(Minghui.org) Birleşik Krallık'ın en yüksek makamlarındaki hükümet yetkilileri, Çin'de Falun Dafa'ya (Falun Gong olarak da bilinir) yönelik devam eden zulmü sona erdirme çabalarına olan desteklerini ifade ettiler. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisi, İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf'ın ofisi ve Britanya Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası'nın birkaç üyesi, Çin'deki 10.000 Falun Dafa uygulayıcısının inançlarını özgürce uygulama hakkı için hükümetlerine barışçıl bir şekilde dilekçe verdiği 25 Nisan temyizinin 25. yıl dönümünü anmak için düzenlenen 20 Nisan 2024 etkinliğine desteklerini ifade etmek için mektuplar gönderdi.

Başbakanlıktan Mektup

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ofisinden gönderilen mektupta şöyle belirtiliyordu, ”Başbakan adına, kendisini 20 Nisan'da Birleşik Krallık Falun Dafa Derneği tarafından düzenlenen mitinge katılmaya davet eden 30 Mart tarihli mektubunuz için teşekkür etmek amacıyla yazıyorum.

“Başbakan, davetinizi sunmak için ayırdığınız zamanı takdir ediyor. Hükümet, Çin'de Falun Gong uygulayıcılarına ve diğerlerine dinleri veya inançları nedeniyle yapılan zulümden dolayı derin endişe duymaya devam etmekte ve Falun Gong uygulayıcılarının ciddi kötü muameleye maruz kaldıklarını gösteren güvenilir kanıtlar bulunmaktadır.

“Ayrımcılık veya şiddetli muhalefet olmaksızın kişinin inancını veya inanışını uygulama, değiştirme veya paylaşma özgürlüğü, tüm insanların yararlanması gereken bir insan hakkıdır. Hükümet, din veya inanç özgürlüğünü güvence altına almayı amaçlayan toplumların daha istikrarlı, müreffeh ve şiddet içeren aşırıcılığa karşı daha dirençli olduğuna inanmaktadır.”

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak


Başbakanlıktan mektup

İskoçya Birinci Bakanının Ofisinden Mektup

İskoçya Parlamentosu Üyesi Birinci Bakan Saygıdeğer Humza Yousaf’ın ofisinden gönderilen mektupta şöyle belirtiliyordu: "İskoç Hükümeti, Hristiyanlar, Müslümanlar, Budistler, Falun Gong uygulayıcıları veya diğerleri olsun, Çin’de dinleri veya inançları nedeniyle topluluklara yapılan zulümden derin kaygı duymaya devam ediyor. Bizler, herkesin kendi inancına göre dinini yaşamakta özgür olması gerektiğine inanıyor ve diğer inançların varlığının bir dinin, devletin veya kültürün kimliğini tehdit etmediği fikrinin dünya çapında kabul görmesi için çalışıyoruz.”

İskoçya/Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Saygıdeğer Humza Yousaf, İskoçya Birinci Bakanı


İskoçya Birinci Bakanı ofisinden mektup

Mektup şöyle devam ediyordu: “Bazı dini grupların yasaklanması, diğerlerine yönelik yasal kısıtlamalar ve tacizler dini inanç özgürlüğünü baltalamaktadır. Suistimal ve organ toplama iddialarına ilişkin bize sunulan tüm delilleri dikkatle değerlendireceğiz. Eğer doğruysa, devlet destekli sistematik organ toplama uygulaması ciddi bir insan hakları ihlali teşkil edecektir.”

Glasgow Parlamento Üyesi Patrick Grady'den Mektup

Parlamento Üyesi Patrick Grady

Parlamento Üyesi Patrick Grady gönderdiği mektupta şöyle belirtti: "10.000 Falun Gong uygulayıcısının Çin Hükümetine barışçıl çağrıda bulunmasının ve Falun Gong uygulayan insanlara yönelik dayak ve tutuklamaların sona ermesini talep etmesinin 25. yılını ananlarla dayanışma içinde olmaktan gurur duyuyorum."

“Herkes barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir, din ve inanç özgürlüğü temel bir insan hakkıdır. Dünyanın pek çok yerinde bu haklar hâlâ reddediliyor ya da hayata geçirilmiyor.

“Çin'de, Falun Gong uygulayıcıları ve Uygur Müslümanları da dahil olmak üzere etnik ve dini azınlıklar hâlâ çok sıklıkla keyfi tutuklama ve gözaltı, zorla çalıştırma, ortadan kaybolma ve diğer insanlık dışı muamelelere maruz kalıyor.

"Dünyanın her yerindeki seçilmiş politikacıların tümü bu suistimallere karşı seslerini yükseltmeli ve hükümetlerimizi, Çin Hükümeti'ne bu tür uygulamaların kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmeye çağırmalıdır."

