(Minghui.org) Çin'den ayrılan çok sayıda Falun Dafa uygulayıcısı projelere katıldı ve çeşitli faaliyetlerde uygulayıcılarla işbirliği yaptı. Projenin detayları ve ekipteki diğer uygulayıcılar hakkında bilgi sahibi oldular. Hatta bazıları Shifu Li (Falun Dafa'nın kurucusu) ile tanıştı. Çin'deki uygulayıcı arkadaşları veya aile üyeleri ile yapılan telefon görüşmeleri sırasında, bazen yanlışlıkla bazı faaliyetler ve projeler hakkındaki bilgileri, diğer uygulayıcılar hakkındaki ayrıntıları veya Shifu'nun onayladığı veya yorum yaptığı olaylar hakkında bilgileri ifşa ettiler. Bu bilgi daha sonra Çin'deki uygulayıcılar tarafından başkalarına da yayılabilir.

Onların başlangıçtaki niyeti Çin'deki uygulayıcılar arasında doğru düşüncelerin güçlenmesine yardımcı olmak olabilir. Ancak onların davranışları Fa'yı ciddi şekilde ihlal ediyordu. Resmi olarak onaylanmayan herhangi bir şeyi yaymak, ciddi sorunlara yol açabilecek dedikodu yaymakla eşdeğerdir.

Çin'deki bazı uygulayıcılar, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) baskısından, tehditlerinden ve zulmünden uzak, rahat ortamları nedeniyle diğer ülkelerdeki uygulayıcıları kıskanıyorlar. Onlar, yurtdışındaki uygulayıcıların istedikleri her şeyi yapma özgürlüğüne ve Shifu'yu görebilmelerine hayran kalıyorlar. Eğer Shifu hakkında bir haber alırlarsa ya da Fa'yı onaylayan denizaşırı uygulayıcılar hakkında bilgi alırlarsa, kendilerini cesaretlenmiş ve mutlu hissediyorlar. Bu duygular canlandırıcı olabilir ve uygulamalarında daha gayretli olmaları konusunda onlara ilham verebilir. Ancak etkisi tüm insan duyguları gibi yalnızca kısa ömürlüdür.

Shifu diyor ki:

“Shifu buradayken güven dolusunuz. Shifu yokken xiulian'a olan ilginizi kaybediyorsunuz, sanki kendinizi Shifu için geliştiriyor ve ilginiz yüzünden bu yolda yürüyorsunuz. Bu vasat bir kişinin en büyük zaafıdır. Sakyamuni, İsa, Lao Zi ve Konfüçyüs iki bin yıldan fazla bir zaman önce gittiler, fakat onların öğrencileri hiçbir zaman ustaları etrafta olmadan xiulian uygulayamayacaklarını hissetmediler. Xiulian sizin kendi meselenizdir ve hiç kimse sizin için xiulian uygulayamaz. Shifu size sadece - yüzeyde - yasaları ve prensipleri anlatabilir. Kalbinizi ve zihninizi geliştirmek, arzularınızı terk etmek, bilgeliği edinmek ve de karmaşayı yok etmek, sizin kendi sorumluluğunuzdur. Eğer bu yola birtakım meraklar ile başladıysanız, zihniniz kesinlikle sağlam olmayacaktır ve insan toplumunda yaşarken kesinlikle temel olan şeyleri unutacaksınız. Eğer inancınıza sıkı sıkıya tutunmazsanız, bu hayatınızda hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Bir başka fırsatın ne zaman geleceğini kimse bilmez. Çok zordur!” (Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar, Kararlılık)

Her Uygulayıcı Shifu’ya Yakındır

Her ne kadar Shifu fiziksel olarak her zaman yanımızda olmasa da, her gerçek Dafa uygulayıcısının onu koruyan Fa Bedenlerinden biri vardır. Shifu ile şahsen tanışmak kişiyi otomatik olarak daha iyi bir uygulayıcı yapmaz. Eğer kişi xiulian uygulamasında ihmalkarsa, Shifu ile tanışmak bunu nasıl değiştirebilir? Çin dışındaki öğrenciler nadiren Shifu'yu görürler. Hepsinin sorumlulukları var ve meşguller.

Xiulian, bir gecede gerçekleşen bir şey değildir. Başlangıçtaki heyecan azaldığında, yolumuza devam etmek için doğru düşüncelerimize ve irademize güvenmeliyiz, zira Shifu bize gerekli tüm araçları zaten vermiştir.

