(Minghui.org) 16 ve 20 Ekim 2020 akşamı, bir düzine polis memuru ve toplum yetkilisi, "Sıfırlama kampanyası" [hükümetin kara listesindeki her bir uygulayıcıyı Falun Gong'dan vazgeçmeye zorlamak için gösterdiği yoğun çaba] kapsamında Hubei Eyaletindeki birkaç Falun Gong uygulayıcısının evlerine gitti. Bu ziyaretlerde alışılmadık olan şey, gecenin sessizliğinde gerçekleşmeleri ve memurların başlangıçta kaçakları aradıklarını iddia etmeleriydi.

Uygulayıcılar ve aileleri şüphelendiklerinde ve polisi aramaya hazır olduklarında, memurlar sonunda polis olduklarını ve aslında Falun Gong uygulayıcılarını aradıklarını itiraf ettiler. Aile bireylerinin uygun belgeleri talep ederek ayaklanması ve uygulayıcıların da onlarla muhakemeye varması sonucu, komşuların toplanmasıyla birlikte polis ve yetkililerden oluşan grup sessizce dağıldı.

Onların davranış şekli geçmişin aksine keskin bir tezat oluşturuyordu. Yirmi yıl boyunca, alt düzey polis ve memurlar, para ve diğer kişisel kazançlar gibi teşviklerle Falun Gong uygulayıcılarına karşı zulüm gerçekleştirdi. Herhangi bir sonuçtan korkmadan istedikleri gibi davranmaları için serbest bırakıldılar. Ama giderek, suç işlemeleri emredildiğine dair durumun farkına varmaya başladılar. Uygulayıcılar ve aileleri tarafından kınanan bu memurlar ve yetkililer, eylemlerinin sonuçlarıyla karşı karşıyalar.

Amerika Birleşik Devletlerinden Yaptırımlar

Temmuz 2020'den beri ABD, Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine karşı bir dizi yaptırım başlattı. Ülkeye girdikten sonra birkaç ÇKP üyesi yakalandı. 3 Aralık'ta ABD Dışişleri Bakanlığı, ÇKP üyeleri ve aile üyeleri için 10 yıllık seyahat vizesini iptal edeceğini ve onları ayda tek bir girişle sınırlayacağını doğruladı.

7 Aralık'ta Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin (NPCSC) 14 Başkan Yardımcısını ve aile üyelerinin ABD'ye seyahat etmesini yasakladı. ABD'nin yargı yetkisi dahilindeki veya ABD vatandaşlarının mülkiyetinde veya kontrolünde bulunan varlıkları da bloke edilecek.

Üç gün sonra 10 Aralık'ta ABD, insan haklarının ihlali veya yolsuzluk nedeniyle 17 yabancı hükümet yetkilisine yeni yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bunların arasında, Falun Gong uygulayıcılarının gözaltına alınması ve sorgulanmasına karıştığı için Xiamen Kamu Güvenlik Bürosu Wucun Karakolundan Huang Yuanxiong'da vardı. Huang'a yönelik yaptırımlar, Huang'ın sadece düşük seviyeli bir polis memuru olması nedeniyle birçok kişi için sürpriz oldu.

Falun Gong zulmü Çin hükümeti için en hassas konu ve tabu olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki tüm hükümetler, STK'lar ve medya, Pekin'i kışkırtmaktan korkarak Falun Gong meselesinden uzak durdu. Bu konuda Trump yönetimi ile ÇKP arasında doğrudan bir çatışma olarak görülen Huang Yuanxiong’ın unvanı, Çin'de dikkat çekiyor.

Bir internet kullanıcısı şu yorumu yaptı: “ABD’nin bu memura uyguladığı yaptırımlar başkaları için bir uyarıdır. Bu memurun Amerika Birleşik Devletleri'nde mal varlığı ve akrabası veya arkadaşı olmamasına rağmen, diğer alt düzey yetkililerin olmadığı anlamına gelmez. Yukarıdan aşağıya uzanan bu tür yaptırımlar, bu alt düzey yetkililerin gelecekte nasıl karar vereceklerini etkileyecek.” Diğerleri ise ABD'nin Huang Yuanxiong hakkındaki bilgilerini nasıl elde ettiği konusunda endişeli.

