o farklı seviyelerdeki yaşam akışları, yaşam istikametleriydi. En nihayetinde, onlar uzak kozmik vücutlardan geliyorlar. Bildiğiniz gibi, "bir hanedanlığın imparatoru, o hanedanlığın saray mensuplarına sahiptir" -bu insanların söylediği bir şeydir. Bir hanedanın imparatoru o hanedanın saray mensuplarına sahiptir" gibi veya "bir hanedanın hükümdarı o hanedanın insanlarına sahiptir" gibi veya "bir hanedanın kültürü…" veya "bir hanedanın giyimi…" gibi daha birçok deyiş vardır. Geçmişte, bir hanedanlık değiştiği zaman, kültür de derhal değişirdi ve giyimdeki değişiklikler de çok büyüktü. Bütün bunlar farklı seviyelerden gelen canlılar tarafından getirilmişti. Çin kültürünün veya yemeğinin, barınma yerlerinin, kıyafetlerinin, yaşam tarzının; kültürün her yönünün diğer bölgelerden oldukça farklı olmasının sebebi buydu. Buna birçok, birçok farklı sistemden gelen varlıkların insanlığa getirdiği kültürlerin birikimi neden oldu. O durumda, zamanın geçmesiyle, Çin'deki insan sayısı Çin'in kapasitesini aşardı. Böylece bağlantıların oluşturulmasının ardından, insanlar bir sonraki hayatlarında, diğer bölgelere reenkarne oldular.

Daha önce size bu dünyadaki hiçbir ülkenin şans eseri var olmadığını söylemiştim -hepsi bir anlam ve amaç ile var olmaktadır. Gerçek şu ki, insanların tamamı Fa'yı bekliyor. Birçok uygulayıcı şunu gerçekten hissetti; yani şöyle ki, bazı insanlar Fa'yı okuduğu zaman: "Tüm hayatım boyunca bunu arıyordum" veya "Aradığım şey tam olarak buydu" dedi." Neden şu anki aşamada diğer insanlar da Fa'yı hemen elde edemiyor? Çünkü onlar bu yönden engelleniyorlar. Onların şu anda girememelerinin sebebi, onlar girer girmez, sahip oldukları karma ve toplum içinde oluşturdukları her türlü karışık elementler de -negatif taraflarındaki şeyler- bunu takip edecek ve bu da ilk aşamasında Fa-düzeltmesinin zorluğunu arttıracaktı. Bu yüzden bu insanların şu anda gelmelerine izin veremeyiz. Fakat siz Fa-düzeltmesini yapmak ve gerçeği açıklamak zorundasınız, çünkü bunu yapma sürecinde, eğer bir kişi egzersizleri yapmış veya derinlemesine olmasa da Fa'yı öğrenmişse, gelecekte kendisinin Fa'yı elde etmesi için bir temel oluşturmuştur. İşte bu yüzden bunu yapmalısınız. Bir başka deyişle, sizlere birçok durumun sebepsiz yere meydana gelmediğini söylüyorum. Dünyadaki her şey bu Dafa için geldi, bu Dafa için biçimlendirildi ve bu Dafa için yaratıldı. Sizlere anlattığım birçok Fa prensibi ve birçok gerçek sır, daha önce Tanrılar tarafından dahi bilinmiyordu. Hatta bu şeyleri duydukları zaman, bu, onları ani bir kavrayış olarak vurdu. Onların bulunduğu âlemler, daha yüksek seviyelerle ilgili ve daha antik tarihsel dönemlerle ilgili kavrayışlarını sınırlıyor, çünkü kişinin kendisini ne kadar yüksek bir seviyeye kadar geliştirdiği, ne kadar yüksek seviyedeki prensiplere aydınlandığı ve kozmosun ne kadar yüksek seviyeli gerçekliklerine aydınlandığıdır. Bu yüzden, günümüz dünyasında, diğer canlı varlıklara karşı sorumlu olmamazlık edemeyiz, diğer canlıların gelecekte Fa'yı elde etmeleri konusunda sorumlu olmamazlık edemeyiz ve diğer canlı varlıkların gelecekte Fa'yı elde edebilmeleri için bir temel oluşturmamazlık edemeyiz, çünkü onlar pekâlâ sizin sisteminizden varlıklar olabilirler. Fa'yı Çin'de yaymak ve ortalama düzeydeki insanların Fa'yı duymasına izin vermemek için, farklı cennetlerin birçok ama birçok Kralı ve çok yüksek seviyelerden olan canlılar -tarih boyunca benim gözetip ilgilendiğim birçokları- Çin'e reenkarne olmak için bir araya toplandılar. Tabii