(Minghui.org) 10 Haziran 1999'da Çin Komünist Partisi (ÇKP), Nazi Almanyası'nın Gestapo'suna güçlü benzerliği olan Çin Kültür Devrimi'ni yöneten gruba benzer bir örgüt kurdu. Bu kuruluşun adını “610 Ofisi”  koydu.

Kültür Devrimi Grubu on yıl sonra feshedilmiş ve Gestapo'nun gizli katliamı başladıktan on iki yıl sonra durdurulmuş olsa da, 610 Ofisi, kuruluşundan yirmi iki yıl sonra hala varlığını sürdürmektedir ve Falun Gong'a karşı yürütülen zulmü yönetmede aktif olmaya devam etmektedir.

Örgütsel yapı açısından, Kültür Devrimi Grubu merkezi hükümet düzeyinde birkaç çekirdek üyeden oluşuyordu ve il düzeyinde veya daha düşük hükümet düzeylerinde daimi şubeleri yoktu. Ne zaman bir görev tamamlanacak olsa, çekirdek üyeler bunu yerine getirmek için belirli görevlileri atıyorlardı. Gestapo, her biri belirli sorumluluklarla görevlendirilmiş beş bölümden oluşuyordu.

Buna karşılık, 610 Ofisinin Çin genelinde her şehir, ilçe, köyde ve çeşitli devlet kurumlarında şubeleri vardır. Bordro kapsamında en az 15.000 resmi çalışanı vardır ve merkezi hükümetten fon alıyor.

610 Ofisleri Nasıl Ortaya Çıktı?

Bay Li Hongzhi, Mayıs 1992'de Falun Gong'u (Falun Dafa olarak da adlandırılır) halka tanıttığından beri, bu antik spiritüel ve meditasyon disiplinine, sağlığı iyileştirme ve maneviyatı yükseltmedeki etkinliği nedeniyle Çin'de hızla ağızdan ağıza yayıldı. 1999 yılına gelindiğinde, hükümet tahminlerine göre sadece Çin'de Falun Gong uygulayıcılarının sayısını 70-100 milyon arasındaydı. Falun Gong'u uygulayan insanlar, yüksek rütbeli hükümet yetkilileri ve askeri memurlar da dahil olmak üzere hayatın her kesiminden gelen insanlardı.

1998'in ikinci yarısında, Qiao Shi liderliğindeki Ulusal Halk Kongresi'nden birkaç emekli kadro, Falun Gong hakkında ayrıntılı bir soruşturma yürüttü ve “Falun Gong'u uygulamanın sadece fayda sağladığı ve zarar getirmediği” sonucuna vardı. Yıl sonunda, bulgularını o sırada Jiang Zemin'in başkanlığındaki Merkezi Politbüro'ya sundular.

Jiang, öncelikle Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'ndaki öğrenci protestolarındaki katledilmeyi desteklemedeki rolü nedeniyle en üst ÇKP yetkilisi olarak terfi etmişti. Falun Gong'un popülaritesi ve Qiao'nun soruşturması, Jiang'ı sadece daha öfkeli ve kıskanç yaptı.

Devlete bağlı Çin Askeri Akademisi Yayınevi'nin eski başkanı Xin Ziling, Jiang'ın Falun Gong'a zulmederek mirasını yok etmeyi amaçladığını açıkladı. Ancak önerisi Politbüro Daimi Komitesi tarafından desteklenmedi. Zulmü ilerletmeye kararlı olarak, Ulusal Halk Kongresi'nden geçmeden veya Danıştay'ın onayını almadan 610 Ofisini kurdu.

Jiang, 10 Haziran 1999'da 610 Ofisini kurdu ve hukuk dışı kuruma kanunlar üzerinde mutlak güç ve kamu güvenliği ile siyasi ve yargı dalları da dahil olmak üzere ÇKP altındaki tüm kaynakları harekete geçirme yetkisi verdi. Başka bir deyişle, 610 Ofisi, Falun Gong zulmünü yürütmek için tüm hükümet kaynaklarını kullandı.

Falun Gong uygulayıcılarına karşı yapılan propagandalar içinde, cinayet işlediklerini, intihar ettiklerini veya aşırılık yanlıları olduklarını iddia eden Tiananmen Meydanı'ndaki Sahte Kendini Yakma Olayı ve diğer nefret propagandaları, 610 Ofisinin direktifleri altında üretildi.

