Çin Hükümeti tarafından Falun Gong'un sağlık sorunlarına, akıl hastalığına, intihara ve ölüme neden olduğundan daha fazla taciz edici suçlama olmamakla birlikte, daha aldatıcı ve yaratıcı bir iddiası da yoktur. Falun Gong, Pekin’in seçkin bilim adamlarının ve tıp uzmanlarının çoğunun övgüsünü ve onayını bile alarak, büyük iyileşme etkisine sahip olduğunu gösterdi. (bakınız A5) Bazı sağlık araştırmaları, Falun Gong uygulamasının, % 90'ından (% 60'a yakın bir “iyileşme oranı”) hastalığın iyileşmesinde etkili olduğunu, zihinsel sağlığı ve genel yaşam kalitesini büyük ölçüde iyileştirdiğini tespit etti. (bakınız A3-A5) Falun Gong’un muazzam, çabuk gelişen popülaritesi, eşi benzeri görülmemiş sağlık yararları nedeniyle büyük ölçüde olmuştur. Aslında, Çin Hükümeti, politik rüzgarlar olumsuz yöne kaymadan önce ilk dört yıl boyunca uygulamayı teşvik etti. Çin Hükümeti’nin son zamanlardaki korkutucu iddialarına rağmen, Falun Gong’un sakıncalı olabileceğini kanıtlayan hiçbir kanıt yok. Hükümetin sağladığı “kanıt”, şüpheli, çünkü bağımsız olarak araştırılan “Falun Gong'un neden olduğu ölümler” denilen birkaç dava, kurgusal olarak kanıtlandı. (bakınız A1-A2)

Dahası, sözde Falun Gong yan etkileri için iddia edilen “nedensel” açıklama, iki hayali iddianın birinde ortaya kondu. Birincisi, Falun Gong uygulaması ile psikoz veya intihar eğilimleri arasındaki gizli bir nedensel bağlantının önerisidir. Bu, bilinen hiçbir tıbbi ya da yasal temeli olmayan, ancak Çinli yetkililer tarafından hiçbirinin önerilmediği bir iddiadır. Böyle nedensel bir bağlantı kurulursa, doğu ve batıdaki tıp dergilerinin kapaklarını hızlı bir şekilde iyileştirecektir. Falun Gong'un ölümcül etkilerini “göstermek” için çeşitli hikayeler hazırlandı. Fakat onlar, Bay Li’nin öğretileri ve dikkatli analizleri ışığında incelendiğinde, yüksek derecede yaratıcı ve aldatıcıdırlar. Genel popülasyondaki intihar nedeniyle ölüm oranlarının Falun Gong uygulayıcıları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak (Çin Hükümeti tarafından iddia edildiği gibi), Falun Gong'un her yıl yaklaşık 10.000 uygulayıcıyı intihardan kurtardığını ortaya koymaktadır.

İkincisi, Çin Hükümeti'nin Bay Li Hongzhi'nin Falun Gong uygulayıcılarının ilaç almalarını yasakladığı ve onları riske soktuğunu iddia etmesidir. Bay Li’nin öğretilerini incelemek, bunun, uygulayıcıların tıbbi tedavi aramalarını hiç bir şekilde önlemediği - ya da önleyemediği gibi - tam bir senaryo olduğunu da ortaya koyuyor. Falun Gong'u yasaklarken, Çin Hükümeti böylece Çinli insanları var olmayan bir şeyden “koruyor”. Çin Hükümeti’nin, “Falun Gong’a bağlı 1.400 ölüm” istatistiğinin kendi şartlarına göre analiz edildiğinde, Hükümetin amaçladıklarının tam tersini bir kere daha ispatlayarak ortaya çıkartıyor. Çin’in 1998’deki ölüm oranını kullanarak, Falun Gong’un 70 milyon uygulayıcısının yaklaşık 455.000 kişiyi ölümden kaybetmesini bekleyebiliriz. Çin hükümeti, hiçbir uygulayıcının ilaç alamayacağını belirtti. Bu nedenle ölen herhangi bir Falun Gong uygulayıcısı, ölürken bile tıbbi tedaviyi reddedeceği için “psikoz, intihar ve tıbbi tedaviyi reddettiği 1400 ölüm” e dahil oldu; hükümet burada nedense bir bağlantı ortaya koymaktadır. Çin hükümetinin resmi istatistiklerine göre, Falun Gong muhtemelen 1999’da yalnızca 454.000 hayat kurtardı! Bazı araştırmalar, uygulayıcıların % 68'inin 50 ya da daha fazla yaşında olduğunu tespit ettiğinden, uygulayıcılar arasındaki ölüm oranının, “tarikat kurbanlarının” fazlaca ihtiyaç duydukları ilaçlarından vazgeçmek durumunda olması bir yana, genel nüfusun oranından daha yüksek olması beklenebilir.

Çin Hükümeti’nin suçlamalarının payları o kadar yüksek olmasa bile, hayali, mantıksız nitelikleri için eğlenceli olduğunu kanıtlayabilirlerdi. Ancak bu iddiaların yanlış olması, Batı medyasında yollarını bulduğundan ve birkaç İngiliz dili Çin Hükümeti yayınının konusu olduğundan, bu konuya açıklık getiriyoruz.

1.Falun Gong’un Tıp ve Tıbbi Tedavi Üzerine Öğretileri

Falun Gong'a en doğru “gelişim uygulaması” (xiu lian) (Batı'da ki “kişisel-gelişim” e benzer) denir, ancak daha genel olarak beş takım hafif qigong egzersizi olduğundan o bir qigong uygulamasıdır. Bir gelişim uygulaması olarak, Falun Gong uygulamasındaki vurgu kişinin xinxing'ini iyileştirmesi (ahlaki karakter veya “kalp / zihin doğası”) üzerinedir. Xinxing'in gelişimi esasen evrenin temel doğasına asimile olma meselesidir: Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü ye. Bu tür asimilasyon, gelişim uygulamasının hedefidir ve bu da uygulayıcının bilgeliğini geliştirmesini ve “aydınlanmaya” - Taoizm, Budizm ve benzeri doğu manevi uygulama temellerini oluşturan, bir istektir. Bu yüzden Falun Gong'un amacı, geleneksel qigong uygulamalarında olduğu gibi sağlık ve zindelik değildir. Bununla birlikte, iyileşme sıklıkla Falun Gong uygulamasında xinxing uygulamasının bir ürünü olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, birçok insan iyileştirme etkisi nedeniyle Falun Gong' u cezbedici buldu.

Falun Gong'un öğretmeni Bay Li Hongzhi, Falun Gong uygulamasının amacının birinin rahatsızlıklarını iyileştirmek olmadığını sayısız durumlarda açıkça belirtti. Hem yazılarında hem de derslerinde bu konuda açık davrandı ve kritik hastaları derslerine kabul etmeyi reddetti. En çok okunan Falun Gong kitabın Zhuan Falun da, Bay Li, “Ben burada hastalıkları iyileştirmekten bahsetmiyorum ne de biz buradaki hastalıkları iyileştireceğiz” (s.3). [Türkçe kitap sayfa 14]. Daha sonra devam ediyor: “Bazı insanlar buraya sadece tedavi olmak için geliyor. Ağır şekilde hasta olan kişilere gelince, onların derslerimize katılmasına izin vermiyoruz çünkü onlar hastalığın iyileştirilmesi takıntısını terk edemiyorlar... Böyle bir kişi uygulama yapamaz. (s.41) [ Türkçe kitap sayfa 47].

Benzer şekilde, Bay Li, ağır zihinsel hastalığı olan (psikoz) hastaların derslerine katılmalarının veya Falun Gong uygulamalarının yasak olduğunu belirtti. Zihinleri doğru ya da dengeli olmadıkları için kendilerini kontrol edemiyorlar. Falun Gong'u uygulamak için olan katı bir gereklilik ise (genel qigong uygulamalarında olmayan) birinin hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendi kendini kontrol etmesi gerektiğidir. Zihinsel uyanıklık olmalı ve kişi nerede olduğunu ve her zaman ne yaptığını bilen biri olmalıdır. Eğer bir kişi bu gereklilikleri yerine getiremezse, doğal olarak kendisi doğruluk, merhamet, hoşgörü ilkesini izleyerek, kendini bir uygulayıcı standardına göre geliştiremez. Aydınlanma, kendini geliştirme ve bilgileğin gelişmesini gerektirir; bu iki şeyin kendini kontrol etmeden olması imkansızdır. Bay Li, sağlam biriydi: psikozdan muzdarip insanlar ve benzerleri, başka yerlerde yardım istemeliler. Bununla birlikte, küçük zihinsel hastalıkları olan insanlar sürekli olarak Falun Gong uygulamasından yararlanmaktadır. (bakınız A3-A5)

Açıklamaya ihtiyaç duyan ikinci bir konusu ise, Falun Gong uygulaması ve ilaç alma arasındaki ilişkidir. Çin Hükümeti, defalarca Bay Li'nin, bütün Falun Gong uygulayıcılarının ilaç almasını yasakladığını, böylece büyük risk altında bıraktıklarını ve hatta trajik ölümlere maruz kaldıklarını iddia etti. Falun Gong hakkındaki baskılarının sıcaklığında, Çin Hükümeti tarafından yönetilen China Daily gazetesi, China Daily, Falun Gong ve Bay Li'yi küçümseyen dört makaleyi yayınladı. “Rapor vermek” için o kadar ileri gitti: “Bu yanıltıcı fikirleri yayarak Li, takipçilerine tüm talimatlarına uymak ve her şeye bağlı olmak zorunda olan ölüm kalım sözleşmesini imzaladı. Diğer kitapları okumalarını veya başka teorileri öğrenmelerini yasaklıyor ve doğru ile yanlış arasında seçim yapma yeteneğinden yoksun bırakıyor… Li, uygulayıcılarını yanıltıcı fikirlerini takip etmeye zorluyor. ”[1] Ve Falun Gong karşıtı kampanya için, “takipçileri” ilaç almaya zorlamak görünüşte en büyük suç. Bununla birlikte, bu tür bir raporlama, tarikat benzeri bir bağlılık ve kişisel tercihlerin askıya alındığını öne sürerek sorunu tamamen karıştırmaktadır. Bay Li’nin ne öğrettiğini ve uygulayıcıların öğretilerini nasıl gördüklerini aldırmadan çarpıttılar.

Çin Falun Gong’ da (başlangıçtaki ilk kitap) belirtildiği gibi, Bay Li’nin ilaç alma konusundaki kendi sözlerini düşünün. “Uygulama yaparken hala ilaç almaya ihtiyacımız var mı?” Sorusuna yanıt olarak, Bay Li, “Bu konuda kendiniz düşünmeli ve karar vermelisiniz” diye cevapladı (s.138). [Türkçe sayfa 95 ] Ayrıca, o zamandan beri birçok uygulayıcı tarafından okunan 1997’deki New York City’deki bir konferansta, Bay Li, “Hastalandığında her gün bir insanın ilaç alması gerekir. Şimdi sen bir uygulayıcısın, ama seni ilaç kullanmamaya zorlamıyorum. ” Dersine devam etti ve “Bazı insanlar [Falun Gong] 'a zarar vermek istiyorlar ve ilaç alma konusunda' bu sistemi uygulamaya başladıktan sonra ilaç almaya iznimiz yok 'diyorlar. Aslında, ilaç almanı yasaklamıyorum. ”[2] Ne yazık ki, Çin hükümeti ve medya bir şekilde bu öğretileri tam tersi anlamına gelmek üzere tercüme etme konusunda güçlenmiştir hissetmiştir.

