Beyin Yıkama

Falun Gong zulmünde, uygulayıcıları "dönüştürmek" için kullanılan başlıca araçlardan bir tanesi beyin yıkamadır veya başka bir deyişle, Falun Gong öğretilerine olan inançlarından vazgeçmeleri için onları zorlamaktır.


Beyin yıkama direk olarak kişinin kalbini ve zihnini hedeflediği için, etkileri, kurbanlarının hayatları üzerinde fiziksel işkenceden çok daha yıkıcıdır. Aynı zamanda fiziksel işkence, uygulanan kişinin beyin yıkamayı kabul etmesi için bir baskı aracı olarak kullanılır.


Teknikler, kişinin zihninin kontrolünü ele geçirmek için tasarlanmıştır ve Doğruluk - Merhamet - Hoşgörü gibi yüksek seviye prensipleri, Komünist Parti doktrinleri ile yer değiştirtmek için kullanılır.


Uygulayıcıların uygun bir şekilde beyinlerinin yıkandığı düşünülürse, hapis altındaki yaşam şartları iyileştirilir, fiziksel işkence azaltılır veya sona erdirilir ve cezaları da düşürülebilir. Hatta serbest bile bırakılabilirler. İnançlarından vazgeçmeyenler için ise, işkence ve beyin yıkama devam eder ve "dönüştürülmeye" karşı başarılı bir şekilde direnen uygulayıcıların sıklıkla hapis veya çalışma kampı cezaları keyfi olarak uzatılır.

Son Yayınlanan Makaleler