Ağustos 2020'de, Çin parlamentolar arası ittifak (IPAC) tarafından Şanghay'dan 1,95 milyon ÇKP üyesinden oluşan sızdırılmış bir veri tabanı elde edildi. Veri tabanı, özellikle Falun Gong'a zulmetmek için oluşturulmuş bir hukuk dışı ajans olan Şangay'daki 610 Ofisinden en az 57 ÇKP üyesini içermektedir. Bu kişilerle ilgili bilgiler, işyerlerini, ulusal kimliklerini, ev adreslerini ve kişisel telefon numaralarını içerir.

Küresel Akım

Pek çok Batılı ülke ekonomik refahın Çin'e özgürlük ve demokrasi getireceğine inanıyordu. Ancak bu inanç son yıllarda değişti. Özellikle, COVID-19 salgını dünyaya bir uyandırma çağrısıydı ve birçok ülke ÇKP'nin dünyayı tehlikeye atan "virüs" olduğunu görmeye başladı.

29 Kasım 2020'de yayınlanan ve "küresel değişimler için yeni bir AB-ABD gündemi" başlıklı bir taslak politika önerisinde Avrupa Birliği (AB), ABD'yi Çin'in oluşturduğu stratejik zorluğun üstesinden gelmek için yeni bir küresel ittifak oluşturmaya çağırıyor. Gazete, "Açık demokratik toplumlar ve piyasa ekonomileri olarak, AB ve ABD, Çin'in artan uluslararası iddialılığının sunduğu stratejik zorluk üzerinde hemfikir ..." diyor.

7 Aralık 2020'de AB, "dünya çapında ciddi insan hakları ihlalleri ve suiistimallerinden sorumlu, bunlara dahil olan veya bunlarla ilişkili kişileri, kuruluşları ve organları hedeflemek" için bir önergeyi kabul etti. AB’nin yeni küresel insan hakları koruma çerçevesi, ilk olarak 2016 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasasından” sonra şekillendirildi. "Küresel Magnitsky Yasası", ABD hükümetine, ABD'deki varlıklarını dondurmak ve ülkeye girişlerini engellemek de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından insan hakları ihlalinde bulunanlara yaptırım uygulama yetkisi vermektedir.

Kısa bir süre sonra, 29 ülkedeki Falun Gong uygulayıcıları kendi hükümetlerine insan hakları faillerinin bir listesini sunarak, bu ülkelerden listelenen failleri ve aile üyelerini vize kısıtlamaları ile cezalandırmalarını ve Çin’deki Falun Gong zulmüne karıştıkları için varlıklarını dondurmalarını talep ettiler.

Bu ülkeler arasında Beş Göz (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri), Avrupa Birliği'ndeki 18 ülke (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Polonya, Belçika, İsveç, Avusturya, İrlanda, Danimarka, Finlandiya, Çekçe, Romanya, Portekiz, Macaristan, Slovakya, Slovenya), ve 6 ek (Japonya, Güney Kore, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn, Meksika) ülke de dahildir.

Bu liste arasında Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komite düzeyindeki bazı yetkilileri de var. Bunlar arasında Han Zheng (Politbüro Daimi Komite üyesi), Guo Shengkun (Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri), Zhou Qiang (Yüksek Mahkeme Başkanı), Liu Jinguo (Disiplin Denetimi Merkez Komisyonu Sekreter Yardımcısı), ve Fu Zhenghua (Siyasi Danışma Konferansı'nda Sosyal ve Hukuki İşler Komitesi Başkan Yardımcısı) da dahildir.

Daha önce sunulan listelere benzer şekilde, failler Çin'in her yerinden çeşitli mesleklerde her seviyesindendir. Çeşitli düzeylerde Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi sekreterleri, çeşitli düzeylerde 610 Ofisi başkanları, polis şefleri, Yurtiçi Güvenlik Bürosu görevlileri, hakimler, yardımcı yargıçlar, cezaevi müdürleri, çalışma kampı müdürleri vb.

Çin komünist rejimi artık Falun Gong'a zulmetme suçunu gizleyemiyor. ÇKP yetkililerinin ÇKP'nin zulüm direktiflerini uygularken iki kez düşüneceklerini içtenlikle umuyoruz.

Çince versiyonu