Bu konudaki kafa karışıklığı, birçok Falun Gong uygulayıcısının gelişim uygulamasına başladıktan sonra artık ilaç almamayı seçmesinden kaynaklanmaktadır. Buradaki anahtar terim “seçim” dir. Falun Gong uygulamasının diğer yönleriyle olduğu gibi, birinin sağlığını nasıl ele alması özgür bir seçimdir. Her Falun Gong uygulayıcısı o hale geldiğinden ya da sağlıklı olduklarında ilaç almamayı seçtiler. Bu kadar basit: eğer biri kendini sağlıklı hissederse veya birisinin vücudunun herhangi bir hastalığı olduğunu düşünmüyorsa neden ilaç almak istesin ki? Çin'de yapılan birçok büyük sağlık araştırması, bu tür davranışları desteklemektedir, çünkü bulgular, Falun Gong'un düzenli uygulamasının kendisinin “iyi ilaç” olduğunu göstermektedir (bakınız A3-A5).

Bir Falun Gong uygulayıcısının ilaç alma konusunda kendisinin karar vermekte tamamen özgür olduğunu söylemek doğru olacaktır – gelişim uygulamasının kalbi (merkezi) doğru kararları vermektir. Uygulayıcı olmayan bir aile üyesi veya küçük bir çocuk hastalanırsa, uygulayıcı onun için uygun tıbbi tedavi alması için tereddüt etmez. Bay Li’nin Çin’deki uygulayıcının günlük kararlarını “kontrol edebileceğini” düşünmek, Bay Li’ nin 1994'ten beri Çin'de halka açık bir konferans vermediği gerçeğiyle çok absürttür. Ek olarak, bunu yapmak öğrencilere öğrettiği uygulamayı zayıflatır. Çin Hükümeti, Bay Li'nin kendisini sınırsız gücü olan biri olarak tasvir ettiğini söylüyor, yine de, ironik olarak, kendisine en güçlü süper insan güçleri tanımını veren Devlettir.

2.“1.400 Ölüm” İddiasını ve Falun Gong'un Neden Olduğu Zararı İncelemek

Çin Hükümeti kaynaklarına ve resmi yayın organlarına göre, Falun Gong'a atfedilen resmi ölüm sayısı son zamanlarda 1.400'e ayarlandı. Bu istatistikle ilgili daha fazla bilgi için tekrarlanan taleplere rağmen, Çin kaynakları bu rakamı üretmek için kullanılan kaynakları ya da yöntemleri sunamamıştır. Çin Hükümeti tarafından verilen ilk istatistik bu sayının neredeyse yarısı olduğu için (743), sayının çöküşünün takip edenler için biraz esnek ve gizemli bir hissi var.[3] Çatışmanın başlangıcında, bir Kamu Güvenliği Bakanlığı sözcüsü, Li ve Falun Gong'un yaydığı “batıl inanç” ve “cadılığın” bu 743 “takipçisinin”, tıbbi tedaviyi reddeden, cinayet işleyen veya intihar edenlerin, ölümünden suçlu olduğunu belirtti.[4] Yine de daha da garip olanı Falun Gong zulmünün başlamasından 7 yıl öncesine kadar, iddia edilen 743 ya da 1.400 vakanın hiçbirinin olmadığıydı. Sayı, diğer birçok iddianameyle birlikte, gizemli bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kişi, Falun Gong'un sağlık üzerindeki yararları nedeniyle hükümet tarafından birkaç yıl boyunca teşvik edildiğini hatırlamalıdır. Falun Gong uygulamasının ülke genelinde üç veya dört yıl içinde aniden dolambaçlı bir şekilde düşmüş olması gerçekten olabilir mi? Çin Hükümeti’nin sayıları ve açıklamaları devam ederken, göz önünde bulundurulması ve analiz edilmesi gereken bazı konular var.

a.Falun Gong'un Psikoza ve İntihara Sevk Ettiği iddiası

İlk olarak, Falun Gong'un “akıl hastası”, hatta intihar ve ölümle sonuçlanan ciddi akıl hastalığına “neden” olduğu iddiasını göz önüne alabiliriz. Çin Hükümeti'ne göre, “Falun Gong uygulamasına başladığından beri, birçok insan iştahını yitirdi, bazılarının kelime ve davranışlarında dağınıklık göründü ve bazıları ise paranoyaklaştı. Yine başkaları halüsinasyonlardan acı çektiler. Bir çok kişi nehirlere veya binalardan atladı ya da kendilerini başka şekillerde öldürdü. Bazıları akrabalarını ya da arkadaşlarını bile acımasızca yaraladı veya öldürdü.”[5]

Bu dramatik iddia, gerçeklikten daha korkutucu bir propagandadır. Akıl hastalığının sebepleri çok karmaşık. Modern tıp bilimi, aslında, akıl hastalığının etiyolojisini idare etmede basit, indirgemeci bir dille konuşmayı reddediyor; Çin Hükümeti, görünüşe göre genel halkın sözde tıbbi konuşmasını fark edemeyecek kadar cahil olduğunu varsayıyor. Falun Gong'a saldırmak için akıl hastalığının vahşi dilini kullanmak, temel tıbbi bilgilerle uyuşmuyor ve hiçbir yasal dayanak bulamıyor. Hükümet, bilimsel bilgi değil, söylem sunuyor. Qigong uygulaması ile akıl hastalığı arasında bir bağlantı varsa, Çin edebiyatı sayfalarında var, tıp literatüründe değil. Falun Gong uygulamasının bir şekilde psikozu tetiklemek için mekanik olarak çalıştığını ve sorumsuz ve aldatıcı olduğunu varsayalım. Çin hükümetinin, Falun Gong hakkın da iddia ettiği tatsız zihinsel yan etkileri ile ilgili yaptığı açıklamalar doğruysa, kişi, milyonlarca insanın bu uygulamaya -özellikle de aralarından seçim yapabileceğiniz birçok alternatif qigong ve taichi olduğunda- devam edip etmeyeceğini, bu uygulamaya başlayıp başlayacağını merak edebilir.

Hiç şüphesiz akıl hastalığı bugün Çin'in karşı karşıya kaldığı ciddi bir sorundur: 16 milyondan fazla akıl-hastası hasta, Çin toplumunun tüm mesleklerine ve sosyal gruplama dağılmaktadır. Bununla birlikte daha büyük soru ise, zihinsel hastalığın Falun Gong'a atfedilmesinde yatmaktadır. Bay Li'nin akıl hastası olmayan kişilere verdiği tavsiyeye bakılmaksızın, 16 milyon insandan hiçbirinin Falun Gong uygulamaya karar vermesi beklenemez mi? Tüm Falun Gong materyallerinin yıllarca ucuz bir şekilde satın alınabildiği, tüm materyallerin internette ücretsiz olarak görüntülenebildiği veya indirilebildiği ve (hiç bir organizasyon, liderlik veya üyelik olmadığı için) hiç kimsenin uygulama yapmanıza engel olamayacağı göz önüne alındığında, bu kişilerin bazılarının Falun Gong uygulamasına başlaması çok muhtemeldir. Bay Li'nin söylediği gibi, bu insanlar uygulama yapmak için uygun değil. Falun Gong'un prensiplerini kavrayamayan ve onlara göre yaşayamayan zihinsel hasta olan kişi, Falun Gong’a özgü sağlık yararlarından faydalanamayacaktır. Ne de onların zihinsel sorunları rahatlayacaktır. Ne yazık ki, kesinlikle samimi, kendine hâkim, Falun Gong uygulayıcıları olmadıkları için, aynı semptomlara ve zorluklara katlanmak zorundalar. Kötü işler yaptıklarını da veya kendilerine zarar verdiklerinde, bu Falun Gong'u suçlayabilir mi? Kiliseye katılanların davranışları, Hıristiyanlık tan mı sorumlu tutulmalı? Basitçe, bir ilişki en iyi ihtimalle var olabileceği durumlarda kişi nedensellik iddia edemez.

Çin Hükümeti, “1.400 ölüm” iddiasında bulunan bazılarının Falun Gong'un neden olduğu intiharlar olduğunu iddia etme konusundaki vahşi söylemiyle de hata yaptı. İlk olarak, intihar olduğu yerde zihinsel rahatsızlığın olduğu söylenebilir; büyük olasılıkla (depresyonda olduğu gibi) yaygın veya psikotikte olduğu gibi bir tür akıl hastalığı vardır. Şimdi, Falun Gong'un zihinsel hastalığa neden olabileceğini iddia etmenin bilinen bir tıbbi temeli yoksa, kişi onun intihara sürüklediğini öne sürecek kadar nasıl ileri gidebilir? Çin Hükümeti bile, Bay Li Hongzhi'nin öğretilerinin her sayfasında aksi belirtildiği gibi, Falun Gong'un kendini tahrip edici bir uygulama olduğunu iddia etmeye çalışmamıştır. [7] En azından kişi intiharın kolayca izole edilemeyen çok çeşitli tetikleyicilere sahip olduğunu söyleyebilir. Böylece, Çinli yetkililerce bazı nedensel mekanizmalarının olduğunu varsaymak için biri bırakılır. Böyle bir iddia daha yaratıcıdır ve daha fazla peşinden gitmeye değmez.

Ancak tartışma uğruna - sadece “1.400” sayısının saçmalığını göstermek için - iddia edilen bu ölümlerin 100'ünün gerçekten de intihar ettiğini varsayabiliriz. Nedensellik sorununu bir kenara bırakarak, Çin'de intihar meselesini daha geniş bir perspektiften ele alabiliriz: nüfus istatistiklerine ilişkin. Çin'de 1999 yılında yaklaşık 200.000 kişi intihar etti. [8] 1998’de Çin’in nüfusu 1.25 milyar olduğundan, bu [9] Çin’deki intihar ölüm oranının 0.16 olduğu anlamına geliyor (yani, 100 binden 16’sı intihar eder). Bunun anlamı eğer nüfusun rastgele örneklemesini alırsa, 100 bin kişiden 16'sının belirli bir yılda intihar sonucu ölmesi beklenebilir. Falun Gong'un 1999 yılı başından itibaren 70 milyon uygulayıcıya sahip olduğunu teyit edebiliriz. [10] (Not: 70 milyonun büyük olasılıkla muhafazakar bir tahmin olduğu, Çin Hükümeti'nin 1999 yılı başında yapılan bir nüfus sayımı ile uygulayıcı sayısının 70 ila 100 milyon arasında olduğunu tahmin etti.) Eğer bu uygulayıcı grubu Falun Gong’u uygulamadıysa ve genel nüfusu üyeleriyse, 1999 da 11.200nün intihar sonucu öleceğini tahmin edebilirdik. Çin Hükümeti'nin suçlayıcı "gerçekler" olması gerekenlere göre, belki de sadece 100 kadar uygulayıcı yedi yıl içinde intihar etme nedeniyle öldü (not: 1.400 sayısı, 1992-1999 yılları arası Falun Gong'un sebep olduğu iddia edilen geçmiş 7 yılda ölen kişi sayısıdır). Bu iddia edilen tüm ölümlerin yalnızca 1999 yılında gerçekleşmiş olmasına rağmen, Falun Gong’un yaklaşık 11.100 hayat kurtardığını hala söyleyebiliriz. Bu nedenle, iddia edildiği gibi 7 yılda 1400'den fazla ölümün yaşanması, 70 milyon kişilik bir nüfusun (uygulayıcıların) , yalnızca bir yılda 11.000'den fazla ölüm beklendiğinde, dikkat çekicidir. Bu ışığın altında incelendiğinde intiharı önlemede Falun Gong'un şaşırtıcı derecede etkili olduğu söylenebilir. Çin'deki Falun Gong uygulayıcıları hakkında yapılan birkaç sağlık araştırması, Falun Gong'un zihinsel sağlığa son derece faydalı olduğunu doğrulamaktadır. (bakınız A3-A5)