Edinburgh Güney İşçi Partisi Üyesi Parlamento Üyesi Ian Murray'in mektubu

Parlamento Üyesi Ian Murray 

Parlamento Üyesi Ian Murray mektubunda şunları söyledi: "Son birkaç yıldır Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarına yapılan zulüm hakkında bilgilendiriliyorum. Uluslararası toplumun bir araya gelerek tek bir sesle Çin'de ve hatta dünya çapında herhangi bir gruba yönelik zulmün kabul edilemez olduğunu konuşması gerektiği açıktır. Ayrıca uluslararası topluma, Çin Hükümeti'ni organ toplama suçlamalarından sorumlu tutma çağrısında bulunmalıyız. Belirsiz bir dünyada yaşıyoruz ama açık olan şu ki, her türlü zulme, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı birlik içindeyiz. Adalet için mücadeleye devam ettiğiniz için teşekkür ederim.”

Southampton Parlamento Üyesi Alan Whitehead’den Mektup

Southampton Parlamento Üyesi Alan Whitehead

Parlamento Üyesi Alan Whitehead şöyle yazdı: “İster Sincan'daki Uygur Müslümanları, ister Hristiyanlar, Budistler veya Falun Gong uygulayıcıları olsun, Çin'de insanlara dinleri veya inançları nedeniyle zulmedilmesinden derin endişe duyuyorum. Bir kişinin inancını veya inanışını ayrımcılığa veya şiddetli muhalefete maruz kalmadan uygulama, değiştirme veya paylaşma özgürlüğü, tüm insanların yararlanması gereken bir insan hakkıdır.

"Çin'de insanlardan organ toplanmasıyla ilgili birkaç yıldır rapor edilen son derece rahatsız edici iddiaların farkındayım. Ayrıca, Falun Gong uygulayıcıları da dahil olmak üzere azınlık ve dini grupların özellikle hedef alınabileceğini de anlıyorum.

“Çin'deki Organ Nakli Suistimalini Sona Erdirme Uluslararası Koalisyonu (ETAC) tarafından başlatılan Çin Mahkemesi'nin kararı da dahil olmak üzere, daha yeni raporların uygulamanın devam ettiğini söylediğini biliyorum. Gerçekten de Çin Mahkemesi, Çin genelinde yıllardır önemli ölçüde zorla organ toplamanın yapıldığı ve asıl kurbanların Falun Gong uygulayıcıları ve Uygurlar olduğu sonucuna varmıştır.

"Birleşik Krallık Hükümeti'nin bu konuyla ilgili Çinli yetkililere daha fazla soru sorması ve sunulan her türlü yeni delili incelemeye devam etmesini sağlaması gerektiğine inanıyorum. Birleşik Krallık Hükümeti'nin, Çin Mahkemesi'nin bulgularına net bir yanıt vermesi ve uygun bir bağımsız değerlendirme yapması için Dünya Sağlık Örgütü'ne de baskı yapması gerektiğine inanıyorum. Birleşik Krallık Hükümeti’ne, sessiz kalmayacağımıza ve bu tür ağır insan hakları ihlallerine tolerans göstermeyeceğimize dair açık bir mesaj göndermesi için baskı yapmaya devam edeceğim.”

Parlamento Üyesi Saygıdeğer Mark Pritchard’dan Mektup

Parlamento Üyesi Saygıdeğer Mark Pritchard

Parlamento Üyesi Saygıdeğer Mark Pritchard mektubunda şunları söyledi: “Bir kişinin inancını veya inanışını ayrımcılık veya şiddetli muhalefet olmaksızın uygulama, değiştirme veya paylaşma özgürlüğü, tüm insanların yararlanması gereken bir insan hakkıdır.

“Yaşayanların verdiği ifadeler inanılmaz derecede üzücü ve onlara uygulanan muamele, Çin'in Birleşik Krallık için insan hakları açısından öncelikli 32 ülkeden biri olmasının birçok nedeninden de biridir.

“Birleşik Krallık Hükümeti, dini ve etnik azınlıklara yönelik muameleyle ilgili endişeler de dahil olmak üzere insan haklarıyla ilgili endişelerini doğrudan Çin yetkilileriyle ve AGİT, Avrupa Konseyi ve BM İnsan Hakları Konseyi nezdinde düzenli olarak dile getirmektedir.

"Ayrıca Dışişleri Bakanı, 5 Aralık 2023'te Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı tanıtım görüşmesinde Çin'deki insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini dile getirmiştir."

