Tarih ve kehanetlerden çok şey öğrenilebilir. Örneğin, koronavirüs salgınının belirtileri, hem Çin hem de Batı'da bulunan eski kehanetlerde bulunmuştur.

Bu makale, ne zaman başladığını, nereden başladığı ve duyarlı bireyler de dahil olmak üzere mevcut salgını kehanetlere dayanarak yorumlamaya odaklanmıştır. Başlıca bilgi kaynakları Ming Hanedanlığı zamanından Taibai Dağı Anıtı Yazıtı ve eski Ahit'tir.

Ne Zaman

Depremden sonra bulunan Taibai Dağı Anıtı Yazıtı, Ming Hanedanlığı'nda Liu Bowen (1311-1375) tarafından yazılmıştır.

Liu şiirinde şunları yazdı,

“Eğer vebanın ne zaman geleceğini sorarsan,

Eylül ve Ekim ayları arasında kış zamanında diyebilirim.”

...

“Biri cesetlerin sahipsiz bırakıldığından endişeleniyor,

Ve bir diğeri ise domuz yılında fare yılına nasıl geçeceği konusunda endişeleniyor.”

İlk kişi Wuhan koronavirüsünün 1 Aralık 2019'da semptom göstermeye başladığını doğruladı. 14 günlük kuluçka dönemi de göz önüne alındığında, enfeksiyon muhtemelen Çin Ay Takvimi'nde Ekim ayına denk gelen Kasım ayında meydana geldi. Buna ek olarak, Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bulaşıcı bir hastalık doktoru olan Daniel Lucey, insanların Ekim ayının başında -Çin ay takviminde Eylül ayına denk gelen- Wuhan virüsüne zaten yakalanmış olduklarını söyledi.

2019 yılı Domuz Yılı idi ve 2020 ise Fare Yılı, Çin Yeni Yılı'nda gerçekleşen geçiş, 25 Ocak 2020 dir. O zamana kadar, Hubei Eyaletindeki 15 şehir, Wuhan da dahil olmak üzere kilitlendi ki bu Çin Yeni Yılı'nı kutlayan aileler için son derece zor oldu.

Nerede

Liu’nun kehaneti, hastalığın Hubei Eyaleti'nin başkenti olan Wuhan'da başlamasını ve Çin'in geri kalanına ve denizaşırı ülkelere yayılmasını tarif ediyor.

“Birisi Huguang'da (Çin'de Hubei'yi içeren bir bölge) felaketin başlangıcından endişe ediyor,

daha sonra Çin'deki tüm eyaletlere yayılıyor.”

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) gecikmeli uyarısı ve gizlemeye devam etmesinin bir sonucu olarak, Çin'deki tüm eyaletler, Tibet'in, 4 Şubat 2020'deki ilk vakasını bildirerek koronavirüsü ile enfekte olan son eyalet haline geldiğini onayladı.

O zaman Wuhan neden bu kadar özel?

Çin'deki en büyük insan hakları ihlali, Bay Li Hongzhi tarafından 1992 yılında başlatılan barışçıl bir meditasyon sistemi olan Falun Gong'un bastırılmasıdır. Zulüm Temmuz 1999'da başladı ve milyonlarca uygulayıcı sırf Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerini takip ettikleri için tutuklandı, hapsedildi ve işkence gördüler.

Eski ÇKP lideri Jiang Zemin, Nisan 1999'da Falun Gong'u bastırmayı planladığında, o zaman Wuhan Şehri Radyo ve Televizyon Bürosu ve Wuhan TV İstasyonu genel müdürü olan Zhao Zhizhen, Jiang'ın emrini takip etmekte önderlik etti.

1999 yılının Haziran ayının sonlarında, Wuhan TV İstasyonu, üç personel göndererek “Li Hongzhi Hakkında” başlıklı 6 saatlik bir hakaret videosu çekti. Bu video sadece Falun Gong’un itibarının zedelenmesinde kritik bir rol oynamakla kalmadı, aynı zamanda halktan Falun Gong'a karşı nefreti körüklemek için çok sayıda medya kanalı aracılığıyla tekrar oynatıldı. Sonrasında gittikçe daha fazla iftira niteliğinde videolar üretildi.

Son 20 yılda, çok sayıda uygulayıcı, inançları nedeniyle tutuklandı, gözaltına alındı, hapsedildi ve işkence gördü. Bazıları psikiyatrik istismarlar yaşamış veya zorla organ toplama mağduru olmuşlardır.

Duyarlı Bireyler

Bir dereceye kadar, Çin'deki koronavirüs salgını, Hıristiyanların zulüm gördüğü Roma İmparatorluğu döneminde meydana gelen vebalara benzemektedir. Aslında, tarihsel kayıtlar, insanların yaptıklarının yanlış olduğunu anlayıp tövbe ettikten sonra vebaların mucizevi bir şekilde kaybolduğunu da göstermiştir.

Benzer hikayeler aynı zamanda Eski Ahit'te de kaydedildi. Nuh doğru ve erdemli bir insan olduğu için sel sırasında kurtulmuştu. Başka bir örnek Sodom ve Gomorrah'ın yok edilmesidir. İbrahim gibi, orada bulunan yeğeni Lot ve aileside doğru ve erdemli yaşayan insanların sağ kalması için yalvarmıştı. Sodom şehrinde Lot'a iki melek gönderildi, ancak onlar meleklere tecavüz etmeyi amaçlayan ahlaksız bir kalabalık tarafından karşılandılar. Sadece Lot ve ailesi doğru ve erdemli olduklarından, melekler Lot'u şehri hızlı bir şekilde tahliye etmesini ve geriye bakmaması konusunda uyardı. Şehir daha sonra ateş ve kükürtle yok edildi.

Bu hikayeler, doğru ve erdemli olmayan ya da ya da sürekli kötü şeyler yapan bir kişinin vebaya ya da felaketlere karşı daha elverişli olduğunu göstermektedir.

İncil'deki Vahiy 13: 16-17 kitabına göre, “herkesin başına gelmesine sebep olur, Hem küçük hem de büyük, zengin ve fakir, özgür ve köle olan herkesin sağ ellerinde veya alnında bir işaret meydana gelir ve canavarın işareti ya da adında numarası olanların dışındaki kimseler, bir şey alma ve satın alma yapamaz.”

ÇKP, Falun Gong'a karşı uyguladığı zulümde de aynı şeyi yapıyor. Çin'deki herkesi Falun Gong'a karşı tavır almaya zorluyor. Bu kurallara uymayı reddedenler, işlerinden kovulması, okuldan atılıp ve mesleki lisanslarının iptal edilmesi gibi cezalar alıyor.

ÇKP'ye uyanlar genellikle ÇKP ve ona bağlı gençlik örgütlerinin de bir üyesidir. ÇKP'nin bir parçası olarak, üzerlerinde ÇKP'nin işaretini taşıyorlar. Eğer tarihi bulgularda bahsedilen bu işaret ise, devam eden koronavirüs gibi vebalara karşı en hassas olanlar onlardır.

Koronavirüs salgını Çin'i tahrip etmeye devam ederken, Falun Gong uygulayıcıları, insanları salgının ortasında ÇKP'nin Falun Gong’a attığı iftiralarını görmelerine yardımcı olmaları konusunda daha iyi bir iş çıkarmaları gerektiğini kendilerine hatırlatmalıdır.

Çince Versiyonu İçin Tıklayınız