Tüm sayılar bir yana, cinayet ve intihar-- hatta kasten başkalarını bile zarar vermek—Falun Gong’un ilkelerine kesinlikle uymuyor. Doğruluk, merhamet ve hoşgörü rehberliğindeki gelişim, diğerlerine zarar verenlerin tamamen kabul edilemez görür. Bu yüzden, zulüm sırasında istismara uğradığında geri mücadele eden bir Falun Gong uygulayıcısı vakası olmamıştır; Zhongnanhai olayının belki de tarihte en barışçıl 10.000 kişilik temyiz olmasının nedeni budur; Bu nedenle uygulayıcıların, kendine ya da başkalarına karşı, şiddet eylemleri yapmamaları gerekir. Bay Li açıkça, bir sivrisineği dahi ezmemenin daha iyi olacağını söyledi; Bu bile bir Falun Gong uygulayıcısı için bir şiddet eylemidir. Bir “uygulayıcı” intihar veya cinayet işlemesi durumunda, bu işte ciddi bir sorun var demektir ve o bir Falun Gong uygulayıcısı dışında her şeydir. Ancak bu, nedensel bir bağlantı bile olsa, ikisi arasında bir bağlantı olduğu anlamına gelmez.

Bir kişi bir örgütün, dinin veya kulübün kurallarını ihlal ederse, o grubun bir üyesi olarak kabul edilemez. Eğer biri ciddi bir toplum kuralını ihlal ederse, kişi hapse atılır ve artık o topluluğa üye sayılmaz. Falun Gong, ciddi bir uygulama olarak, dikkat edilmesi gereken bazı ciddi ilkelere sahiptir. Bunlar bile, zaten takip etmeye karar vermiş olan bireysel kişiye kalmıştır. Ancak eğer bir kişi karar vermemeye karar verirse, nasıl bir Falun Dafa uygulayıcısı olarak kabul edilebilir? Falun Gong’un temel bir özelliği ise, ilkeleri anlamaktır. İlkelerini ihlal eden insanlar uygulayıcı olarak kabul edilmezler ve talihsiz psikozlu kişiler hiçbir zaman bir uygulayıcı olarak kabul edilmezdi.

İnsanlar bireysel seçimler yapmakta özgür olduğunda, bazı sorumsuz kişiler sorumsuz seçimler yapabilir. Ancak seçimler, gelişim uygulamasının öğrettiği ile tamamen zıt olduğunda, uygulama suçlanamaz. Bir öğretmen bir şey öğretirse ve öğrenci bunun tersini yapmayı seçerse, biri parmağını öğretmene veya öğrenciye işaret eder mi? Bunu görmek kolay olmalı.

Bu, Çin Hükümetinin bükülmüş mantık kullanmasını engellemedi. Çin hükümeti, Falun Gong'un daha önce sağlıklı insanlarda psikotik davranış gösterdiği iddia edilen mekanizmaları tıbbi olarak gösterebiliyorsa, psikiyatride yeni bir sınırda yer alacaktır. Bu bulgular hiç şüphesiz prestijli tıp dergilerinde hızlı bir şekilde bulunurdu. Ancak şimdiye kadar, yalnızca Çin’in devlet yayın organlarının çalkaladığı zehirli propagandaların arasında gömülü oldukları tespit edildi. Bu tür iddialar ciddiye alınamaz. Tabii ki, bağımsız soruşturmaya maruz kaldığı iddia edilen “davalar” sahtecilik olarak ortaya çıktı. (bakınız A1-A2). O pek mümkün olmayan güne kadar, Falun Gonguygulamasının zihinsel refah için çok faydalı olduğunu belirleyen bir çok önemli tıbbi çalışmanın istatistiklerine devam etmek insanlar için daha iyi. (Bakınız A4-A5)

b. Falun Gong'un tıptan uzak durulmasıyla ölüme neden olduğu iddiası

Bölüm 1'de (“Falun Gong’un ilaç ve tıbbi tedavi konusundaki öğretileri”) gösterildiği gibi, Bay Li ve Falun Gong her zaman kesin olarak, insanların tıbbi tedaviyi sürdürme konusunda kendi kararlarını vermeleri gerektiğini açıkça belirtti; kişi ayrıca, Bay Li’nin yazılarını, derslerini inceleyebilir ve Falun Gong uygulayıcılarıyla röportaj yapıp konuyu kendisi için kolayca onaylayabilir. Dahası, belirtildiği gibi, bu bağlamda iddia edilen “vakaların” geçerliliği de sorgulanabilir. Bu bölümde yapmak istediğimiz şey argümanı bir adım öteye götürmek ve tıbbi tedavi, tıbbi komplikasyonlar ve ölüm konularını nüfus verileriyle istatistiksel olarak rahatlatmaktır. Bu ışıkta, resim aynıdır: Çin Hükümeti, politik gündemine hizmet etmek için sayıları manipüle ediyor.

Bu yüzden burada, Çin Devleti’nin davasını kendi koşullarına göre ele alacağız, sayılarının uygulanabilirliğini inceleyeceğiz. Öncelikle, 1.400 Falun Gong uygulayıcısının devam eden tıbbi tedavi sonucu öldüğünü ve bu ölümlerin hepsinin bir şekilde 1999'da gerçekleştiğini farz edelim (aslında bu yedi yıllık bir toplam olmasına rağmen); cömertçe ilk 743 sayısının bir çeşit yanlış hesaplama olmasına izin vereceğiz. Bununla birlikte, Çin Hükümeti tarafından iddia edildiği gibi tüm Falun Gong uygulayıcılarının ilaç alamayacağını farz edelim; Büyük çoğunluk yine de almamayı tercih ettiğinden, uygulayıcıların 1999'daki ölümünün bu “1.400” rakamına dahil edilmesi gerektiğini söylemek çok adil. Bir sonraki varsayım ise 70 milyon insanın, Çin’in, Falun Gong'u yasakladığı zaman uyguladığı yönünde. Özellikle, Falun Gong uygulayıcılarının büyük çoğunluğu, bir takım hastalıklarla birlikte uygulamaya başladı; çoğu zaman uygulama yoluyla semptomlarından kurtulmaya çalıştılar; birçoğu, geleneksel tıbbi tedavinin çabalarına direnen kronik hastalıklardan etkiliydi. Ayrıca, uygulayıcıların büyük kısmı emekli, yaşlı kişiler; elbette ölüm ve hastalık, nüfusun bu kesimi için çok daha yakındır. Bu varsayımlardan bazı şaşırtıcı şeyler belirlenebilir.

Sadece 1999 yılı için ilaçtan uzak durma konusunda aşağıdaki analizi düşünün. Burada sorduğumuz şey şudur: Bu uygulayıcılar, ondan kaçınmak yerine Falun Gong'u uygularken tıbbi tedavi aradılar mı? Her biri iddiaya göre tıbbi tedaviden kaçınan 70 milyon Falun Gong uygulayıcısından 1400'ü vefat etti. This means that a miniscule 0.02 Falun Gong practitioners died for every 1000 that practice (0.02 mortality rate). Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde, yaklaşık 140.000 kişinin, Olumsuz İlaç Reaksiyonu (ADR) sonucunda belirli bir yılda öldüğünü, 98.000'in ise tıbbi hatadan öldüğünü düşünün; [11] bu da tıbbi tedavi nedeniyle yılda toplam 238.000 ölümle sonuçlanıyor. 268 milyonluk bir popülasyonda, [12] her 1000 kişi için ölmekte olan 0.89 kişiye (0.89 ölüm oranı) eşittir. Cömert olmak gerekirse, sayısız kalite kontrol ve çek, düzenleyici kurum, vb. Şekilde Çin tıbbının ABD’de olduğu kadar gelişmiş olduğunu varsayacağız. So if this population of 70 million were to experience the same mortality rate by way of medical error and ADR as does the United States population (0.89), we could expect a whopping 62,300 deaths! That means that simply by virtue of abstaining from medicine and practicing their exercises, Falun Gong practitioners changed their projected annual death toll (due to medical complications) by 60,900. Başka bir deyişle, Falun Gong'un mucizevi kadar katil olmadığı anlaşılıyor. Başka bir deyişle, Falun Gong'un mucizevi kadar katil olmadığı anlaşılıyor.

Şimdi, Falun Gong uygulayıcılarının 1999'daki (0.02) ölüm oranını, genel Çin halkına oranla karşılaştıralım. Burada soruyoruz: Bu insanlar uygulayıcı olmasaydı ne olmuş olurdu; yani, genel nüfus ile aynı istatistiksel ortalamalara tabi mi idiler? 1998’de Çin’in yaşa göre düzeltilmiş ölüm oranı 6.50 idi (100.000 kişi başına 650 ölüm). Öyleyse, bu ölüm oranının 1999 yılında Falun Gong'u uygulayan 70 milyon insan için varsayılması durumunda, kişi şaşırtıcı bir şekil de 455.000 ölüm bekliyor olurdu! Yani, bu birçok insan Falun Gong'u uygulamıyor olsaydı, genel nüfusun ortalama üyeleri olarak ölmüş olacaklardı. Görünüşe göre Falun Gong uygulamasının önceden tahmin edilenden daha büyük bir olumlu etkisi var. Ve bu istatistik toplam 1.400 ölüm sayısını alıyor ve onları sadece bir yıla bırakıyor, daha azına değil. Bu, Çin Hükümetine göre, uygulayıcıları ilaçtan uzak durmaya “zorlayan” Falun Gong uygulamasının 1999 yılında 453.600 kişinin hayatını kurtardığı anlamına gelir. Çin Hükümeti literatürüne göre, insanların sağlığına “korkunç sonuçlar” getiren bir uygulama için fena değil. 1999'da ABD için yaşa göre ayarlanmış ölüm oranıyla karşılaştırıldığında, 4.87, 1.400 sayısı hiçbir şey değildir. [14] Bu uygulayıcılar ABD'de yaşamış olsaydı, ilaç kullanımlarına rağmen, kişi hala 340.900 ölüm öngörürdü, daha azını değil.

1999 yılında Falun Gong uygulayıcılarının sayısını temsil etmek için Çin Hükümeti'nin politik olarak uyarlanmış 2 milyonluk rakamını alacak olsak bile, eğer genel nüfusun üyeleriyse o zaman (Çin'in 6.5 ölüm oranıyla) 13000 uygulayıcının belirli bir yıl içinde ölmesini bekleyebiliriz. Ancak, yalnızca 1.400 vaka öne sürüldüğü için bu, Falun Gong uygulamasının halen yaklaşık 11600 uygulayıcının hayatını kurtardığı anlamına geliyor. Ve yine, bu iddia edilen tüm ölümlerin sadece bir yıl içinde gerçekleştiğini, daha az olmadığını varsayıyor. “1.400 vakanın” arkasındaki yapı iskeleti kolayca anlaşılabilir bir hal aldı.

