Antik Çin kültüründe şehvete ciddi bir sorun olarak bakılıyordu. Binlerce sene, öykülerin ve öğretilerin kuşaktan kuşağa miras olarak bırakılmıştır. Geleneksel üç inanç Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülük bu özel arzu konusunda çok sıkı kurallar vardır.

Bu konuyla ilgili seçilen ilk bölüm şöyle ki:

1. Fu Xi bir ritüel sistemi oluşturmuştur

Yaklaşık 2000 yıl önce yazılan bir kitabın yazarı şöyle dedi: : "Fu Xi (伏羲) bir erkeğin bir kadınla evliliğini ayarlamıştı. Geyik derisi nişan armağanı olarak kullanılmıştı." Fu Xi insanlığı yaratıcısı olarak tekabül edilen Çin mitolojisinin efsanevi bir figürüdür.

Bu kitapta: Eski tarihi inceleyen, yazar Qiao Zhou, Fu Xi’nin erkeğin kadınla birleşmesinin kurallarını yazmıştı. Soyadlar, hayvanlar, bitkiler, yerleşim yerleri veya resmi unvanların adlarından türetilebilirdi ve bu soyadlar kullanılarak uygunsuz veya akraba evlilikleri önleyecekti.

Qiao, Shu Han (günümüzde Sichuan) bölgesinde Üç Krallık döneminde (yaklaşık 220 ile 280 Milattan Sonra) yaşayan bir bilgindi.

Fu Xi, ritüellerin sistemi olarak bir erkek ile bir kadın arasındaki farklarını kabul eder, Tanrılara saygılı ve dünya kanununa itaat eder. Ritüeller Yin ve Yang’ın ahengini sağlar ve Çin’de nesillerden beri süregelen güçlü kuralları kurar.

2. Sarı İmparator çirkin bir kadınla evlendi

Çin tarihinde, “Dört Güzel”in isimleri herkes tarafından bilinir, fakat “Dört çirkin kadın” kategorisindekileri çok az sayıda insan tarafından bilinir. En tanınmış olanı şüphesiz, Sarı Imparatorun(黄帝) karısı Mo Mu (嫫母)dur. Çinliler Sarı İmparatorunu ataları olarak sayıyor, hatta kendilerini “Sarı İmparatorun çocukları” olarak adlandırır.

Sarı İmparator Mo Mu ile nezaketi ve erdemi için evlenmişti. Eski kitaplarda onun sözleri yazılmıştır: “Erdem yerine dış görüşün güzelliğine daha çok önem verenler aslında tam anlamıyla güzel olamazlar. Erdeme arzulardan öncelik verenler gerçekten erdemlidir. " (Lu Shi Chun Qiu kitaptan alıntı)

Bu kitaptaki başka yazılarda: "Mo Mu, Sarı İmparator tarafından takdir edilirdi. Ona şöyle demişti: "Erdemini geliştirmeyi unutmamalısın. Ben, saraydaki kadınların idaresini sana emanet ediyorum ve yanımda tutuyorum. Güzel olmamanın nesi kötü? "

“Sarı İmparatorun iç tıp klasiği – esaslar” kitabında, eski zamanlardan beri insanlar Yin ve Yang hareketlerini takip ederek yemek yeme ve arzularını kontrol altına tuttuğu neticesinde zihin ile bedenin ahengini daima sağlayarak uzun bir hayat yaşadığını yazmıştır.

Aynı kitapta, bugünkü insanların aynı şekilde yaşamadığını vurguluyor. Şarabı su gibi içerler, düşüncesiz hareketlerini normal olarak sayıyorlar, sarhoş olduğunda cinsel ilişkilerini yaşarlar, beden özünü dağıtırlar ve qi’yi tüketirler.

Enerjilerini ve canlılığı korumayı bilmezler. Onlar sadece heyecan ve anlık zevkler peşindedir. Yaşam tarzlarını, yeme veya uyku alışkanlıklarını düzeltmeyi ihmal ederek evrenin doğal ritmini görmezden gelirler. 50 yaşına gelince yaşlı görünmeleri ve bundan sonra fazla yaşayamadıkları pek de şaşırtıcı değildir.