ki, bugün Fa'yı elde etmek anlamında, onların gözetilip gözetilmemesine bakılmaksızın, herkese eşit davranılmaktadır. Bu yüzden, oradaki insanları kurtarmamız için daha da fazla sebebimiz var. Ezici ve gaddar propagandanın ortasında, o insanların işlemiş olduğu günahlar artık sıradan günahlar olmaktan çıkmış durumdadır. Bazıları, nereden gelmiş olduğuna ve ne türden bir önceden belirlenmiş ilişkiye sahip olduğuna, ya da seviyelerinin ne kadar yüksek olduğuna bakılmaksızın, yok edilmeye yazgılandı. Bunun bir varlığın başına gelmesi acınacak bir durum değil mi? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu, Shifu'nun merhametsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bunun sebebi, Fa-düzeltmesi boyunca değişik seviyelerdeki varlıkların hepsi kendisini yeniden konumlandırıyor -bu bir merhametli olma meselesi değildir ne de bir insanları kurtarma meselesi. Bir varlığın xinxing'i neredeyse orası onun konumlandırıldığı yerdir -bu bir standarttır, bu Fa'nın bir prensibidir ve bu gelecek için oluşturulmuş bir şeydir ve o istenildiği gibi ihlal edilemez veya çiğnenemez.

Çin'in dışında bulunan Dafa uygulayıcılarının gerçeği açıklarken yaptıkları ve gösterdikleri her şey daha az olağanüstü değil, cesaret ve bedensel güç isteyen muhteşem bir başarı. Xiulian seviyelerine ve Tamamlanmaya doğru gelişim göstermeye gelince, Çin'deki uygulayıcılar ile sizin aranızda hiçbir şekilde bir fark yok. Sizin Fa'yı burada elde etmeniz ve burada xiulian uygulamanız ayarlandı. Çok sayıda uygulayıcı yüksek öğrenim görmüş ve Çin'in dışında bulunan uygulayıcıların büyük çoğunluğu ileri seviyede derecelere sahip. Böyle olmasının sebebi nedir? Bu kesinlikle, sizin sıradan insanlar arasında öğrendiğiniz ve yapmakta iyi olduğunuz şeyleri bu hayati zamanda tam kapasiteyle kullanmanız ve Dafa'nın bu dünyadaki insanlar için yaratmış olduğu sıradan insan becerilerini kullanarak Fa'yı onaylayıp kabul ettirmeniz içindir. Uygulama içerisinde bunu çok iyi yapmaktasınız. Minghui ve Xinsheng web sitesindeki uygulayıcıların makalelerini değerlendirerek söyleyebilirim ki, yazdığınız makalelerin bazıları birer başyapıttır -onlar iyi muhakeme edilmişler, fikirleri kanıtlarla desteklenmiş, berrak düşünme biçimini sergiliyorlar ve mantıkları güçlü. Gerçekten de şeytanı şok etme ve ona gözdağı verme etkisine sahipler ve kalibreleri yüksek. Anakara Çin'deki yalan üreten medyayı şu anda bizim sahip olduğumuz standartlar ile karşılaştırırsak size onların iyi olmadığını söyleyebilirim. Bir uygulayıcı, "Ülkeyi yönetenler arasında bir tane bile yetenekli kişi yok" demişti. Bence doğru. Kim şeytanın yalan söylemesine yardımcı olmak ve bizi karalayıp ve uydurma kanıtlarla alçakça suçlamak için kendini tüketir? Dafa uygulayıcıları olarak yapmamız gereken şeyi tam olarak sergiliyoruz -bu sizin sorumluluğunuzdur, bu Fa-düzeltmesi dönemi Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeydir ve siz bunu olağanüstü bir şekilde iyi yapmaktasınız. Çin'deki uygulayıcılar şiddetli sıkıntılar çekerken ve zulmün ıstırabına dayanırken canlı varlıklara gerçeği açıklıyorlar ki bu, yüce aydınlanmış varlıkların doğmadan önceki görkemli başarısını sergilemektedir. Bazen PureInsight web sitesini okurken, gerçekten yeni varlıkların ve de yeni insanlığın şu anda gerçekten başlamakta olduğunu hissediyorum, çünkü sizin anlayışınız yeni tarihsel dönemin ve en erdemli varlıkların anlayışı ile şimdiden aynı hizaya girebilecek kapasitede. Dafa uygulayıcıları gelecek için insanlığa bir temel oluşturuyorlar.

