(Minghui.org) Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu (USCIRF), 1 Mayıs 2024'te, Rusya, Kuzey Kore ve Küba dahil olmak üzere diğer 11 ülkeye ek olarak, Çin'i din veya inanç özgürlüğü hakkını ciddi şekilde ihlal ettiği için "Özel Endişe Duyulan Ülke" olarak listelemeye devam eden 2024 Yıllık Raporunu yayınladı.

USCIRF, Mayıs 2000'de ilk yıllık raporunu yayınladığında, öncelikle Çin, Rusya ve Sudan'la ilgileniyorlardı. Şimdi 25 yıl sonra, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimindeki Çin, halkının dini özgürlüğünü dünyanın en kötü ihlal edenleri arasında yer almaya devam ediyor.

USCIRF bağımsız, iki partili bir ABD hükümeti danışma kurumudur. Ana işlevi yurtdışındaki dini özgürlüğü izlemek ve raporlamak ve başkana, dışişleri bakanlığına ve Kongre'ye politika tavsiyelerinde bulunmaktır.

USCIRF'in 2024 Yıllık raporunun ekran görüntüsü

ÇKP Ajanları ABD Adalet Bakanlığı Tarafından Ulus Ötesi Baskıya Dahil Olmayla Suçlanıyor

USCIRF 2024 raporu, ÇKP'nin 2023 yılında Falun Gong'a zulmetmeye devam ettiğine ve "çoğunlukla Çin Ceza Kanununun 300. Maddesi kapsamındaki 'tarikat karşıtı' hükümleri kullandığına" dikkat çekti. Raporda, Minghui.org’un, 6.514 taciz ve tutuklama vakasını, 1.190 hapis cezasını ve 209 ölümü bildiren yıllık zulüm özetlerine atıfta bulunuldu.

Raporda ayrıca ÇKP'nin denizaşırı inanç grupları üzerindeki ulus ötesi baskısına da vurgu yapılıyor. Açıklamada, "2023 yılında Çin hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerdeki Uygurlar, Tibetliler, Protestan Hristiyanlar ve Falun Gong uygulayıcıları da dahil olmak üzere Çin ile bağları olan diaspora etnik ve dini toplulukları hedef alan ulus ötesi baskı kampanyalarına devam etti.” diye belirtildi.

Nisan 2023'te ABD Adalet Bakanlığı, Lu Jianwang ve Chen Jinping'i New York Şehri'nde yasa dışı bir Çin denizaşırı polis karakolu işletmekle suçladı ve tutukladı. En az 53 ülkede ÇKP ajanları tarafından işletilen 100'den fazla gizli polis karakolunun olduğu tahmin edilmektedir. Raporda, ”Lu'nun, Çin hükümeti adına ABD topraklarındaki dini grupları ve muhalifleri hedef alan ulus ötesi baskılara girişme geçmişi bulunuyor" denildi.

Mayıs 2023'te ABD Adalet Bakanlığı ayrıca John Chen ve Lin Feng'i ABD'deki Falun Gong uygulayıcılarına karşı ulus ötesi baskı uygulamakla suçladı.

Raporda ayrıca ÇKP'nin "Çin hükümetinin çıkarlarını ve hedeflerini ilerletmek için federal politika yapımını şekillendirmeyi amaçlayan, özellikle sinsi bir siyasi etki biçimini" temsil eden "kötü niyetli siyasi nüfuz kampanyalarını, özellikle de ABD Kongresi'ndeki lobicilik çabaları" kınandı.

ABD Kongresi'ni, lobicilerin ABD'nin iyiliği ve dünya çapındaki dini özgürlükler için ÇKP ve onun çıkarları için çalışmasını yasaklamaya çağırdı.

Organ Toplama Suçuna İlişkin

Raporun "Temel ABD Politikası" bölümünde, ABD Temsilciler Meclisi'nin Mart 2023'te, ÇKP'nin düşünce mahkûmlarından, özellikle de Falun Gong uygulayıcıları ve Uygurlar’dan devlet destekli canlı organ toplamasına katılanlara yaptırım uygulamayı amaçlayan Zorla Organ Toplamayı Durdurma Yasası’nı kabul ettiği belirtildi.

Temsilci Chris Smith, Mart 2023'te Meclis katında konuşuyor

Tasarıyı sunan Temsilci Chris Smith, oylamadan önce Meclis salonunda şunları söyledi: “Devlet destekli zorla organ toplama, Çin Komünist Partisi için büyük bir iş ve kesinlikle azalma belirtisi göstermiyor. Her yıl Çin Komünist Partisi yönetimi altında ortalama yaşları 28 olan 60.000 ile 100.000 arası genç kurban, organları çalınmak üzere soğukkanlılıkla öldürülüyor. İnsanlığa karşı işlenen bu suçlar hayal edilemeyecek kadar zalimcedir.”

ABD Hükümetine Tavsiyeler

Raporun, ABD hükümetine sunduğu tavsiyelerde, “Uluslararası Dini Özgürlük Yasası (IRFA) tarafından tanımlandığı şekliyle dini özgürlüğün sistematik, devam eden ve ciddi ihlallerine karıştığı için Çin'in 'özel endişe duyulan ülke' veya CPC olarak yeniden tanımlanması” ve “özellikle ÇKP'nin Birleşik Cephe Çalışma Departmanı ve kamu güvenlik ve devlet güvenlik aygıtı içindeki ciddi dini özgürlük ihlallerinden sorumlu Çinli yetkilileri ve kuruluşları hedef almak için ortaklarla koordineli olarak yaptırımlar uygulamaya devam edilmesi” önerildi.