(Minghui.org) Kanada Falun Dafa Derneği, 15 Temmuz'da Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'ye insan hakları ihlalcilerinin bir listesini sunarak, Çin'de Falun Dafa'ya (Falun Gong olarak da bilinir) yapılan zulümde rol almaları nedeniyle haklarında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Falun Gong, Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerine dayalı bir meditasyon sistemidir. Ülke çapında gerçekleşen zulüm politikası, 10 Haziran 1999'da Jiang’ın emriyle başlatılan Gestapo tipi bir örgüt 610 Ofisi aracılığıyla uygulandı.

Kanada Falun Dafa Derneği'nden Li Xu'ya göre, listenin başında 1999 yılının Temmuz ayında Falun Dafa'nın bastırılmasını emreden Çin Komünist Partisi (ÇKP) eski lideri Jiang Zemin yer aldı. Jiang ve diğer 13 kişi aleyhinde toplanan yaklaşık 300 sayfa kanıt da sunuldu.

Champagne'ye hitaben yazdığı mektupta Li, masum uygulayıcılara karşı 21 yıldır devam eden vahşeti özetledi. “Mektupta, "Falun Gong'a karşı yürütülen kampanyada ÇKP, Falun Gong taraftarlarını büyük çapta keyfi tutuklamak, işkence etmek, öldürmek ve hatta zorla organ toplama işlemlerini gerçekleştirmek için yasadışı yetkiler kullandı ve kullanmaya devam ediyor,” diye yazdı.

Özellikle Li, Ekim 2017'de kabul edilen Magnitsky yasasının Kanada versiyonu olan Yozlaşmış Yabancı Yetkililerin Mağdurları İçin Adalet Yasası uyarınca bu kilit faillere karşı harekete geçilmesini tavsiye etti.

Kanada'daki çok sayıda parlamento üyesi, Çin'i insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak için Yasa'nın kullanılmasını destekliyor ve Kanada hükümetinin ÇKP'nin totaliter rejimine karşı çıkmasının kritik olduğunu düşünüyor.

İnsan Haklarını Savunma

Kanada'nın Magnitsky yasasının savunucularından Muhafazakar Milletvekili James Bezan, “Kanada bu yasayı, Falun Dafa üyelerini hapsetme, organlarını toplama ve cinayet gibi ağır insan hakları ihlalleri işleyen komünist hükümet yetkililerine yaptırım uygulamak için kullanmalı” dedi.

Muhafazakar Senatör Thanh Hai Ngo da aynı fikirde. “Kanada'nın, Çinli yetkililere Magnitsky yaptırımları uygulayarak dünya sahnesinde insan haklarının savunucusu olarak liderliğini geri alma zamanı geldi” dedi.

Failleri Sorumlu Tutmak

Eski adalet bakanı ve Kanada eski başsavcısı Irwin Cotler da Çinli yetkililere Magnitsky yaptırımları uygulanması çağrısında bulundu. “ÇKP tarafından yönetilen 'yok etme' hareketinde - doğruluk, merhamet ve hoşgörü antik manevi değerlerini benimsemekten başka bir şey yapmayan - Falun Gong uygulayıcılarının yargısız infazlar ve işkence kurbanı olduklarını" söyledi.

Falun Gong Dostları Parlamento eş başkanı Muhafazakâr milletvekili Peter Kent, “Kanada hükümetini, en azından, ağır insan hakları ihlallerinden 14 Çinli hükümet yetkilisini onaylamaya ve tespit edilenlere Magnitsky Yasası uyarınca yaptırım uygulamaya teşvik ediyoruz” dedi.

Magnistsky mevzuatı, insan hakları ihlali veya önemli yolsuzluk nedeniyle yabancı kişilere karşı devlet yaptırımlarını zorunlu kılan yasalardır. İlk olarak 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edildi, daha sonra Kanada ve İngiltere gibi birçok ülke tarafından da kabul edildi.

Uzun Bir Suç Listesi

Listedeki 14 kişinin birçoğu, Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi'nin (PLAC) yanı sıra Falun Gong'a yapılan büyük zulmü yönlendiren kilit denetleme kuruluşu olan 610 Ofisine bağlıydı. Bazıları adalet sisteminin ya da zorla organ toplama da dahil olmak üzere vahşetten sorumlu sağlık sistemlerinin kilit liderleridir.

Li, eylemlerinin Kanada Magnistsky'nin yaptırım yasasında tanımlanan kriterleri karşıladığını söyledi:

4 (1) Konsey Valisi, (2) numaralı alt bentte belirtilen koşullardan herhangi birinin meydana geldiğini düşünüyorsa,

...

Marjinal not:

(2) Alt bölüm (1) 'de belirtilen koşullar şunlardır:

(a) yabancı uyruklu bir kişi, herhangi bir yabancı ülkedeki bireylere karşı işlenen yargısız infazlar, işkenceler veya diğer ağır insan hakları ihlallerinden sorumludur veya bunlar suç teşkil eder

(i) yabancı kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen yasadışı faaliyetleri ortaya çıkarmak veya

(ii) vicdan, din, düşünce, inanç, fikir, ifade, barışçıl toplanma ve örgütlenme ve adil yargılanma ve demokratik seçim hakkı gibi uluslararası alanda kabul görmüş insan hak ve özgürlüklerini elde etmek, uygulamak, savunmak veya teşvik etmek;

Bu 14 kişi şunlardır:

Jiang Zemin (江泽民): Çin Komünist Partisi (ÇKP) eski Genel Sekreteri

Luo Gan (罗干): eski Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi (PLAC)

Liu Jing (刘京): 610 Ofisi eski başkanı

Zhou Yongkang (周永康): eski Kamu Güvenlik Bakanı ve eski PLAC Parti Sekreteri

Bo Xilai (薄熙来): Liaoning Eyaleti eski valisi ve eski Chongqing Parti Sekreteri

Li Lanqing (李岚清): Merkez 610 Liderlik Takımı eski başkanı

Wu Guanzheng (吴官正): Shandong Eyaleti eski Parti Sekreteri

Li Dongsheng (李东生): eski Kamu Güvenlik Bakanı Yardımcısı ve 610 Ofisi eski başkanı

Qiang Wei (强卫): Jiangxi Eyaletinin eski Parti Sekreteri

Huang Jiefu (黄洁夫): eski Sağlık Bakanı Yardımcısı

Zheng Shusen (郑树森): Hepatobilier cerrah ve Zhejiang Eyalet Kültle Mücadele Derneği eski başkanı

Wang Lijun (王立军): Chongqing'deki Kamu Güvenlik Departmanı eski şefi ve Chongqing eski belediye başkan yardımcısı

Zhang Chaoying (张超英): Liaoning Eyaletindeki Masanjia Çalışma Kampı eski başkanı

Jia Chunwang (贾春旺): eski Kamu Güvenlik Bakanı

Bunlar arasında Jiang ve Luo, Aralık 2009'da tutuklama emri çıkarılan Arjantin'de insanlık karşıtı suçtan dava edildi. Jiang, Luo, Wu ve iki yetkili 2009 yılında İspanya mahkemesince işkence ve soykırım suçlarından suçlu bulundular.

Çince versiyonu