İddia Edilen 1400 Ölüm

Arka Plan: Çinli yetkililer, “Falun Gong uygulamasının, 1400’den fazla takipçisini ölüme sürüklediğini” iddia etti. Her ne kadar Falun Gong, 1990'lı yıllından beri Çin'de yaygın olarak uygulanıyor olsa da, bu iddia ilk önce rejimin Falun Gong zulmüne başlamasından sonra 1999 yılının Temmuz ayında yapıldı. Bu iddia, komünist parti yayınları ve sözcüleri tarafından o zamandan beri tekrar edildi. Çin’de düzenli olarak şiddetli hak ihlalleri mağduru olan içlerinde yasadışı gözaltına alınan, anayasa haklarından mahrum bırakılan, zorla çalıştırılan ve işkence görenler de dâhil olmak üzere, Falun Gong uygulayıcılarına verilen desteği baltalamak amacıyla, 3.400'den fazla belgelenmiş ölüm gerçekleşti.

Problem: İspat külfeti, bu iddiayı sürdürmeye devam eden Çin Komünist Partisi yetkililerine açıkça dayanıyor olsa da, kanıtlar asla sağlanamadı. Daha da önemlisi, hiçbir bağımsız soruşturmaya izin verilmedi. Bireylerin soruşturmayı başarabildiği yerlerde, Falun-Gong' un neden olduğu iddia edilen "ölüm" vakalarında bazı durumlarda ki kurbanların hiç var olmamış olarak üretildiği görülmüştür. Ne de Falun Gong' un özgürce uygulandığı yerler de Komünist Çin'in dışında böyle bir "ölüm" vakası ortaya çıkmıştır. Bu iddia ayrıca, Falun Gong' un sağlık ve tıp konusundaki öğretilerinin çarpıtılması üzerine, genellikle Falun Gong uygulamasının tehlikeli veya sağlıksız olduğunu gösteren bir suçlama üzerine kuruludur. Ancak, kendi tabirleriyle bile iddialar analiz sırasında başarısızlığa uğramaktadır.

Neden Önemli ? : Çin’de ki Falun Gong taraftarları, belgelenmiş insan hakları ihlallerine ilişkin bir tekrar hakkında suçlanmaya devam ediyordu. Birçoğu gerçeğe aykırı bir şekilde lanse edilen Falun Gong ve üyeleri, Çinli komünist yetkililer ve yayınlar tarafından grubu (tehlikeli, yanlış yönlendirilmiş veya nefret dolu olarak tasvir edip) itibarsızlaştırmak amacıyla, özgür dünyada Falun Gong Destekçilerini baltalamak için oluşturuldu. Özellikle Çin'in içinde, “1.400 ölümü” çevreleyen propaganda, nüfusun geniş bir kesimi arasında Falun Gong'a karşı iğrenme ve düşmanlığı teşvik etmede merkezi bir rol oynadı. 20. yüzyıl kadar yakın bir tarihte ortaya çıkan tarihsel paralellikte Nazi Almanya’sında Yahudilere olduğu gibi, bu gibi yanlış tanıtımlar yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Anahtar Analiz

1400 Ölü mü Yoksa Parti Propagandası mı?


Sağlıklı bir inceleme yapıldığında, Parti yetkilileri tarafından defalarca tekrarlanan "1.400 ölüm" iddiası sadece iddiayı ispatlamayı başaramamakla kalmıyor şaşırtıcı bir şekilde de niyetinin tersini savunuyordu.

İLLUSTRATİF OLGULAR: Falun Gong Ölümlerini İşaret Etmek İçin Uydurmalar ve Üçkâğıtlar

Asla Var Olmayan Kurban

Parti kontrolünde ki gazete, Zhang Zhiwen' in önce çocuğunu sonra kendisini öldürdüğünü iddia etti. Sorun şu ki bağımsız araştırmacılar Zhang' ın asla var olmadığını buldu.


Bir “Kurbanın” Kızı Konuşuyor

Ma Jinxiu'nun kızı, annesinin hasta olduğu zaman tıbbi müdahaleyi reddettiği için zorlukla öldüğünü açıkladı. Gerçekte ise onu tedavi eden hekimlerin kucağında ölmüştü.


Li Youlin: Asla Uygulama Yapmış Olmayan “Uygulayıcı”


Yakın bir komşusu Li Youlin'in intiharını Falun Gong'a atfetmenin zor olduğunu söylüyordu: o hiçbir zaman öncelikli olarak uygulama yapmamıştı.


Falun Gong’u Suçlamak İçin Rüşvet


Kızlarının hastane faturalarını ödeyemeyen Li Shuxian ailesi bir pazarlığa girdi: Falun Gong'u suçla ve bizde faturalarını karşılayalım.


Bir Anne Kaydı Düzeltiyor


İntihar kurbanının annesi gerçekte oğlunun nasıl öldüğünü ve üvey kızı tarafından tehdit edildiğini anlatıyor.


Çarpıtılmış Gerçekler Dosyası


Xiao Yufen, kocasının ölümünü gazetede gördüğünde çok şaşırdı, hiç uygulama yapmadığı halde ölümü Falun Gong' a atfedilmişti.


AKSİNE: Falun Gong' un Sağlığı, İyi-Oluş Yararları ile İlgili Raporları


Yakın Sağlık: Kişisel Hesaplar ( Araştırmalar? )


Falun Gong, bireylerin sağlığına ve yaşamına nasıl yarar sağladı? Bir dizi kişisel hesap (araştırma) büyüleyici bir bakış açısı sağlar.


Dalian, Çin’ de Bol Sağlık


1998'de yapılan bir çalışma, Çin'in Dalian sakinlerinin, Falun Gong'u uyguladıktan sonra çok daha iyi bir sağlık bildirdiğini tespit etti.


Hücresel Düzeyde Falun Gong ***


Alternatif Tamamlayıcı Tıp Dergisi'nde yayınlanan araştırma, Falun Gong uygulamasının, bağışıklık sistemini genomik düzeyde pozitif olarak düzenleyebileceğini tespit etti.


Sağlıklı Yaşam Tarzlarını Geliştirme


Tayvan'ın önde gelen üniversitesindeki bir araştırma raporu, Falun Gong' un, insanların sigarayı ve içkiyi bırakmalarına ve sağlıklı yaşam seçimleri yapmalarına yardımcı olduğunu buldu.


Kim Kimi Öldürüyor?

Partinin Elindeki 3400 Ölüm


Çinli yetkililer tarafından yaklaşık 3400’ün üzerinde Falun Gong Uygulayıcısı öldürüldü. Bu insanlar, görgü tanıkları ve mağdur aileleri tarafından bilinen gerçek insanlardır. ÇKP’ nin aksine bizler, her dava hakkında soruşturma açıyoruz.


Çin’de ki İşkence Uluslararası Af Örgütü***


Önde gelen bir insan hakları örgütü, Çin yetkililerin söylediği şeylerin doğru olmadığını belirtmiştir. Aksine, her şeyin arkasındaki Parti’dir.


Amerika Birleşik Devletleri kongresi


Eşzamanlı Kararda Meclis Kararı 188’in geçmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Çinli yetkililerin Falun Gong’a karşı yaptıkları kampanyada “beyin yıkama, işkence ve cinayetten” suçlu olduğu sonucuna vardı.


Çinli Bir Avukatın Açıklaması


Buruk hikayede, Çin'in önde gelen hak avukatlarından biri olan Gao Zhisheng, işkence yapan Çinli yetkililerin Falun Gong uygulayıcılarına karşı uyguladığı işkenceyi belgeliyor.