Kadınlara Yapılan İşkence

Çin'de yapılan Falun Gong zulmünde, cinsiyetinden dolayı maruz kalabilecekleri şiddetten onları korumak bir yana, kadınlar, erkeklere uygulanan vahşilikten çok daha fazlasına maruz kalmaları için seçilip ayrı tutulurlar.


3,294 ölüm vakasının yarısından fazlası (% 53.4) kadındır. Kadınlar düzenli olarak dövülmekte, onlara elektrikli coplarla şok verilmekte ve tıpkı erkekler gibi aşırı fiziksel işkenceye maruz kalmaktadırlar, ayrıca bunlara ek olarak çok sık olarak polis ve çalışma kampı gardiyanları tarafından cinsel istismara uğramaktadırlar. Bu cinsel saldırılara karşı, kadınlar çok az bir korumaya sahiptir çünkü Çin'in ceza sisteminde Komünist Partisi tarafından ortadan kaldırılmak üzere hedef gösterilenler için koruyucu hiçbir yasa veya adalet yoktur.

Son Yayınlanan Makaleler