Florida Fa Konferansı

Li Hongzhi

29 Aralık 2001

Herkese merhaba,

Bayağı bir zaman geçti. Bu Fa konferansında uygulama deneyimlerinizi paylaştığınızdan dolayı, Dafa'nın genel anlamdaki gelişimi şu an için oldukça iyi olduğundan dolayı ve Fa-düzeltmesi dönemi süresince her şeyi sağlam adımlarla yapıyor olduğunuzdan dolayı, sizlere özellikle bir konu hakkında konuşmayı planlamadım. Dahası, şu anda yapmakta olduğumuz şeyden çok farklı bir Fa'yı öğretmeye de hiç niyetim yok. Bunun sebebi şudur: benim sizlerle konuşmak zorunda olduğum şeyler olduğunda ve o konu hakkında konuştuğumda, yaptığım o konuşmanın, yapmanız gereken şeyler olduğu anlamına geliyor olmasıdır. Bu defa, sizi uzun zamandır görmediğimden, sizleri görmek için geldim; bir de bu fırsatı şu anda yaptığımız şeylerin önemine ve durumun kapsamlı haline dikkat çekmek için kullanmayı da düşündüm. Fa-düzeltmesinde, şu anki gelişim sürecimizin bütününe kolaylıkla engelleme yaratabileceği için, diğer konular hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.

Şu anki duruma göre konuşacak olursak, uygulayıcılarımız Fa'yı Fa'dan anlayabiliyorlar. Bu iki yıl boyunca geliştiniz, kendinizi sürekli olarak daha mantıklı, daha net ve Fa'yı daha iyi bilebilir bir hale getirdiniz. Dafa uygulayıcıları olarak, herkesin kendisine karşı, Dafa'ya karşı ve tüm canlılara karşı olan düşünceleri, durmaksızın daha da net bir hale geldi. Ve bununla birlikte, tüm Dafa uygulayıcıları, gerçekleri anlatma işini daha da iyi yapıyor. Olanlardan sonra, şuna da şahit olduk. 20 Temmuz 1999'dan sonraki zaman sürecinde, belki de her bir uygulayıcı bunu hissetmiştir: şeytan her şeye nüfuz etmiş gibi, her yerdeymiş gibi görünüyordu. Tüm olaylar gerçekten de kâhinlerin söylediği gibi görünüyordu. Şeytan gökyüzünü karartır gibi ve dünyayı kaplarcasına geldi; sanki gerçekten de cennetler yıkılmış gibiydi. Şeytan her yerdeydi. Bir insan veya başka bir canlı, [ne kadar iyi olursa olsun], büyük bir olasılıkla bu şeytanın etkisi altındaydı. O dönemde, bütün Dafa uygulayıcıları, bunun kendileri için ne anlama geldiğini düşündü: Acaba bu Dafa'yı uygulamalı mıyım? Dafa hakikaten doğru mu, yoksa yanlış mı? Li Hongzhi ne tür bir insan? Çok sayıda uygulayıcı iyice düşünüp taşındıktan sonra, sadık bir biçimde bunu aştı. Hakikaten olağanüstü. Sizler, o zorluktaki bir ortamın ve o büyüklükte bir baskının altındayken, bizim kim olduğumuz gerçeğini açıklamak, onlara zulme uğradığımızı anlatmak, kullanılan tüm saldırı biçimlerinin uydurma ve iftira olduğunu anlatmak, doğasında bu zalimliği taşıdığını anlatmak ve bunun en şeytani zulüm olduğunu anlatmak için ileri adım atabildiniz. O yüzden insanlar zulüm hakkındaki gerçeği öğrendiği zaman şok oldular.

