(Minghui.org) Science dergisinde 17 Eylül 2021'de yayınlanan bir makalede, kara bitkilerinin kademeli olarak daha karmaşık türlere dönüşmek yerine 250 milyon yıl arayla iki ani karmaşıklık patlaması yaşadığı keşfedildiği belirtildi.

Araştırmanın baş yazarı ve Stanford Üniversitesi Yer Bilimleri Okulu'nda jeoloji bilimleri yardımcı doçentlerinden Andrew Leslie, "En şaşırtıcı şey, tohumların ilk evriminden sonra bu karmaşıklık platosu ve daha sonra çiçekli bitkiler çeşitlenmeye başladığında meydana gelen toplam değişimdir” diye yazdı.

Araştırmacılar, yaklaşık 420 ila 360 milyon yıl önce, erken Devoniyen döneminde, omurgalıların olmadığı zamanlarda karadaki bitkilerin ilk refah dalgasını yaşadığını anlatıyor. Devoniyen'den sonra hayvan türleri birdenbire çoğaldı ve daha büyük hayvanlar ortaya çıkmaya başladı. Ancak bu dönemde bitkilerin gelişimi durmuştu.

Leslie, "Böcek tozlaşması ve hayvan tohumlarının yayılması 300 milyon yıl kadar erken bir tarihte ortaya çıkmış olabilir, ancak tozlayıcılarla bu gerçekten karmaşık etkileşimlerin çiçekli bitkilerde bu süper yüksek karmaşıklığı tetiklemesi son 100 milyon yıla kadar mümkün değildir. Bitkilerin böceklerle şimdiki çiçekli bitkiler gibi etkileşime girebileceği çok uzun bir zaman dilimi vardı, ama onlar aynı derecede karmaşık değildi.”

Leslie'nin bitkilerdeki ani karmaşıklık kazanımı konusundaki son araştırması, tıpkı Kambriyen türlerin patlaması gibi, Dünya'daki türlerin yavaş yavaş basit organizmalardan daha karmaşık formlara evrimleştiğini varsayan evrim teorisi ile açıklanması mümkün değildir.

Özellikle çiçekli bitkiler en karmaşık bitki grubudur. Baştan beri, eğrelti otları ve kozalaklı ağaçlar gibi daha basit bitkilerle karşılaştırıldığında, çiçekli bitkilerin evrimini incelemek bilim adamları için zor olmuştur. Botanikçiler uzun zamandır çabalarını çiçekli olmayan bitkilerin evrimini incelemeye odakladılar. Çiçeklerin çeşitlendirilmesinin nasıl ortaya çıktığı bilim adamları için büyük ölçüde bir gizem olmaya devam ediyor.

Bilim adamlarının evrimi incelemedeki en büyük zorluklarından biri fosil kanıtlarının olmamasıydı. Fosil kayıtlarının çoğu, evrim teorisinin öngördüğü gibi bol miktarda geçiş türü bulmak yerine, türlerin uzun süreli durgunluk döngüleri yaşadığı, ardından ani eşzamanlı görünüm ve ardından ani yok oluşun olduğu farklı bir yola işaret etmektedir.

Science dergisinde 7 Mayıs 2021'de yayınlanan bir incelemeye göre, evrim uzmanları için bile evrim teorisine dayalı insanın kökeni açıklamaları fosil kayıtlarıyla tutarlı değildir.

"İnsanların kökenlerinin anlatısına baktığınızda, bu sadece büyük bir karmaşadır - hiçbir şekilde fikir birliği yok. İnsanlar tamamen farklı paradigmalar altında çalışıyorlar ve bu, bilimin diğer alanlarında olduğunu görmediğim bir şey” dedi.

Minghui.org'da yayınlanan tüm makaleler, grafikler ve içeriğin telif hakkı saklıdır. Ticari olmayan çoğaltmaya izin verilir, ancak makale başlığı ve orijinal makaleye bir bağlantı ile atıfta bulunulmasını gerektirir.

Çince versiyonu mevcut