(Minghui.org) Bugünlerde giderek daha fazla Çinli insan Çin Komünist Partisi’nden (ÇKP) tiksiniyor ve ona katılmayı reddediyor.

Son zamanlarda, hükümete bağlı bir kuruluş olan çalışma birimim, ÇKP'ye katılmak üzere yeni üyeler toplamak için bir kampanya başlattı. Kimse buna açıkça karşı çıkmasa da çoğu kişi tutumunu ifade etmenin bir yolu olarak tepkisiz kaldı.

Liderlik durumun farkındaydı ancak başka seçenekleri yoktu ve bu siyasi görevi yerine getirmek zorundaydılar. Pek çok kişiyle konuştular ve Parti’ye katılmaları için çeşitli teşvikler teklif ettiler, ancak şaşırtıcı bir şekilde tek bir kişi bile ilgi göstermedi.

Son teslim tarihi yaklaşırken ve bu liderler ne yapacaklarını merak ederken, çalışma birimimize üç yeni çalışan katıldı. Liderler hemen yeni işe alınanlarla, tek tek konuştular ve ÇKP'ye katılmayı kabul etmeleri halinde umut verici terfiler ve büyük faydalar vaat ettiler. Yeni gelen üç kişi isteksizce kabul etti. Rahatlayan liderler, yeni işe alınanların ÇKP'ye katılmak için başvuru beyanlarını yazmalarına yardımcı oldular.

Ancak, ertesi sabah bu üç yeni işçi liderlere konuyu iyice düşündükten sonra ÇKP'ye katılmamaya karar verdiklerini söyledi. Arkadaşlarından, dünya çapında dört yüz milyondan fazla insanın ÇKP'den ve bağlı örgütlerinden ayrıldığını ve bu sayının her geçen gün arttığını duyduklarını açıkladılar. Birim liderleri onları nasıl ikna etmeye çalışırsa çalışsın, ÇKP'ye katılmayı reddettiler.