Şeytan gökyüzünü karartmış ve dünyayı sarıp sarmalamış gibi geldiğinden, bu durum, gerçeği açıklama görevimizi oldukça zorlaştırdı. İnsanlar sanki sağırlaşmış gibiydiler. Aslında durum, bu şeytani oyunun, onları etkisi altında tutuyor olması idi. İnsanlar şeytani tarafın yalanlarını dinledikten ve onlara inandıktan sonra [ki duyabildikleri tek şey buydu] yalanlara inanmalarından kaynaklanan ve şeytanın insanların yanlış düşüncelerini istismar etmesinden kaynaklanan düşünceler ve şüpheler taşıyorlardı. Bunlar, insanların bizi daha da yanlış anlamasına neden oldu; ayrıca gerçek durumun [zulmün farkına varamamalarına] da sebep oldu. Fakat Fa-düzeltmesinin bütünsel gelişimi hızlandıkça, durmaksızın daha derin boyutlara doğru ilerliyor. Bir başka deyişle, daha mikro kozmik seviyelere doğru nüfuz ediyor. Kozmosun Fa-düzeltmesinin en temel sebebi, kozmosun daha mikroskobik seviyelerindeki devasa varlıkların çarpıklaşmış olmasıydı. Elbette onların birçoğu Fa-düzeltmesine ille de kasten mani olmadı. Onların varlığının kendisi [başlı başına] söylev verilmesi gereken bir problem idi. Onların varlığı eski elementler idi, yeniden düzenlenmesi gereken devasa kozmik vücutlar ve kurtarılması gereken uçsuz bucaksız varlıklar idi. Fa-düzeltmesinde yok edilme, yeniden konumlandırılma veya bulundukları yere asimile ettirilme yoluyla, onların üstesinden gelindi. Dolayısıyla, bütün bunlar bir süreç gerektirmektedir ve bu süreç zaman almaktadır. Zamandan konuşacak olursak, biliyorsunuz, 20 Temmuz'dan bu yana iki yıl geçti. O zamanlar, her gün size bir yılmış gibi geliyordu ve hatta her bir dakika bir yıl gibiydi. Baskı muazzamdı. Fakat hepiniz bu muazzam baskının altından kalktınız ve bu şeytani zulmü herkese duyurmak için, sarsılmaz bir şekilde ve de durmaksızın, farklı türlerde işler yaptınız. Bu arada, Fa-düzeltmesinde, daha fazla sayıda şeytanın durmaksızın yok edilmesinin sonucu olarak, dünya insanlarının düşünceleri giderek daha az bir şiddette bastırılmaya başlandı. Bu yüzden, şu anki durumda, insanlara zulüm hakkındaki gerçekleri tekrar açıkladığınızda eskisi kadar kaygısız olmadıklarını ve bunu kabullenmekten mutlu olduklarını görüyorsunuz; sanki daha önce Dafa uygulayıcılarına yapılan zulmü hiç duymamışlar gibi. Ve dünya insanları, gerçekleri giderek daha da fazla öğrenmek istiyorlar. Fa-düzeltmesi durmaksızın, hızlı bir şekilde ilerlediği için ve uygulayıcılar durmaksızın doğru düşünceler yolladığı için, şeytani varlıklar giderek azaldı. Aslında şeytan sadece Fa-düzeltmesi yetişmeden önceki bu ara dönemde kötü şeyler yapabilir; yeni olan her şey yaratılmadan önce. Tüm şeytanilikler burada meydana geliyor; burada gösteriş yapıyor ve şeytan sadece bu zaman periyodunda olayları karışıklığa sürükleyebilir. O, Fa'yı karışıklığa sürükleyemez ve onun yeni kozmosu karışıklığa sürüklemesi mümkün değildir. O, eski varlıkların yozlaşmış olmasının ardından -Fa rektife edilmeden önceki bu dönem içerisinde- sahip olduğu her şeyi sergiliyor ve bu korkunç derecede şeytani görünüyor. İnsan dünyasındaki Dafa uygulayıcıları bu ortamda çok fazla baskı hissedebilirler; gerçekten de çok baskı hissediyorlar. Fakat biliyorsunuz, zaman, farklı boyutlarda farklıdır. Bu yüzden, eğer bu duruma çok geniş bir zaman alanından bakarsanız, bu iki yılın sadece bir an olduğunu, çok kısa olduğunu görürsünüz. Biz bunun ortasındayken, zulmü deneyimlerken, hepimiz her bir günün yıllar gibi geldiğini hissediyoruz. Fakat şimdi bundan sıyrılıp geçtiniz ve eğer geriye dönüp bakarsanız, bu geçen iki yılın kozmosta sadece bir [an] olduğunu görürsünüz. Fakat bu iki yıl, çok sayıda hakiki görkemli Aydınlanmış Varlıklar oluşturdu. Bu iki yıl vasıtasıyla çok sayıda uygulayıcımız gelişti ve olgunlaştı ve bu iki yıl vasıtası ile daha önceden terk edemediğiniz çok sayıdaki insan düşüncelerinizi, farkına varamadığınız takıntılarınızı net bir şekilde görebildiniz ve onları terk edebildiniz. Normal koşullar altında bunu başarmak zor olurdu. Tabii ki, ben onların yapmış olduğu tüm ayarlamaları reddediyor, kabul etmiyorum. Fakat gerçekten de, bu şeytani oyunun ortasında, Dafa uygulayıcıları çelik gibi sertleştiler ve giderek daha da sıra dışı bir hale geldiler. Geriye dönüp geçen iki yıla baktığımızda, sadece bir "an" değil midir? İki yıldan fazla bir zaman geçti fakat bu zaman periyodu, Dafa'mıza ve Dafa uygulayıcılarımıza [en ihtişamlı kudretli erdemimiz ile birlikte] ebedi ve olabilecek en görkemli şeyleri oluşturmamıza olanak tanıdı.

Elbette bütün bunları iyi bir şekilde yapabilmek, her birimizin, her bir Dafa uygulayıcısının, kişisel uygulamasının ve gelişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ne kadar zulme uğramış olursanız olun, zor durumlarda xiulian uygulamakta sebat edebilmenizin, Fa çalışmakta ve net bir kafayı korumakta sebat edebilmenizin sebebi budur. Bir uygulayıcının düşüncesi Fa'dan saptığında, şeytan giriş yolunu bulacaktır. İnsan gözleri ile bakıldığında, insanlar ve bu dünyadaki her şey üç boyutludur. Fakat aslında, insan ırkının içinde yaşadığı bu boyutun tamamındaki tüm maddeler -ister çiçekler olsun, ister otlar, ister ağaçlar, ister insanoğlu veya hava- her şey o büyüklükteki moleküllerin parçacıklarından oluşmuştur. Ve parçacıkların bu katmanında, her şey, [buna insan vücudu da dâhil] birleştirilmiştir. Bir kişi doğru düşüncelere sahip değilse, kozmostaki veya Üç Diyarda içindeki bütün kötü unsurlar insan vücudunun içine durmaksızın akar. Ve onlar orada kaldıklarında bile kişi bunun farkına varamaz. İnsanlar bu şekilde maniple edilirler. Bir başka deyişle, bu parçacıklar birbirleriyle bağlanabildiği zaman, insanları kendi amaçları doğrultusunda kullanırlar. Dolayısıyla, zulümden geçmiş olduğunuz bu iki yıl süresince, uygulamanızda sebat edebildiniz, daha mantıklı bir hale gelebildiniz ve bu zulmün şeytaniliğinin çok daha net farkına varabildiniz. O yüzden, [bir başka deyişle] Fa'yı çalışmak bir Dafa uygulayıcısı için, çok ama çok önemlidir. Bulunduğunuz ortam ne kadar zor olursa olsun, ne kadar meşgul olursanız olun, Fa'yı çalışmayı unutamazsınız. Fa'yı çalışmak zorundasınız çünkü bu, kendi gelişiminizin mutlak, en temel garantisidir. Ben her bir uygulayıcı ile buluşamam -özellikle de anakara Çin'de yaşanan şu anki durumda. Ve uygulayıcılarımızın beni göremediği bu şartlar altında, [bir konu olduğu an] Shifu'yu bulmaya gelemezler. Bu yüzden, sadece Fa'yı kendilerine Shifu olarak alabilirler. Xiulian uygulayabilmenizi ve gelişebilmenizi sağlamak için, bu Fa'ya [kişinin gelişebilmesini ve uygulama yoluyla yükselebilmesini sağlayabilecek tüm elementleri ile birlikte] aşıladım. Çalıştığınız sürece her problem çözülebilir. Xiulian uyguladığınız sürece ve Fa'yı Fa'dan anlayabildiğiniz sürece, ulaşamayacağınız hiçbir şey yoktur.