Çin Hukuk Sisteminin Çöküşü

2000 yılının sonlarında, Jiang, 610 Ofisi Office'nin zulmü uygulamadaki etkinliğinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Tüm şehirlerdeki Asayiş Bürosu ve yerel polis karakollarına 610 Ofisinin kendi şubelerini kurmalarını emretti. O zamandan beri ülke genelinde 610 Ofis şubeleri ortaya çıktı. Birçok polis şefi de yerel 610 Ofisinin başkanı oldu. İl veya şehir düzeyinde, Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi (PLAC) sekreter yardımcısı da 610 Ofisi direktörü olarak atandı.

610 Ofisine benzer şekilde, PLAC'ta (Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi), polisi ve yargı organını denetleyen ve Falun Gong'a zulmetme görevi olan başka bir yargı dışı kurumdur.

610 Ofisinin genişletilmesi, herhangi bir hükümet işlevinin bağımsızlığının tamamen çökmesine neden oldu. Falun Gong zulmünden önce, farklı kurumlara farklı sorumluluklar verildi. Zulüm başladıktan sonra, 610 Ofisinin kurulması bu kuralı çiğnedi ve yeni teşkilata kolluk kuvvetlerini, yargı sistemini ve toplumun diğer tüm yönlerini kontrol etmek için mutlak yetki verildi. Yerel sokak komitelerine kadar uzanan uzun menzili ile tüm ülke, Falun Gong zulmünde 610 Ofisinin emrindedir.

610 Ofisi Ortaya Çıktı

610 Ofisinin zulüm politikalarından biri, Falun Gong uygulayıcılarının aile üyelerinin ima edilmesidir. Uygulayıcıların inançlarından vazgeçmeyi reddetmeleri halinde, aile üyeleri de ayrımcılığa maruz kalmakta ve barınma, iş veya emeklilik haklarından mahrum bırakılmaktadır. Hükümet tarafından ülke çapında uygulamaya karşı nefret propagandası yayıldığından, uygulayıcıların aile üyeleri sıklıkla Falun Gong'u şeytanlaştıran materyalleri imzalamaya zorlandı.

Bir uygulayıcı 610 Ofisinin ajanları tarafından tutuklandığında, dava yasal süreçten geçmeden (yani savcılık tarafından iddianame ve mahkeme tarafından hüküm verilmesi) önce bile, hapis cezasının belirlenmesi genellikle 610 Ofisine bağlıdır. Bir uygulayıcıyı mahkum etmek için yeterli kanıt yoksa, polis kanıt üretir.

610 Ofisinin sınırsız gücü ÇKP içinde bir virüs gibi yayıldı ve Çin halkının arazi veya diğer kişisel mülklere el konulması da dahil olmak üzere daha fazla yolsuzluğa ve sömürüye yol açtı.

Halkın şikayetleri artmaktadır. Mevcut verilere göre, 1993'te 8.700 protesto ve 1994'te 10.000 civarında protesto vardı. On yıl sonra, sayı on kat artarak 2005'te 87.000'e ulaştı. 2010'da Çin'de en az 180.000 protestonun gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Hukuk sisteminin bozulması aynı zamanda insanların ahlakının ve sosyal düzeninin tamamen çökmesine, ÇKP'nin bile kontrol edemediği kaosa yol açmıştır.

Bu şartlar altında, 610 Ofisi'nin gizli imparatorluğunun üzerindeki perde kalktı. 2013 yılında, 610 Ofisi eski Başkanı ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Li Dongsheng görevinden alındı.

2001 yılının “Tiananmen Meydanı'ndaki Sahte Kendini Yakma Olayı”nı sahneleme ve yönetmede, 2009 yılında 610 Ofisinin başkanı olmadan önce Li Dongsheng, Temmuz 2000'de Devlet Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon İdaresi başkan yardımcısı pozisyonunu üstlendi. 

Li'nin 2013'teki düşüşün sebebi, “610 Ofisi Office Başkanı” unvanının ilk kez kamuoyuna açıklanmasıydı.

