(Minghui.org) (Bölüm 4'den devam)

Yoksulluk ve zorluk dönemlerinde Sun Simiao her zaman erdemini korudu ve prensiplere bağlı kaldı. Aydınlanma ve bilgeliği bu şekilde elde etti. Ayrıca her zaman doğal olarak olumlu sonuçlara yol açan hoşgörüyü uyguladı.

Evrenin Prensibini Takip Etmek ve Erdemi El Üstünde Tutma

Song Zhiwen, Meng Shen ve Lu Zhaolin gibi ünlü bilginler Sun'a saygı duydular ve ona öğretmenleri olarak davrandılar.

Tang Hanedanlığı döneminde ünlü bir şair olan Lu, bir zamanlar Sun Simiao'dan kendini geliştirme, astronomi ve tıbbı öğrendi. Lu, “Büyük bir doktor hastalıkları tedavi ettiğinde, bu nasıl işe yarar?” diye sormuştu.

Sun, “Evrensel yasalara iyi bir şekilde uyan  iyi kişiler, böylece dünyevi işlerde de iyi olurlar. İnsan vücudunu iyi anlayan biri de evrensel yasalara uymak zorundadır. Dört mevsim ve Beş Element sürekli olarak dönüşümlü olarak değişir. Evrensel yasaların çeşitli tezahürleri vardır: yağmur gibi uyum, rüzgar gibi gazap, don veya sis gibi yoğunlaşma ve gökkuşağı gibi güzel ve hoş renkleri sergiler.

“Benzer şekilde, bir insanın dört uzuvu ve beş iç organı vardır. Vücut gündüz hareket eder ve gece dinlenir, vucuttaki atık boşaltılırken vitamin ve enerji kalır. İnsan vücudu bu şekilde çalışır. Yin ve yang hakkında konuşuyoruz. Aslında, insan vücudu evrene benzer bir şekilde işlev görür ve ikisi birbirine bağlıdır. Yani, insan vücudunun yin ve yangı aslında doğadaki ile aynıdır. İnsan vücudu dengede olmadığında, insan özünün vücudun içinde kalmasına rağmen, yüzeyde anormal belirtiler ortaya çıkar.

“Cennet ve yeryüzü için de aynı şey geçerlidir. Yıldızlar yolun dışına çıktığında, güneşin veya ayın hareketi koordine olmaz, atipik (düzenli olmıyan, kaotik) bir iklim gelir ve nehirler kuruyabilir. Bunun nedeni evrensel yasalardan sapmadır.

“Bu nedenle, iyi bir doktor hastaları tedavi ettiğinde, otlar ile takviye yapar ve [akupunktur] iğneleri ile tedavi sağlar; bir bilge dünyada yardımcı olduğunda, erdemle rehberlik eder ve devlet işlerine yardım eder, böylece her şey evrensel yasalara ve doğru yola geri döner. Yani, fiziksel problemler hafifletilebilir ve doğadaki afetler kurtarılabilir. Muhteşem bir doktor, oluşmadan önce hastalığı iyileştirir; ortalama bir doktor hastalığı başlamadan önce tedavi eder; vasat bir doktor ise ortaya çıktıktan sonra hastalığı iyileştirir. ”

Ayrıca, “İyi bir doktor dünyaya yardım eder ve şöhret veya servet peşinde koşmadan insanları kurtarır. Kararlı davranır ve ayrıntılara dikkat eder. Aklı bilgelik ve esnekliğe sahipken, tarzı dik duruştur.  Maddi kazanç ile karşı karşıya kaldığında değişmeden kalır ve iyi davranış sürdürdüğü için pişmanlık duymaz. ”

Sun, erdemli bir doktor için önemli olarak bunları ön gördü: Kişinin tıp öğrenmek için zihninin saf olması gerektiğini söyledi. Kişi yüksek bir ahlaki düzeye sahip olmalı ve “insan hayatı en önemlisidir” ve “insanı kurtarma ve insanlara yardım etme kararlılığına” inanmalıdır. 

Sun, “Muhteşem bir doktor kendini adamış ve samimidir” başlıklı makalesinde şöyle yazdı:

“Muhteşem bir doktor hastalığı iyileştirdiğinde, hiçbir istek veya uğraş olmadan sakin ve kararlı kalmalıdır. Sosyal düzey, zenginlik, yaş, meslek, kan davası, dostluk, etnik köken veya zeka düzeylerinden bağımsız olarak tüm insanları büyük bir merhametle kurtarmaya söz verir. Yani, onlara davranışımız, en yakın aile üyelerimiz gibi olmalıdır.”