Tabii ki, Fa çalışmaktan bahsederken, sizler gerçekten bunda sebat ettiniz. Fakat şu anda, gerçeği açıklama işleriniz ile çok meşgul olduğunuzdan, [bazılarınız makaleler yazıyor, bazılarınız medya haberleri formunda bir şeyler yapıyor, bazılarınız caddelerde broşürler dağıtıyor ve ayrıca gerçeği açıklamak, yalanlarla zehirlenmiş olan dünya insanlarını kurtarmak ile bağlantılı her türlü işi yapan insanlar da var] bazen Fa'yı çalışırken zihninizi sakinleştiremiyorsunuz. Bu gerçekten, ama gerçekten çok ciddi bir problemdir.

Fa'nın prensiplerini görmesi için, bir kişinin nasıl bir zihinsel durum içerisinde olması gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Benim fazla bir şey söylememe gerek olmadan, bunu hepiniz biliyorsunuz. Gözleriniz Fa'yı okuyup, aklınız Fa'da olmadığında, bir düşünün: boş yere okumuyor musunuz? Kimin için okuyorsunuz? O durumda siz, kendiniz, gerçek anlamda Fa'yı çalışmıyorsunuz. Sizlere, sizin kendinizin gong'u elde edeceğinizden emin olun diye söylememiş miydim? O halde siz Fa'yı çalışırken zihniniz Fa'da değilse, onu kimin için çalışıyorsunuz? Bu sizi eleştirmek için değil -sadece sizlere bunun gerçekten tehlikeli bir durum olduğunu söylüyorum. Bu yüzden, ne kadar meşgul olursanız olun, diğer bütün düşünceleri bir kenara koymalısınız- başka şeyleri hiçbir şekilde düşünmeyin, yalnızca Fa'ya çalışın. Belki Fa'yı çalışırken, düşünüyor olduğunuz konular çözülür, çünkü her bir cümlenin arkasında Budalar, Taolar ve Tanrılar vardır. O zaman içerisinde, onlar, çözüme ulaştırmak istediğiniz şeyin ne olduğunu ve yapılması için endişelendiğiniz şeyin ne olduğunu nasıl tam olarak bilemezler? O durumda, size nasıl söyleyemezler? Fakat bir şey var: Fa'yı, hiçbir beklenti içerisinde olmadan çalışma konumuna ulaşmalısınız. Bunu uzun zaman önce anlamıştınız; Fa'yı, problemlerinizi çözmek için, bir takıntı ile okuyamazsınız. Sadece sakin bir şekilde okuyun ve etki kesinlikle mükemmel olacaktır. Bu yüzden Fa'yı çalışırken, o tip duygulara kapılmayın. Onu okurken, zihninizi sakinleştirmek ve onu gerçekten çalışmak zorundasınız. Zihninizin sizden sinsice uzaklaşmasına izin vermeyin. Düşünceleriniz bir kez sizden ayrıldığında, boş yere çalışıyor olacaksınız. Buna başka bir açıdan bakacak olursak, siz Fa'ya çalıştığınızda ve zihniniz Fa'da olmadığında, bu sadece zihninizin sakin olmaması sorunu değildir; aslında aynı zamanda, Fa'yı çalışan kişinin Fa'ya karşı çok saygılı da olmamasıdır. O durumda, Fa kendisini nasıl gösterip açığa vurabilir? O nedenle, bu açıdan baktığımızda, Fa'yı çalışırken zihninizi sakinleştirmek ve meşgulken, zihninizi sağlam ve değişmez şekilde tutmayı hatırlamak zorunda olduğunuzu düşünüyorum.

