Geç Zhou Hanedanlığının ikinci kralı Chai Rong, Krallığının ekonomisini canlandırmak için Budizm’i yok etmek için bir kampanya başlatmaya karar verdi. Fakat onun ölümünden altı ay sonra Geç Zhou Hanedanlığı silinip yok oldu.

Beş Hanedanın Eski Tarihi” ve “Beş Hanedanın Yeni Tarihi” adlı iki tarihsel kitaba göre, 955 yılının Şubat ayında, Geç Zhou Hanedanlığı büyük bir borç aldı. Chai Rong, ilk önce devlet yetkililerini korkutarak sorgusuz sualsiz bir itaat durumuna getirdi. Ardından tüm tapınakları yıkıp, bakırdan tüm Buda heykellerini eriterek bakır sikkeler üretilmesi için bir kararname yayınladı. Sadece bir yıl içinde toplam 30,336 tapınak yıkıldı.

Dört yıl sonra Haziran 959’da, sadece 6 yıldır tahtta oturan 39 yaşındaki Chai Rong hastalıktan öldü.

Ölümünden önce Chai Rong, Waqiao Guan’daki bir tepeciğe gitti. Yanındaki yetkililere, “Bu tepeciğin adı nedir?” diye sordu. Yetkililerden birinden “Efsaneye göre bu tepecik ‘Hasta Ejderhanın Tepeciği’ olarak biliniyor.” cevabını aldı. Chai Rong sessiz kaldı. O gece Chai Rong ölümcül bir hastalığa yakalandı. Yaşamının son anlarında, Kraliyet Muhafızlığını daha sonra iktidarı ele geçiren ve Song Hanedanlığını kuran Zhao Kuanyin’e bıraktı.

Onun ölümünden yarım sene sonra, 3 Ocak 960 tarihinde Chai Rong’un yedi yaşındaki oğlu tahtı Zhao Kuangyin’e vermek zorunda kaldı. Böylece Chai Rong’un ekonomi anlamında daha güçlü ve kalıcı bir Geç Zhou Hanedanlığı kurma rüyası da boşa gitmiş oldu.

Beş Hanedanın Eski Tarihi” kitabında, Chai Rong’un Budizm’e zulmettiğinden dolayı yaşadığı trajik son “kısa yaşanan kader, yok olan ve üzücü bir hayat” şeklinde özetlendi.

Chai Rong’un bütün destekçileri peş peşe batan Geç Zhou gemisini terk etti ve iktidarı Zhao Kuangyin’e verilmesini kabul etti. Bu yoldan, onlarda Budizm’e yapılan saygısızlık sonucu aynı trajik sonuçlarla acı çekmekten kurtuldular. Her şey Chai Rong’un yönetimin altında olduğundan tamamen farklıydı ve onlar refah ve ekonomik istikrarın keyfini sürebildiler.

Çin Komünist Partisi de şimdi tıpkı batan bir gemi gibi. Bu gemi, masum insanlara zulmettiği ve Tanrıya iftira ve hakaret ettiği için istikrarsız ve her an alabora olabilir bir durumda. Kişi ancak ve sadece ÇKP’yi terk ederse felaketten kaçınabilir. Bu batan gemiden kurtuluşun tek yolu ise ÇKP ile tüm bağları koparma niyetini açıklamaktır.

(Kaynak: Beş Hanedanın Yeni Tarihi, Beş Hanedanın Eski Tarihi)

Çince Versiyonu İçin Tıklayınız