(Minghui.org) ABD'de başkanlık seçimleri giderek yaklaşıyor. Kısa bir süre önce bir medya tanıtım ekibinin üyesi olarak etkinliklere katıldım. Orada çeşitli insanlarla etkileşim halindeyken taraf tutma takıntım ortaya çıktı.

Belirli bir siyasi partinin ilkeleriyle daha uyumlu olduğumu ve bu partinin birçok üyesinin medyamızı tanıdığını ve takdir ettiğini gördüm. Onlarla konuşmaktan keyif aldım ve onların desteğini alabilmek için adaylarının seçimi kazanmasını umdum.

Ancak bir uygulayıcı olarak, insan dünyasındayken tanrısal düşüncelerimi geliştirmem gerekir. Belirli bir siyasi partiye bağlılık, sıradan insanların yardımını isteme ve bir partiyi diğerine tercih etme tutumu, siyasi bağlılıkları, meslekleri veya diğer farklılıkları ne olursa olsun, insanları kurtarmanın onların kalplerini kurtarmak olduğunu unuttuğumu gösterdi.

Shifu bize şunu öğretti:

"Bu Zhen Shan Ren karakteristik özellikleri, evrendeki iyi ve kötüyü ayırt etmek için kullanılan kriterdir." (Zhuan Falun, 1. Ders)

Aslında, her iki siyasi partide de iyi insanlar olduğu gibi, her iki siyasi partide de genel insan ahlakıyla aşağı giden daha az erdemli insanlar vardır.

Shifu diyor ki:

"Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şey, insanlara kurtuluş umudunu ulaştırmak ve geri dönüş yolunda kurtarılabilecek yaşamlara yol göstermektir." (Tayvan'daki Fa Konferansına Katılan Dafa Öğrencilerine)

Shifu bir öğrencinin sorusunu yanıtlarken insani takıntılardan ve politik bağlılıklardan bahsetti:

Uygulayıcı: Tayvan'daki olayların şu anki durumu Dafa uygulayıcılarının takıntılarının sebep olduğu bir şey midir, yoksa eski güçlerin bir ayarlaması mı?

Shifu: Bunu şu şekilde ortaya koyayım. Orada eski güçlerin ayarlamaları gerçekten de var, fakat eğer Dafa uygulayıcıları yapmaları gereken şeyleri iyi yapma konusunda başarısız olurlarsa, o zaman bu durum sizin açınızdan bir xiulian meselesine dönüşür. Ve eğer bir bölgedeki Dafa uygulayıcıları yapmaları gereken şeyleri iyi bir biçimde yapamazlarsa, o bölge, insan takıntılarından kaynaklanan problemler yaşayacaktır -uygulayıcılar arasında var olan takıntılardan dolayı problemler doğacaktır. O yüzden, eğer hala belirli bir anlamda iyi iş çıkaramamış Tayvanlı Dafa uygulayıcıları var ise, o bölgedeki olayların durumunu gerçekten de etkileyecektir. Elbette ki, ben burada Tayvanlı Dafa uygulayıcıları iyi iş çıkaramıyorlar demiyorum; bazı şeyler eski güçlerin engellemeleridir. Örneğin, eğer Dafa uygulayıcılarımız önceden farklı düşünmelerine sebep olan Mavi-Yeşil siyasi partisi çizgisindeki insan takıntılarına sahip olmasalardı, bugün durum farklı olabilirdi. En başından itibaren bunu defalarca tekrarlamıştım, çünkü sonuçların ne olacağını görmüştüm. Fakat bazı uygulayıcılar politik ilişkilere xiulian'den daha fazla önem verdiler. İnsan takıntılarını yok etmek gerçekten de çok zordur. (2010 New York Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki büyük siyasi parti arasındaki artan uçurumun, Dafa uygulayıcılarının Siyasi Parti üyeliklerine olan bağlılığından kaynaklandığını fark ettim. Bu partiyi sevmek ya da sevmemek bir tür insani duygudur. Bu duyguları bıraktıktan sonra farklı partilerden insanlara daha objektif yaklaşabildiğimi hissediyorum. Bu farkındalık, medyamızın nasıl tarafsız ve objektif bir duruş sergileyebileceği konusunda bana güven ve bilgelik kazandırıyor. Sadece doğru ve objektif habercilik ilkelerimize bağlı kalmamız ve tüm varlıklara merhametle yaklaşırken geleneksel değerleri desteklememiz gerekiyor. 

Shifu'nun bu öğretisi ile bitirmek istiyorum:

"Bazı öğrenciler toplumdan ve politikadan hoşnut değiller: onlar bizim Dafa'mızı terkedemedikleri bu güçlü takıntı ile öğreniyorlar. Hatta politikaya girmek için bizim Dafa'mızdan faydalanma girişiminde bulunuyorlar; bu - kutsal olan Buda'ya ve Fa'ya saygısızlık eden kirli bir düşünceden doğan bir harekettir. Eğer bu düşüncelerini terketmezler ise, kesinlikle Tamamlanmaya ulaşamayacaklar. Derslerimde defalarca - ne tür bir sosyal veya politik sistem olursa olsun - insan toplumu biçiminin cennet tarafından tayin edildiğini ve kararlaştırıldığını vurgulamıştım. Bir uygulayıcı politik mücadeleler içine girmek bir yana, insan dünyasının meselelerini düşünme ihtiyacı bile hissetmez. Bu, toplumun biz uygulayıcıların kalbini test etmek için bize nasıl davrandığı değil midir? Bizler politikaya karışmamalıyız.

Bizim Dafa uygulamamızın formu budur. Bizler yurtiçinde veya yurtdışında hiçbir politik güce bel bağlamıyoruz. Tesir altında olan o kişiler uygulayıcı değillerdir - bu yüzden onlar bizim Dafa'mızda kesinlikle herhangi bir sorumluluk pozisyonu alamazlar - ne isim olarak, ne de gerçekte.

Öğrencilerim, her zaman şunu hatırlamalısınız ki, bizler gerçek xiulian uyguluyoruz! İtibar, kazanç ve arzu için olan bu sıradan insan kaygılarını terketmeliyiz. Sosyal bir sistemin koşullarının sizin xiulian uygulamanız ile bir ilgisi var mı? Sadece tüm takıntılarınızı terkettikten ve geriye hiçbir şey kalmadıktan sonra Tamamlanmaya ulaşabilirsiniz. İşini çok iyi yapmasının dışında, bir uygulayıcı politika ile veya herhangi türde bir politik güç ile ilgilenmez; bunu başaramazsa, o kesinlikle benim öğrencim değildir.

Biz uygulayıcıların Fa'yı ve Doğru Meyve Konumunu edinmelerini sağlayabiliriz, tıpkı toplum içerisinde iyi kalpli insanlar olmalarını öğretebildiğimiz gibi - bu toplumun istikrarı için iyidir. Fakat Dafa, insan toplumunun hatırı için değil sizin Tamamlanmaya ulaşmanız için öğretilmektedir."  (Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar l, Xiulian Politik Değildir)