Her ne kadar geniş evrende yer alan uygulayıcılar için Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzak görünse de, Dünya inanılmaz derecede küçüktür. Bizler Shifu ile aynı boyuttayız ve onun Fa'yı düzeltmesine yardım ediyoruz, dolayısıyla hepimiz Shifu'ya çok yakınız.

Uygulamamıza Dikkat Edelim

Her uygulayıcının bulunduğu yerde olmasının bir nedeni vardır. Bu nedenle, kararlı bir şekilde xiulian uygulamalı ve nerede olursak olalım sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Çalışkan uygulayıcılar nerede olurlarsa olsunlar gevşemezler. Her uygulayıcının geçmesi gereken sınavları ve zorlukları vardır ve tek fark, bizim bunları ne kadar iyi yaptığımızdır. Her şey kolay olsaydı gelişmek için çok az fırsatımız olurdu.

İkinci olarak, denizaşırı projelerin çoğu Çin'deki uygulayıcılar için ilgisizdir. Çin'deki uygulayıcılara denizaşırı projelerin ayrıntılarını yaymak, olumsuz etkilere sahip olabilir ve uygulayıcılar arasında çeşitli bağlılıkları tetikleyebilir.

Bazı uygulayıcılar, Shifu'nun yaşadığı yerde (dağ olarak anılan yer) yaşayan uygulayıcıların çay içtikleri ve tütsü yaktıklarına dair söylentiler yayarlar. Daha sonra çay içmeye ve tütsü yakmaya başlarlar ancak gerçeği açıklamaya pek ilgileri yoktur. Çin'e döndükten sonra, bir uygulayıcı Shifu ile görüştüğünü ve onun belirli bir ürünün formülünü onayladığını söyledi. Daha sonra bu ürünü üretmek için bir fabrika kurdu ve ürün, uygulayıcılar arasında geniş çapta satıldı. Onun işi, yaptıklarının Fa'ya dayalı olmadığını düşünen uygulayıcılar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Daha sonra, bu uygulayıcı, bunu yapmanın yanlış olduğunu ve farkında olmadan fabrikasını sık sık ziyaret eden veya ürünlerini satın alan uygulayıcıları hedef almak için kötü güçlere fırsatlar sağladığını kabul etti.

Shifu veya içsel bilgiler hakkında yurt dışından söylentiler alma eğilimi, merak, hayranlık veya kıskançlık gibi çeşitli takıntıları ortaya çıkarabilir. Oysa bu tür bilgilerin yayılması, gösteriş yapma, şöhret arama, kendini onaylama ve yükseltme takıntılarını ve Shifu’ya veya yurtdışındaki uygulayıcılara karşı güçlü duygusallığı gösterir. Bu takıntılar, kişinin gerçek anlamda uygulama yapmasını engelleyen müdahaleler olabilir.

Dedikodunun Sonuçları

Öte yandan, Çin dışında dedikodu yayan uygulayıcılar da gösteriş yapma, konuşmayı geliştirmede başarısızlık, üstünlük duygusu ve zevke düşkünlük gibi sorunlar sergiliyorlar.

İşletmelerin, özel sırların kamuya açıklanmasını önlemek için çalışanlardan gizlilik sözleşmeleri imzalamalarını talep etmesi yaygın bir uygulamadır. Çin'deki uygulayıcılara söylentiler yayan uygulayıcılar, sonuçlarını hiç düşündüler mi? Kalplerini ve konuşmalarını geliştirmeyi ihmal ederek ve uygulayıcı arkadaşları ve Shifu hakkında söylentiler ve dedikodular üreterek ve yayarak, bunların doğruluğu ne olursa olsun, kendi uygulamalarında veya canlıları kurtarmada hiçbir şey kazanamazlar. Olumsuz etkiler yaratıp karma biriktirirken değerli zaman ve enerjiyi boşa harcıyorlar.

Dafa uygulayıcıları, Dafa uygulayıcılarının standartlarını korumak ve sorun yaratmaktan ve kendileri için karma yaratmaktan kaçınmak için gerekliliklere uymak zorundadırlar.