Dafa uygulayıcılarına karşı yapılan zulümde çok şeytani bir faktör var. Şöyle ki, eski güçler bazı uygulayıcıların Tamamlanmaya varacakları ve Fa-düzeltmesi uygulayıcıları olacakları olgusunu akıllarından çıkarıp unutamıyorlar; çünkü kendileri dahi Fa-düzeltmesi uygulayıcısı olamadıkları için, bu uygulayıcıların Dafa'yı çok kolay bir şekilde elde ettiğini düşünüyorlar ve bu sebepten dolayı da şeytanı kullanıyor ve ruhunda kötülük besleyen insanları uygulayıcılarımızı dövmek için kullanıyorlar. Onları: "Uygulama yapmayı bırakacağım" dedikleri noktaya gelinceye kadar dövmekte ısrar ediyorlar. Bu şeytani değil midir? Bir Tanrı böyle olabilir mi? Kozmos, Fa tarafından rektife ediliyor ve her bir seviyede ayıklanan canlıların sayısı oldukça fazla. Bizden Tamamlanmaya varacak olan kişilerin sayısı, gördüğüm kadarıyla yeteri kadar değil. Ben aslen ilk başta en azından 50 milyon kişiyi planladım -size bunu daha önce hiç söylemedim. (Alkış) Şu anda yeteri kadar sayıya sahip değiliz. Fakat şimdiden oldukça yüksek bir sayıya sahibiz. Yinede, ne olursa olsun, bir xiulian uygulayıcısı olarak duyduğunuz hiçbir şeyden aşırı mutlu olmamalısınız. Belki de Shifu'nun şu an söylediği şeyin kendisi sizin için bir testtir. Sahip olduğunuz her takıntı ve bağımlılıktan kurtulun ve hiçbir şey hakkında düşünmeyin. Sadece bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyleri yapın ve her şey kaplanacaktır. Şeytan her ne kadar çok gaddar görünse de, şu anda hilelerini tüketiyor ve sadece uygulamamız üzerine yapıştırdığı etiketi çoğaltarak ve medyayı kullanarak yalanlar üretiyor; hasta kafasıyla uygulayıcılara sözüm ona "pişmanlık bildirgesi" yazdırıyor ve onlara kendi uydurduğu şeyleri imzalatıyor. O, bunların tamamının sahte olduğunu ve insanların kalplerini değiştiremeyeceğini çok iyi biliyor, peki neden hala bunu yapmakta ısrar ediyor? Neden size o kâğıdı imzalatmakta ısrar ediyor? Sizi serbest bırakmadan önce neden size: "Uygulama yapmayı bırakacağım" dedirtmekte ısrar ediyor? Bir kişi "ben uygulama yapmaya devam edeceğim" diyor ve onu doğrudan tutukluyorlar; bir başkası da: "Ben uygulamayı bırakacağım" diyor ve sadece bu yüzden onu serbest bırakıyorlar. Bu iki durum arasındaki fark inanılmaz, öyle değil mi? Bu normal mi? Normal değil. Bu açık ve net değil mi? Sadece sizi düşürmek istiyorlar, sadece size o kelimeleri söyletmek istiyorlar. O sözler bir kez söylendiğinde, kalbinizden gelmese bile, bir leke bırakır. Bir Fa-düzeltmesi uygulayıcısı için, bu küçük düşürücü bir şeydir, kara bir lekedir. Dahası, eğer Dafa'ya zarar veren bir şey yaptıysanız ve daha sonradan hepsine Fa-düzeltmesi esnasında gerçek anlamda çare bulamadıysanız ve Dafa'ya verdiğiniz kayıpları telafi edemediyseniz, bu gerçekten çok ciddi olacaktır. Tek bir düşünce, başarıp başaramayacağınızı belirleyebilir. Fa'yı onaylayıp kabul ettirmek için ileri doğru adım atıp atamayacağınız, sadece kalabalığı ve onun itici gücünü takip ederek geçebileceğiniz bir test değildir. Bazı uygulayıcılar şöyle düşündü, Tiananmen Meydanında bekleyeyim "herkes adım atarsa, ben de atarım" diye kendilerince bir fikir keşfettiler. Çok fazla uygulayıcının öne adım atmadığını gördükleri zaman, etrafta dolanıp yerlerine geri döndüler. Bunun sebebi, herkes öne adım attığında, sizi öne çıkaran o itici güçtür -kalbinizin derinliklerinde yaşamı ve ölümü bırakmanın bir sonucu olarak ileri adım atmazsınız. Xiulian kişisel bir olaydır ve kalabalığı izlemek bir işe yaramaz. Her kişinin gelişimi iyi temellenmelidir. Tabii ki, Çin'in dışındaki bütün uygulayıcılarımızın Tiananmen Meydanına gitmesi gerekmiyor. Eğer hepiniz oraya gitseydiniz, Çin'in dışında Fa-düzeltmesi işlerini yapan hiç kimse olmazdı. Bunların hepsi tarihte ayarlandı.