Ayrıca, “İnsan hayatı değerlidir ve bin parça altına (qianjin) değer. Bir kişi bir tarifle, tanımla hayat kurtarabilirse, yetenek bunun ötesindedir.” Kitaplarının hepsinin başlıklarında qianjin vardı. Ayrıca ikametgahı yakınındaki bir steldeki (blokta) yaygın hastalıkları tedavi etmek için tarifler listeleyerek bir örnek oluşturdu. Bu şekilde, insanlar terapi için ücretsiz olarak başvurabiliyorlardı.

Cennet, yeryüzü ve insanlığın birliğine dayanan Sun, bir kişinin kendini geliştirmesi ve erdemi koruması gerektiğini vurguladı. Bir öğrencisi kendisine, nasıl kendini geliştirebileceğini ve zihnini geliştirebileceğini sorduğunda Sun, “Cennetin iniş ve çıkışları vardır ve bir insanında iyi ve kötü yanları vardır. Bir kişi temkinli değilse, ona yardım edilemez. Yani bina inşası dikkatle başlar. Dikkat, korkudan kaynaklanır. Korkusuz bir akademisyen doğruluğa daha az dikkat edebilir, bir çiftçi araziyi sürerken gevşeyebilir, bir işçi becerilerini ihmal edebilir, bir tüccar mal ticareti yapamaz, bir oğul babasına itaat etmeyebilir, bir baba çocuğunu umursamayabilir, memur görevini yerine getiremez ve bir kral ülkesini yönetemez. Bu nedenle, kişi Tao'dan ve cennetlerden korkar, böylece çevresini ve etrafındaki insanları oluşturur. ”

Sun, bir kişinin evrensel yasalara uyması, erdem yetiştirmesi ve nezaket biriktirmesi gerektiğini ve bunu yaptığında şefkatli, merhametli bir kalbe sahip olacağını ve sağlıklı ve uzun ömürlülükle kutsanacağını düşünüyordu. Merhametli bir zihinle, kişinin iç veya dış hastalıkları olmazdı. Eğer kişinin zihni temiz değilse, harika ilaçlar bile uzun ömürlülüğü garanti edemezdi. Eğer kişi evrensel yasalara aykırı davranışlarda bulunursa, hiçbir ilaç yardımcı olmaz. Bu nedenle, bir kişi için en önemli şey erdemli olmayı başarmaktır.

Tarih ve Kehanet

Tang Hanedanlığı döneminde başbakan olan Wei Zheng'e, bir zamanlar Kuzey ve Güney Hanedanlıkları (özellikle Liang, Chen, Kuzey Qi ve Kuzey Zhou) ile Sui Hanedanlığı hakkında tarih kitapları derlemek için diğer yetkililerle birlikte çalışma yürütüyordu. 100 yıldan fazla sürdü. Hatalardan veya eksikliklerden kaçınmak için birçok kez Sun'a danıştı. Sun sözlerini, sanki tarih önünde açılıyormuş gibi, sözlü olarak anlattı. Bunu dinleyen insanlar çok etkilendiler.

Hanedanlığın üst düzey yetkililerinden Sun Chuyue, bir zamanlar beş oğluyla ziyarete geldi. Sun Simiao, bu çocuklardan önce Sun Jun'un prestijli olacağını, Sun You'nin daha sonra tanınacağını öngördü. Buna ek olarak, Sun Ting’in rütbesi diğerlerine göre en yüksek olacaktı, ancak askeri gücü yüzünden başını belaya sokacaktı. Tüm bu tahminler daha sonra gerçek oldu.

Prensin asistanı Lu Qiqing, Sun Simiao'ya gençken etik, ahlak hakkında sorular sordu. “50 yıl sonra asil bir unvan kazanacaksın ve torunum da senin için çalışacak. Lütfen kendinize saygı gösterin, ”dedi Sun.

Lu daha sonra Xuzhou Valisi olurken, Sun’ın torunu Sun Pu onun altındaki Xiao İlçesinin Sulh hakimi idi. Sun Simiao bu açıklamayı yaptığında, henüz doğmamış torunu Sun Pu'nin geleceğini zaten biliyordu.