Son olarak, ilgili tüm diğer faktörleri göz önünde bulundurun: uygulayıcıların çoğunluğunun yaşlı olduğunu; sık sık uygulamaya hastalıkları için geldiklerini; iddia edilen 1400 ölümün aslında 7 yılda gerçekleştiğini; ve Çin’in tıbbi durumu ABD’nin durumuyla aynı olmadığını. Açıkçası, istatistiksel analizin en temel muhafazakârları bile, Çin Hükümetinin Falun Gong uygulamasının tehlikeli olduğu iddiasının saçmalığını göstermektedir. Bu diğer faktörler göz önüne alındığında, Falun Gong'un tıbbi tedaviden uzak durduğunun, tehlikeli olduğu iddiası sadece temelsiz değil aynı zamanda gerçeklikle tamamen uyuşmamaktadır. Gerçekler tam tersini söylüyor ve buna karşılık veriyorlar. Ve bunların hepsi, Çin Hükümeti’nin iddialarını kendi terimleriyle birbirine geçirmesinden kaynaklanıyor. Kişi daha önce belirtilen hususları da unutmamalı: Falun Gong'un ilaçtan uzak durmasını gerektirmediği; Çin Hükümetinin, Bay Li’nin öğretileri ve Falun Gong’un ilkeleri hakkında açıkça yalan söylediğini; Falun Gong'un psikoz veya intihar davranışını tetikleyebileceğine dair yasal veya tıbbi kanıt bulunmadığını; ve iddia edilen “1.400 ölümün” ne soruşturma altında tutulduğunu ne de uygun şekilde belgelendirildiğini. Sonuçta, “1.400 ölüm” aslında Falun Gong'un kayda değer iyileştirme kapasitesi içerdiğinin kanıtıdır: ölüm oranı tıbbi hata veya genel nüfusun ölümcül oranından inanılmaz derecede düşüktür – yoksul “mağdur” Falun Gong “takipçilerinin” aksine tıbbi tedaviye ayrıcalıklı bir nüfus.

Elbette, buradaki ironi, Falun Gong’un popülaritesinin, derinlemesine iyileştirici etkilerine - uygulayıcının hem zihnini hem de bedenini derinden iyileştiren etkilerine – borçlu olmasıdır. Bunlar tekrar tekrar belgelendirilmiş ve araştırılmıştır. Ölümcül ve kronik hastalıklardan kurtarılan birçok kişi de dahil olmak üzere çok sayıda radikal iyileşme vakası mevcuttur. Falun Gong, Çinli yetkililer tarafından gösterildiği gibi tehlikeli olsaydı, uygulama yalnızca 7 yılda 70 milyondan fazla kişiye ağızdan ağıza yayılabilir miydi? Bu sağlık arayışı içinde olan yaşlanan insanlar, hükümet tarafından tasdik edilmiş taiji ve qigong formları gibi daha az riskli sistemleri tercih etmezler miydi? Açıkçası insanlar Falun Gong uygulamasında risk değil, fayda sağladılar. Falun Gong’u şu an 60'tan fazla ülkede uygulamakta olan insanlar bugün de devam ediyor; onun sağlık yararları kültürle pek sınırlı görünmemektedir.

Çin Hükümeti’nin zehirli “tıbbi gerçeklerini”, ahlaki olarak itici ve savunulabilir olmayan imalatlar ve çarpıtmalar olarak görüyoruz. Daha da kötüsü, onlar Falun Gong uygulayıcılarına yönelik acımasız bir zulüm ve şiddet kampanyası için temel oluşturdular. Dünya Sağlık Örgütünü bu konuda bağımsız ve adil bir soruşturma yapmaya davet ediyoruz. Yetkili bir üçüncü tarafça onaylanan bu konuyla ilgili gerçeğe sahip olmanın dünyaya iyi hizmet edeceğini düşünüyoruz.

A1. Çinli Yetkililer Karalayıcı Raporun Tamamen Uydurma Olduğunu Kabul Etti

Editörün Notu: [İftira, öylesine uzağa gitti ki, komünist otoriteler yakın zamanda özel bir rapor talep ettiğini kabul etmek zorunda kaldılar. Zhang Zhi-wen, hükümetin Falun Gong'a yaptığı baskıyı protesto etmek için kendisini ve kızını yakarak intihar etti - birçok Çinli gazete tarafından yeniden basılan bir rapor -% 100 uydurmasyon du. Aşağıdaki, Voice of America'da bir gazeteci tarafından hazırlanan bir rapordur.]

Amerika'nın Sesi'nden Hai Tao, Los Angeles'tan bildirdi: Çin hükümeti, Temmuz 1999'da Falun Gong'u çökertmeye başladığından beri, devlet tarafından işletilen tüm medya kuruluşları Falun Gong'a, kurucusuna ve kilit üyelerine saldırmaya başladı. 28 Kasım'da, Xi-an Worker gazetesinde Li Xin-gang tarafından hazırlanan özel bir rapor yayınlandı. Makale, Shan-xi Eyaletinin Wei-nan bölgesinde yaşayan bir kadın olan Zhi-wen Zhang'ın altı aylık kızını yaktığını ve ardından hükümetin Falun Gong'a yaptığı baskıyı protesto etmek için kendisini ateşe vererek intihar ettiğini bildirdi. Bu haber ülke genelinde bir heyecan yarattı ve Shen-zhen, Harbin, Shanghai ve diğer yerlerdeki birçok gazete tarafından yeniden yayınlandı. Son zamanlarda, Hong Kong İnsan Hakları ve Demokratik Hareketler Bilgi Merkezi bir soruşturma yürüttü ve raporun tamamen uydurma olduğunu tespit etti. Merkez, Çinli yetkililerden alıntı yaparak, bu rapordaki insanların, konumların, zamanın ve hikayenin tamamen üretildiğini söyledi. Wu adlı Shan-xi Eyaletinin Wei-nan Komünist Siyasi ve Hukuk Komitesinde bir yetkili, kesinlikle hiçbir yangın intihar olayı olmadığını ve ayrıca Zhi-wen Zhang adında bir bayanın var olmadığını söyledi. Ek olarak, Çin'deki birçok haber ajansı onları doğrulama için çağırdı ve aynı cevabı aldı.

Caltech Üniversitesi'ndeki bir Falun Gong uygulayıcısı olan John Li, Çin'de, Falun Gong hakkında bir çok iddia edilen "haberlerin” aslında fabrikasyon ürünü olduklarını söyledi. Bazı Çinli Falun Gong uygulayıcıları Xi-an İşçisi makalesinin yazarına “haberi” niçin ürettiğini sorduğunda, yazarın cevabı şu oldu: “Kurgu yazıyordum”.

Kıdemli gazeteci Bay Wei-guo Zhang, “Çin haber ajansları Komünist Partinin “ kalemleri ”olduğundan, parti ve hükümet için konuşmaları gerekir. Bu yüzden, kamu gözlemcileri olarak gazetecilik fonksiyonunu kaybeder. Bu nedenle, onlar yolsuzluk, ücretli ve fabrikasyon haberlerle doludur. Bu çok ciddi. ”

ABD'deki güncel olayların yorumcusu, Çin'de eski bir gazeteci olan Bay Chang-qin Cao, bu türden bir haberin Çin'de görünmesinin garip olmadığını düşündü. Çin haber medyası “bir ülke, iki politika” izliyor. Parti gazetelerinde ve küçük gazetelerde farklı haberler yayınlanmaktadır. Küçük gazeteler ücretsiz başvuruları kabul ediyor. İnsan gücünün yetersizliğinden dolayı haberlerin gerçekliğini doğrulamanın hiç bir yolu – ne de bunu bulmayı isterler – bulunmamaktadır. Bu arada, piyasa kazanmak ve dağıtımını genişletmek için, küçük gazeteler halkı palavralarıyla memnun etmek için mümkün olan her yola başvuruyor. İlk öncelikleri, gerçekte olana ve haberlerin gerçekliğine saygı göstermeden, daha fazla okuyucuyu çekmek. Bununla birlikte buradaki sorun, “bir kızı öldürmek ve intihar etmek” başlıklı makaleyi yayımlayan Xi-an Worker ve Harbin Metro Gazetesi gibi gazetelerin tipik küçük gazeteler olmamasıdır. Bay Chang-qin Cao, “Bu fenomen, başka bir sorunu işaret ediyor. Medyanın üretmeye cesaret edemediği iki tür haber var: birincisi, hükümetin görüşlerinden farklı görüşler içeren makaleler üretme cesaretini gösteremiyorlar ve ne de büyük ekonomik veya finansal haberler üretmeye cesaret ediyorlar. Aksi takdirde, hükümet tarafından cezalandırılırlardı. İkincisi, yazarlar ve yüksek rütbeli memurlar gibi ünlü isimler hakkında da haberler üretmiyorlar çünkü dava edilirler. ” dedi.

“Bu şartlar altında, ”dedi Bay Cao,“ üretmeye cesaret ettikleri sadece bir tür haber var, yani, sürgündeki muhalifler veya hapishanedeki siyasi suçlular gibi hükümet tarafından beğenilmeyenler hakkında haberler. Açıkçası, hükümet, bunu yaparlarsa, onlarda sorun bulamayacaktır. ”

Buna ek olarak, yakın zamanda birileri İnternette Falun Gong'un kurucusu adına bir makale yayınladı ve onun hapse atılma riski altında bile olsa hükümetle tartışmak için Çin'e döneceğini belirtti. Bir filozofi doktoru John Li, Caltech'e adayı, bunun bir başka yanlış haber olduğunu söyledi.

A2. 1.400 Davadan Birinin Arkasındaki Gerçek

Editörün notu: [Çin Hükümeti'ne göre, Ma Jinxiu'nun ölümü, “Falun Gong'a bağlı 1400 ölüm vakası” dır. Onun “Falun Gong'dan dolayı ölümü”, Çin’in devlet televizyonunda geniş çapta duyuruldu. Kızı Jin Youming, annesinin ölümünün ardındaki gerçeği açıklayan bir makale yazdı.]

Falun Gong'u uygulamaya başlamadan önce annem kritik bir şekilde hastaydı. Lisedeyken, iki kız kardeşime ve bana, o öldüğünde bize bakmaları için akrabalarına yalvardı.10 yıldan uzun bir süre boyunca diyabet hastalığından acı çekti ve 1994 te ve sonraki 1995 te olmak üzere büyük bir felç geçirdi. Durumunun ciddiyeti nedeniyle, gün boyunca 30'dan fazla hap almak zorunda kaldı. Yüzü külden ve darbelerden deforme olmuştu -- Kaşlarından biri diğerinden çok daha yüksekti ve ağzının bir köşesi aşağı doğru eğikti. Birkaç blok öteye dahi yürümekten yorulurdu ve doktorları eğer başka bir felç geçirirse muhtemelen öleceğini söyledi. Daha sonra 1996'da kendi başına Falun Gong'u uygulamaya başladı ve sağlığı büyük ölçüde gelişme kaydetti. Artık ilaç kullanması gerekmiyordu. Falun Gong egzersizlerini uygulamaya devam ettiğinde, Falun Gong kitaplarını okuduğunda ve ahlaki karakterini geliştirmeye çalıştığında, yıllarca sahip olduğundan daha iyi hissetmeye başladı. Deforme olmuş yüzü aslında normal durumuna döndü! Doktorlar böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylemişti! Gözleri parıldamaya başladı. Daha önce olduğundan çok daha hızlı yürüyebiliyor, artık ev işlerini yapabiliyordu ve ten rengi grimsi bir renkten açık bir renge geçmişti. Vücudu hafif hissediyordu ve diyabetiyle ilgili tüm semptomlar kayboldu. Akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ve komşularımızın çoğu, onun içindeki değişikliklere tanık oldu.