Başka bir konu hakkında konuşayım. Şöyle ki, bildiğiniz gibi, bizler belirlenmiş olan saatlerde şeytanı yok ediyoruz, yani, doğru düşünceler yolluyoruz. Geçmişte ona "Doğru Düşünceler Yollamak" denmezdi, "Tanrısal Güçler" -Tanrısal Güçleri kullanmak, Buda Fa'nın Kutsal Güçlerini kullanmak denirdi. Sıradan insanlar onlardan "Olağanüstü Yetenekler" olarak söz etmişti." Peki, ben neden ona doğru düşünceler yollamak diyorum? Sizler Dafa xiulian'i uyguladığınız için, her şey en ihtişamlı ve en saf olan olmak zorundadır. Bizim yaptığımız hiçbir şey sadece sizin kişisel uygulamanız ile ilgili değildir. Bizler ayrıca Fa'yı göz önünde bulundurmak, geleceğin yeni canlılarını göz önünde bulundurmak ve aynı zamanda gelecekteki canlıların formunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Sizler, onlar için bir temel hazırladığınızdan, bizim aldığımız yol doğru olmak zorundadır. Bugün her ne yapıyorsanız, geleceğin insanları bahsedecek: "O zamanlar Dafa uygulayıcıları böyle yaptı" böylece birçok şeyin çok başlıca olduğunu görebiliriz. Doğru düşünceler yollarken saf olmak zorunda olmamızın nedeni budur. Şu anda, Fa-düzeltmesi, ister insan toplumunun mikro kozmik seviyesinde olsun ister farklı boyutlarda, [geriye hiçbir şey bırakılmadan] kozmosta baştan sona yapıldı; insan toplumunun yüzeyinin altında dahi yapıldı.

Bugünlerde insan toplumunda, insanı insan yapan unsurdan tamamen sapmış olan çok fazla sayıda kötü olgu, kötü insan ve kötü davranışlar mevcut. Bu öyle bir noktaya gelmiş ki, bazı insanlar sadece çarpık bir zihniyete sahip değiller, aynı zamanda muazzam bir şeytani doğaya da sahipler. Peki, bu konu ile ilgili olarak ne yapmalıyız? Size söyleyeyim: Hiçbir şey. Peki neden? Dafa uygulayıcılarının ihtişamı, kozmosun "Fa-düzeltmesi" ile bağlantılıdır ve sizin en büyük göreviniz Fa'yı korumaktır. Dafa'ya zarar vermeyenleri kendi haline bırakın. Eğer bir kişi Dafa'ya zarar verirse, ona gerçeği anlatmalısınız. Şeytanı bastırın, şeytanı yok edin ve insanları kurtarın. Yani bir başka deyişle, biz şu anda günümüz insan toplumundaki birçok kötü olgu ile ilgili herhangi bir şey yapmıyoruz, çünkü onlar Fa dünyayı rektife ettiği zaman ele alınacak olan olaylardır. Ve Fa insan dünyasını rektife ettiği zaman yapılacak şeylerin Dafa uygulayıcıları ile bir ilgisi olmayacak, çünkü sizler Tamamlanmaya ulaşmış olacaksınız. Dafa uygulayıcılarının ihtişamı Fa-düzeltmesi ile bağlantılıdır ve bu, geçmişte insan ırkının sahip olduğu kişisel xiulian uygulama formundan farklıdır; bu kesinlikle aynı şey değildir. Yani bir başka deyişle, bizim doğru düşünceler yollamamız, Dafa'ya zulmeden, engelleme yaratan ve Dafa uygulayıcılarına zulmeden şeytanı yok etmek ve Fa'ya zulmeden tüm faktörleri yok etmek amacıyladır. Bu yüzden, Dafa uygulayıcılarımızın durmaksızın doğru düşünceler yollaması hakikaten muazzam bir etki yaratmıştır. Muazzam güçteki, her yeri kaplayan güçteki Fa-düzeltmesi; [insan dünyasının şu anki Fa-düzeltmesinin henüz dünyaya ulaşmadığı bu zaman sürecinde, yani Fa-düzeltmesinin henüz buraya gelmediği bu zaman süreçte] Dafa uygulayıcıları "Doğru Düşünceler Yollayarak" gerçekten de muazzam sayıda kötü şeyi yok etmiş bulunuyor. Ve bu kötü şeylerin tamamı, Fa'ya zarar veren ve Dafa uygulayıcılarına zulmeden şeylerdi. Yok edilen miktar çok büyüktür. Belki hatırlayabilirsiniz, uygulayıcılarımız ilk olarak doğru düşünceler yollarken durum farklıydı. O zamanlar, elinizi göğsünüzün önüne dik bir biçimde kaldırdığınız an, sanki savaşa hazırlanır gibi bir düzen alıyor ve sürüler halinde geliyorlardı. Daha sonra, uygulayıcılarımızın durmaksızın Dafa'ya zarar veren o şeytani varlıkları yok eden ve insanları kullanan o şeytani varlıkları yok eden "Doğru Düşünceler Yollamasının" ardından, büyük bir kısmı yok edildi ve geriye çok azı kaldı. Bunu yapıyor olmak, merhametsiz olmak demek değildir. Kozmosun Fa'sına ve Dafa uygulayıcılarına nasıl bu şeytani varlıklar tarafından zulmedilebilir? "Hoşgörünün Sınırlarının Ötesinde" ile ilgili Fa'yı öğretmemin sebebi budur. Şu anda, doğru düşünceler yolladığınızda, elinizi göğsünüzün önüne dik bir biçimde kaldırdığınız an, şeytani varlıklar hemen kaçıyorlar. Hatta gönderdiğiniz gong o şeytani varlıkları araştırmak zorunda, onları her yerde arıyor ve onları bulduğu yerde yok ediyor. Şu anda şeytan ortaya çıkmaya cesaret edemiyor ve o, şeytani varlıkları organize ederek Dafa uygulayıcılarına büyük çaplı saldırı ortaya koyma yeteneğine artık sahip değil. Şu anda, üstünlüğe sahip olan taraf Dafa uygulayıcılarıdır; doğru düşünceler gönderdikleri zaman onları her yerde yok ediyorlar -ta ki hepsi yok edilene kadar.