Shifu diyor ki:

"Kim uygulayıcılar arasında Fa-düzeltmesi ile ilgili olmayan bir takım şeyler yayıyorsa, o kişi Dafa uygulayıcılarına engeller yaratıyor ve Fa-düzeltmesi biçimine zarar veriyordur. Günah şeytanlarınkinden daha büyüktür. Eski güçlerin deyimiyle, şeytanların yaptığından daha şiddetlidir.” (2014 San Francisco Konferansında Fa'nın Öğretilmesi)

Üçüncüsü, söylentileri dinlemek ve yaymak ilk bakışta zararsız görünebilir, ancak bu durum hızla kötü güçlerin eline geçer. Dedikodu yapmanın insanlar arasında çatışmalara yol açabileceğini biliyoruz. Üstelik bu bağlanma ve zararlı davranışlar, diğer boyutlardaki kötü güçler tarafından da gözlemlenebilir ve onlara sorun çıkarmak için bahaneler sunulur. Uygulayıcıların asıl niyeti bu olmasa da böyle bir etki yaratabilir.

Geçmişte kötü web sitelerinin ve yanlış öğretilerin örnekleri vardı. Bu olgulara yanıt olarak Shifu bize şunları söyledi:

“Aynen bir süre önceki o kötü web sayfaları gibi -bazı kişileri kızdırmışlardı hatta bazılarının aklı başından gitmiş gibiydi ve mantıksız bir durumdaydılar- sanki artık kendileri bile değillerdi; o kadar ki o kötü web sayfalarını etrafa dahi yayıyorlardı. Peki, bu nasıl oldu? Bunun sebebi, takıntılarınızın, sahip olduğunuz o insani düşüncelerin, yalan söyleme alışkanlığının ya da dedikodu yapma düşkünlüğünüzün yüzeye çıkması ve kendini gösteriyor olması değil miydi? Bu durum sizi sendeletmek ve böylece noksanlıklarınızı görebilmeniz -ve de gerçekten uygun olmayan kişilerin ayıklanması için değil miydi?” (Dafa Uygulayıcıları Fa'yı Çalışmak Zorundadır; 2011 Washington Fa Konferansı)


Güvenlik Sorunları

Dördüncüsü, Çin'deki uygulayıcılarla yapılan herhangi bir iletişimde güvenlik meselesi ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar ÇKP'nin Dafa uygulayıcılarına yönelik zulmü yurtdışında Çin'de olduğu kadar bariz ve yaygın olmasa da, hala mevcuttur. Gözetim ve izleme yetenekleri günümüzde oldukça gelişmiş olup, herhangi bir ülkedeki uygulayıcılar ve projeler için potansiyel güvenlik riskleri oluşturmaktadır. ÇKP, yurtdışındaki uygulayıcıların telefon numaralarını takip etmek için Çin'deki uygulayıcıların telefon numaralarının açığa çıkmasını kullanabilir. ÇKP ajanlarının tüm dünyada faaliyet gösterdiğini bilmek çok önemlidir. Geçici tatmin veya keyif aramamalıyız; bunun yerine kendimizin ve diğer uygulayıcıların güvenliğini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmalıyız.

Yurt dışına giden bazı uygulayıcılar Çin'deyken zulme maruz kalmamış olabilir ve bazıları Fa'yı daha yeni elde etmiş olabilir. ÇKP'nin telefon gözetlemesinin ne kadar yaygın olduğunu tam olarak anlamayabilirler. Benzer şekilde, yurtdışındaki uygulayıcılarla pervasızca iletişim kuran bazı ana kara uygulayıcıları da telefon güvenliğini ihmal edebilir. Bazı uygulayıcılar zulüm gördüklerinde büyük acı çekiyorlar ve yas tutuyorlar, ancak Çin'i terk ettiklerinde, gardlarını indiriyorlar, kayıtsızca hareket ediyorlar ve yaralar iyileştiğinde acıyı unutuyorlar. Daha rahat bir ortamdayken temkinli olmanın önemini unutabilirler.

İsimleri zaten ÇKP'nin kara listesinde olan uygulayıcılara yurt dışından gelen çağrılar çok dikkat çekicidir. Uygulayıcıların, zulmü yoğunlaştırma bahanesi olarak "yurtdışındaki Falun Gong uygulayıcılarıyla temasa geçtikleri" gerekçesiyle tutuklandığı vakalar olmuştur. Bazı uygulayıcılar, herkesi günün her saatinde izleyemeyeceklerini varsayarak, şeytani güçlerin yeteneklerini hafife alıyorlar. Konuşmalar belirli kelimelere göre filtrelendiğinden, sesten metne teknolojisinin kötü güçlere anında metin uyarısı gönderdiğinden habersizler.