1997 yılının ortasında annem vücudunda rahatsızlık hissetmeye başladı ve biz de aynı gün onu hastaneye götürdük. Bize kritik derecede hasta olduğunu ve yakında ölebileceğini söylediler. Hastanede kaldı ve birkaç ay sonra öldü. Doktorları beyin anevrizmasından öldüğünü söylediler.

Daha sonra, Jiang ve "610 Ofisi" nin, içlerinde annemin de dahil olduğu insanların Falun Gong'u uygulamaktan öldüğü iddia edilen 1400 vakasıyla ortaya çıktıklarını duydum. Annem açıkça beyin anevrizmasından öldü. Hastaneye kaldırılırken, çok fazla tıbbi yardım gördü ve doktorlarının önerdiği tüm ilaçları ve ayrıca birçok enjeksiyon da aldı, ancak ne yazık ki yine de öldü. Peki neden hastanede tedavi gördüğü sırada öldüğünü söylemediler? Yetkililer, annemin bir anda Falun Gong'u uyguladığı için Falun Gong'u uygulamaktan öldüğünü nasıl söyleyebilir?

A3. Falun Gong, Modern Bilimin Kapsamının Ötesinde

Tıp Doktorları ve Bilim İnsanlarının Onayları

1998 yılının Ekim ayında, Çin Birliği Tıp Üniversitesi doktorları, Pekin'deki 10.000'den fazla Falun Gong uygulayıcısı arasında sağlık durumları hakkında geniş çaplı bir anket yaptılar (bkz. A5, aşağıda). Sonuçlar, Falun Gong uygulayıcılarının %99,1'inin Falun Gong'u uygulamaya başladıktan sonra sağlıklarının geliştiğini gösterdi. Uygulayıcıların hastalıklarından iyileşme oranı % 58,5 idi. Uygulayıcılar için zihinsel sağlık iyileşme oranı % 96,5 idi. Falun Gong uygulamasının etkileri modern tıp tarafından açıklanamaz. Tıp bilimcileri ve Falun Gong uygulayıcıları olarak, Falun Gong uygulamasına özgü derinliği, enginliği ve olağanüstü yetenekleri tecrübe ettik. Tıp bilimcileri olarak Falun Gong'un ilkelerini ve tecrübelerini paylaşmak istiyoruz.

a.İnsan Vücudunun Yapısı

Modern tıbbın insan vücudunun yapısını anlaması anatomi üzerine kuruludur. Klasik makroskopik anatomi insan vücudunu neşter düzeyinde çıplak gözle parçalara ayırır ve insan vücudunun organ sistemlerinden oluştuğunu kabul eder. Mikroskobik anatomi, mikroskop ve doku kesicinin icadı ile geliştirilmiştir. Bir doku kesicisi organların dokular, hücreler ve hücre altı yapılardan oluştuğunu kabul eder. Modern moleküler biyolojinin ortaya çıkmasıyla enzimler, DNA zincirinden genlerin çıkarılmasını ve tavlanmasını kolaylaştırır ve insanın yaşam aktivitelerini moleküler düzeyde doğrudan araştırmasına olanak tanır. Modern moleküler biyoloji, gen ifadesinin araştırılması ve DNA'nın düzenlenmesi yoluyla yaşam fenomeninin temellerini açıklamaya çalışır. Modern moleküler biyoloji, büyümesinde sınırlıdır. Fizik ve kozmoloji, evrenin pek çok boyuttan oluştuğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, fizik ve kozmoloji, insan vücudunun yapılarının bir dereceye kadar evrenin her boyutuna bağlı olduğunu da kanıtlamıştır.

Modern fizik, moleküllerden daha küçük mikroskobik elementlerin varlığını keşfetti. Moleküllerin fiziksel dünyada maddeyi oluşturduğuna, atomların molekülleri, atom çekirdeğinin ve elektronların atomları, protonların ve nötronların atom çekirdeğini ve protonların nötrinoları içerdiğine inanır. Modern bilim, teoride ki evrenin çok boyutlu özelliğini göstermektedir. Öyleyse neden diğer boyutları ortaya çıkarmıyor? Bay Li, Zhuan Falun'da şu noktaya değinmektedir: “Bildiğiniz gibi, maddenin mikroskobik parçacıkları, moleküller, atomlar ve protonlar içermektedir. Daha da derinlemesine incelendiğinde, eğer her bir seviyenin tek bir noktasını görmek yerine onun düzlemini görebilseydiniz -moleküler düzeyini, atomlar düzeyini, protonlar düzeyini, atom çekirdekleri düzeyini görebilseydiniz, o zaman evrenin farklı boyutlarındaki var oluş formlarını görürdünüz. İnsan bedeni de dâhil olmak üzere, tüm maddeler, kozmik alanın boyutsal seviyeleri ile ilişkili ve eş zamanlı olarak var olmaktadır. Bizim modern fizik bilimimiz, maddenin mikroskobik parçacıklarını incelerken, sadece tek bir mikroskobik parçacığı füzyon aracılığıyla parçalayarak inceler. Yani atom çekirdeklerinin parçalanmasından sonraki içeriğini inceler. Eğer atomik ve moleküler elementlerin tamamını, bulundukları seviyede bize gösterebilecek bir alet olsaydı, yani böyle bir şeyi görebilseydik, bulunduğumuz bu boyutu aşıp diğer boyutlardaki gerçek görüntüleri de görebilirdik. İnsan bedeni dışsal boyutlara tekabül eder ve hepsi böyle var oluş biçimlerine sahiptir.” Falun Gong'u uyguladıktan sonra birçok uygulayıcı bu sahneleri başka boyutlarda da gördü - güzel dağlar ve nehirler, dönen Falun (yasa çarkı) ve insan vücudunun farklı boyutlarda ki gerçek varoluş formlarını.

Aslında, insan vücudu farklı şekillerde farklı boyutlarda bulunur. Modern tıp, yalnızca et bedeninin moleküllerini bu boyutta inceler. Yine de molekül seviyesinin altında, atomlardan, elektronlardan, protonlardan, nötrinolardan, kuarklardan ve daha fazla mikroskobik elementten oluşan vücut formları vardır. Vücudun farklı biçimleri aynı anda var olan farklı öğelerden oluşur. Şu andaki teknolojimiz vücudu ancak molekül düzeyinde inceleyebilir. Bu nedenle, modern tıp sadece insan vücudunun yapısını kısmi bir anlayışına sahiptir. Falun Gong, vücudun mevcut formlarını tüm mikroskobik boyutlarda ortaya koymaktadır.

b.Hastalığın Etiyolojisi

Modern tıp, hastalıklara biyolojik faktörlerin (virüs, bakteri, parazitler vb.), Fiziksel ve kimyasal faktörlerin (mekanik, radyasyon, toksinler, vb.), Genetik ve psikolojik faktörlerin neden olduğuna inanmaktadır. Bu faktörler, endokrin ve bağışıklık bozuklukları gibi vücudun patolojik değişikliklerine yol açan yaralanma ve kendi kendini iyileştirme arasındaki dengeyi bozar. Ayrıca, iltihaplanma, apseler, mahmuzlar ve tümörler şeklinde ortaya çıkan bu fiziksel boyuttaki dokularda mutasyonlara ve hücre ölümlerine neden olurlar. Son yıllarda moleküler biyolojinin gelişimi ile insanlar herhangi bir hastalığın etiyolojisinin moleküler düzeyde bulunabileceğini düşünüyorlar. Bilim adamları hastalıkların ifadesinden sorumlu gen ve kromozomları araştırıyor. Örneğin, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve kanserler için genler tanımlanmıştır. Moleküler düzeyde gen regülasyonu ve ekspresyonu, modern biyomedikal araştırmaların sınırı haline geldi. Moleküler seviyedeki yaşam aktivitesi bozukluğunun, moleküler seviyedeki çeşitli faktörler arasındaki dengeli etkileşim bozukluğu ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. Molekül seviyesinin altındaki daha mikroskobik elementler de hastalıklara neden olur mu? Bu soru modern yaşam bilimleri tarafından ele alınmamıştır.

Aslında, modern tıbbın keşfettiği şey sadece bu fiziksel boyuttaki insan organlarının veya hücrelerin patolojik değişimidir. Geleneksel Çin tıbbı, hastalığı qi (enerji ve mai (enerji kanalları)) tıkanması veya qi ve kanın tıkanması olarak algılar. Daha fazla mikroskobik seviyede hastalık kaynağı var mıdır? Cevap Evet! Bay Li, bu soruyu Zhuan Falun'da ele aldı; “İnsanlar neden hastalanıyor? Birinin hasta olmasının ve tüm talihsizliklerinin yaşanmasının temel nedeni karma ve siyah maddenin karmik alanıdır. Bu olumsuz ve kötü bir şeydir.” Hastalığın kökleri bu fiziksel boyutta değil, moleküler seviyenin altında daha fazla mikroskobik elementten oluşan vücutta bulunur. Bu daha büyük mikroskobik seviyelere ilişkin öngörü, mevcut bilimsel araştırma teknolojisinin kapasitesinin ötesindedir. (Lütfen, Bay Li tarafından yazılmış, karma oluşumuna ve onun xinxing'ini [zihin-doğası, ahlak gelişimi] yükselttiği zaman bunu nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair kapsamlı bir uygulama rehberi olan Zhuan Falun'a bakınız.

Klinik olarak, hipertansiyon ilaçları normal kan basıncını koruyabilir. Nitrogliserin, kalp krizlerinde göğüs ağrısını hafifletebilir. Ameliyatlar ve radyasyon tedavileri, tümör dokusunu geçici olarak çıkarabilir. Ancak, hastalığı yok edemezler. Bunun nedeni, tüm ilaçların moleküllerden oluşmasıdır. Vücuttaki hastalıklar üzerinde sadece moleküler düzeyde etki yapabilirler, fakat daha mikroskopik seviyedeki vücutta bulunan karma üzerinde bir etkiye sahip olamazlar. Ameliyatlar sadece bu boyutta dokuları kaldırabilir. Radyasyon, radyasyonun büyük boyu ve düşük enerjili olması nedeniyle karmaya dokunamaz. Modern bilim zaten atomların moleküllerden daha fazla enerjiye sahip olduğunu, protonların atomlardan daha fazla enerjiye sahip olduğunu ve daha küçük elementlerin daha fazla enerjiye sahip olduğunu zaten biliyorKarma, molekül seviyesinin altında daha mikroskobik bir boyutta bulunur; bu nedenle, düşük enerjili moleküller tarafından oluşturulan ilaçlar karmayı etkileyemez. Falun Gong'u uygulamadan önce, hastanelerde, eczanelerde çalışıyorduk ve her türlü ileri tıbbi teknolojiye erişimimiz oldu. Kendi hastalıklarımızı tedavi edemedik. Falun Gong'u uyguladıktan sonra görünüşte tedavi edilemez hastalıklarımız iyileşti. Bugün, gerçekten hastalıksız olmanın mutluluğunu yaşayabiliyoruz.