3. Xia Jie, Moxi delice aşık oldu

Xia Hanedanlığın (MÖ 1728 ile 1675 yıllar arasında) tahtında hükümdarlığı süren son despot Xia Jie (夏桀) yakışıklı ve güçlüymüş. İçkiyi ve zevk-ü sefa yaşamayı severmiş. Moxi adındaki cariyesine aşıkmış ve memleketin meselelerini ihmal edermiş.

Vezirlerin, kadınlara karşı şehveti bir ulusun boyun eğmesine neden olabilir uyarısına onun cevabı şöyleymiş: "Halktaki ailelerde erkeklerin ve kadınların rolü farklı olduğunu biliyorum. Kocalar ve eşleri hayat arkadaşları gibi yaşarlar. Ben bu ulusun hükümdarıyım ve Moxi ile yaşamayı seviyorum. Bunda ne kötülük var? "

Aile ortamındaki bir erkek ile bir kadın arasındaki saygın bir ilişki ile şehvetli ve ateşli bir ilişki arasındaki farkı sezmeyi başaramamış.

Fakat daha sonra yenilmiş ve Nancho’da sürgün edildikten sonra orada vefat etmiştir.

4. Zhou kralı Daji’ye takıntılıydı

Shang Hanedanlığın (MÖ 1600 ile 1046 yıllar arasında) Kralı Shang Zhou (商纣) Çin tarihinin başka ünlü tiranı idi. Övgülmeyi severmiş ve samimi içten tavsiyelerden nefret edermiş. O Daji’ye (妲己) takıntılıymış ve devlet işlerini ihmal edermiş. Sadece Daji’yi dinlermiş ve son derecede acımasız olduğu ile tanınırmış. Hizmetkarlar kendisine mesafeliymiş ve halk ondan nefret edermiş.

Haklı kurtarmak için Zhou Hanedanlığının (MÖ 1046 ile 256 yıllar arasında) Kralı Wu (周武王) hizmetkarların başında tirana karşı gelmiş. Kral Shang Zhou halk tarafından terk edilmiş. Kendi dönemi sona erdiğini anlayınca Lutai’da (bugünün Henan bölgesi) canına kıymış.

5. İyi bir insan cazibelere karşı kayıtsızdır

Liu Xiahui (MÖ 770 ile 476 yıllar arasındaki) İlkbahar ve Güz Devrinde Lu eyaletinde yaşarmış. Yaygın bir çevrede iyi bir insan ve arzuların cazibesine dayanabilen biri olarak tanınmış.

Evsiz bir kadın, kışın soğuk bir gecede sığınak aramaya gelmiş. Liu kadının soğuktan ölebileceğini endişe etmesi üzerine dizlerine oturmasına, dönebilmesi için elbiselerini çıkartmasına ve kendisine doğru dönmesine izin vermiş. Geceyi bu şekilde ve yanlış hiçbir şey yapmadan geçirmiş.

Gerçekten iyi bir adam olduğunu bu şekilde ispat etmiş ve hatta bu konuda bir değim kalmış: bir kadınla dizler üzerinde otururken kayıtsız kalmak.

İşte yine Lu eyaletinden başka bir öykü: Yalnız yaşayan bir adam ve yakın komşusu aynı tek başına yaşayan bir dul kadın varmış. Dul kadının evi bir gecede büyük bir fırtınada yıkılmış ve kadın adamın kapısına vurarak sığınak aramaya gelmiş.

Adam girmesine izi vermemiş. Kadın demişki: "Neden Liu Xiahui gibi olmuyorsunuz ?, o soğuktan ölmek üzere bir kadını kendi vücuduyla ısıtmış ve kimse uygunsuz bir davranış olduğunu düşünmemiş" Adam cevap vermiş : “Liu Xiahui kapısını açabilir ama ben yapamam. Ben onun ibret verici örneğine kapıyı açmayarak uyabiliyorum.”

(devam edecektir )

Çince metin: Çince Metin İçin tıklayınız