Bazı uygulayıcılar, şeytani güçlerin yalnızca takıntıları olan kişileri izlediğine ve onlara zulmettiğine inanırlar, bu da onların kusursuz oldukları anlamına gelir. Ancak mevcut durumları ve söylemleri pek çok takıntıyı ve zayıf noktayı açığa çıkarıyor. Daha da tehlikelisi ise takıntılarını bahanelerle gerekçelendirerek sorunlarına göz yummaları. Bazı uygulayıcılar diğer uygulayıcılarla iletişim kurmak için aile üyelerinin telefonlarını kullanıyor. Polislerin sadece uygulayıcıların telefonlarına değil aynı zamanda birkaç uygulayıcının iletişim bilgilerini içeren, uygulama yapmayan akrabalarının telefonlarına da el koyduğu vakalar bulunmaktadır.

Bazı uygulayıcılar telefon güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini olayların yaşanmaması ile ölçüyor ve "uzun süredir sorun yaşanmamasını" gerekçe olarak gösteriyor. Ancak standartları hatalıdır. Gerçekte, bir süredir herhangi bir sorun yaşanmaması, herhangi bir güvenlik açığının olmadığı anlamına gelmez. Çoğu zaman, Shifu onları koruduğu için tutuklanmazlar. Yine de onlar bunu, güçlü doğru düşüncelerinin ve işleri yapma tarzlarını haklı çıkaracak insani takıntıların yokluğunun kanıtı olarak kullanıyorlar. Onlar, Shifu’nun merhametli dahil olmasını kabul etmiyor ve takdir etmiyorlar.

Kötü zulüm kendisini çeşitli şekillerde gösterir ve hapis cezası bunlardan yalnızca biridir. Hapsedilmemiş olması, kişinin zulme maruz kalmadığı anlamına gelmez. Şu andaki Fa-düzeltmesi dönemi boyunca, birçok konu ciddiye alınmalıdır. Görünüşte önemsiz olan hataların bile sonuçları olabilir. Bazı yanlış durumlar ve sınamalar görünürde bir neden olmadan ortaya çıkabilir. Yine de, onlar, doğru düşünceyi sürdürmekte tekrar tekrar başarısız olmak ve xiulian standartlarına bağlı kalmamak ile bağlantılı olabilirler.

Telefonunuzu Çin dışındaki uygulayıcılarla bağlantı kurmak için kullanarak, istemeden de olsa kötü güçlerin daha fazla uygulayıcıyı bulmak için gözetim kapsamını genişletmesine yardımcı oluyorsunuz. Bazı uygulayıcılar bu ciddi konuya kayıtsız kalıyor ve “güçlerini” sergilemeye odaklanıyorlar. Hatta bazıları aşırı temkinli olmayı bile savunuyor.

Shifu bize şunu söyledi:

"Fakat bu uygulamadır - "boşluklardan muaf" (wu-lou) olma durumuna ne oldu? Hiç küçük diye bir şey yoktur." (2015 Batı Yakası Fa Konferansı'nda Fa'nın Öğretilmesi)

Yüksek standartları korumalı ve kendimize karşı katı davranmalıyız.

Zulme karşı sonradan mücadele etmek yerine, daima tetikte, akılcı ve tedbirli kalmak, gerekli normlara uymak ve önleyici tedbirlere odaklanmak daha iyidir. Eksikliklerimizi bariz hale gelene kadar fark etmemek, sadece zayıf bir aydınlanma kalitesinin işareti olmakla kalmaz, aynı zamanda öngörü eksikliğini de gösterir. Hadi proaktif olalım—güvenlik risklerini önceden ortadan kaldıralım ve zulme ve kayba karşı daha iyi koruma sağlayalım.

Son yıllarda gerçekten Çin ana karasından yurt dışına giden çok sayıda uygulayıcı var. Fa-düzeltmesindeki durumun karmaşıklığını daha da kötüleştirmekten kaçınmak için, onların sebep olduğu istenmeyen olayların mümkün olduğu kadar erken bir zamanda dikkatimize sunulmasının ve daha başlangıçta ortadan kaldırılmasının zamanı geldi.

Bunlar benim kişisel görüşlerimdir. Lütfen Fa'ya uymayan şeylere dikkat çekin.