(Minghui.org)

Budist kutsal yazılarına göre udumbara, Buda'nın seviyelerinden gelen ve her 3000 yılda bir çiçek açan kutsal bir çiçektir. Çiçeğin adı "Cennetten gelen uğurlu çiçek" anlamına gelir. En saf olan beyaz renklidir. Fotoğrafçı, bu çiçekleri çekerek Dünya Falun Dafa Gününü ve Falun Dafa'nın halka tanıtılmasının 29. yıldönümünü kutlamıştır.

Minghui.org'da yayınlanan tüm makaleler, grafikler ve içerikler telif hakkıyla korunmaktadır. Ticari olmayan çoğaltmaya izin verilir, ancak makale başlığı ve orijinal makaleye bağlantı ile atıf yapılmasını gerektirir.

Çince versiyonu