(Minghui.org) Bir drama oyuncusu olan Carola Johnson, Falun Dafa uygulayıcılarının egzersizleri grup olarak yaptıklarını gördüğünde, “Rotkreuzplatz'a alışveriş yapmak için gelmiştim ve aniden sarı afişleri gördüm, orada meditasyonda oturan sarı kıyafetler giymiş insanları gördüm. Bir enerji alanı hissettim. Çok etkilendim” dedi.

Falun Dafa uygulayıcıları egzersiz hareketlerini gösterirken

Falun Dafa uygulayıcıları 4 Temmuz 2020'de Rotkreuzplatz'da bir tanıtım günü düzenledi. Bayan Johnson, “İnsanı geliştirmesi ile daha yüksek bir seviyedeki enerjiyle bağ kurarak kökenine dönebilmek için - ne büyük bir güç kaynağı! ” Falun Dafa'nın, coronavirüs pandemisinin getirdiği bu sıkıntılı zamanlarda insanlığa umut sunduğunu söyledi.

Zulme barışçıl bir şekilde karşı koydukları ve zulmü açıkladıkları için uygulayıcılara teşekkür etti ve daha sonra sona ermesi çağrısında bulunan dilekçeyi imzaladı. Zulmün 21 yıldır sürdüğünü ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) hapsedilmiş uygulayıcılardan organ topladığını öğrendiğinde, öfkeyle, “Faillerin iktidar takıntısı gerçek doğalarını yok etti ve şimdi insanları kontrol etmek istiyorlar. Bu korkunç. O kadar üzücü ki, birçok insan bu tür zulümlerle karşı karşıya. Birçok insan sorunlardan kaçınır ve böylece bu sorun çözülemez. Kişinin iç dünyasına bir yol bularak, benzer düşünen insanlarla birlikte olmak, onu daha da güçlendirecektir" dedi.

Bayan Johnson, coronavirüs pandemisinin olumlu bir etkisinin olabileceğini düşündüğünü söyledi, "İnsanlara neyi yanlış yaptıklarını düşünme fırsatı veriyor. İnsanlar vicdanlarını incelemeli, geleneklerine ve doğaya geri dönmelidirler. Cennetin bu salgın yoluyla insanlığa bir şans daha verdiğini düşünüyorum. Ayrılmadan önce, “Daha fazla insanın uyanmakta olduğuna inanıyorum. Bu diktatörler sınır çizgisini aştı” diye ekledi.

Carola Johnson

Yoldan geçenler Falun Dafa hakkında bilgi edinmek için durdular

Uygulayıcılar egzersizleri gösterirken, yoldan geçenler sakin müzik tarafından etkilendiler. Bazıları uygulamayı öğrenmek için yerel egzersiz alanlarına gitmek istediklerini ifade ettiler. Birçok kişi desteklerini göstermek için dilekçeyi imzaladı.

Bir haber editorü Manuela Biller, “Bu dünyada nerede olursa olsun insanların ezilmesine karşıyım” dedi. Falun Dafa'nın “Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü” öğrettiğini ve bu ilkelerle yaşayan uygulayıcıların Çin'de işkence gördüğünü öğrendiğinde, “ÇKP, iyi insanlardan korkmak için çok yozlaşmış olmalı. Bu birçok şeyi açıklıyor. Kibar insanlar tarafından tehdit altında hissetmek onları çok korkutmuş olmalı” dedi.

Bayan Biller, uygulayıcıların 21 yıldır zulme karşı barışçıl bir şekilde direndiğini öğrendiğinde, ancak vahşet hala devam ediyor ve dünya çapında birçok hükümet bunun farkında, “Dünya her zaman böyle, parayı tercih ediyorlar. İnsanlar gözlerini kapattı ve bu haksızlıkları görmemeye çalışıyorlar, yoksa ekonomiyi dezavantajlı duruma düşürecek eylemlerde bulunmaya zorlanacaklar. ”

Manuela Biller

Bavyeralı bir adam, Nazilerin işlediği insanlığa karşı işlenen suçlar hakkında konuşurken insanların asla hatalarından ders almadığını söyledi. Derhal, Alman hükümetinin Çin'deki zulmü durdurmak için bir şeyler yapmasını isteyen dilekçeyi imzaladı.

Çince versiyonu