(Minghui.org) Bu yıl içerisinde şu ana kadar yerel Falun Gong uygulayıcılarımızdan ikisi mahkemede yargılandı. Ailelerinin her biri kendilerini temsil etmesi için insan hakları avukatları tuttu. Ancak bizi hayal kırıklığına uğratan bir şekilde, her üç avukat da zulmün yasa dışı olduğu konusunda mahkemeye güçlü iddialarda bulunmadı.

Sürecin tamamına dâhil olduğum için, uygulayıcıların hukuki temsilini geliştirmek için neler yapabileceğimize dair bazı gözlemlerimi ve anlayışlarımı paylaşmak istiyorum.

Birincisi, Çin Komünist Partisinin insan hakları avukatlarına uyguladığı baskı nedeniyle, birçoğu Falun Gong davalarını üstlenirlerse mesleki lisanslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bazı avukatlar Falun Gong uygulayıcılarını temsil ettikleri için tutuklandı ve hapse gönderildi. Bunun sonucunda da büyük bir baskı hissediyorlar.

İkinci olarak, birçok uygulayıcı, Falun Gong davalarını kabul etmeye istekli olan az sayıdaki avukata yaklaşıyor ve bu da avukatların, uygulayıcıların duruşmalarına katılmak için ülke çapında seyahat etmelerine neden oluyor. Sınırlı süreleri nedeniyle, her bir uygulayıcının vakasını kapsamlı bir şekilde inceleyemiyorlar, bu nedenle savunma beyanları çoğunlukla şablon halinde veriliyor ve koşullara göre özelleştirilmiyor.

Üçüncüsü, bazı uygulayıcıların veya ailelerinin hâlâ, güçlü mesleki becerilere sahip bir avukat tutarlarsa başarı şanslarının daha yüksek olacağı fikrine sahip olduklarını fark ettim.

Avukat tutma konusundaki anlayışım, onlara gerçeği açıklamamıza ve zulmü ortaya çıkarmamıza yardımcı olmalarıdır. Kendi deneyimlerime dayanarak, arkadaşlarımız Çin'de mahkemede sanıkları "avukat olmayan savunucular" olarak temsil edebildikleri için Falun Gong hakkındaki gerçekleri kendimiz belirterek iyi bir iş çıkarabilirdik.

Uygulayıcıların zulme karşı koymak için yasal yollara başvurma konusundaki deneyimlerini paylaştıkları bir platform olan Gongyi Forumunda, kovuşturmanın her aşamasında nasıl ilerleneceğine dair kapsamlı bilgi bulunmaktadır. Bilgileri dikkatlice incelediğimiz sürece avukat tutmadan da işi iyi bir şekilde yapabiliriz.

Ek olarak, eğer uygulayıcı arkadaşlarımızı temsil edersek, onları hapse atılmaktan kurtarmak ve insan hakları avukatlarının yükünü kaldırmak konusunda daha fazla deneyim kazanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda uygulayıcıların aileleri için de bazı maliyetlerden tasarruf etmiş oluyoruz.

Avukat tuttuğumuzda, bulma süreci bize onlarla Falun Gong ve zulüm hakkında konuşma fırsatı veriyor ve muhtemelen birlikte çalışabileceğimiz avukatların seçimini genişletiyor. Bir avukat gerçekleri gerçekten anladığında, genellikle avukatlık ücretlerini de düşürmeye istekli oluyor. Bu nedenle yerel avukatlar bulmaya odaklanmalı ve uygulayıcıların hapsedilmesini önleme konusunda öncülük etmeliyiz.

Hangi avukatın daha yetenekli olduğuna çok fazla odaklanmamıza gerek yok. Bir uygulayıcı adına suçsuz olduğunu beyan etmeyi kabul eden herhangi bir avukatı tutmayı düşünebiliriz. Avukatla sık sık iletişim halinde olmalı, beklentilerimizi ona bildirmeliyiz, ancak ona bağımlı hale gelmemeliyiz.