İşte bazı örnekler. Shuqing Feng, China People’ın 304 Nolu Kurtuluş Ordusu Hastanesi'nde bir doktordur. Falun Gong'u uygulamadan önce, hipertansiyon, koroner arter hastalığı (KAH), felç, diyabet, periferik nörit, irritabl bağırsak sendromu, duodenum ülseri, nevrasteni ve alerjik dermatit vardı. O, yıllardır ilaç kullanıyordu. 1994 yılındaki uygulamadan sadece yarım yıl sonra, semptomlarının tümü kayboldu ve tekrarlamadı. O şimdi enerji dolu.

Jingzhu Zhang, Tian Tan Hastanesinden 60 yaşında emekli bir hemşiredir. Mart 1994’te göz kapaklarını döken Myasthenia gravis'i (bir çeşit hastalık) vardı. Kendisini göremiyor ve ilgilenemiyordu. Farklı hastanelerdeki tüm uzmanları gördü ve birkaç yıl boyunca terapi aldı. Etki azdı. Göz kapakları sadece bir yarık açabiliyordu. Acısı tarif edilemezdi. 1997 yılının Mayıs ayında, Falun Gong'u uygulamaya başladı. Bir yıl içinde vücudu mucizevi bir şekilde değişti. Gözleri yavaş yavaş açıldı. Sadece tedavi edilemez Myasthenia Gravis mucizevi bir şekilde iyileştirildi, aynı zamanda kronik hipertansiyonu ve KAH kayboldu.

Xiuge Li, Pekin Üniversitesi'ndeki üniversite hastanesinde 56 yaşında bir doktordur. İki yıl boyunca KAH geçirdi ve dört kez hastaneye yatırıldı. Her hastaneye yatış bir aydan fazla sürdü. Sık sık anjina yaşadı. Kendisini idare edemedi ve iki yıl boyunca yarı yarıya emekli oldu. KAH, Falun Gong'u uyguladıktan kısa bir süre sonra iyileştirildi. İşe geri döndü ve enerji doluydu. Ayrıca rahim ağzı radiküliti vardı ve baş dönmesi, ellerinde uyuşukluk ve omuzlarını yükseltmekte zorluk çekiyordu. Tylenol yardım etmedi. Bütün bu semptomlar Falun Gong uygulamasından sonra kayboldu.

Deping Li, Metalurji Hastanesinde 43 yaşında bir hemşiredir. 1989'da multipel skleroz geçirdi. Tedaviden sonra sağ hemiparalizisi gelişti. Bir yıl sonra, iki taraflı kalça başı avesküler nekrozu ve sol kalçasının bozulması ile sonuçlanan ciddi komplikasyonları vardı. Üç yıl boyunca, uzun ve ağrılı tedaviler ve sayısız masrafın hiçbir etkisi olmadı. “Tesadüfen Falun Gong ile tanıştım. Bay Li'nin her sözü kalbime dokundu. Uygulama yapmak istiyorum.” “Çin Falun Gong” u okuduğum gece vücudum güçlü bir tepki verdi. Yedinci gün, iyileşmiş oldum! Sekizinci gün, bisiklete binerek egzersiz alanına gittim. Daha önce akıcı bir şekilde konuşamıyordum. Şimdi Zhuan Falun'u yüksek sesle okuyabilirim. Doktor benim için yatak istirahati istedi, ama şimdi bisikletimi sürecek kadar güçlüyüm. İki taraflı kalça başı avesküler nekrozunun neden olduğu kalça ağrım kayboldu. X-ışını muayenesinden sonra femur başı normal hale gelir. Kişi ne kadar para harcarsa harcasın bu durum tedavi edilemezdir.

Yuqin Wang, 60 yaşında bir kadındır. Pekin Anhua Hastanesinde Radyologdu. Aşırı dozda mesleki radyasyon nedeniyle tedavi edilemez radyasyonla ilişkili hastalıklar geliştirdi. Vücudu ağır hasar gördü ve sağlığı son derece zayıfladı. Bir doktor olarak her türlü tedaviyi yaptım: hastaneye yatış, fizik tedavi, çeşitli ilaçlar ve şifalı otların yanı sıra birkaç Qi-gong yöntemi. Hiçbiri yardım etmedi. Bir iskelet gibi incindim ve sırtımı düzeltemedim. Belirtilerim tüm vücut güçsüzlüğü, saç dökülmesi, efor dispnesi, baş dönmesi, bıçaklanır gibi baş ağrısı, ateş, ishal, mukoza kanaması, aralıklı körlükle bulanık görme, sık görülen kırıklar ve ağız ülserleri idi. İlaç şişelerine batırılmış gibiydim. Acılarım çok acı vericiydi, kelimelerle tarif edilemezdi. Sağlığım günden güne kötüye gidiyordu. Ölüm hattında mücadele ediyordum. Bu umutsuz durumda neyse ki Falun Gong'u elde ettim. Falun Gong, bir insanın ne için yaşadığını anlamamı sağladı. Falun Gong, bir insanın ne için yaşadığını anlamamı sağladı. Kendimi Zhen-Shan-Ren (Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü) standardına uydurmak istedim. Her gün yasaları okudum ve alıştırma yaptım. Bu vücudumu baştan aşağı değiştirdi. Yüzüm pembeye döndü. Cildim pürüzsüzleşti. Saçlarım kalınlaşıyor ve siyaha dönüyor. Vizyonum o kadar keskinleşti ki, bir kitabı net bir şekilde okuyabiliyorum. Vücudum o kadar hafif ki yürürken, bisiklete bindiğimde veya merdiven çıkarken biri tarafından itiliyormuşum gibi. Şimdi gerçekten hastalıksız hissetmenin tadını deneyimliyorum. Falun Gong uyguladığımdan beri, tek bir enjeksiyon ya da hap almadım. Her yıl tıbbi tazminat alamadığım için işten bonus alıyorum. Neredeyse engelli bir insandan, iyi ve daha iyi bir insan olmaya çalışan sağlıklı ve mutlu bir insana döndüm. Bu, modern tıbbın bakış açısından bir mucize!”

Ruifen Tang, Xidan Alışveriş Merkezi Tıbbi Ofisinde 56 yaşında bir kadın Internist. 1989'da sağ meme kanseri geçirdi, ameliyat oldu ve kemoterapi aldı. 1992'de Pekin Üniversitesi Hastanesinde kemik metastazı teşhisi kondu. Daha yüksek dozda kemoterapi ile başladı. Bu dört yıl boyunca, beş farklı hastaneye yatırıldı ve etkisi olmayan ilaçlara binlerce Çin Yuanı harcadı. 1993 yılının Temmuz ayında, Falun Gong ile tanıştı ve uygulamaya başladı. Vücudu, Bay Li tarafından ayarlanabilecek kadar şanslıydı. Önümüzdeki beş yıl boyunca tıpta bir kuruş harcamamıştı, ancak sıradan insanlardan daha sağlıklıydı. Ailesinde altı kişi için üç öğün yemek yapıyor ve bir yaşındaki torununa bakıyor.

Bunun gibi örnekler sayısızdır. Birçok uygulayıcı, Falun Gong'u uygulayarak hastalıksız duruma ulaştı. Ayrıca hipertansiyon, KAH, diyabet ve hatta kanserin iyileştirildiğini gördük. Bu canlı gerçekler karşımıza çıktığında, Falun Gong'un bu benzeri görülmemiş ve olağanüstü yeteneklerini bilimsel bir tutumla karşı karşıya getirmeye zorlanıyoruz.

c. Neden Falun Gong'un Böyle Benzersiz Etkileri Var?

Hastalığın bütünsel olarak hafifletilmesi ancak uygulayıcılar tarafından Falun Gong'un üstün ilkelerinin rehberliği altında uygulamalarıyla elde edilebilir. Falun Gong, gerçek hastalık etiyolojisini ortaya koydu. Falun Gong uygulaması, bir uygulayıcıyı bir yaşam biçimine ve sıradan insan seviyesinin ötesinde olmaya yönlendirir.

Biri gelişmeye kararlı olduğu zaman, bu kişide Buda doğası ortaya çıkar. “Bir kişinin Buda doğası ortaya çıktığında on yönlü dünyayı sarsar.” Bunu kim görürse koşulsuz olarak yardım edecektir. Bir uygulayıcı uygulama yapmak, orijinal gerçek benliğine dönmek, ahlaki standardını daha yüksek Shan (Merhamet) seviyesine yükseltmek istiyor. Falun Gong uygulayıcıları evreninin özelliklerine, Zhen-Shan-Ren (Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü) göre, xinxing'lerini (ahlaki karakter, zihin-doğası) geliştirir. Kıskançlık, rekabetçi zihniyet, gösteriş zihniyeti ve kendinden memnun olmak gibi çeşitli kötü takıntılarından kurtulurlar. İyi bir insan olurlar ve kendilerini daha asil ve daha iyi insanlar olmaya yönlendirirler.

Falun Gong ayrıca bir kişinin ruhunu da temizleyebilir. Bu aynı zamanda tıp alanındaki uygulayıcılar arasında da ortaya çıkmıştır. Falun Gong'u öğrendikten sonra, birçok tıbbi personel yaşamın anlamının almak değil vermek olduğunu anladı. İşlerinden hoşlanmayanlar, şimdi işlerinden zevk alıyorlar. İşe ve hastalara karşı kötü tutum sergileyen kişiler sorumlu, sabırlı ve sıcakkanlı oldular. Falun Gong uygulayıcıları, tıp alanındaki ahlaksız eğilimlerin bir kısmıyla karşı karşıya kaldıklarında, yüksek ahlak göstermişlerdir.

Örneğin, Metalurji Hastanesi Ortopedi Direktörü ShiYue Chen, beş yıl boyunca Falun Gong'u uygularken, hastalardan gelen birkaç bin dolarlık parayı, akşam yemekleri için sayısız davetiyeyi, sigarayı, şarabı, hepsi de birkaç bin dolar değerinde olan kıyafetleri almayı reddetti.

Tian-Tan Hastanesinde Nörolog olan Suxiang Wang, Falun Gong'u uygulamasından bu yana şöhret kazanmakta ve hafifçe yararlanmaktadır. Yüzlerce dolarlık nakit ikramiyeleri ve başka şeyleri birkaç kez reddetti. Hastaların aile üyelerinden gerçek hediyelerle karşı karşıya kaldığında onlara şunları söylüyor: “Ben bir Falun Gong uygulayıcısıyım.” Sadece karşılığında hiçbir şey almaksızın veriyorum. Bir doktor olarak, akrabalarının isimlerini, ilaç şirketlerini kandırmak için ilaç yazarken kullanmadı. Ailesi hastalandığında ilacın parasını kendisi ödedi. Ailesi, her ay alınması gereken nazal-gastrik tüp ve mesane kateterlerine ihtiyaç duyuyor. Meslektaşları, bu tür tıbbi ekipmanın elde edilmesinin çok kolay olması nedeniyle hastaneden biraz almasını söyledi. “Her zaman bir Falun Gong uygulayıcısı olduğumu aklımda tutuyorum. Kendimi bir Falun Gong uygulayıcısının standartlarına göre yargılamak zorundayım.” Bu nedenle de onları satın almakta hala ısrar ediyor.