Güney Aberdeen Parlamento Üyesi Stephen Flynn'den Mektup

Güney Aberdeen Parlamento Üyesi Stephen Flynn

Parlamento Üyesi Stephen Flynn şöyle yazdı: "SNP (İskoçya Ulusal Partisi) meslektaşlarım ve ben, Falun Gong uygulayıcılarını ve onların inançlarını korkusuzca uygulama haklarını destekliyoruz. Dini özgürlük ve ifade özgürlüğü, uluslararası toplum tarafından uzun süredir tanınan temel haklardır. Dini özgürlüğü korumaya ve her yerdeki dini azınlıklara yönelik zulmü önlemeye yönelik uluslararası çabalarda hiçbir kesinti olmamalıdır.

"SNP'li meslektaşım Parlamento Üyesi Patrick Grady, bu yılın başlarında parlamentodaki Uluslararası İnsan Hakları İhlalleri tartışmasında konuştu ve Birleşik Krallık Hükümeti'nin, Çin Hükümeti'nin barışçıl bir şekilde Falun Gong'u uygulamak isteyenlere yaptığı muameleden sorumlu tutulmasını sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Lütfen emin olun ki Westminster'daki SNP parlamento üyeleri, insan hakları ihlalleri ve din ve inanç özgürlüğünün bastırılmasına ilişkin endişelerimizi düzenli olarak Dışişleri Bakanlığı'ndaki Bakanlara doğrudan iletmeye devam edecek, böylece onlar da bu konuyu Çinli yetkililerle görüşebileceklerdir."

Bristol Doğu İşçi Partisi Parlamento Üyesi Kerry McCarthy'nin Mesajı

Kerry McCarthy, Bristol Doğu İşçi Partisi Parlamento Üyesi

Parlamento Üyesi Kerry McCarthy şöyle yazdı: "Dini özgürlüklere ve hoşgörüye güçlü bir inancım sahibim ve Falun Gong uygulayıcılarının yüzleştiği ceza ve ayrımcılığın boyutu ve ölenlerin sayısı menfur!"

İPÜ Bob Doris'den Mektup

Glasgow Maryhill ve Springburn seçim bölgesi için İPÜ (İskoçya Parlamentosu Üyesi) Bob Doris

İPÜ Bob Doris mektubunda şunu belirtti: "Falun Gong uygulayıcıları tarafından 25 Nisan 1999'da Çin Hükümetine yapılan barışçıl temyizin yıl dönümü geldi.

“Çin devletinin temel sivil özgürlüklere yönelik devam eden baskı ve inkarı su götürmez bir şekilde belgelenmiştir. Bu suçlar devam eden ahlaki ve etik bir skandaldır. Uluslararası toplumun yıllar boyunca bu tür konularda Çinli yetkililerle, bazı diplomatik baskılar da dahil olmak üzere yapıcı bir etkileşim teklifinde bulunmaya çalıştığını biliyorum, ancak bu katılım Çin'in herhangi bir suçunu kabul etmesine yol açmadı ve Falun Gong uygulayıcılarına yapılan muameleden herhangi bir şekilde vazgeçildiğini de duymadım.

"Birleşik Krallık Falun Dafa Derneği'nin ve aslında dünya çapındaki diğer birçok kuruluşun, bu önemli ve gerçekten endişe verici konuyu kamu bilincinde tutmaya dair önemli çalışmalarına devam etmeleri takdire şayandır. Umarım miting ve 25. yıl dönümü iyi geçer.”

Belgravia Lordu Roberts'ın Mesajı

Belgravia Lordu Roberts

Belgravia Lordu Roberts şunları yazdı: "Çin Komünist Partisi tarafından bu kadar canavarca zulüm gören Falun Gong uygulayıcıları, Batı demokrasilerinde onlara yapılan muamelenin unutulmadığını ve affedilmeyeceğini bilmelidir."

Lordlar Kamarası Üyesi Barones Fookes'un Mesajı

Barones Fookes, Lordlar Kamarası Üyesi

Lordlar Kamarası Üyesi Barones Fookes'un mektubunda şöyle yazıyor: "Falun Gong gibi şiddet içermeyen bir inanç veya manevi uygulamayı uygulayanlar için ibadet özgürlüğünü güçlü bir şekilde destekliyor ve uygulayıcıların Çinli yetkililer tarafından zulüm görmesini anlaşılmaz buluyorum.”

Burtersett’den Baroness (Ruth) Lister'den Mesaj

Burtersett’den Baroness (Ruth) Lister

Burtersett’den Baroness (Ruth) Lister şöyle yazdı: “Bu, barışçıl Falun Gong uygulamasını uygulayan herkesin insan haklarına destek mesajıdır. Farkındalık ve Tai Chi uygulayan biri olarak bu uygulamaların önemini anlıyorum.”