O zamandan beri, 610 Ofisinin dev imparatorluğu kart evinin yıkılması gibi düşmeye başladı.

Li'nin tutuklanmasından kısa bir süre sonra, Li'yi 610 Ofisinin başına atanan Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi eski başkanı Zhou Yongkang da 2013'ün sonlarında tutuklandı.

2012'deki 18. Ulusal Kongre'den sonra, çoğu PLAC ve 610 Ofisi ile bağlantılı 96 üst düzey yetkili tutuklandı ve yolsuzluktan mahkum edildi.

Dahili Düzenleme

“Zalim olan lanetlenmeye mahkûmdur” diye bir söz vardır. ÇKP'nin zulüm politikasının pek çok takipçisi, kendilerinin gözden çıkarıldığını keşfetti.

Son aylarda, ÇKP son 20 yıldır yolsuzluğu araştırmak için bir hareket düzenlenmektedir. Şimdiye kadar 72 bin polis memuru ve hükümet yetkilisi ceza aldı. ÇKP, Falun Gong'a karşı zulme karıştıkları için hiçbir yetkiliyi asla cezalandırmazken, yine de düşüşleri, zulüm boyunca ne kadar kötülük yaptıklarını özel olarak bilen meslektaşlarına karşı bir uyarıdır.

ÇKP ateist olduğunu iddia etse de, yetkililerinin çoğu sık sık tapınaklara gider, tütsü yakar ve siyasi kariyerlerinde terfi için dua eder. Bazıları geleceklerini tahmin etmek için falcılar arar.

Falun Gong'a karşı zulmün hala devam etmesine ve 610 Ofisinin hala var olmasına rağmen, 610 Ofisi ajanlarının büyük bir iç tasfiyeyle karşı karşıya olduğu gerçeği, ÇKP'nin sürdürmekte olduğu zulmün sona yaklaştığını gösteriyor. Bu durumu kendi kendine ortaya çıkmıştır ve aynı zamanda cennetin iradesinin de yansımasıdır.

Adaletle Karşılaşmak

12 Mayıs 2021'de, "Dünya Falun Dafa Günü"nden bir gün önce, ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken , Sichuan Eyaletindeki Chengdu Şehri 610 Ofisinin eski müdürü Yu Hui'ye karşı olan yaptırım kararını açıkladı. Bu, zulmün başlamasından bu yana ilk kez ABD'nin bir 610 Ofisi üyesine açıkça yaptırım uygulamasıdır.

Mart 2021'in başlarında, 38 ülkedeki Falun Gong uygulayıcıları, Çin'deki her seviyedeki 610 Ofisinden yaklaşık 9.300 ajandan oluşan bir isim listesini kendi hükümetlerine sunarak, bu ajanların girişlerini engelleyerek ve varlıklarını dondurarak, hükümetlerinden bu insan hakları ihlalleri faillerine ve aile üyelerine yaptırım uygulamalarını talep etti.

ÇKP, uluslararası inceleme nedeniyle şu anda PLAC ve 610 Ofisi ajanlarını tasfiye ediyor olsa da, son 22 yılda Falun Gong uygulayıcılarına zulmetmekten kaynaklanan günahlar yalnızca bu iki kurumla sınırlı değildir. ÇKP 22 yıl önce Falun Gong'a zulmetme kampanyasını duyurduğunda, kendi yıkımını önceden belirlemiştir.

Çin'deki daha fazla Falun Gong uygulayıcısını 610 Büro personeli hakkında bilgi toplamaya davet ediyoruz (adları, konumları, cinsiyetleri, yaşları, eyaletleri, bağlı kuruluşları, zulüm vakaları, adresleri, polis kimlikleri, telefon numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bilgileri Minghui yayın kuruluna sunmaya davet ediyoruz. Minghui, yalnızca failler listesindeki bu bilgileri yayınlamakla kalmayacak, aynı zamanda bilgileri çeşitli hükümetlere ve ilgili kurumlara da sunacaktır.

Minghui.org'da yayınlanan tüm makaleler, grafikler ve içeriğin telif hakkı saklıdır. Ticari olmayan çoğaltmaya izin verilir, ancak makale başlığı ve orijinal makaleye bir bağlantı ile atıfta bulunulmasını gerektirir.

Çince versiyonu mevcut