(Minghui.org) Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 31 Aralık 2020'de Fransız Meclis Üyesi Lise Magnier'e Fransız hükümetinin Çin'deki insan hakları konularına, özellikle de Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) Falun Gong'a karşı yaptığı zulmü vurgulayan bir mektup yazdı. 

Magnier'in Falun Gong uygulayıcılarının içinde bulunduğu kötü durum ve Çin'deki ifade özgürlüğünün olmaması üzerine yaptığı bir soruşturmaya yanıt olarak, Le Drian "Fransa, Çin'deki Falun Gong organizasyonuna karşı yapılan ciddi suç iddiaları konusunda son derece ihtiyatlı" diye yazdı.

Fransa'nın Çin'i temel hak ve özgürlükleri izlemeye zorlama çabalarını sürdürmek niyetinde olduğunu söyledi. "Fransa, her ikili görüşmede Çin makamlarına duyduğu endişeyi dile getiriyor ve bu hak ve özgürlüklere saygı çağrısında bulunuyor. Avrupalı ortaklarımızla birlikte, ülkemiz sürekli olarak Çin'in daha fazla ifade özgürlüğüne izin verme ve Çin'de gerçek bir hukukun üstünlüğü inşa etmek ihtiyacına dikkat çekiyoruz."

“Bu mesajlar özellikle Avrupa Birliği ile Çin arasındaki insan hakları diyalogu çerçevesinde ve İnsan Hakları Konseyi'ne iletiliyor” diye ekledi. Ayrıca geçen yıl 20 Kasım'da Çin Devlet Konsey Üyesi Wang Yi ile yaptığı toplantıda bu konudaki endişelerini dile getirmişti.

Le Drian, Magnier'e Fransız hükümetinin Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarının durumunu ve temel haklarının korunup korunmadığını izlemeye devam edeceğine dair teminat verdi.

Magnier'den mektubu aldıktan sonra, Fransa'daki uygulayıcılar, ona ve Dışişleri Bakanına bu önemli konuda yardım ettiği için teşekkür ettiler.

1999 yılının Temmuz ayında Çin'de Falun Gong'a karşı zulüm başladığından beri, Fransa'daki uygulayıcılar, hükümet yetkililerini ve Çin'deki halkı özellikle işkence ve zorla organ toplama konusunda baskı konusunda sürekli olarak bilgilendirdiler. Yaklaşık 100 Ulusal Meclis üyesinden binlerce dilekçe ve destek aldılar.

Ulusal Meclis üyesi Frédérique Dumas, 15 Eylül 2020'de Çin'de zorla organ toplamayı durdurmaya odaklanan bir yasa tasarısı sundu. Magnier'in de aralarında bulunduğu altmış beş Ulusal Meclis üyesi, "Fransız kamu ve özel sağlık kuruluşlarının insan hakları ihlallerine suç ortağı olmasını önlemek için Fransız iç yasalarını değiştirmeye" çağıran tasarıyı imzaladı.

Çince versiyonu