Sizlere şunu söyleyeyim; bütün bu geriye kalan, Dafa'ya ve Dafa uygulayıcılarına zulüm edebilenlerin hepsi, bizim uygulayıcılarımızın kendilerinden dolayıdır. Doğru düşünceler yollamayı ciddiye almamış olan uygulayıcılar: Üstlenmeniz ve sorumluluğunu almanız gereken boyutlar içerisindeki şeytan yok edilemedi. Sebep budur. Dolayısıyla, doğru düşünceler yollamayı ciddiye almak zorundasınız. Böyle bir yeteneğe sahip olup olmadığınızı düşünün veya düşünmeyin, bunu yapmak zorundasınız. Zihninizden yok ettiğiniz şeyler, vücudunuzun geniş alanı içerisinde etkiye sahip olan şeylerdir. Ayrıca sizin içinde olduğunuz boyutlarla doğrudan bağlantılı olan dışsal olanlarını da yok etmelisiniz. Eğer onları yok etmezseniz, size sadece zulmetmek ve sizi bastırmakla kalmazlar, diğer uygulayıcılara, diğer Dafa uygulayıcılarına da zulmederler. Sizlerin de bildiği gibi, anakara Çin'de bulunan uygulayıcıların katlandığı zulüm çok sert. O yüzden her bir uygulayıcı, gerçek anlamda [ve net bir şekilde] sorumluluğunun farkına varmalıdır. Doğru düşünceler yollarken, zihnini gerçekten sakinleştirebilmeli ve doğru düşüncelerin etkisini gerçek anlamda yaratabilmelidir. O nedenle, bu çok kritik, aşırı derecede önemli bir şeydir. O durumda, eğer her uygulayıcı bunu yapabilirse, sizlere şunu söyleyebilirim ki, hep birlikte beş dakika doğru düşünceler yolladığınızda, Üç Diyar içindeki şeytan bir daha asla var olmayacaktır; işte bu kadar önemlidir. Fakat doğru düşünceler göndermeye başladığınızdan bu yana çok zaman geçti. Yok edilmiş olan şeytani varlıklar gerçekten de fazla. Başka bir açıdan bakacak olursak, her bir kişinin uygulamasını ne kadar iyi yapabildiği, gelişimi, anlayışı ve Fa-düzeltmesinde ne denli iyi iş çıkarabildiği doğrudan kendi uygulaması ile bağlantılıdır. Ve aynı zamanda, yükselmiş olduğu seviye ile de doğrudan bağlantılıdır. Shifu sizden yapabileceğinizden fazlasını isteyemez. Ben sadece size bunun önemini söylüyorum. Kişinin nereye kadar uygulama yapmak istediği ve hangi yüksekliğe ulaşmak istediği, kişinin kendi meselesidir. Shifu sadece size doğru düşünceler yollamanın önemini anlatabilir.

Bir başka konu daha var. 20 Temmuz 1999 tarihinden bu yana, [bize zulmetmeye başladıklarından bu yana] geçen zaman boyunca, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, Falun Dafa'nın ne olduğunu anlamaları konusunda yardımcı olmayı başardık. Hepsi bizim iyi olduğumuzu biliyor. İster farklı ülkelerin hükümetleri olsun ister insanları, [buna Çin hükümeti ile gerçekten çok iyi ilişkileri olan ülkeler de dâhil] hepsi bizim ne olduğumuzu ve Dafa'ya zulmeden şeytanın ne olduğunu çok iyi biliyor. Bir başka deyişle, bizim bunu yapma yeteneğimiz, siz uygulayıcıların her birinizin kolektif çabasından ayrılmaz bir şeydir. Yani, gerçeği açıklarken, sizler gerçekten de Dafa'ya karşı sorumlu olabildiniz ve baskının karşısında erdemli düşüncelerinizi çelik gibi güçlendirebildiniz. Her Dafa uygulayıcısının bir ailesi ve bir işi vardır; bu yüzden, [zamanınızın her açıdan az olduğunu düşünecek olursak], en başından beridir davranışlarınızda Dafa'ya öncelik vermiş olmanız olağanüstü. Şu anda durum farklı, Dafa uygulayıcılarının kolektif çabaları için teşekkürler. Şeytan izole edildi ve Çin'in içinde dahi yavaş yavaş bir akım biçimlendi: İnsanlar uyanmaya başladılar. Sizin de bildiğiniz gibi, ilk başlarda, 20 Temmuz 1999'dan sonraki dönem boyunca, Çin'deki zulüm çok şiddetliydi ve hiç kimse bizimle ilgili tek bir güzel söz bile söylemeye cesaret edemiyordu. Fakat şu anda Falun Dafa uygulayıcıları, zulümden doğrudan sorumlu olan kişileri görmeye ve farklı kademelerdeki insanları doğrudan görmeye gitmeye cesaret ediyorlar. "Sen bana zulmediyorsun, bu yüzden sana doğruları anlatmaya geldim." Dafa uygulayıcıları Fa'yı oldukça geniş alanlarda dahi rektife ettiler -birçok alanda. Bir başka deyişle, durum bütünsel olarak değişiyor ve insanlar bu şeytani zulüm hakkındaki gerçeği öğreniyorlar. Yani bir başka deyişle, doğruları açıklamak aşırı derecede önemlidir, her uygulayıcı bunu ciddiye almak zorundadır. Size şunu söyleyeyim: şu anda kişisel uygulamanızdan hemen sonraki en önemli şey, gerçeği açıklamaktır çünkü bu doğrudan yaşamları kurtarmaktır, bu doğrudan geleceğin insanlarını kurtarmaktır ve bu aynı zamanda Dafa'nın ve Dafa uygulayıcılarının ihtişamını kanıtlamaktır; bu denli zor bir ortamda sizler hala canlıları kurtarmayı başarıyorsunuz.