Yongwang Yong, Pekin İşçi Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Cerrahi kliniğinde bir hekim. Falun Gong'u uygulamadan önce, iyi bir cerrahın sadece daha fazla ameliyat yapması ve nasıl iyi çalışacağını bilmesi gerektiğini ve hasta-doktor ilişki gemisinin tıbbi etiğine çok fazla dikkat etmesi gerekmediğini düşünüyordu. Hastalar tedavi olmaya gelir ve sonuç olarak bir cerrah ne isterse yapabilir. Zhuan Falun'u okuduktan sonra, kendisini ve hastalarını yanlış duruma soktuğunu öğrendi. Hastaları hakkında düşünceli değilse, tekniği ne kadar iyi olursa olsun bir doktorun iyi bir doktor olamayacağını anladı. Xinxing'i (zihin-doğa) yükseldi. Hayata bakış açısı değişti. İş yerinde ne gibi bir acil durumla karşılaşırsa karşılaşsın hatta hastalar tarafından küfür edildiğinde bile yine de sakince hastalara hizmet ediyor. Ofiste doktor sıkıntısı olduğunda ve hastaların hafta sonları ilacı değiştirmesi gerektiğinde, tazminat almadan gönüllü olarak çalışır. Hastalar ona ne zaman hediyeler sunmak istese her zaman reddediyor. Birçok insan zihinsel ve fiziksel değişimine tanık oldu. “1998'de Hastanedeki En İyi Üye” ve “Birlikteki Süper İşçi” olarak onurlandırıldı.

Chengtao Lin, Union Medical Üniversitesinde Biyokimya Bölümünde Yardımcı Araştırmacıdır. Mezun olduktan sonra Ocak 1995’ten bu yana beş yıl boyunca orada çalıştı. Falun Gong'un “Zhen-Shan-Ren” i takip etmesini gerekli buluyor. Kalbini araştırma projesine koyuyor ve sözleşmesini sürdürüyor. Zengin olmamasına rağmen, bu (çalıştığı) Bölümü yurtdışına çıkmak için transit olarak kullanmıyor. (Bu Çin'de yaygındır. İnsanlar, okumak için yurt dışına gitmeye çalışır ve iş yerlerinin ve Çin'in yararlarını umursamamak için tüm araçları kullanır.) Çevresindeki insanlar onu anlayamadığı ve ona aptal dediklerinde, gelecekte yurt dışında eğitim alma fırsatını reddetmeyeceğini söyledi. Ama ben bir Falun Gong uygulayıcısıyım ve kendim “Zhen-Shan-Ren” standardını karşılamam gerekiyor. Sözleşmeyi ihlal ederek laboratuvara ve ülkeye zarar veremem.

People’s Health Publishing Co.’da editör olan Huilin Yue, makaleleri incelerken fazladan herhangi bir "nakit bonusu" reddetti. Yazarlar tarafından geniş çapta övgüyle karşılanmaktadır. Onun etkisi altında, birçok kişi Falun Gong'u uygulamaya başladı.

Falun gong uygulayıcıları arasında iyi insanlar ve bunun gibi örnekler sayısızdır.

İlkeleri çalışıp ve xinxing'i geliştirmekle Falun Gong uygulayıcılarının ahlaki standartları her zaman yükseliyor. “Uygulama, bireyin kendisine bağlıyken, Gong'un dönüşümü Usta'ya bağlıdır.” Bir kişi uygulama yapmak istediğinde, Usta Li bir öğrencinin bedenini yüksek enerjiden oluşan Gong kullanarak arındırır ve hastalığa neden olan karmayı ve bedeni sağlıksız kılan unsurları temizler. Buda’nın Okulunda, insana kurtuluş sağlamanın herhangi bir şartı yoktur. Uygulayıcılar ilkeleri anlar, karma ortadan kaldırmak için acı çeker, xinxing'lerini yükseltirler, ün kazanır ve hafifçe yararlanır, şefkat ve kibarlığı korur, daima diğer insanları ilk önce düşünür ve bencilsizlik alanına ulaşmak için çaba gösterirler. Bir kişi kendi xinxing ve uygulamalasını yükseltirken, vücudundaki karması azalır, her boyutta bulunan vücudu saf ve daha da saf bir hale gelir, vücudunda geliştirilen Gong gittikçe daha önemli hale gelir ve hastalık bedeni terk eder. Guangzhou, Dalian ve Changchun'daki tüm araştırmalar Pekin'deki sonuçlarla aynı sonuçlara ulaştı. Bunların hepsi Falun Gong’un fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki benzersiz etkisini doğruladı.

d. Falun Gong, Hem Zihin hem de Beden Uygulamasıdır

Bir uygulayıcının Falun Gong'un ilkelerini geliştirme düzeyi arttıkça, vücudundaki hücreler yavaş yavaş yüksek enerjili maddelerle dolacaktır. Sonuç olarak, bedeni gençleşecek. Sonunda, vücut yüksek enerjili madde ile yer değiştirecek ve sonsuza dek genç kalacaktır. Dünyada 100 milyondan fazla insan birçok yaşlı dahil olmak üzere Falun Gong'u uyguluyor. Birçok yaşlı insan kırışıklık kaybı ve enerji artışı yaşamıştır. Beyaz tüyleri siyaha döndü ve derileri pürüzsüzleşti. Menopoz sonrası birçok kadının tekrar adet dönemleri başladı. Tüm bunlar yaşlanma sürecindeki bir geri dönüşün göstergesidir.

Modern tıp, hücrelerin üretimi, çoğalması, büyümesi ve ölümünün doğal süreçler olduğuna inanmaktadır. Yaşlanma süreci geri döndürülemez. Bunlar değişmez yasalardır. Yaşlanma teorisi, insan vücudu yaşlanırken, çoklu organ sistemlerinde bozukluklar olduğuna inanmaktadır. Çeşitli faktörler, genlerin yanlış bilgi ve ürünleri ifade etmesine neden olan genetik mutasyonlara neden olur. Bu normal metabolik süreci rahatsız eder ve yaşlanmaya neden olan kısır bir döngü oluşturur. Falun Gong'daki ters yaşlanma sürecinin olayı, herhangi bir modern tıp teorisinin ötesine geçti. Ancak bunu anlamamız, Falun Gong ilkelerini uygulamaya başladığımız da zor olmayacaktır. Evren farklı zaman ve boyut seviyelerine sahip olduğundan, evrensel karakteristik Zhen-Shan-Ren farklı seviyelerde farklı tezahürlere sahiptir ve her seviye için farklı yasalar geliştirmiştir. Yaşlanma sıradan insanlar için geri döndürülemez. Uygulayıcılar sıradan insanlar seviyesinin ötesine geçtiğinde, bulundukları seviye deki yasalar tarafından kontrol edilirler. Uygulayıcılar, Falun Gong ilkelerinin geliştirilmesi yoluyla diğer boyutlardan büyük miktarda yüksek enerjili madde topluyorlar. Bu yüksek enerjili maddeler hücrelerde biriktirilir, yaşlanma faktörlerini moleküler düzeyde bastırır ve yaşlanma sürecini geciktirir. Uygulama sırasında, mutasyona uğramış hücreler elimine edilir ve normal hücreler yavaş yavaş Gong (yüksek enerji maddesi) ile değiştirilir, yaşlanma işlemleri tersine çevrilir ve uygulayıcılar sonsuza dek genç kalırlar. Çin tarihinde, birçok uygulayıcı binlerce yıldır çürümeyen et bedenlerini terk ettiler. Tibet'teki bazı lamalar, Budist gelişim uygulamalarını tamamladıklarında buharlaşma olarak bilinen bir olguyu gösterebildiler. Buharlaşma sırasında vücutları aniden bir gökkuşağına dönecektir. Bu fenomen, çeşitli ortamlarda iyi belgelendirilmiş ve yaygın olarak rapor edilmiştir; birçok tıp bilimcisi bunu araştırmış ve gerçekliğini doğrulamıştır. Evrenin ilkelerini yeterince iyi geliştiremeyen Tibet lamaları için, bazı tırnaklar veya saçlar bırakabilirler veya vücutları daha küçük boyutlu bir bedene büzüşebilir. Bu, Tibet'teki birçok insan tarafından da gözlemlenmiştir. İnsanlar buna hep şaşırıyorlar. Bunun nedeni, aslında bu lamaların bedenlerinin tamamen veya çoğunlukla başka boyutlardan toplanan yüksek enerjili madde ile dolmasıdır. Üstat Li Hongzhi, bu konuyu uzunca tartıştı.

Falun Gong, uygulayıcıların bedenlerini hastalıksız duruma getirebilir ve uygulayıcıları daha yüksek ahlak seviyelerine çekebilir. Falun Gong bize, bir kişinin yaşamının orijinal benliğine geri dönmesi, evrenin Zhen-Shan-Ren'in karakteristiğiyle özdeşleşmesi ve kendi türüne ve yardımsever doğasına geri dönmesi gerektiğini söylüyor. Falun Gong ilkelerinin geliştirilmesi sayesinde, uygulayıcılar sonunda bencilliksizlik alanını ulaşmayı başardılar. Ancak bu zamanda, evrenin gerçekliğini keşfedebilirler ve farklı boyutlardaki gerçeklerin ve varlıkların varlığını görebilirler. Bir kişi uygulama yaparak bu duruma ulaştığında, aslında aydınlanmış bir insan olur. “Aydınlanmış bir kişi” eski Hint diline çevrildiğinde ona “Buda” denir.

Falun Gong uygulama alanları ve uygulayıcıları ücretsiz eğitim vermektedir. Falun Gong sadece insanların kalbini geliştirir ve örgütü yoktur. Falun Gong, insanları yardımseverlik için geliştirmeye yönlendirir.

Görüldüğü gibi, Falun Gong, doğru bir uygulama biçimi, ahlaki bir yasa, olağanüstü bir bilim ve ülkemize ve insanlarımıza bir nimettir. Bu, kesinlikle sahte qigong yöntemlerinden ve insanları aldatan veya batıl inançlardan sorumlu olan kötü yollardan farklıdır.

Tıp bilimcileri ve doğrudan Falun Gong'dan yararlanan insanları yönlendirirken, dünyadaki tüm insanlara içtenlikle şunu söylemek isteriz: Bu dünyada yayılan doğru bir Fa (Yasa, Prensip veya Yol) var! Bu nadir fırsatı değerlendirebilin!