Siz tek bedensiniz, tıpkı Shifu'nun gong'u gibi. Tabii ki, siz ve gong aynı şey değilsiniz, ben yalnızca bir örnek veriyorum. Bu tıpkı, aynı zamanda değişik şeyler yapan benim gong'um gibidir. Bir kısmı, durmadan sınırsız kozmos boyunca mikro kozmosun içinde daha yüksek ve daha geniş olana doğru çok büyük miktarda bir güçle şarj ediyor; güç aşırı kuvvetli ve hız çok çok büyük; devasa gök kubbeyi yeniden düzenlerken tüm zamanları aşıyor. Bir kısmı, bu şarj edip dolmanın ardından, farklı seviyelerdeki canlıların günah dolu karmalarını yok ediyor ve farklı seviyelerdeki varlıkların birbirine dolanmış olan bütün ilişkilerini dengeliyor. Bir kısmı canlıları asimile ediyor ve bir kısmı da canlıları yeniden konumlandırıyor. Her seviyede -varlıkların en mikro kozmik seviyelerinde bile- farklı şeyler yapıyor. Bir kısmı düşük boyutlarda işler yapıyor, bir kısmı uygulayıcıları koruyor ve bir kısmı da şeytanı temizliyor -gong'umun her bir kısmı bu işleri yapıyor. Yani bir başka deyişle, tek vücudun sadece tek bir iş yapma zorunluluğu yoktur. Fakat ne yaparsanız yapın, bir Dafa uygulayıcısı olarak isimlendirilmeye layık olmalısınız.

Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Sizin deneyimlerinizi paylaşmanız ve algılayışlarınız da önemli aynı zamanda. Her koşul altında, her dönemde, işinizle ne kadar meşgul olursanız olun, Fa çalışmanızdan uzaklaşamazsınız, çünkü ilerlemenizi ve Tamamlanmaya ulaşmanızı temel olarak sağlayan şey Fa'yı çalışmaktır. Fa'yı çalışmadan Dafa işlerini yapamazsınız veya bu sıradan bir insanın Dafa işi yapması olacaktır. Dafa işini yapan kişilerin Dafa uygulayıcıları olmaları gerekir, bu sizin için bir şart, bir gereksinimdir. Eğer sıradan insanlar Dafa işine yardım ederlerse, tabii ki bu iyi bir şeydir, fakat benim bahsetmekte olduğum Dafa uygulayıcılarıdır. Siz Dafa işi yapan bir Dafa uygulayıcısı olmalısınız, çünkü sizin Tamamlanmanız en büyük öneme sahip olan şeydir. Şu anda sizin Tamamlanmanız öncelikli ve en başta gelen şeydir. Tabii ki, Dafa'ya karşı sorumlu olmanız ve canlıları kurtarmanız Tamamlanmanızın bir parçasıdır. Sizlere şunu söyleyeyim: hepiniz Shifu'nun tüm canlıları kurtardığını söylüyorsunuz, fakat hepiniz Tamamlanmaya ulaştığınızda ve dönüp geriye baktığınızda, o zamanlar kurtarmış olduğunuz tüm canlıları göreceksiniz. Gerçekleri açıklayıp ifşa ederken canlı varlıkları kurtarıyorsunuz.

Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Şimdi konferansa devam edebilirsiniz.