Günümüz insanlarını kurtarmak zor. Bazen size şakayla karışık: Onlara Dafa'nın iyi olduğunu anlatırken, bayağı bir süre konuştuktan sonra şöyle diyorlar: "Evet Dafa iyi, biliyorum. Fakat Parti bana para veriyor, bu yüzden ona da karşı değilim." Şunu ima ediyorlar: "Siz iyi olsanız bile, ben ÇKP'ye karşı değilim." Bu durum, şeytanın Dafa'ya yaptığı zulümde kullandığı propagandadan kaynaklanıyor ve bu, dünya insanlarını kandırmak için sıkça kullandıkları bir yöntemdir. Biz asla ÇKP'ye karşı olduğumuzu söylemedik. Partisinin Falun Dafa'yı bozguna uğratmak zorunda olduğu zırvasını dünyada yayan, şeytanın alçak lideridir. İnsanları yanıltıyor. Biz hiçbir şekilde, politikaya bulaşmadık. Yani bir başka deyişle, biz onları kurtarmak için gerçeği açıklarken, bunu insanların sahip olduğu düşünce biçimine uygun bir biçimde yapmak zorundayız. Günümüz insanlarının Tanrıya olan inancı çok sınırlı olduğu için, onlar için kabul edilebilir olan minimum ahlak seviyesi de çok düşük ve hatta bir şeyin kötü olduğunu çok çok iyi bildikleri zaman bile onu yapmaya devam ediyorlar. Tabii ki, bununla birlikte, kurtarabileceğimiz kadarını kurtaracak ve gerçeği açıklamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü gelecekte bu insan seviyesinde Fa hala olmak zorundadır ve bu seviyede hala canlı varlıklar olmak zorundadır; bu iş burada böyle bitemez. Buna ek olarak, Dafa bu dünyada geniş çaplı yayıldığı için, geleceğin insan ırkı çok kutsanmış olmalıdır. Çin'deki zehirlenmiş insanların Dafa'ya karşı işlediği günahlar, şeytani güçlerin zulmünün sonucudur ve bu, insanların işlediği günahları, [özellikle de Çinli insanlarınkini] çok büyük yaptı, onları direkt olarak, tüm yaşamları yaratmış olan Kozmosun Fa'sına karşı hale getirdi. Bu yüzden, o insanların yüz yüze kalacağı şey yok olmaktır; onlar en büyük tehlikenin içerisindeler. O yüzden şu anda, kafalarındaki Dafa'ya karşı olan kötü düşünceler yok edildikçe, iyidir. Eğer ÇKP'ye karşı değilseniz, tabii ki olabilir. Eğer şuna veya buna karşı değilseniz, o da olabilir, fakat size şunu söyleyeceğim: Dafa'ya karşı olmayın! Neden? Size gerçek durumu anlatacağım. Dafa'ya karşı olmayan fakat aynı zamanda iyi insan da olmayan bazı kişilerin büyük olasılıkla derhal ayıklanmayacak olmalarının sebebi budur -en azından Dafa'ya yapılan zulmün final yok edilişinde. Ve eğer ayıklanmazlarsa, o durumda onlar için hala umut olmalıdır. Bu daha sonra onların kendilerine -Fa insan dünyasını rektife ettiğinde nasıl davranacaklarına bağlı olacak. Dafa uygulayıcılarının gerçeği açıklama konusunda varını yoğunu ortaya koyması yoluyla birçok insan bütün bunları gerçekten görmek için geldi ve çok sayıda doğru düşünceler taşıyorlar. Sanırım o durumda, bu insanların Dafa'nın ne olduğunu anlaması sadece basit bir olay değildir; ayrıca Dafa ile ilgili birtakım güzel şeyler söylemek için de gelebilirler ve o zaman aslında kendilerinin gelecekteki varlığı için mükemmel bir altyapı oluşturmuş olacaklardır.