Yazarlar:

Zengshou Kang, erkek, 59, Pekin Birliği Hastanesinde Profesör

Lin Dan, bayan, 43, Beijing Union Medical Üniversitesinde Doçent

Ryang Pu, erkek, 40, Pekin Birliği Hastanesinde Doktora Sonrası Araştırmacı

Caixi Li, kadın, 62, Araştırmacı ve Zhiyu Liu, kadın, 51, Araştırmacı

Çin Geleneksel Tıp Araştırma Enstitüsü Xiyuang Hastanesi

58 yaşındaki Bayan Ying Lu, 2 No'lu Pekin Hastanesi'nden emekli olan doktor

Xiuge Li, kadın, 56 ve JiXian Wang, kadın, 59, Pekin Üniversitesi okul hastanesinde doktorlar

35 yaşındaki Fujun Li, Henan Xinxiang Tıp Fakültesinde Doçent Doktor (Pekin Birliği Hastanesini ziyaret etti)

Yingping Zhang, kadın, 44, Suxiang Wang, kadın, 38 ve Shuhua Song, kadın, 54, Tian-Tan Hastanesinde doktorlar

Shiyu Chen, erkek, 51 yaşında, Metalurji Hastanesinde Ortopedi Doktoru

Yuanzhong Shao, erkek, 46, Beijing Anhua Hastanesi Başkan Yardımcısı

Jingzhu Zhang, kadın, 60, Tian-Tan Hastanesinde hemşire

Bayan Deping, bayan, 43, Metalurji Hastanesinden emekli hemşire

56 yaşındaki Bayan Ruifen Tang, Pekin Xidan Alışveriş Merkezi'nin tıbbi ofisinden emekli Internist

60 yaşındaki Bayan Yuqin Wang, Pekin Anhua Hastanesinden emekli Radyolog

Chengtao Lin, erkek, 34, China Union Medical University'de Araştırmacı Yardımcısı

29 yaşındaki Yongwang Yang, Pekin İşçi Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Cerrahi kliniğinde doktor

Xiao Liu, erkek, 29, Çin Birliği Tıp Üniversitesinde Yardımcı Doçent

A4. Falun Gong'un Sağlık Durumunu Geliştirmede Büyük Etkileri Var

Dalian'da 6.000'den Fazla Uygulayıcının Anketi

Çin'in Dalian kentinde 6.000'den fazla Falun Gong uygulayıcısı hakkında yapılan anket, Çin'deki önemli sağlık gelişmelerini ortaya koymaktadır. Bir veya daha fazla tıbbi durumu olan uygulayıcıların% 90'ından fazlası semptomların ve koşulların “tamamen ortadan kalkması” veya “iyileşmesi”, iyileştirilmiş zihinsel ve fiziksel işlevler, daha iyi yaşam kalitesi ve yaşlanma sürecinin yavaşladığını bildirdi.

Şubat 1998'de, Çin'in Dalian bölgesinden 6478 Falun Gong uygulayıcısını içeren bir sağlık durumu araştırması yapıldı. Araştırılan popülasyonda 6192'si (% 95,59) kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistem, hememik ve bağışıklık sistemi, kas-iskelet sistemi vb. gibi hastalıklardan mustariptiler.

Uygulayıcılar günde yaklaşık 2 saat, ortalama 1.8 yıl Falun Gong uyguladılar.

Anket yapılan nüfusun% 92'si semptomların tamamen kaybolduğunu,% 9.74'ünün orta derecede iyileşme gözlemlediğini ve sadece% 0.14'ünün belirgin bir iyileşme görmediğini bildirmiştir. Hastalık iyileşme oranı, sırasıyla% 89.73 ve% 88.83 olan çoklu ya da tek hastalıklı uygulayıcılar arasında önemli bir fark göstermemektedir. Çalışmada, uygulama süresi ile iyileşme oranının arttığı da fark edildi. 2, 3, 4 yıllık uygulayıcılar için iyileşme oranı sırasıyla % 91.24,% 92.45,% 95.96'dır, bu da bir uygulamanın ne kadar uzun olursa o kadar iyi sonuç verdiğini ortaya koyabilir. En iyi sonuçları elde edenlerin tıbbi tedavi kullanmadıklarını - alternatif tıpta bile kullanmadıklarını ve vitamin / mineral takviyeleri veya diğer doğal sağlık ürünlerini almadıklarını not etmek çok ilginçtir. Uygulayıcılar bunları gereksiz ve sistematik sağlık iyileştirme süreçlerinde rahatsızlık yaratma potansiyeli olan bir sebep olarak görüyorlardı.

Falun Gong uygulaması, sağlık hizmeti kullanımını önemli ölçüde azaltarak uygulayıcılar ve hükümet için büyük tasarruf talep edebilir. Ankete göre, kişi başına yıllık sağlık gideri, uygulamadan sonra 2,408.83 yuan düştü. Nüfusun% 62.1'inin çoklu hastalıkların yaygın olduğu yaşta (50'den 71'e kadar) olduğu faktörü göz önüne alındığında, potansiyel tasarruf rakamı çok daha yüksek olabilir.

Uygulayıcıların çoğunluğu, genel fiziksel ve zihinsel iyilik hallerinde bariz gelişmeler olduğunu bildirdi: artan fiziksel canlılık ve hareketlilik, fiziksel aktivitelerden sonra daha az yorgunluk, daha iyi hafıza, daha iyi görme ve işitme fonksiyonu, daha iyi iştah ve uyku kalitesi, daha yüksek öz algılanan sağlık ve neredeyse hiçbir stres, endişe veya depresyon belirtisi yok.

A5. Falun Gong'un 10.000 Kişi Üzerindeki Sağlık Etkisi Anketi

Özet:

Falun Gong'un sağlığa etkilerini belirlemek için, bir grup uzman ve araştırmacı, Pekin'deki beş bölgedeki bazı Falun Gong uygulayıcıları arasında 12.731 geçerli anketle anket yaptı.

Ankete göre, 12.731 katılımcıdan %93.4'ü kötü koşullar yaşadı ve %49.8'i Falun Gong'u uygulamaya başlamadan önce en az üç hastalıktan mustaripti. Falun Gong'u öğrenme ve uygulama yoluyla, uygulayıcıların sağlık koşulları çeşitli derecelerde düzeldi. Toplam efektif vakalar %99,1'e ulaştı ve bu oranın tamamen iyileşme oranı ise %58,5 oldu. Falun Gong uygulamasından önce ve sonra vücut koşullarındaki değişimleri karşılaştıran katılımcıların% 80,3'ü sağlıklarını iyileştirdi. Bu insanlar arasında, “çok enerjik” insanların oranı, uygulamadan önce% 3.5'ten uygulandıktan sonra% 55.3'e yükseldi. Gerçekler, Falun Gong'un hastalıkları iyileştirmede ve sağlık koşullarını iyileştirmede oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Modern tıp bilimine göre, sağlıklı olmak iki yönü içerir: sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir zihin. Anket, 12.287 kişinin Falun Gong'u uyguladıktan sonra psikolojik olarak daha sağlıklı olduğunu gösteriyor ve bu da ankete katılanların% 96,5'ini oluşturuyor.

Anket, Ekim 1998’de aşağıdaki araştırmacılar tarafından yapılmıştır:

Lin Dan, Çin Birliği Tıp Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Yardımcı Doçent

RiYang Pu, Çin Birliği Tıp Üniversitesi Hastanesi, Doktora araştırmacı

Fujun Li, Çin Birliği Tıp Üniversitesi Hastanesi, Doktora araştırmacı

NaiYuan Li, Pekin Tıp Üniversitesi, (Oral-Maksiller Hastanesi), katılımcı hekim

Qi Wang, Çin Halk Polisi Genel Hastanesi, katılımcı hekim

Ying Lu, Pekin 2 Nolu Hastanesi, katılımcı hekim

CaiXi Li, Geleneksel Çin Tıbbı Araştırma Enstitüsü, Xiyun Hastanesi, Araştırmacı

ZhiYun Liu, Geleneksel Çin Tıbbı Araştırma Enstitüsü, Xiyun Hastanesi, Ortak

Araştırmacı ShuQing Feng, Çin Halk Askeri Genel No. 304 Hastanesi, Yardımcı Doktor

ChengTao Lin, Çin Birliği Tıp Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Asistan

Araştırmacı

Xiao Liu, Çin Birliği Tıp Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Pratik Araştırmacı

Kaynaklar ve Dipnotlar

[1] “Zor gerçek, Li'nin yanlışlarını ortaya koyuyor”, China Daily, cilt. 19, 7/24/99, s. 4.

[2], Bay Li Hongzhi'nin 23 Mart 1997 tarihinde York City'deki konferansından.

[3] Örneğin, “Çin'in Falun Gong'a yönelik baskısı çok fazla dehşete düşürüyor”, The New York Times, 8/1/99.

[4] "Tarikat liderine tutuklama emri", South China Morning Post, 7/30/99, ön sayfa. Bu ilk numara hala Çin Büyükelçiliği'nin "Faluncult" web sayfasındaki "Li Hongzhi Aranıyor" makalesinde kalmaya devam ediyor. (www.chinaembassy.org/Press/Faluncult.htm)

[5] Çin Büyükelçiliği'nin "Faluncult" web sayfasından "Falun Gong Uygulaması Sağlık Sorunlarına ve Ölüme Neden Oldu", www.china-embassy.org/Press/Faluncult.htm.

[6] China News Digest Halk Sağlığı Bakanı ve Halk Sağlığı Dairesi tarafından belirtildiği gibi, cm 1999, 11c, hz8.

[7] Bu, Çin Hükümetinin bu konuda Falun Gong'u suçlamaya çalışmasını engellemedi. Bazı durumlarda, Bay Li Hongzhi'nin sözde yazdığı mektuplar, çeşitli Hükümet daireleri tarafından sahte olarak yapılmıştır. Mektuplar, “grup intiharı için bu tarihte böyle ya da böyle bir yere geldiğinizden emin olun” veya “bu dünyadan ayrılma vakti” gibi her türlü saçma ifadeyi ortaya koydu. Bu sahte mektuplar, çoğu ülkede ceza gerektiren bir suç olan uygulayıcıları intihara yönlendirmeye çalıştı. Ancak, hiçbir durumda, herhangi bir uygulayıcının, ortaya çıktığı bildirilmedi. Bu tür şeyler kolayca kaba işlenmiş olarak kabul edilir.

[8] Çin Halk Sağlığı Bakanı ve Çin Halk Sağlığı Dairesi tarafından belirtildiği gibi News Digest, cm 1999, 11c, hz8.

[9] Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 1999. Şurada mevcut:

www.peopledaily.com.cn/english/china/19990914A105.html

[10] The New York Times, diğerleri ile birlikte, bu istatistiği geçen Nisan ayında Falun Gong'un hesaplarında bildirdi. The New York Times, 4/27/99, Uluslararası Bölüm'de, “Pekin'de: Sessiz protestocuların kükremesi” ve “Çin hareketinin sürgün lideri için şimdiki saygınlığa” bakınız. Çin Hükümeti, daha sonra Falun Gong'u yasaklarken üstesinden geldiği oranların farkına vardığında, daha sonra bu rakamı 2 milyona ayarladı. Ne yazık ki, bazı Batı medyaları bu doktorlu, sübvansiyonlu kişiyi yüz değeriyle almış ve bu rakamın 70 milyon- Çin Devleti tarafından tahmin edildiğini unutmuş görünüyor.

[11] ADR ile ilgili bulgular için bkz. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi vol. 277 (4), Ocak 1997, 301-306. Tıbbi hatayla ilgili bulgular için, bkz. Ulusal Akademiler: Kongreye Tanıklık, 12/13/99.

[12] Amerika Birleşik Devletleri İstatistik Özeti, ABD Sayım Bürosu, 1998 ed.

[13] Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 1999. Şurada mevcut:

www.peopledaily.com.cn/english/china/19990914A105.html

[14] Amerika Birleşik Devletleri İstatistik Özeti, ABD Sayım Bürosu, 1999 ed.