Geçmişi ve geleceği iyi bilen Sun, Tao'ya büyük bir ilgi duydu ve yaşamı boyunca onu geliştirdi. Astroloji ve kehanette de iyiydi ve birçok mucizevi olay yaşadı. Tang Hanedanlığı İmparatoru Taizong bir zamanlar onu övdü,

“Bir patika açmak ve bir yol açmak, tıbbın en üst ustasısın; İlahi varlıklara yardım ederek, dört mevsimin yin ve yangını dengelersin.

Ejderhalara rehberlik etmek ve kaplanlara talimat vermek, ihtiyacı olanlara yardım edip tehlikede olanları kurtarırsın. 

Büyük ve görkemli, yüzyıllarca kuşaklar boyunca takip edilebilecek bir örneksin. ”

Tao'yu Elde Etmek ve Kökenine Geri Dönmek

Sun, yetenekli insanların şöhret peşinde koşmalarını ve hile yoluyla kazanç elde etmelerini ve servetlerini zorla ele geçirmelerini gördüklerinde hayal kırıklığıyla iç çekti, çünkü bu açgözlülük ve hoşgörüsüzlük onların yok olmasına yol açacaktı. Erdem geliştirerek kişinin nimet, iyilik ve uzun ömür peşinde koşacağını biliyordu.

Bir kişinin doğduktan sonra üç armağanı olduğunu açıkladı: jing (öz), qi (enerji) ve shen (ruh). Bu üç hediye, bir kişinin hayatını sürdürürken dış etkenlere karşı çok katmanlı bir koruma oluşturmak için birlikte çalışır. Bunlar arasında, yuan shen (ana ruh) ilahi olandan gelir ve bir kişiye gerçekten hakimdir. Bu nedenle, yuan shen kutsallık, saflık ve nezaket ilahi karakterine sahiptir. Buna ek olarak, yuan shen’in (ana ruh) seviyesi en yüksek, parçacıkları en mikroskopik, enerjisi en güçlü ve kişinin hayatının en iyi korunmasını sağlar.

İlahi kökenine ve gücüne rağmen, yuan shen (ana ruh) genellikle bencillik ve şefkatsizlik düşünceleriyle birlikte karma tarafından kısıtlanır. Sonuç olarak, yuan shen kişinin hayatını tam olarak koruyamaz. Bir kişi erdemi besler ve bencillik, kıskançlık ve mücadelenin zihniyeti gibi kötü düşünceleri ortadan kaldırırsa, ana ruhun gücü, kişinin hayatını korumak için tezahür eder. Bu nedenle, erdem beslemek, ana ruhun yeteneklerini en iyi ilaçtan daha iyi bir şekilde artırabilir.

Kişinin sağlığını iyileştirmek için bir sonraki adım, daha yüksek bir standarda sahip olan ve erdemi daha da fazla geliştirmek isteyen bir zihin ve beden gelişimi uygulamasını uygulamalıdır. Sun sonunda aydınlanmış bir varlık olmuştur.

Tang Hanedanlığı'nın Yongchun Döneminin (MÖ 682) ilk yılında bir gün, Sun erken kalktı, banyo yaptı, dik oturdu ve iyi giyindi. Ailesine “hiç bir şeyin olmadığı aleme yükseleceğini ve kutsal alemlerde hizmet edeceğini” söyledikten sonra kısa bir süre sonra son nefesini verdi. Ancak bir ay geçtikten sonra bile görünümü değişmedi. Ailesi vücudunu bir tabuta yerleştirirken, vucüdu bir giysi parçası kadar hafifti. Bunun nedeni, gerçek bedeninin, Song Hanedanlığı'ndan bir Taoist kitap olan Yun Ji Qi Qian'da anlatılan shi jie (bedenin ortadan kaybolması) sürecinde göklere yükselmiş olmasıdır.

Geçmişte, insanların Tao'yu edinmeleri ve xiulian uygulamalarını tamamlamaları için iki temel yol vardı. Birincisi, bai ri fei sheng ya da Huang Di ya da Büyük Sarı İmparator'un bir ejderhaya bindiğinde yaptığı gibi, güpegündüz havalanarak uçmasıydı, ikincisi ise gerçek vücudu cennete yükseldiğinde Sun Simiao'nun yaptığı shi jie idi.

(Son)

Çince versiyonu