Geçmişte insanlar, "Yaşayan tüm canlıları kurtarmaktan" bahsetmişlerdir. Biliyorsunuz, ister Sakyamuni zamanında olsun, ister İsa zamanında veya insanları kurtarmak için gelmiş olan Laozi ve diğer başka Tanrıların zamanında bile, bahsettikleri "tüm canlıları kurtarmak" sizin şu anda yapıyor olduğunuz şeyden çok farklıydı. O zamanlarda, dünyadaki en yüksek seviyeli canlı insan idi -bu dünyanın basit, sıradan insanı idi. Gerçek insanlar Üç Diyarın bir ürünü idi ve onlar, Üç Diyar içindeki maddelerden yaratılmışlardı. O canlılar, Tanrılardan çok farklıdır ve onlar için daha yüksek yaşamları anlamak çok zordur. Bu yüzden, Tanrılardan korkarlar bile ve onları kurtarmak gerçekten de zordur. Bu yüzden Sakyamuni, Luohan Fa'yı öğretmişti ve bu yüzden insanları sadece Luohan Meyve Konumuna kadar kurtarabilirdi. İnsanların kendilerini çok yüksek seviyelere kadar geliştiremeyeceği doğrudur. Fakat bugün Dafa uygulayıcılarının yüz yüze olduğu canlılar ne tür canlılardır? Dafa uygulayıcılarının muhteşem olduğunu söylememin nedeni budur; bu muhteşem zaman periyodu ile karşılaşacak kadar şanslısınız ve size bağışlanan şey aynı zamanda çok görkemlidir. Bunun sebebi, şu anda insanoğlunun % 90'ının yüksek seviyelerden gelmiş olan kişiler olmalarıdır. Bir başka deyişle, bu insan teninin içinde var olan şey, geçmişin insanları değildir; bu insan teni çok yüksek seviyelerden gelmiş olan varlıklar tarafından alındı ve işgal edildi. Ve bu sadece insanlarla sınırlı değildir. Bu "Fa-düzeltmesi" bir önceki dünya zamanı" kadar erken bir zaman önce düzenlendi ve daha önce bir kez deneme aşamasından geçti. Yani bir başka şekilde söylemek gerekirse, bu olay sistematik bir biçimde, o kadar eski bir zaman öncesinden ayarlandı. O halde bir düşünün: İnsan toplumu ve görebildiğimiz her şey şans eseri var olabilir mi? Her bir Dafa uygulayıcısının yaptığı her bir hareket, her bir eylem ve hatta üzerinde uzun uzun düşündüğünüz her bir soru -hiç biri o kadar da basit değildir. Gelecekte her şeyin çok titiz bir şekilde düzenlenmiş olduğunu göreceksiniz. Fakat bunu düzenleyen ben değilim; bunu yapan eski güçlerdir. Aslında, onlar bütün bunları mahvetmeye cesaret edemezler ve istemezlerdi de. Çünkü eğer bütün bunları mahvetselerdi son bulacaklardı -eğer bu "Fa-düzeltmesi" gerçekten mahvolsaydı, her şey tamamen son bulacaktı. Onlar sadece bunu kendi yolları ile yapmak istiyorlar, fakat standartlara uymayacağı için bu kabul edilemez bir şeydir. Ayıklanacak olan varlıklar nasıl olur da geleceği kontrol edebilirler? Onlar geleceğin ne olacağına nasıl karar verebilirler? Sadece bu zaman dönemi esnasında, Fa-düzeltmesi gelmeden önce, olayları karışıklığa sürüklemeye çalışıyorlar; hepsi bu. Kendilerini Tanrı olarak görüyorlar, bu yüzden de insanlara doğrudan zulmetmiyorlar; insanlara zulmetmesi için o düşük seviyeli ruhları kullanıyorlar. Aralarındaki ilişki budur.

Dafa uygulayıcılarının muhteşem olduklarını söylediğim zaman anlatmak istediğim şey şuydu: eğer insanlar çok yüksek seviyelerden gelmişler ise, [bir düşünün], sizin yaptığınız şey sıradan bir kurtuluş mudur? Hayır değildir. Çok sayıda evrenin Kralı ve Lordu ve hatta muazzam varlıklar veya hatta daha da yüksek seviyelerden olan varlıklar bile geldiler ve insan biçimi aldılar. Fakat bir kez burada insan biçimi alınca, artık daha fazla bir şey bilmiyorlar ve insanlar ile aynılar. Elbette bugünün canlılarını karakterize eden temel unsur, geçmişin insanlarına nazaran daha dayanıklı olmalarıdır. O insanlar yaralandıklarında kolayca ölüyorlardı, fakat günümüz insanları dayanıklı. Başka bir deyişle, varoluşları şu an farklı. Fakat yine de, bu labirente bir kez girdiklerinde, hiçbir şey bilmiyorlar. Bu şeytani propagandanın şiddetli saldırısının ortasında, onlara da aynı şekilde zulmedildi ve hatta içlerinden bazıları Dafa'ya ve Dafa uygulayıcılarına yapılan zulmün en önemli parçası, merkezi haline geldi. Fakat kim olurlarsa olsunlar ve ne olurlarsa olsunlar, işlemiş oldukları günah her ne ise, hala aynı günahtır. Dafa'ya zulmettiğiniz an, nereden gelmiş olduğunuzun bir anlamı kalmaz. Fakat öbür yandan, Dafa uygulayıcılarının merhameti, bu canlılara kurtulmak için en büyük şansı verebilir. O halde siz, sadece sıradan bir insanoğlunu mu kurtarıyorsunuz? Eğer kurtardığınız bir Lord veya Kral ise, bir düşünün, bu ne büyüklükte bir erdemdir. Ve eğer gerçekten çok sayıda insanı kurtarmışsanız, bunun ne miktarda bir erdem olduğunu bir düşünün. Farz edelim ki, Falun Dafa uygulayıcısı olmayan sıradan bir insan bir başka insana, "Falun Dafa'ya zulmetme" diyor ve ona çeşitli şekillerde Falun Dafa'nın iyi olduğunu söylüyor ve o andan itibaren, o diğer kişi, hakikaten Falun Dafa'ya zulmetmeyi bırakıyor. Yapmış olduğu şeyi telafi ettikten sonra, çok muhtemel ki o kişi geleceğe girecek ve çok muhtemel ki, Fa insan dünyasını rektife ederken Fa'yı edinecek; varlığı yüksek bir seviyeden gelmiş olduğu için, hızlı bir şekilde xiulian uygulayabilecek. Ulaştığı Tamamlanma, ona eskiden gerçeği söyleyen kişi ile doğrudan bağlantılı olduğundan dolayı, sanırım o sıradan insan bile Tamamlanmaya ulaşacak. Mantığı anlıyorsunuz, değil mi? O halde bu durum, gerçekleri açıklayarak bu denli geniş çapta insanları kurtaran Dafa uygulayıcılarımız açısından daha da geçerli değil midir? Dolayısıyla, bu olağanüstü bir şeydir. Hiç kimse, bu sıradan insan derisinin ardında kimin olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu meseleleri çok ciddiye almalı ve çok iyi yapmalısınız. Gerçeği açıklamak, şu anda yapmak zorunda olduğumuz şeydir. Bunu geniş çapta yapın; bunu yapabildiğiniz tüm bilgelik ile yapın ve bir şey insanları kurtarabildiği sürece, durmayın onu yapın. Eğer yaptığınız şey şeytanı teşhir etmek ise, her türlü yaklaşım tarzını kullanıyorsanız [ister doğrudan olsun ister dolaylı veya farklı açılardan olsun] hiç önemli değil; insanların bu zulmün farkına varmalarını sağladığınız sürece, onları kurtarıyorsunuz ve olağanüstüsünüz.

Sanırım, tüm konuşacağım üç şey bu. Birincisi Fa'yı çalışmanızın, diğeri doğru düşünceler yollamanızın ve sonuncusu da gerçeği açıklamanızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğudur. Aslında siz bunlardan geçtiniz; bütün bu muhteşem şeyleri yaptınız ve bu tip bir kudretli erdemi oluşturdunuz. Fakat her şeyi çok daha iyi yapmalı ve şeytan tamamen yok olana kadar devam etmelisiniz. Dünyanın bütün insanlarının ve Çin'deki bütün insanların, bu oyunun ne olduğunu anlamasını sağlarsanız, şeytan hala bir etkiye sahip olabilir mi? Çöker. Biz politik güç ile ilgilenmiyoruz ve sizin ÇKP'nizi devirmek de istemiyoruz. Bu zulümde ÇKP'yi kullanırken ÇKP'yi düşüren, bu dünyadaki şeytanın başındaki o zavallı kişinin ta kendisidir. Geriye doğru dönüp baktığınızda, bu doğru değil midir? Ona saldıran biz değildik, o kendi kendini batırdı. Falun Dafa'ya zulmetmek için ÇKP'yi, ülkeyi ve hükümeti kullanıyor. Tanrılar buna izin vermez. Siz, o parti Falun Dafa'yı bozguna uğratmalı dediniz. Fakat Tanrılar buna nasıl izin verebilir? ÇKP kozmosun Fa'sını nasıl bozguna uğratabilir? Eğer "Onunla" savaşırsanız çökersiniz. Bu böyledir, öyle değil mi? Tam olarak şu anda, eski şeytani güçler, Dafa uygulayıcılarının tamamen gelişip olgunlaşmadığını, daha da geliştirilmeleri gerektiğini ve şeytanı tutmaya devam etmenin gerektiğini düşünüyorlar. Elbette eski şeytani güçler bunu yapmak istiyor, fakat ben bu şeyleri bir parçacık bile kabul etmiyorum. Sadece benim Fa-düzeltmem buraya gelmeden önce kendi istedikleri gibi davranabiliyorlar. Eğer öteki türlü olsaydı, Fa dünyayı düzenlerken barış dolu olacaktı; bu şeytani drama gerçekleşmiş olmayacak, bütün insanlar Fa'yı çalışıyor olacak, insan ahlakı yükselecek ve Fa-düzeltmesinin gücü geldiğinde hala barışçıl olacaktı.

Tüm söyleyeceğim bu. Çok sayıda sorunuz olmalı. Sanırım, Fa'yı çalışarak onların hepsini çözebilirsiniz. Çok sayıda özel soru ve de problem, sizler Fa çalıştığınız sürece çözülebilir. Aynı zamanda bir konuya dikkat etmeniz gerek: Siz Dafa uygulayıcısısınız. O yüzden her ne zaman problemlere sürüklenirseniz, kendi içinize bakmalısınız; kendinize bakmak isteyin ya da istemeyin veya onlar hakkında düşünün ya da düşünmeyin, bu problemlerin pek çoğunun sizin kendi problemleriniz olduğu kesindir. Gelecekte, gerçeği gördüğünüzde her şeyin bir sebebe sahip olduğunu anlayacaksınız. Dafa uygulayıcıları sıkça birbirleriyle Fa'yı yayma ve Fa-düzeltmesi ile ilgili konular üzerinde tartışmalar yaşıyor. Bunun normal olduğunu düşünüyorum. Fakat hiç durmaksızın, geriye bir adım bile atmadan tartışmaya devam ederseniz, o zaman bir problem var demektir. Neden? Orası kesindir ki, kendinizi iyi gözden geçirmemişsinizdir. Tartışmalar yaşamak normaldir, fakat bitmek tükenmek bilmeden çekişip kavga etmek ve hiç geri adım atmamak ve o suretle de Dafa işlerini etkilemek normal değildir. Eğer buna inanmıyorsanız, bir düşünün ve bir bakın. Bizim sorumluluk almış olan bütün uygulayıcılarımız Fa'yı çalışmaya özel önem vermelidir. Sorumluluk üstlenmiş bir kişinin yüklenmiş olduğu görev ne kadar büyük veya olağanüstü olursa olsun, kendisini geliştirmeyi unutamaz. Ne kadar iş yaparsanız yapın, siz Dafa işleri yapan bir Dafa uygulayıcısı olmalısınız, Dafa işleri yapan sıradan bir insan değil. Bu yüzden Fa çalışmak zorundasınız. Sorumluluk almış bir kişi de aslında sıradan bir uygulayıcıdır. Her bir kişi, [ne yaptığının bir önemi yok] kendisini uygulayıcı olarak görmelidir. Kendinizi bir uygulayıcı olarak görmek zorundasınız. Dafa'da sadece tek bir Shifu vardır, o da benim ve Dafa'nın kendisi herhangi "sorumlu kişilere" sahip değildir. Sizler sadece bu Fa-düzeltmesi esnasında, Fa-düzeltmesi formunda ve zulüm karşıtı formunda sorumluluk almış olan insanlarsınız. Herkes kendisini geliştirmekte olan bir uygulayıcıdır. Bu şeyleri aklınızda tutacağınızdan emin olun.

Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Biraz zamanınızı aldım.